Page 29

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

ich centralny układ nerwowy, wprowadzając

Uwierz naturze

która musiałaby usypiać przy piersi swoje

w stan zrelaksowania, a także działając jak

środek

znieczulający

Istnieje wiele dowodów na to, że matczyne

przyjdzie taki moment, że zacznie samo

wykazano,

mleko rzeczywiście pomaga dziecku zasnąć.

siadać na nocnik, komunikując potrzebę

że mleko mamy produkowane w porze nocnej

Nie można negować więc tego, co zostało

załatwienia się, samo jeść, w końcu samo

może posiadać substancje wspomagające

wykreowane przez naturę dla potrzeb

zrezygnuje ze ssania piersi, a co za tym idzie

sen dziecka. Mam tu na myśli melatoninę,

dziecka,

i zasypiania z sutkiem w buzi. To zapewnia

hormon, który jest prawie niewykrywalny

naukowo, a w końcu wypróbowane przez

w mleku matki w ciągu dnia. Z ostatnich

miliony mam przez wieki. Mamy karmiące

badań hiszpańskich naukowców wynika,

swoje pociechy przed zaśnięciem nie mogą

iż komponenty zawarte w matczynym

czuć się gorsze, nie mogą mieć ciągle

mleku

Neuroscience).

mogą

Co

więcej

dorosłe dzieci. W życiu każdego dziecka

(Nutritional

znacznie

zmieniać

sprawdzone

i

udowodnione

się

z tyłu głowy, że uczą tym samym złych

w ciągu 24 godzin. Naukowcy badając próbki

nawyków. Muszą pamiętać o tym, że dają

pokarmu pobrane od zdrowych matek

swojemu dziecku bliskość, której nie zastąpi

w różnych porach dnia stwierdzili m.in., że

żaden pluszak, smoczek i inny wymyślny

stężenie nukleotydów (białek wpływających

nowoczesny gadżet, inwestują w więź i relację

na ekscytację lub relaks układu nerwowego),

na przyszłość. Zasypianie przy piersi (a także

były silniejsze po zmroku, niż w dzień.

współspanie z dzieckiem i karmienie nocne)

Główny badacz tego tematu, dr Christina

daje mu poczucie bezpieczeństwa, zapewnia

Sanchez, wskazuje żartobliwie, że tak jak

spokojny, harmonijny sen, wzbudza zaufanie

nie pija się kawy w nocy, tak samo mleko

i wycisza. Zasypiając w ramionach kochanej

matki będzie zawierało nocą inne substancje

osoby dziecko buduje prawidłowe wzorce

niż w ciągu dnia. Jej zdaniem w dzień

zasypiania – tworzy się obraz zasypiania

mleko jest bogate w składniki stymulujące

jako przyjemnego, spokojnego momentu.

aktywność niemowlęcia, pobudzające go,

Tak popularne dziś metody uczące maleńkie

a nocą w składniki, które mają na celu

dzieci zasypiania samodzielnego często

zapewnić dziecku spokojny sen (Nutritional

burzą ten obraz, powodując, że proces

Neuroscience). Ten fakt powinny wziąć pod

zasypiania będzie kojarzył się z cierpieniem,

uwagę mamy podające dzieciom odciągnięte

płaczem, bezradnością i strachem. Dziecko,

mleko, aby dostosować mleko do danej fazy

które zasypia w takiej atmosferze nie

dnia.

będzie spało spokojnie, jego sen będzie zaburzony. Pamiętać należy, że stan stresu

Co z tą próchnicą?

u

dziecka

powoduje

wydzielanie

się

kortyzolu, specjalnego hormonu, którego Wiele mam, często kierowanych radami

działanie

dentystów, obawia się, że podanie piersi

funkcjonowanie mózgu, a także dalszy

do zasypiania, tuż po wieczornej toalecie

rozwój dziecka.

nie

pozostaje

obojętne

na

i umyciu zębów, zaprocentuje próchnicą w przyszłości. Nic bardziej mylnego. Mleko

Zastanówmy się… kiedy mamy do wyboru

mamy wręcz chroni małe zębi, m.in.

spać w samotności lub będąc wtulonym

obniża PH w ustach, posiada substancje

w

antybakteryjne,

remineralizacji,

wątpienia wybierzemy tę drugą opcję. Nie

co więcej sam mechanizm ssania powoduje,

pozbawiajmy tego dziecka. Jeśli nadal męczy

sprzyja

ciepłe

ciało

kochanej

osoby

bez

że mleko nie zalega w ustach, nie kapie

Cię głos ostrzeżenia o „złych nawykach” lub

jak z butelki, nie obmywa zębów, a wpada

to podpowiadające stanowczo, że dziecko

niejako wprost do gardła dziecka zasysane

nigdy nie wyrośnie z konieczności zasypiania

odruchem przełykania. Próchnicę może

przy piersi aby móc zasnąć, przestań go

natomiast wywołać podawanie smoczka lub

słuchać. Wsłuchaj się za to w swoją intuicję,

nocne karmienie mlekiem modyfikowanym

w głos dziecka i jego potrzeby, to one

z butelki (nie bez powodu nazywana jest

podpowiedzą Ci najlepiej, jak postępować.

próchnicą butelkową).

Jestem pewna, że nie ma na świecie matki,

jego rozwój.

29

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  
Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement