Page 77

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

Julita Hypki z Zielonej Góry - mama dwójki dzieci długo karmionych piersią. Zawodowo - doulą ze Stowarzyszenia Doula w Polsce, promotorka karmienia piersią, instruktorka masażu Shantala. Współpracuje z zielonogórskim Klubem Mam i Szkołą Rodzenia Ksenia. Jej największą pasją jest wspieranie mam karmiących i przygotowywanie kobiet w ciąży do naturalnego karmienia.

Julita, zawsze uśmiechnięta, w Zielonej Górze zapoczątkowała cykl spotkań „Karmienie piersią - dobry start”

Kwartalnik Laktacyjny: Czym jest projekt „Karmienie piersią - Dobry

KL: Dlaczego postanowiłaś zorganizować taki projekt w Zielonej

start”

Górze?

Julita Hypki: To nasz pomysł na zaopiekowanie się tą częścią

JH: Dowiedziałam się o projekcie „Trampolina - regionalny program

macierzyńskiej drogi wielu kobiet, która często bywa pozostawiona

wspierania inicjatyw społecznych” i uznałam, że skoro możemy

bez dostatecznego wsparcia. Posługując się statystykami CNoL

pozyskać fundusze, to zrobimy to i wykorzystamy je do tego, by choć

- polskie mamy chcą karmić piersią, z takim nastawieniem

u części mam mleczna droga mogła odzyskać wartki strumień.

startuje blisko 100% kobiet wchodzących w macierzyństwo.

Udało nam się pozyskać mikrodotację ze środków Funduszu Inicjatyw

Z jakichś przyczyn po drodze spora część z nich wpada w różnego

Obywatelskich i Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych

rodzaju kryzysy i kłopoty, z których nie zawsze wiedzą, jak się

i dzięki niej m. in. stworzyć broszurę na temat karmienia piersią,

podźwignąć i gdzie znaleźć pomocną dłoń. Część z nich ma szansę

zorganizować spotkanie na temat karmienia i w końcu - bezpośrednio

otrzymać wsparcie doradcy laktacyjnego w szpitalu, zaraz po

wesprzeć kobiety w karmieniu naturalnym.

narodzinach dziecka. Część może sobie pozwolić na płatną opiekę poporodową specjalisty od laktacji (CDL. IBCLC). Jednak wiele

KL: Co była największą trudnością w trakcie pracy nad projektem?

z nich nie wie, gdzie szukać pomocy. Inne kierują się po nią w różne, niekoniecznie odpowiednie, miejsca i nie zawsze mają szansę trafić

JH: Praca nad projektem daje ogromną satysfakcję. Po pierwsze,

na wspierającą, kompetentną osobę. Nierzadko otrzymują błędną

dlatego, że realnie udało się nam dać wsparcie mamom, które

poradę, skutkującą zaburzeniami laktacji, która zamiast wyciągnąć je

go poszukiwały, a te w trudniejszej sytuacji, wykraczającej

z kryzysu, wykopuje pod nimi jeszcze większą dziurę. Wobec zalewu

poza kompetencje promotora karmienia piersią, skierować do

sprzecznych czy wykluczających się rad i informacji, mamy często

odpowiednich specjalistów. Trafiały do nas mamy z różnymi

czują się zostawione z problemem same.

wątpliwościami i problemami. Zdaje się, że najchętniej z konsultacji korzystały te mamy, których pytania pozostawały bez odpowiedzi

77

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  
Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement