Page 78

78

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

na wizytach u różnych specjalistów - mamy długo karmiące piersią,

i ZLOP tegoroczny tydzień bliskości rozrósł się do wielotygodniowego

mamy stojące przed zmasowanym atakiem sprzecznych informacji

wydarzenia „Zielona Góra Bliskości”, w ramach którego odbyło

na temat rozszerzania diety podczas karmienia piersią, czy karmienia

się wiele spotkań, wykładów i warsztatów. W tym roku - choć już

piersią po powrocie do pracy - generalnie te karmiące dłużej niż kilka

nie jako organizator - miałam okazję zaprosić rodziców na swoje

miesięcy.

spotkania, m. in. o masażu Shantala.

Ale pytałaś o trudności, mam wrażenie, że najwięcej pracy wymagały od nas... kwestie pozalaktacyjne - tworzenie wniosku,

KL: Co działo się na dniach bliskości w Zielonej Górze?

sprawozdawanie i rozliczanie projektu, w tym zakresie to my szukałyśmy wsparcia :)

JH:

Były

spotkania

z

psycholgiem,

doradcą

noszenia

i muzykoterapuetką. Warsztaty dedykowane ojcom, joga dla kobiet KL: Co oferowałyście w ramach swoich działań?

w ciąży czy choćby tworzenie odlewów ciążowych brzuszków.

JH: Miałyśmy duże spotkanie informacyjne na temat projektu

KL: Jakie masz plany na najbliższe miesiące?

oraz oczywiście karmienia piersią, zaprosiłyśmy do współpracy Certyfikowaną Doradczynię Laktacyjną, Panią Beatę Komarnicką.

JH: W grudniu planuję odpoczywać i piec dziesiątki pierniczków!

Na spotkaniu pojawiły się zarówno kobiety w ciąży, jak i mamy

Praca nad projektem okazała się dość skomplikowana logistycznie

już karmiące. Dla wszystkich uczestników projektu stworzyłyśmy

przy pracującym mężu, dwójce dzieci i urlopie wychowawczym. Moja

broszurę na temat karmienia piersią. Takie know-how dla wszystkich

córeczka bez wątpienia po ostatnich tygodniach towarzyszenia mi

startujących w karmieniu piersią, przydatne też w późniejszym

w niektórych spotkaniach mogłaby już sama prezentować

okresie karmienia. Otrzymały ją także wszystkie mamy, które

prawidłowe przystawianie dziecka do piersi.

skorzystały z nieodpłatnych konsultacji indywidualnych. Ze wsparcia

Poza tym czeka mnie kilka bardzo przyjemnych spotkań na

tego rodzaju skorzystało blisko 40 mam, a w zasadzie powinnam

warsztatach masażu Shantala czy w noworocznych grupach Szkoły

powiedzieć par, bo często pojawiali się na konsultacjach także

Rodzenia Ksenia. Na swoją kolej będą też czekać przepiękne zdjęcia,

ojcowie. Prowadzimy profil na Facebooku (www.facebook.com/

o których wspominałam. Chciałabym, aby nasza wystawa chwytała

KarmieniePiersiaDobryStart)

za serce, bo temat jest tego wart. Marzyłam o niej od lat i jak się

poświęcony

tematyce

karmienia

piersią, ale też informujący o bieżących działaniach w projekcie. Profil będzie funkcjonował po zamknięciu projektu jako miejsce dla wszystkich zainteresowanych kwestiami karmienia naturalnego. Wspieramy mamy także droga mailową, ponieważ zainteresowanie projektem wykroczyło już poza ramy naszego miasta. Udało nam się też nawiązać współpracę z fotografką, Anią Zielińską. Jej owocem będzie wystawa zdjęć mam karmiących, które zdecydowały się wziąć udział w naszych sesjach. Także nasz projekt zaczyna żyć własnym życiem i pozostanie po nim więcej niż zakładałyśmy na etapie składania wniosku. To bardzo budujące, że karmienie piersią ma taką moc! KL: Współorganizowałaś dni bliskości w Zielonej Górze, dlaczego podjęłaś się takiego zadania? JH: Tydzień Bliskości w Zielonej Górze wziął się stąd, że dwa lata pod rząd żałowałam, że nie mieszkam w większym mieście, bo październikowe wydarzenia omijają mnie szerokim łukiem. Dzięki nieocenionej Mai Kimnes z Klubu Mam i jej zmysłowi organizacji w 2012 roku z pomocą innych lokalnych mam i specjalistów (a w zasadzie mam-specjalistek, ponieważ spotkania są w większości prowadzone przez rodziców, których pasja wykroczyła już poza życie rodzinne i zamieniła się w regularne hobby lub zawód) udało nam się po raz pierwszy w naszym mieście zorganizować Tydzień Bliskości. W tym roku to już trzecia zielonogórska edycja. Ponownie z programem „Trampolina” w tle. Dzięki wsparciu FIO

okazało, kolejne marzenie czeka już w kolejce do realizacji.

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  
Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement