Page 62

zmiany? Gdyby was nie było, to te zmiany mogłyby się cofnąć? DO: To jest dobre określenie, “bycie strażnikiem”. Jesteśmy organizacją strażniczą typu watchdog co w skrócie oznacza, że monitorujemy szpitale i upubliczniamy wyniki tych kontroli. Przyglądamy sie również temu, jakie działania w sprawie podnoszenia poziomu i jakości opieki nad kobietami w okresie okołoporodowym podejmuje Ministerstwo Zdrowia. Teraz stoimy na straży standardów opieki okołoporodowej i chcemy, żeby były one wdrażane i powszechnie przestrzegane w szpitalach. KL: Jak znajdujecie siłę na tę walkę? Daria Omulecka -

W Fundacji zajmuje się szeroko rozumianą

komunikacją zewnetrzną

DO: Nasz zespół jest grupą bardzo inspirujących i aktywnych kobiet. Bierzemy siły od siebie nawzajem i nawzajem siebie wspieramy. Wsparcie naszych rodzin jest też dla nas bardzo ważne - w większości

Kwartalnik Laktacyjny: Dlaczego postanowiłyście uczcić osiemnaste

jesteśmy mamami, czerpiemy w pracy z naszych doświadczeń, tych

urodziny?

pozytywnych i negatywnych. Przekonanie o tym, że jakość narodzin wpływa na jakość życia jest dla nas największą motywacją do działania.

Daria Omulecka: Ten wiek – 18 urodziny – mają wymiar symboliczny, wchodzenia w dorosłość. Jest to świetny moment na podsumowanie zmian, które wydarzyły się w polskim położnictwie w ostatnich kilkunastu latach. Chciałyśmy się też po prostu spotkać z ludźmi, z którymi na przestrzeni 18 lat współpracowała Fundacja, a którzy wspierali akcje i kampanie, wspólnie pracowali dla jednego celu. Takie spotkania są dla nas bardzo ważne, inspirujące i dają nam energię do dalszej pracy. KL: Czy masz wrażenie, że szpitale dorastają razem z wami? DO:

Mam

nadzieję,

że

dorastają!

W

bazie

szpitali

www.gdzierodzic.info zbieramy w trybie dostępu do informacji publicznej oficjalne informacje, które potem publikujemy. Kobiety dowiadują się, gdzie najlepiej rodzić, jakie są warunki w szpitalach

Ania Studniczek - Fundacja Bank Mleka Kobiecego

i czy najnowsze prawo jest przestrzegane. Oprócz tego również same oceniają szpitale, opisują swoje porody. Dla nas jest to baza informacji

Kwartalnik Laktacyjny: Dlaczego dzisiaj jesteś tutaj na urodzinach

na temat tego, na jakim poziomie jest opieka okołoporodowa

Fundacji?

w Polsce. Mamy wrażenie, że jest coraz lepiej. Z każdym miesiącem jest więcej pozytywnych wieści od kobiet - że porody są inspirującym,

Anna Studniczek:

Dlatego, że bardzo dużo zawdzięczam Asi

przełomowym, bardzo satysfakcjonującym wydarzeniem w ich życiu.

Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po Ludzku. To dzięki niej trafiłam

Ale nie ukrywam, że codziennie dostajemy również wiadomości

na taką drogę. To jest wielka historia godnego porodu, praw kobiet,

o tym, że przeżyły traumę, zostały pozbawione godności, ich prawa

świadomości „tej strony” kobiety, macierzyństwa, karmienia piersią.

zostały naruszone.

Tak naprawdę wszystko to zawdzięczam Asi. Dlatego też możliwość bycia tutaj dzisiaj jest dla mnie bardzo ważna.

KL: Nikt nie chce wam życzyć stu lat. A czego wy sobie same życzycie? KL: A powiedz czego życzysz Fundacji na następne lata działalności? DO: Jeżeli istniejemy, to znaczy że są jeszcze rzeczy do zrobienia. Życzymy sobie i kobietom w Polsce empatii, wsparcia, troski i opieki

AS: Życzę, aby dalej działały w tym kierunku, co działają. Żeby wszelkie

szpitalnej na najwyższym poziomie.

ręce do pomocy były im dostępne i aby takich dobrych ludzi, którzy ją wspierają, spotykała nadal, w celu dokonywania kolejnych przemian

KL: A czy nie masz wrażenia, że jesteście i zmianą, i strażnikiem tej

w Polsce.

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement