Page 80

80

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

KL: Jakie zajęcia prowadzicie? PD: Jeśli chodzi o plany na 2015 rok, to zaczynamy w styczniu, PD: Zajęcia, które prowadzimy wspólnie to: warsztaty chustonoszenia,

świętując nasze drugie urodziny. W tym czasie odbywać się

warsztat Być Mamą, spotkania w klubach mam w nurcie rodzicielstwa

będzie wiele warsztatów, spotkań i pokazy filmów w naszych

bliskości, zajęcia, które prowadzę solo w Mamatuli: spotkania

zaprzyjaźnionych miejscach dla rodziców. Plan spotkań pojawi się w

promujące karmienie piersią, spotkania przygotowujące do porodu

grudniu na naszej stronie www.mamatuli.pl

i połogu, warsztaty masażu Shantali, zajęcia w szkole rodzenia, spotkania o żywieniu metodą Bobas Lubi Wybór

W styczniu również ruszy moja Naturalna Szkoła Rodzenia w Otwocku i Mińsku Mazowieckim. Planujemy organizację pokazów

KL: Dlaczego zostałaś promotorką karmienia piersią?

filmów z tematyki okołoporodowej, a także rozpoczniemy spotkania laktacyjnej grupy wsparcia. Planujemy uruchomić nową platformę,

PD: Promotorką Karmienia Piersią zostałam z kilku powodów.

na której razem z innymi specjalistami będziemy wspierać kobiety

Będąc doulą, chciałam uzyskać rzetelną, aktualną wiedzę na temat

zupełnie za darmo.

karmienia piersią i aspektów z tym związanych, aby móc nieść fachowe wsparcie. Sama będąc mamą i karmiąc piersią z satysfakcją swoją córeczkę, która aktualnie ma 2 lata i 5 miesięcy, oczywiście wiedziałam, że mleko mamy i sam akt karmienia jest czymś wyjątkowym, czego nie da się zastąpić. Chciałam jednak promować karmienie piersią w szerszej skali i znaleźć się w społeczności innych kobiet, które również czują to samo, zjednoczyć się i wspierać mamy w tej trudnej często na początku mlecznej drodze. Chcę promować karmienie piersią, ponieważ wciąż w przestrzeni publicznej funkcjonuje wiele mitów związanych z możliwościami karmienia przez matki, z jakością ich mleka oraz możliwością zastąpienia bez najmniejszego uszczerbku mleka mamy mieszanką z krowim mlekiem. Ponieważ spotykam się z kobietami podczas różnych warsztatów, chcę dawać im wiedzę, która może pomóc w podejmowaniu decyzji o karmieniu piersią. Każda mama ma prawo wyboru, ja chcę dzielić się z nimi aktualnymi informacjami na temat laktacji, sposobu przystawiania dzieci do piersi, a w razie problemów medycznych - odesłać je do specjalisty. Możliwość takiego właśnie działania daje mi bycie Promotorką Karmienia Piersią. KL: Czym dla ciebie jest karmienie piersią? PD: Karmienie piersią jest dla mnie czymś nieopisanie naturalnym. Kiedy byłam jeszcze w ciąży, miałam obawy związane z karmieniem. Nie lubię mleka krowiego i zastanawiałam się, jak to będzie, kiedy z moich piersi płynąć będzie mleko. Po porodzie te obawy kompletnie zniknęły. Zaczęłam karmić moją córkę i to było takie oczywiste! Przypomniałam sobie o moich obawach w formie anegdoty wiele miesięcy później! Karmienie pozwala mi spędzać fantastyczny czas z moją córką, przytulać się, budować bliskość, a przy tym oczywiście dajemy sobie wzajemnie wszystkie korzyści płynące z karmienia piersią – wliczając w to zdrowotne aspekty mleka dla dziecka i samego procesu wytwarzania mleka i karmienia dla mamy. Karmienie piersią jest dla mnie oznaką kobiecości. Po trudnym porodzie, którego nie wspominam z satysfakcją, karmienie piersią pozwoliło mi zbudować swoje poczucie kompetencji jako matka. KL: Jakie macie plany na 2015 rok?

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  
Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement