__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 74

74

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

Emilka Jaworska, mama 3,5-latki. Tak naprawdę to jest punkt wyjściowy rozmowy, bo właśnie pojawienie się na świecie córki zapoczątkowało we Emilii proces transformacji zawodowej i odkrycie nowej pasji, jaką jest wspieranie kobiet w okresie okołoporodowym.

Emilia Jaworska prowadzi w Białymstoku Centrum Naturalnego Rodzicielstwa „Rozkwit”

Kwartalnik Laktacyjny: Jak to się stało, że postanowiłaś otworzyć

to, co chciałabym robić zawodowo: prowadzić taką naturalną szkołę

Centrum Naturalnego Rodzicielstwa „Rozkwit”?

rodzenia! Jestem Ani niewymownie wdzięczna za inspirację!

Emilia Jaworska: To był proces, który miał związek z moim

To był kierunek mojego rozwoju. Dalej się to już samo potoczyło.

doświadczeniem

porodu

Zostałam doulą, Instruktorką Szkoły Rodzenia, Promotorką Karmienia

interesowałam się od dawna. Już wiele lat przed narodzinami córki

poszukiwania

wsparcia.

Tematem

Piersią, Instruktorką Masażu Dziecięcego, zaczęłam czynnie działać

miałam niezłą biblioteczkę książek o tej tematyce. W czerwcu 2012

jako doula towarzysząc kobietom i ich rodzinom w ciąży, porodzie

roku zrodził się we mnie pomysł prowadzenia portalu „Vivat Poród”

i połogu, prowadząc warsztaty, organizując różne inicjatywy. Wciąż

poświęconego porodom naturalnym i zbierającego opowieści z takich

działał też portal „Vivat Poród”, współorganizowałam ogólnopolski

porodów. Zauważyłam bowiem, że w sieci nie ma takiego miejsca,

Krąg Opowieści Porodowych. I tak wszystkie działania szły w jedną

gdzie kobiety mogłyby karmić się pozytywnymi, wzmacniającymi

stronę.

historiami ukazującymi niezakłócony medykalizacją proces. To był pierwszy krok w stronę działań w temacie okołoporodowym.

Od sierpnia 2012 roku musiały upłynąć jednak aż dwa lata, żeby

W sierpniu zupełnie przypadkowo na dalekiej suwalskiej wiejskiej

„Rozkwit” ruszył, co było rocznym poślizgiem w stosunku do

plaży podeszła do mnie kobieta z pytaniem o kąpieluszki, które

pierwotnego planu po spotkaniu z Anią. W międzyczasie jego wizja

moja córka miała na sobie. Po kilku zdaniach okazało się, że mamy

bardzo ewoluowała, a ja dojrzewałam jako doula, kobieta, mama.

bardzo zbliżone podejście do wychowywania (chusty, rodzicielstwo

To był potrzebny czas.

bliskości, karmienie piersią, poród naturalny, eko życie i wiele innych). Tą osobą była Ania Furmaniuk ze Szkoły Rodzenia „Gaja”

Prawdę mówiąc ostateczny kształt Centrum (lokal, wyposażenie

w Poznaniu. To spotkanie okazało się niesamowicie ważne, zupełnie

itp.) zawdzięczam byłym pracodawcom, którzy zwolnili mnie

nieprzypadkowe, wręcz przełomowe i tak zaskakujące – można

z pracy. To był wyraźny znak, że muszę zająć się realizacją marzenia.

powiedzieć „na końcu świata”. Nasza znajmość otworzyła mi oczy na

Dofinansowanie z UE bardzo mi w tym pomogło.

Profile for Kwartalnik Laktacyjny

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded