Page 7

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

7

Karmienie piersią niesie ze sobą także emocjonalne korzyści. Konsultantka laktacyjna i liderka lokalnej La Leche Legue, Erin Consuegra, podkreśla, że karmienie to nie tylko podawanie dziecku doskonałego pokarmu, ale także satysfakcjonujące

Lek przyspieszający urodzenie łożyska może być odpowiedzialny

doświadczenie. Najczęstszym problemem, wg niej, bywa brak zaufania kobiet, że

za problemy z karmieniem piersią. Badacze z Uniwersytetu

ich ciała są w stanie zapewnić dziecku tyle mleka, ile potrzebuje. Winą za taki stan

Swansea alarmują, że matki, którym podano lek Ergometine,

rzeczy Consuegra obarcza brak odpowiedniej edukacji w zakresie laktacji

częściej zgłaszały ból i problemy z karmieniem piersią.

i brak publicznej dyskusji wokół karmienia naturalnego. Nie wiedząc, jak wygląda karmienie piersią, matki zaczynają postrzegać

W porównaniu z matkami, które nie otrzymały zastrzyku,

pewne kwestie jako

zwiastun problemów laktacyjnych, np.

rzadziej też karmiły piersią powyżej dwóch tygodni. Naukowcy

potrzebę częstego

doszli do wniosku, że lek prawdopodobnie koliduje z naturalnie

karmienia piersią u noworodka odczytują

jako oznakę

niedostatku pokarmu. Warto korzystać

ze wsparcia,

piersią, oksytocyna i prolaktyną. Autorzy badań podkreślają, że

jakie znajdujemy wokół siebie. np.

La Leche

konieczne jest bardziej wnikliwe rozpoznanie, aby wypracować

League bezpłatnie oferuje regularne pomoc zdalną, czy nawet domowe za: The Leaf Chronicle

wydzielanymi hormonami odpowiedzialnymi za karmienie

spotkania, wizyty.

równowagę pomiędzy potrzebą ochrony kobiet przed nadmierna utrata krwi podczas porodu a wspieraniem ich szans na udane karmienie piersią. za: BBC

Najnowsze ostrzeżenia dotyczące stosowania Domperidone mogą wpłynąć na stosowanie go w okresie laktacji. Eksperci Europejskiej Agencji Leków po przeanalizowaniu badań na temat leków zawierających domperidone uznali lek za bezpieczny w objawowym leczeniu nudności i wymiotów - w niskich dawkach i przy krótkim okresie stosowania. Jednocześnie uznali, że stosowanie leku w leczeniu zgagi czy wzdęć przewyższa korzyści, bowiem może on powodować wzrost ryzyka wystąpienia niewydolności serca. Nie badano leku pod kątem niestandardowych zastosowań, a takim jest stosowanie go Karmienie odciąganym mlekiem z butelki i karmienie piersią – to samo? Journal of Human Lactation komentuje, że możliwość otrzymywania mleka mamy ma dla dziecka wielkie znaczenie. Jest szansą dla tych dzieci, które nie mogą być karmione bezpośrednio z piersi. Wciąż jednak nie mamy pewności, czy karmienie mlekiem mamy przez butelkę niesie ze sobą korzyści porównywalne do karmienia piersią –

w problemach laktacyjnych. Australijski badacz, Luke Grzeskowiak podkreśla, że metaanalizy wskazują, że lek jest dobrze tolerowany przez mamy karmiące i wpływa na zwiększenie ilości produkowanego pokarmu. To ważne, ponieważ karmienie piersią pomaga znacznie zmniejszyć śmiertelność niemowląt, a także niesie ze sobą wiele długofalowych zdrowotnych korzyści dla matki. za: Pharmaceutical journal

czy tak samo chroni przed chorobami układu pokarmowego, górnych dróg oddechowych, cukrzycą, astmą, czy otyłością. Dzieci ssą pierś nie tylko dla zaspokojenia głodu, ale także dla komfortu, bliskości, poczucia bezpieczeństwa i pocieszenia. Autorzy podkreślają, że w niektórych sytuacjach karmienie odciąganym mlekiem niesie ze

Konwencja o Prawach Dziecka ONZ obchodzi w tym roku dwudziesto-

sobą ryzyko, że matka i dziecko będą spędzać ze sobą mniej czasu,

pięciolecie. Dziekan i Dyrektor Akademii Zdrowia Publicznego (HSA),

skoro dziecko nie musi być karmione w obecności matki,

dr Asad Hafeez zaznacza, że wrodzone prawo dziecka do życia zawie-

a mleko ma dostępne w każdej chwili z butelki. Promocja karmienia

ra w sobie wyłączne karmienie piersią podczas pierwszych sześciu

mlekiem mamy jako równoznacznego z karmieniem piersią może

miesięcy życia dziecka. Jest najtańszym sposobem na zmniejszenie

być mylącą. Jeśli mamy komfort wybierać spośród wszystkich trzech

śmiertelności dzieci – 22% noworodków mogłoby zostać uratowa-

opcji – karmienie piersią, odciąganym mlekiem lub mieszanką, warto wybrać tę bezdyskusyjnie najlepszą - karmienie piersią. za: Pacific Standard

nych przed śmiercią, gdyby zadbano o rozpoczęcie karmienia piersią w pierwszej godzinie ich życia, 16% - gdyby karmienie rozpoczęto w pierwszych 24 godzinach. za: Daily Times

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  
Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement