Page 53

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

Reni Jusis - piosenkarka, propagatorka rodzicielstwa bliskości, mama.

Wtedy

też

attachment

poznałam parenting

bliżej -

termin

KL: Chciałam zapytać jeszcze o twoje

rodzicielstwo

poglądy na temat karmienia mlekiem

bliskości i zaczęłam śledzić fora, artykuły

mamy, karmienia piersią. Czy uważasz, że

i tak się złożyło, że też ci rodzice, którzy są

to jest ważne, aby promować karmienie

zaangażowani w rodzicielstwo bliskości, też

piersią?

czuli potrzebę spotykania się, kontaktowania ze sobą i środowisko to zaczęło być coraz

RJ: Tak. Uważam, że to jest niezmiernie

bardziej aktywne.

ważne, ponieważ w Polsce od 30 lat maleje

Miałam szczęście poznać wiele takich

liczba kobiet karmiących piersią. Można

zaangażowanych osób oraz możliwość

zastanawiać się dlaczego. Coraz szybciej

prowadzenia okienka w dzień Dobry

musimy wracać do pracy, zmusza nas do

TVN pt. Eko-mama. I to utwierdziło mnie

tego sytuacja finansowa. Trudno jest też

w przekonaniu, że ekologia to nie tylko

połączyć odciąganie mleka, kontynuowanie

najpopularniejszą mamą, która promuje

ochrona

Ale

karmienia z pracą zawodową. Niektórym

eko-macierzyństwo w Polsce. Skąd pomysł

również jest ona dla drugiego człowieka,

kobietom się to udaje, niektórym nie.

na taki styl życia?

tym bardziej dla dzieci i dla siebie samego.

Wiadomo, że ta droga mleczna przez

Kwartalnik

Laktacyjny:

Jesteś

środowiska

naturalnego.

pierwsze miesiące, przynajmniej trzy, nie Reni Jusis: Od jakichś 10 lat jestem

KL: Czyli to pójście drogą rodzicielstwa

jest usłana różami. Ona wymaga dużego

członkinią

Światowej

bliskości było dla ciebie konsekwencją tych

samozaparcia i pomocy. To na szczęście

Organizacji Ekologicznej, brałam udział

wszystkich wyborów, których dokonałaś

zmieniło się, mam wrażenie z opowieści

w akcji Detox i to zwróciło moją uwagę

jeszcze

czyli

mojej mamy, cioć, znajomych. Po upływie

na problem toksycznych zanieczyszczeń

ekologicznego stylu życia, tego detoxu,

tych 30 lat mamy coraz lepszy dostęp do

i w ogóle ochronę środowiska. Wtedy też

o którym mówiłaś?

poradni laktacyjnych i takie doradczynie

WWF-u,

czyli

przed

macierzyństwem,

zaczęłam bardziej działać na rzecz ochrony

są w szpitalach, pomagają. Często położne

środowiska, nie zdając sobie sprawy z tego,

RJ: Tak, ale nie mogę powiedzieć, że moje

pomagają przystawić dzieci do piersi. Moja

że ekologię można przenieść na praktycznie

poprzednie działania były na taką szeroką

mama nie karmiła mnie, ani mojej siostry

każdą płaszczyznę życia. Kiedy urodziły się

skalę. Raczej dotyczyły wyłącznie ochrony

piersią ze względu na to, że nikt nie mógł jej

moje dzieci, wyszło to naturalnie, że moje

środowiska i dopiero gdy przyszły na świat

pomóc.

pierwsze doświadczenia związane z ciążą,

moje dzieci zrozumiałam, że to jest bardzo

Pamiętam jak przed pierwszym porodem

porodem, pielęgnacją czy karmieniem

szerokie pojęcie i tak naprawdę to była dla

przeżywałam, że ja też będę miała takie

piersią, szły właśnie torem związanym

mnie motywacja do prawdziwych działań.

problemy, czy to jest rodzaj jakichś

z naturą - naturalnym porodem, naturalnym

Wcześniej wydaje mi się jednak, że to było

genetycznych obciążeń, czy tylko brak takich

podejściem do małych dzieci.

takie trochę „po łebkach” i „od święta”,

czysto ludzkich uczuć, okazania pomocy

a kiedy pojawiły się dzieci, stało się to moją

w czasach komuny. I myślę, że moja mama

pasją.

była tego przykładem. Moja siostra mieszka

Moje pierwsze kroki były zupełnie intuicyjne. Cała

ciąża

podlegała

intuicyjnemu

we Francji, dlatego widzę jak to wygląda

podejściu: wybieranie nosidełka, czy udanie

KL: To macierzyństwo dało Ci kopa do tego,

w Europie. Karmienie piersią jest teraz

się na konsultacje z doradczynią chustową.

żeby zgłębić attachment parenting i eko-

postrzegane jako coś nienowoczesnego,

To

rodzicielstwo pełną parą?

czasami wręcz obrzydliwego. Tym bardziej

były

zupełnie

nieskoordynowane

działania. A kiedy mój syn skończył pół

wzbudziło to we mnie chęć promocji tego

roku zapisałam się na pierwsze wydanie

RJ:

książki „W głębi kontinuum”. Czekałam na

odżywiania na zdrowe. Wcześniej mogłam

warto.

tę książkę, bo sądziłam, że ona może mi

wybiórczo

produkty,

Największe wrażenie na mnie robi słowo

pomóc zrozumieć moje dążenia, dylematy.

natomiast kiedy zaszłam w ciążę i urodziłam

„mleko modyfikowane”. Nie lubię rzeczy,

Ona mnie podbudowała i stwierdziłam

dziecko, to zaczęłam zdrowo gotować dla

które są modyfikowane ani genetycznie, ani

z przekonaniem, że jestem kompetentna.

całej rodziny każdego dnia. Nigdy wcześniej

w laboratoriach. Uważam, że żadne mleko

Wcześniej stałam się takim niewolnikiem

nie miałam takiej motywacji. Obudziły się

modyfikowane nigdy nie będzie tak cenne,

ekspertów, z każdym moim problemem

we mnie dodatkowe siły, bo to jest praca

jak mleko mamy.

chciałam iść do lekarza lub specjalisty i nie

na paru etatach. Łączenie bycia mamą,

Poza tym karmienie naturalne pomaga

wierzyłam w swoje siły jako młoda mama.

organizowania wszystkiego w domu.

mamom w relacji z dzieckiem, poznawaniu

Po tej książce poczułam siłę w sobie.

Dokładnie.

I

wybierać

motywację zdrowe

zmiany

i tłumaczenia innym mamom, dlaczego

jego potrzeb. To jest narzędzie oswajania

53

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement