Page 33

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

empatię, troskę, miłość. Nie musimy chować

złoszczącego się dziecka i innych dzieci

go na żołnierza. Dziewczynki natomiast

lub

cudownie sprawdzają się w chłopięcych

Najlepiej zmienić całkowicie otoczenie,

specjalizacjach, jeśli tylko damy im na to

wyjść do innego pomieszczenia, a jeśli

szansę.

to możliwe - wyjść na świeże powietrze.

osób,

które

przebywają

blisko.

Pozwolić dziecku się wykrzyczeć, wybiegać. Złość, jak sobie z nią poradzić

Naszym celem jest wtedy wyciszenie tych

Silne emocje, które często targają młodym

Nie próbujmy wychowywać dzieci, które

człowiekiem,

symptomem

krzyczą i płaczą, bo one i tak nie są w stanie

wołaniem

nas wysłuchać. Nigdy nie zostawiajmy

o realny kontakt z drugim człowiekiem.

małego dziecka samego, ponieważ wbrew

Trudne

które

pozorom bardzo nas potrzebuje w tej chwili.

emocji i dążenie do spokojnej rozmowy. są

samotności

w

i

często

rozpaczliwym

zachowanie

pierwszej

dziecka,

mierze

traktujemy

jako

Możemy spróbować je mocno przytulić,

może

przysłonić

nam

jednak nie możemy tego robić wbrew

prawdziwą potrzebę dziecka. Często agresja

jego woli. Czasami warto też pozwolić

jest też po prostu obroną. Jeśli dziecko nie

dziecku na smutek. Jest to uczucie bardzo

ma zdolności, żeby samemu sobie z czymś

uzdrawiające. Mielibyśmy wiele zagojonych

poradzić, a jest to od niego w danej chwili

ran, gdyby w dzieciństwie pozwolono nam

wymagane, trudno się dziwić rosnącej

się smucić.

niegrzeczne,

w nim frustracji i wyładowaniu emocji. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim

zadbać

o

bezpieczeństwo

33

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement