Page 58

58

ANN

Ew

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

Kwartalnik Laktacyjny: Dlaczego Kwartalnik

z mniejszym czy większym kryzysem.

patronuje Konferencji Bliskości? KL: Jakie są plany na najbliższe miesiące? Ewa Muszyńska: Wszystkie Redaktorki są mamami, które starają się wychowywać

EM: Oczywiście pracujemy nad kolejnym

dzieci w nurcie Rodzicielstwa Bliskości. Dla

numerem Kwartalnika. Redakcja bardzo

nas możliwość patronowania Konferencji

nam się powiększyła w związku z czym

to bardzo duże wyróżnienie. To taki sygnał

mamy pomysły na nowe cykle i ciekawe

dla naszych czytelników, że popieramy

artykuły dla czytelników. W planach na

ideę tego wydarzenia, że zachęcamy do

przyszłość pojawia się też pomysł na to, aby

obserwowania i uczestnictwa. W ten sposób

Kwartalnik był drukowany. Wierzę w to, że

chcemy również przybliżyć czytelnikom

jeszcze kilka numerów, a nasza gazeta stanie

nurt rodzicielstwa bliskości.

się naprawdę prestiżowym czasopismem.

EWA

Marta

Ewa Muszyńska - współtwórczyni i redaktorka Kwartalnika Laktacyjnego

Mamy w redakcji pracowite, mądre kobiety,

KL: Dlaczego powstał Kwartalnik Laktacyjny?

więc to pewnie tylko kwestia czasu.

EM: Bardzo dobrze, że to pytanie padło, bo to właśnie rok temu podczas I Konferencji Bliskości trzy dziewczyny z naszej Redakcji spotkały się po raz pierwszy i zaczęły mówić o tym, jak ważne jest wsparcie dla

AGATA kobiet karmiących i tych chcących karmić.

Dziś wiem, że to wtedy powstał pomysł na zrobienie czegoś wspólnie. Kwartalnik

Laktacyjny powstał, aby wspierać. Powstał dlatego, że mamom potrzebne jest wsparcie innych mam.

KL: Dlaczego takie wsparcie jest ważne? EM:

Wystarczy

zapytać,

ile

kobiet

w naszym kraju karmi swoje dziecko piersią przynajmniej przez pierwsze sześć miesięcy jego życia. Niestety te statystyki są tak dramatycznie niskie, że po prostu trzeba spróbować sprawić, żeby tych kobiet było coraz więcej. Jeśli zapytać tych kobiet, jakie były ich powody przejścia na karmienie sztuczne, bez trudu można wyciągnąć wnioski, że młodym mamom brak wsparcia. Sama

byłam

przechodziłam

taką przez

mamą. trudne

Sama początki

karmienia i ze wszystkim musiałam radzić sobie sama. Szkoda, bo było to dla mnie bardzo trudne. Dlatego my nie chcemy zostawiać mam w tych trudnych chwilach samych. Możemy też sprawić, że początki wcale nie będą takie ciężkie, bo dobrze wyedukowana, pewna siebie i swoich kompetencji mama bez trudu poradzi sobie

Magd

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement