Page 81

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

Olga „Luca” Machuta-Rakowska - z zawodu content designerka. Pisanie to zawsze był jej sposób na odreagowanie, toteż bardzo lubi tę pracę. Była przez wiele lat nianią, jest wielokrotną ciocią, a także mamą - już niedługo dwójki dzieci. Olga jest promotorką karmienia piersią w Warszawie organizuje spotkania dla rodziców. Foto: Anksfoto

Kwartalnik Laktacyjny: Dlaczego zdecydowałaś się zostać promotorką

z wizją strasznej diety i pogryzionych brodawek, z baterią butelek

karmienia piersią?

i stosem ulotek producentów mleka modyfikowanego. Nic dziwnego, że tak wiele kobiet tak szybko przestaje karmić naturalnie.

Luca: Kiedy dwa lata temu urodziłam córkę, nagle znalazłam się wśród innych młodych stażem matek: na spacerach, na aerobiku,

KL: Prowadzisz spotkania w Warszawie pt. “Pełną piersią” - opowiedz

w Internecie. Odkryłam taką plemienną wspólnotę, rzeczpospolitą

coś o tym projekcie. Gdzie się spotykacie, o czym rozmawiacie?

matczyną. I zobaczyłam, jak często matkom brakuje podstawowego wsparcia w laktacji. Wiedzy i pomocy. Lubię pomagać ludziom,

L: „Pełną piersią” to warsztaty o naturalnym karmieniu skierowane

postanowiłam zdobyć tę wiedzę i się nią dzielić. To brzmi może

przede wszystkim do pań w ciąży i mam niemowląt. Skupiam się

trochę naiwnie, ale tak właśnie było!

na nich głównie na rozwiewaniu mitów na temat karmienia i na aktualnych zaleceniach WHO dotyczących karmienia dzieci piersią.

KL: Czego według Ciebie brakuje w systemie wsparcia laktacyjnego?

Oczywiście są to warsztaty, a nie wykłady, więc przede wszystkim rozmawiamy. Pierwsze zajęcia odbywały się w listopadzie w każdy

L: Łatwego dostępu do wiedzy. Jesteśmy bombardowane reklamami

czwartek. Teraz będę musiała zrobić małą przerwę ze względu na

produktów mlekozastępczych. Kobieta w ciąży, zanim jeszcze

narodziny mojego drugiego dziecka, ale mam nadzieję w styczniu

urodzi dziecko, styka się setki razy z reklamą sztucznego pokarmu

wrócić do prowadzenia tych spotkań.

dla niemowląt: w przychodniach, aptekach, pismach dla rodziców, telewizji, Internecie. Wszędzie. Wiedzę o laktacji otrzymuje

Warsztaty trwają dwie godziny i odbywają się na warszawskim

tylko wtedy, jeśli zapisze się do szkoły rodzenia, a i to nie zawsze.

Ursynowie w Sali Zabaw Labi. Moja dwuletnia córka uwielbia to

Koleżanki przekazują butelki i podgrzewacze po swoich dzieciach,

miejsce i pewnego dnia pomyślałam, że mogłabym właśnie tam

a do kompletu straszne opowieści, jak to pół roku mogły jeść tylko

spotykać się z innymi mamami, podczas gdy ich starsze dzieci

indyka. W tej sytuacji większość kobiet wchodzi w macierzyństwo

mogłyby się wyszaleć.

81

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  
Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement