Page 71

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

Co to znaczy? Że w tym zabieganym świecie

Bliskość w trójmieście

są osoby, którym się chce poświęcić swój czas i energię na coś większego, na coś dla innych. I nie jest ich wcale tak mało. W przygotowaniach wzięły udział nie tylko Kluby Rodzica, których w Trójmieście nie brakuje, a które w ramach swoich

Anna Rogalska-Bućko (fot. Aleksandra Kościaniuk)

regularnych

Międzynarodowy Tydzień Bliskości to wydarzenie zainicjowane przez Babywearing International - organizację non-profit. W pierwszym tygodniu października na całym świecie rodzice starają się przybliżyć innym ideę rodzicielstwa bliskości, zapraszając na bezpłatne pogadanki, spotkania i warsztaty.

spotkań

zorganizowały

W imię zasady „wszędzie dobrze, gdzie nas

pogadanki i warsztaty o NVC, bliskich

nie ma” Trójmiasto pozazdrościło innym

książkach, zabawach z dziećmi i pasjach, ale

Tygodnia Bliskości. Nie od dziś wiadomo,

swoją cegiełkę do misternego planu dołożyli

że zazdrość może pozytywnie wpływać na

doradcy

ludzi, motywując ich do pracy i działania.

masażu Shantala, psychologowie, terapeuci,

Tak było i w tym przypadku. By Wybrzeże

animatorzy. W jeden dzień Amelie Photo

nie odstawało od reszty Polski, kreatywni

stworzyło dla nas logo akcji. Grafik

i bliskościowi rodzice postanowili połączyć

Magazynu Together zaprojektował plakat,

siły i pod wspólnym hasłem stworzyć

który udało się wydrukować, kilkanaście

cykl spotkań, na które zostali zaproszeni

osób zaproponowało szereg spotkań, a to

wszyscy, którym bliska jest idea Attachment

wszystko w tak krótkim czasie.

chustonoszenia,

instruktorzy

Parenting. W dniach 6-11 października pod hasłem „Poczuj przygodę! Podziel się

Trójmiejski Tydzień Bliskości zapoczątkowało

radością!” odbył się Trójmiejski Tydzień

spotkanie

Bliskości.

W

trakcie

całego

w

Centrum

Terapii

Logop

tygodnia

w Gdańsku (rodzice uczyli się masować

w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Rumii

swoje dzieci) i Trójmiejskie Gadki Szmatki

kilkudziesięciu

udział

w Gdyni, które są spotkaniami miłośników

w spotkaniach, na których poznawali tajniki

rodziców

chust na tematy nie tylko „noszeniowe”.

noszenia w chustach i nosidłach miękkich,

Z okazji Tygodnia Bliskości „Gadki” odbyły

masowania

się dwukrotnie - pierwsze z doradcą

dzieci,

wzięło

karmienia

piersią,

poznawali „język żyrafy” (NVC), BLW, bawili

noszenia, drugie z doradcą laktacyjnym.

się twórczo z dziećmi i wiele, wiele innych. I Kwartalnik w osobie Zuzanny miał swój Organizując

„pospolite

ruszenie”,

nie

udział w tym wydarzeniu. Kwartalnikowe

sądziłam, że będzie taki odzew na mój apel.

spotkanie odbyło się w Sopocie w Bookarni, a na zakończenie tygodnia, jako Ośrodek Wspierania o

szeroko

musiałabym

„Bliżej”

Zuzanna

pojętej

bliskości.

wymieniać

osoby,

mówiła Długo które

przyczyniły się do zapełnienia całego kalendarza. Ale warto wspomnieć jeszcze o jednej dobrej rzeczy, która zadziała się dzięki naszej mobilizacji. Dzięki Agnieszce Szczepaniak z Kuźni Talentów w Gdyni w większość miejsc, w których odbywały się warsztaty i spotkania zostały postawione puszki, do których wolontariusze zbierali pieniądze na chorego na raka Mateusza Przybył.

W

tym

tygodniu

nie

tylko

przybliżyliśmy rodzicom tajniki wychowania w bliskości, ale i skróciliśmy Mateuszowi drogę do uzbierania pieniędzy potrzebnych na dalsze leczenie.

71

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement