Page 54

54

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

się z byciem w roli mamy. Udało mi się

Jak bardzo ważne jest to, żeby takie

karmić synka półtora roku, a córkę dwa i pół

inicjatywy powstawały?

roku. To moje najpiękniejsze wspomnienia, bardzo za tym tęsknię. Wzbudza to we

RJ: Uważam że każda naturalna forma

mnie do dziś łzy wzruszenia, kiedy myślę

pomocy,

o karmieniu, oglądam zdjęcia lub widzę inne

wspierająca jest tym, czego młode mamy

mamy karmiące.

najbardziej potrzebują. W Internecie jest

dyskretna,

empatyczna,

mnóstwo sprzecznych informacji. Młode Wiem, z jakimi problemami się te mamy

mamy szukają odpowiedzi w sieci i są

zmagają, ile muszą znosić fizycznego

na pewno rozbite. Kiedyś spotkałam się

bólu i komentarzy. Miejsca publiczne

z mamą, która wykarmiła już trójkę dzieci

dostosowane do tego, abyśmy mogłybyśmy

i nadal karmi. Kobiety mogą razem karmić

spokojnie

kontrowersje

podczas takich spotkań, uspokoić się. W ten

wśród ludzi. Nie dają nam przestrzeni,

sposób budują też taką nową sieć, nową

w której mogłybyśmy czuć się swobodnie.

społeczność mam, które się wspierają.

Mama karmiąca ma na pewno trochę

Dzięki temu te kobiety wychodzą z domu,

„pod górkę” i na początku jest to dla niej

nie są zamknięte w czterech ścianach same

trudne. Mama starszych dzieci też jest

ze sobą, z dzieckiem. Wydaje mi się, że to są

narażona na krytyczne komentarze i raczej

bardzo ważne i cenne inicjatywy.

karmić

budzą

zniechęcające rady. Byłam tego świadkiem i sama tego doświadczyłam. Po drugim roku

KL: Czy uważasz, że ważna jest taka

życia mojego dziecka wszyscy mi odradzali

inicjatywa jak Konferencja Bliskości? Czy to

karmienie piersią, nie mogli tego zrozumieć,

jest fajny pomysł według Ciebie?

niecierpliwili się bardzo, kiedy to zakończę. A ja postanowiłam zakończyć to wtedy,

RJ: Super pomysł! Gdyby tak nie było,

kiedy to będzie naturalne dla mnie i dla

nie

córki. Rzeczywiście pod koniec tego okresu

w tej konferencji. Nie mogę doczekać

dwuipółrocznego już mi się powoli skończyła

się spotkania. Jest to dla mnie okazja do

cierpliwość. Nie dla karmienia i dla mojego

poznania nowych ludzi, którzy też tak

dziecka, tylko dla walki z komentarzami,

entuzjastycznie podchodzą do tematu

rozmowami. Widzę, ile mamy muszą włożyć

rodzicielstwa bliskości. Mam nadzieję, że to

pracy, żeby przez tą waleczną drogę przejść.

mnie zainspiruje, dowiem się czegoś nowego

zgodziłabym

się

wziąć

udziału

i będę mogła przekazać dalej zdobytą Myślę, że czy mama wybiera pierś, czy

wiedzę. To jest jak spotkanie klasowe

butelkę to jest jej indywidualna decyzja.

z osobami, za którymi się bardzo stęskniłam

Znam też mamy, które przeszły na butelkę

i na samą myśl mam uśmiech od ucha do

i poczuły się dopiero wyspane, zaczęły się

ucha. Dla mnie jest to bardzo wspierające

uśmiechać do dziecka. Ja też rozumiem

spotkanie i mam nadzieję, że da ono

takie sytuacje, bo nic na siłę. Natomiast

wiele nowych inspiracji zainteresowanym

każdy dzień karmienia piersią jest bardzo

osobom.

cenny. Cieszę się, że w Polsce działa La Leche League prowadzony przez Magdę Karpienię z Łodzi. Takich możliwości pomocy jest coraz więcej i mam nadzieję, że to będzie zbierać takie małe akcje promujące karmienie piersią. KL: Czy uważasz, że akcje „Mama dla mamy” mają szansę zmienić w Polsce obraz tego, jak udziela się wsparcia mamom karmiącym?

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement