Page 26

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

26

Kwartalnik Laktacyjny: Jakie są badania

np. na nikiel, można dziecku zdjąć kolczyki,

metali. Mały alergik będzie potrzebował

dotyczące kolczyków u małych dzieci?

nie zawieszać łańcuszka, kupić pasek do

aparatu, w którym te elementy wykonane

spodni z klamrą z tworzywa sztucznego itp.,

są z materiałów bez dodatku metalicznego

ale metale alergizujące występują nie tylko

alergenu.

w wyrobach jubilerskich.

wykonane są ze stopów tytanu i są droższe

uczulonych jest na nikiel. W większości są to

Garnki stalowe w naszych kuchniach są

od tradycyjnych.

kobiety. Nic w tym dziwnego, skoro w naszej

wykonane ze stali odpornych na korozję

kulturze to właśnie kobiety mają najczęściej

(nierdzewnych),

przekłuwane uszy i to bardzo często

dodatkami stopowymi są chrom i nikiel.

w dzieciństwie. Reakcje alergiczne mogą

Przy silnej alergii na te pierwiastki może

pojawić się od razu po kontakcie z alergenem

być konieczne gotowanie dziecku posiłków

A.B.: Oczywiście, są kolczyki hypoalergiczne,

(w tym przypadku z metalem) albo wystąpić

w garnkach aluminiowych, żeliwnych lub

niealergizujące. Tylko że nie kosztują one

dopiero po pewnym czasie, nawet po

emaliowanych. We własnej kuchni jest to

kilkudziesięciu złotych, a dużo więcej.

latach. Im dłuższy jest czas kontaktu

wykonalne, ale przecież nie jemy wyłącznie

Niealergizującymi pierwiastkami są platyna

organizmu z potencjalnym alergenem, tym

w domu.

i dodatki do jej stopów – iryd, pallad, złoto,

Agnieszka że

Brojanowska:

kilkanaście

procent

Szacuje

się,

społeczeństwa

w

których

głównymi

Takie

aparaty

najczęściej

KL: A jeżeli producent pisze, że jego koczyki są hypoalergiczne lub niealergizujące?

srebro. Jest to związane z odpornością tych

większa szansa na wystąpienie uczulenia. W związku z tym, im wcześniej dziewczynka

Jeszcze większy problem pojawia się,

pierwiastków na praktycznie wszystkie

ma przekłute uszy, tym szybciej może

gdy dziecko będące alergikiem na jakiś

związki chemiczne, w tym na te spotykane

rozwinąć się u niej alergia na jeden z metali

pierwiastek metaliczny, ulegnie wypadkowi

w naszym organizmie. W związku z tym

używanych w jubilerstwie, najczęściej jest

i

metalicznego

nie ma możliwości przejścia jonów tych

to alergia na nikiel. W ostatnim czasie

krótkookresowego

stabilizator

pierwiastków do organizmu i nie następuje

badania na ten temat opublikował zespół

złamanej

pod kierownictwem prof. Ewy Czarnobilskiej

(implant, np. stawu biodrowego). Implanty

Również złoto ma wysoką odporność

z Collegium Medicum UJ w Krakowie

krótkookresowe

potrzebuje kości)

implantu (np. lub to

długookresowego najczęściej

jego alergizacja.

śruby

chemiczną i kolczyki wykonane z niego

i gwoździe wykonane ze stali chirurgicznych,

w 100% byłyby wyrobem niealergizującym.

Nie należy zapominać, że nikiel jest

które zawierają głównie chrom i nikiel.

Niestety,

obecny w naszym życiu codziennym nie

Wszczepy (w tym długookresowe) wykonuje

bardzo miękkim i nie nadaje się produkcji

tylko w kolczykach. Stale zawierające

się również ze stopów kobaltu, który także

biżuterii. Złote kolczyki wykonane są ze

ten pierwiastek są szeroko stosowane

jest silnym alergenem. W leczeniu dziecka

stopów złota ze srebrem lub miedzią, czyli

w przemyśle spożywczym (tak do produkcji

uczulonego na jeden z metali wchodzących

pierwiastkiem, który może alergizować.

pożywienia, jak i w gospodarstwie domowym

w skład stopów stosowanych na implanty

Z kolei złoto rodowane, czyli stop złota

do

czyste

złoto

jest

metalem

kuchennych),

lekarz ma ograniczony wybór rodzaju

pokryty powłoką rodu również nie jest

w przemyśle odzieżowym (klamry pasków,

wszczepu ze względu na niemożność

rozwiązaniem

guziki), do produkcji pasków i kopert

stosowania wielu materiałów u małego

materiałem biologicznie obojętnym, ale

zegarków itp. Także monety, których

alergika. Dodatkowo osoba uczulona na

w

dotykamy przecież codziennie, wykonane

jeden pierwiastek metaliczny ma większe

w dłuższym czasie użytkowania ulega

są ze stopów zawierających m.in. nikiel.

szanse na uczulenie się na inne pierwiastki.

ścieraniu

produkcji

sprzętów

postaci

dla

alergika.

powłoki z

na

Rod

stopie

powierzchni

jest złota

wyrobów

Bywa więc tak, że alergik na nikiel nie może

jubilerskich. Odsłaniane jest w ten sposób

KL: Jakie niebezpieczeństwo wiąże się

otrzymać implantu ze stali chirurgicznej,

podłoże zawierające alergizujący dodatek

z umieszczeniem kolczyka w uchu dziecka?

więc wszczepiany jest mu implant ze stopu

stopowy.

kobaltu. Po pewnym czasie okazuje się,

otrzymać

inżyniera

że osoba ta uczuliła się również na ten

(pierwiastek biotolerowany, niealergizujący

się

pierwiastek. Operacja rewizyjna wymiany

ze względu na swoja wysoką odporność

biomateriałami, kolczyk w uchu dziecka

implantu to niepotrzebny dodatkowy ból

korozyjną

w

to niebezpieczeństwo uczulenia młodego

i

organizmu)

lub

organizmu

pacjenta, a dla lekarza dużo trudniejszy

przypadki alergii na białe złoto niż na

zabieg.

klasyczne.

Są to metale wchodzące w skład wyrobów

Pamiętać również należy, że w aparatach

Co ciekawe, stopy na osnowie palladu,

jubilerskich. Należy tutaj pamiętać, że

ortodontycznych

zgryzu

którego odporność korozyjna jest niewiele

w

niektóre elementy wykonane są ze stopów

niższa od platyny, również są stosowane

A.B.:

Z

punktu

materiałowego,

na

metalicznych,

widzenia zajmującego

jeden

ze

najczęściej

składników nikiel,

długotrwała

rekonwalescencja

dla

Złoto

białe

poprzez

można

również

dodanie

palladu

środowisku niklu.

Stąd

ludzkiego częstsze

ale alergizować może też chrom i kobalt.

przypadku

wystąpienia

uczulenia

do

korekcji

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement