Page 28

28

Kwartalnik Laktacyjny nr 3

mały WIELKI CUD

Z Justyną Kasprzyk autorką bloga mazumazu.pl rozmawia Agata Aleksandrowicz

Każdego roku na świecie rodzi się 15 milionów wcześniaków (poród przed 37 tygodniem ciąży). Liczba ta wzrasta co roku. Ponad milion z przedwcześnie urodzonych nie poradzi sobie z komplikacjami, wynikającymi ze zbyt szybkiego pojawienia się na świecie. Karmienie mlekiem mamy jest uważane za lek ratujący życie wczesniakom. O swoim doświadczeniu z karmieniem swojej córci Zuzi opowiada Justyna z bloga mazumazu.pl

Kwartalnik Laktacyjny: Witaj, Justyno, po-

KL: Jak się wtedy czułaś?

wiedz nam kilka słów o sobie i swojej córce.

JK: Przerażona. To był pierwszy raz, kiedy prosiłam dziecko, żeby się rozpłakało. To był

Justyna Kasprzyk: Jestem: mamą, kobietą

jedyny raz, kiedy miałam wątpliwość czy so-

i studentką. Dokładnie w tej kolejności. 80%

bie poradzi. Kiedy moją głową zawładnęły

mojego życia pochłania moja córka, która

złe myśli, ona się rozpłakała. Jakby chciała

jest moim największym autorytetem. Rzu-

powiedzieć “Mamo, nie poddawaj się, ja

cono jej pod nogi wiele kłód, a nigdy się nie

walczę!”. Neonatolog poinformował mnie,

przewróciła. No chyba, że po to, żeby otrze-

że Zuzia nie oddycha samodzielnie, wymaga

pać rączki z kurzu i zebrać siłę do dalszej

podłączenia pod respirator, że zabierają ją

walki.

na oddział intensywnej terapii noworodka. Pozwolili mi dotknąć jej policzka. Był zimny

KL: W którym tygodniu urodziła się Zuza?

i bardzo delikatny. Powiedziałam jej, że bardzo ją kocham i niedługo przyjdę pogadać.

JK: Na badaniu USG wykonanym na kilka go-

Na sali pooperacyjnej czułam się dziwnie

dzin przed porodem, Zuzę oceniono na nie-

szczęśliwa. Może sztucznie? Może przez

spełna 31 t.c. (30 tyg. + 5 d.). Wg OM- 32 t.c.

leki? Do Zuzy poszedł jej tata, ja ze względu

“Dojrzałość płodu”, jak to brzydko nazwali

na cesarskie cięcie musiałam poczekać. Przy-

lekarze podczas wypisu, oceniona została

niósł zdjęcia w telefonie. Wyglądała na moc-

na 32 t.c., głównie ze względu na dużą masę

no zmęczoną i niezwykle silną kobietkę. Wy-

urodzeniową - po prostu kawał silnej baby!

dawało mi się, że dorośli mają więcej mocy, więcej siły do walki - stąd moje zmartwienie

Kwartalnik laktacyjny 3/2014  

Trzeci numer Kwartalnika Laktacyjnego

Kwartalnik laktacyjny 3/2014  

Trzeci numer Kwartalnika Laktacyjnego

Advertisement