Page 76

76

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

Kl: W październiku organizowałaś Dni Bliskości w Białymstoku -

by warsztatami rozwoju osobistego i sesjami masażu pogłębiać

dlaczego? Czym jest dla Ciebie ten czas i kto pomagał Ci w organizacji

świadomość ciała i emocji, a zajęciami ekologicznymi ukazywać,

tego wydarzenia?

że szacunek należy się również Ziemi, naszemu najważniejszemu domowi.

Dni Bliskości 2011 stały się moją furtką do świadomych rodziców.

W przyszłości planuję poszerzyć ofertę Szkoły Rodzenia o spotkania

To właśnie wtedy okazało się, że także w moim mieście jest spora

już od samych początków ciąży oraz o ciąg dalszy - kolejne poziomy

grupa rodziców, którzy praktykują rodzicielstwo bliskości, wcześniej

związane z dalszymi etapami rozwoju dziecka i rodziców.

znałam ich tylko z portalu „Dzieci są ważne”. Mam więc osobisty stosunek do tego wydarzenia i wiem, jak ważne

Emilia Jaworska

może okazać się stworzenie grupy wsparcia rodziców o podobnym

Centrum Naturalnego Rodzicielstwa ROZKWIT

stylu wychowywania. Rok później byłam już koordynatorką tej

www.rozkwit.bialystok.pl;

inicjatywy, a przez następne 2 lata współorganizowałam ją. W tym

www.facebook.com/RozkwitCentrumNaturalnegoRodzicielstwa

roku działałam razem ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kobiecych

Vivat Poród

Kobieteria, Akademią Twórczego Rozwoju BEBE, koleżanką doulą

www.vivatporod.pl

Doulanią oraz Podlaską Zieloną Kooperatywą, kooperatywą nie tylko

www.facebook.com/VivatPorod

spożywczą, ale wspaniałą ekologiczną inicjatywą społeczną, którą

Doula Białystok

kilka lat temu miałam przyjemność zainicjować na Podlasiu.

www.doulabialystok.pl www.facebook.com/VivatDoula

Dni Bliskości to bardzo intensywny czas – ich organizacja i promocja

Vivat Eco

wymaga sporego zaangażowania, tym bardziej, że tegoroczna,

www.vivateco.pl

jubileuszowa V edycja trwała aż 2 tygodnie. Cieszyła się za to

www.facebook.com/vivateco

wyjątkową frekwencją, zaś program oferował szeroki i urozmaicony zakres tematyczny. KL: Co działo się w tych dniach? E: Oprócz warsztatów edukacyjnych dla dzieci czy teatrzyku, było miejsce na masaż dziecięcy, BLW, ajurwedę dla kobiet w ciąży czy bliskość w porodzie. Gościliśmy dwóch psychologów: Agnieszkę Stein oraz Jarka Żylińskiego na warsztacie tylko dla ojców. Nie zabrakło też spotkań chustowych – mamy tańczyły z zachustowanymi maluchami i uczyły się wiązań. Większość z tych spotkań jest kontynuowana w „Rozkwicie”, a prowadzący są zapraszani na ciąg dalszy warsztatów. W miniony weekend panowie spotkali się ponownie z Jarkiem, a w styczniu przyjeżdża na kilka dni Agnieszka Stein. KL: Jakie masz dalsze plany na nadchodzące miesiące? fot: E: Oprócz wyżej wymienionych, chciałabym ruszyć z zajęciami dodatkowymi: ćwiczenia oddechowe i fizyczne dla kobiet w ciąży i połogu oraz poszerzyć ofertę grup wsparcia. Widzę spore potrzeby w obszarze par, które starają się o dziecko oraz tych, które je straciły. Jednym z celów Centrum jest dbałość o aspekt emocjonalny i holistyczne postrzeganie życia. Moją wizją jest, by „Rozkwit” skupiał świadomych rodziców, ceniących naturalne rozwiązania, poszukujących czegoś alternatywnego wobec głównego trendu położniczo-wychowawczego. Chciałabym, by trafiały tu osoby czujące, że rodzicielstwo jest możliwością wielkiego rozwoju, jedną z najcenniejszych lekcji, a dziecko już od okresu prenatalnego to po prostu człowiek. Zależy mi też na tym,

Alina

i

FOTOAIR:

Dni Bliskości 2014.

http://fotoair.carbonmade.com/;

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement