__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 47

Kwartalnik Laktacyjny nr 1 (5) 2015

Rozszerzanie diety niemowlaka karmionego piersią

Małgorzata Jackowska

Od niemal roku obowiązują nowe

Kiedy zacząć?

Oczywiście dziecko to nie kalkulator i nie

zalecenia żywienia dzieci w pierwszym roku

jest tak, że z dniem ukończenia 6 miesiąca

życia. Mimo że są oparte na aktualnej wiedzy

Bardzo jasno i bardzo wyraźnie podkreślają

wszystkie maluchy nagle stają się gotowe

i badaniach naukowych, to nadal pojawia się

to wszystkie naukowe autorytety zajmujące

na stałe produkty w diecie. Niektóre są

bardzo dużo wątpliwości, pytań i nieścisłości.

się żywieniem dzieci: karmienie wyłącznie

gotowe wcześniej, inne nawet później,

Wiele osób (niestety również niektórzy

mlekiem mamy powinno trwać 6 miesięcy

ale w większości przypadków pół roku to

profesjonaliści) opiera się o sam schemat

i być kontynuowane do końca 2 roku życia

ten moment, w którym można rozpocząć

żywienia, bez dokładnego przyjrzenia się

lub dłużej (WHO, AAP, ESPGHAN, PTGHiŻD)

rozszerzanie diety. Oprócz wieku dziecka

całym zaleceniom. Wprowadzenie nowego

można

kierować

się

również

innymi

jedzenia to duża zmiana i przeżycie zarówno

Do końca szóstego miesiąca życia dziecka

dla dziecka, jak i dla rodziców. Ponadto

nie trzeba wprowadzać do jego diety

sposób żywienia w pierwszych latach życia

żadnych produktów spożywczych innych

ma ogromny wpływ na dalsze nawyki

niż mleko mamy. Nie trzeba dziecka

siedzi dosyć stabilnie, nie przechyla się

i zdrowie dziecka, a później dorosłego. Warto

„przepajać” ani dopajać wodą, herbatkami,

na boki, kontroluje ruchy głowy,

więc podejść do tematu świadomie.

sokami, ani podawać „nowych smaków” po 4 miesiącu. Dzieci karmione piersią poznają

Postaram

się

odpowiedzieć

na

najczęściej pojawiających się pytań:

kilka Czy

wskaźnikami gotowości: •

nowe smaki w mleku mamy, które przenosi część

związków

dziecko posadzone np. na kolanach

sięga po przedmioty i trafia nimi do buzi,

smakowo-zapachowych

moment rozszerzania diety malucha zależy

(podobnie jak wody płodowe w czasie ciąży).

od tego, czy jest on karmiony naturalnie,

W badaniach naukowych można znaleźć

trafiają do jego buzi. Jeżeli ma szansę

czy sztucznie? Czy naprawdę zaleca się

informacje, z których wynika, że karmienie

spróbować jedzenia, to nie krztusi się

podawanie nowości po 4 miesiącu? Czy

tylko mlekiem mamy przez 6 miesięcy daje

nim i nie wypluwa, tylko radzi sobie

istnieje właściwa kolejność wprowadzania

optymalną ochronę przed występowaniem

z jego zjedzeniem (nawet bez zębów),

nowych produktów? Co z alergenami, w tym

otyłości w późniejszym życiu. Rozpoczęcie

glutenem? Ile posiłków powinno dostawać

rozszerzania diety po 4 lub 5 miesiącu daje

niemowlę i czy powinny one zastępować

proporcjonalnie mniejszą ochronę (1).

mleczne posiłki?

nie wypycha językiem obiektów, które

mocno interesuje się jedzeniem innych domowników, nie tylko obserwuje, ale próbuje sięgać po nie.

47

Profile for Kwartalnik Laktacyjny

Kwartalnik laktacyjny nr 1 (5) 2015  

Piąty numer Kwartalnika Laktacyjnego, pierwszego w Polsce magazynu o karmieniu piersią

Kwartalnik laktacyjny nr 1 (5) 2015  

Piąty numer Kwartalnika Laktacyjnego, pierwszego w Polsce magazynu o karmieniu piersią

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded