Page 32

32

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

Niegrzeczne dzieci Marta Klewińska www.zamotani.pl

Agresywne zachowanie nie zawsze jest tym, czym myślimy. Skąd biorą się silne emocje w dzieciach i jak należy sobie z nimi radzić? Czy złe zachowanie dziecka jest tak naprawdę czymś nagannym?

Agresja

dzieci zależy jakość relacji w rodzinie.

prosto przy stole, nie śmiać się za głośno,

Ich zachowanie nie jest przejawem złego

nie biegać zbyt szybko. Te działania to nic

Negatywne emocje rodzą się w naszym

charakteru.

innego jak hamowanie naturalnych potrzeb

mózgu. Dzieje się to pod wpływem

swojego miejsca w rodzinie. Ich dobro

pewnych wydarzeń w naszym życiu, które

i rozwój zależy całkowicie od postępowania

są dla nas trudne. Jesteśmy wtedy wściekli,

rodziców, od tego jaka atmosfera panuje

rośnie w nas uczucie złości. Potrafimy

w domu. Jeśli coś złego dzieje się w rodzinie,

jednak nad tym zapanować. Dzieci nie

dzieci biorą to na siebie i czują się winne.

Czasami na różne zachowania naszych dzieci

mają jeszcze wykształconej samoregulacji

Agresywne zachowania u dziecka biorą się

wpływają zabawki, które im kupujemy.

emocji, dlatego biją się między sobą,

także z braku poczucia, że jest ważne dla

Im bardziej są hałaśliwe i działające na

głośno krzyczą, popychają. Radzą sobie

swoich rodziców i opiekunów. Są po prostu

delikatny układ nerwowy, tym bardziej

tak, jak na daną chwilę potrafią najlepiej.

wołaniem o pomoc. Wybuchy złości, agresja

pobudza to dzieci do różnych reakcji. Jeśli

Napady złości są tak naprawdę bardzo

i frustracja to nic innego jak dziecięcy

chłopcom kupujemy pistolety, karabiny

istotne

przekaz, który jest jakąś niezaspokojoną

i miecze nie oczekujmy, że nie użyją ich

potrzebą. Trzeba ją rozszyfrować.

zgodnie z przeznaczeniem. W zabawkach,

kształtują

w

życiu bowiem

młodego

człowieka,

ścieżki

nerwowe

Dzieci

po

prostu

szukają

związane z radzeniem sobie ze stresem i asertywnością w dorosłym życiu. Siła tych

rozwoju dziecka. Otoczenie naszego dziecka

oprócz wyraźnego przekazu, jest też podział Różnice płciowe i stereotypy

na płeć. Chłopcy nie bawią się w dom, nie

napadów jest tym większa, im ważniejszy

gotują obiadu, nie karmią lalek. Dziewczynki

był powód. Frustracja, rozczarowanie czy

Mali chłopcy płaczą tyle samo, co małe

nie jeżdżą samochodami, nie budują

strata powodują silne emocje. Zamiast to

dziewczynki, dopóki społeczeństwo nie

zamków rycerskich, nie pływają pirackimi

tłumić i przywoływać dziecko do porządku,

zaczyna im wmawiać, że chłopcy nie płaczą.

okrętami. W ten sposób wzmacniane

trzeba podejść do tematu z empatią,

Słyszymy często: „Nie płacz, przecież nic

jest stereotypowe podejście do kobiety

zapytać młodego człowieka, co oznacza

się nie stało”. Negowanie uczuć małego

i mężczyzny. Kobieta powinna być ciepła,

jego zachowanie i jaką ma potrzebę. Trzeba

dziecka

silnych

dobra, spokojna i zajmować się pracami

rozumieć, że dziecko nie poradzi sobie z tak

zaburzeń emocjonalnych w przyszłości,

domowymi. Mężczyźni mają kojarzyć się

mocnymi uczuciami bez naszego wsparcia.

a przede wszystkim powoduje smutek i złość

z siłą, sprawnością, asertywnością i pracą

u małego dziecka. Dorośli mężczyźni nie

fizyczną. A przecież to nieprawda. Każdy

potrafią się smucić, nie potrafią okazywać

z nas jest indywidualną jednostką, nasza

Granice i relacje

prowadzić

może

do

emocji, ponieważ w dzieciństwie nie wolno

płeć nie musi być wyznacznikiem tego, kim

Często gdy rodzic czuje się niepewnie

im było płakać. Zabronione było także bicie

jesteśmy, co robimy w życiu i co jest dla nas

w swojej roli, dziecko znajduje przestrzeń

i krzyczenie. Wszystko brało się z tego,

najważniejsze, a także tego, jakie są cechy

do testowania granic. Przestaje słuchać,

że trudne zachowania dzieci oceniano jako

naszego charakteru. Jeśli nie krzywdzimy

nie reaguje na prośby ani polecenia. Wtedy

przejaw złego charakteru i wychowania.

przy tym innych osób, mamy prawo robić

w rodzicu rośnie złość. Pojawia się też

Dziewczynkom natomiast nie pozwalamy

to, na co mamy ochotę. Chłopiec bawiący

poczucie, że przestaje być autorytetem

się złościć, krzyczeć i tupać nogami, bo

się lalką nie tylko spełnia swoje potrzeby,

dla swojego dziecka. Jednak to nie od

nie wypada. Uczymy dziewczynki siedzieć

ale także ma szansę kształtować w sobie

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement