Page 23

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

W czasie pierwszych dwóch godzin po

Wczesny kontakt „skóra do skóry” ma

Od

porodzie w organizmie mamy i dziecka krąży

również ogromne znaczenie w ochronie

Ministra Zdrowia, w szpitalach w całym

swoista mieszanka hormonów – adrenaliny,

„czystej” skóry dziecka. Otrzymane od

kraju

prolaktyny, oksytocyny i endorfin.

mamy bakterie kolonizują jego skórę jako

Okołoporodowej. Dokument ten wyznacza

pierwsze, chroniąc je tym samym przed

pewne standardy postępowania personelu

obcymi bakteriami szpitalnymi.

szpitalnego w opiece nad matką i dzieckiem

Wydzielana w dużych ilościach adrenalina sprawia, że oboje, matka i dziecko, są

2011

roku,

obowiązuje

jako

rozporządzenie

Standard

Opieki

w trakcie trwania fizjologicznej ciąży,

na siebie uważni i gotowi do nawiązania

Ciepło ciała mamy chroni go przed

fizjologicznego porodu i tuż po narodzinach

pierwszego

Produkowana

wychłodzeniem, a czuły dotyk reguluje

dziecka.

w organizmie mamy prolaktyna umożliwia

napięcie nerwowe, motorykę oraz rytm

To właśnie on gwarantuje nam pierwszy,

syntezę pokarmu. Natomiast wydzielana

snu i czuwania. Dziecko śpi dłużej, jest

wczesny, niezakłócony kontakt „skóra do

pod

spokojniejsze i nie ma potrzeby częstego

skóry”, a tym samym spokojne narodziny

płaczu.

nowej rodziny.

Pierwszy kontakt „ciało do ciała” nie

Źródła:

kontaktu.

wpływem

ssania

oksytocyna

gwarantuje wypływ mleka z piersi, czyniąc pierwszy

krok

do

dalszego

udanego

karmienia piersią. Nazywana potocznie „hormonem

sprawia,

powinien być przerwany czy skrócony

materiały edukacyjne Fundacji Rodzić po

że mama momentalnie zakochuje się

przywiązania”

z przyczyn natury niemedycznej tj. chęci

Ludzku

w swoim dziecku. Krążące we krwi

szybkiego opuszczenia sali porodowej lub

„Więź daje siłę” Evelin Kirkilionis, Mamania,

endorfiny, zwane „naturalnymi opiatami”

braku personelu. Badanie dziecka przez

2011

wywołują uczucie szczęścia i spełnienia.

neonatologa, pierwsza kąpiel i szczepienie

„Ciało

nie powinny przerywać kontaktu. Wszystkie

dr Christiane Northrup, Zacharek Dom

Po upływie kilkunastu minut noworodek

te

Wydawniczy, 2011

ożywia się. Ze stanu spokojnego czuwania

wykonać po jego zakończeniu. Jedynie

wybudza go głód. W malutkim organizmie

niestabilny stan ogólny lub zagrożenie życia

uruchamia się odruch poszukiwania piersi.

dziecka lub mamy implikują konieczność

Jego paluszki zaciskają się w piąstki, główka

natychmiastowych interwencji medycznych

odchyla się do tyłu, a usta zaczynają się

i odroczenie kontaktu „skóra do skóry”,

poruszać. Specjalne gruczoły umiejscowione

z

wokół

wznowienia.

brodawek

sutkowych

mamy

czynności

założeniem

równie

jak

dobrze

można

najszybszego

jego

wydzielają zapach, który nęci malucha na tyle skutecznie, że niezdarnie wyrusza

W sytuacji, kiedy poród zakończony zostaje

na poszukiwanie pokarmu. W piersiach

cesarskim

mamy nie znajdzie jeszcze mleka, ale coś

powinien być zainicjowany najszybciej jak to

znacznie cenniejszego – siarę. To wyjątkowy

możliwe. Specyficzne środowisko szpitalnej

koktajl ponad stu składników odżywczych,

sali porodowej nie tworzy wymarzonej

żywych komórek oraz skoncentrowanych

scenerii do powitania naszego maluszka

przeciwciał, chroniących organizm dziecka

na świecie. Niemniej jednak można zrobić

przed

infekcjami.

To

tzw.

cięciem

pierwszy

kontakt

„naturalna

wiele, aby w sytuacji porodu zabiegowego

szczepionka”. Przyjęta nawet w najmniejszej

pomiędzy mamą i dzieckiem nawiązała się

ilości zapewnia odpowiedni poziom glukozy

więź zakończona karmieniem piersią.

we krwi noworodka. Wyjątkową rolę w tej sytuacji może odegrać Prawidłowe przystawienie dziecka w tym

tata. Służąc silnym ramieniem może być

momencie daje także szansę na długie

bardzo pomocny w przystawieniu dziecka

i owocne karmienie piersią.

do piersi. Kiedy mama przez dłuższy czas pozostaje

Dla mamy pierwsze karmienie tuż po

pozbawiona świadomości, pierwszy kontakt

porodzie

problemów

„skóra do skóry” może równie dobrze odbyć

zdrowotnych. Wydzielane przez przysadkę

oznacza

się na klatce piersiowej taty. Tę metodę,

hormony

stosowaną

wzmagają

mniej

skurcze

macicy,

z

powodzeniem

również

ułatwiając naturalne oddzielenie łożyska,

w niektórych polskich szpitalach, nazywamy

dzięki czemu kobieta traci mniej krwi.

„kangurowaniem”.

kobiety,

mądrość

kobiety”.

23

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement