Page 21

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

większości

rozpoczynają

karmienie

udanej laktacji. Hormony te wpływają

laktacyjnej, posiadanie arsenału tekstów

(ok. 98%), tak szybko przestają podawać

również na polepszenie relacji matki

dodających otuchy w środku nocy przy

dziecku mleko ze swoich piersi?

z dzieckiem, ich lepsze dostrojenie się ze

płaczącym maluchu, chronienie Cię przed

Centralnym czynnikiem, który bez wątpienia

sobą nawzajem oraz odprężenie obojga.

wątpiącymi komentarzami lub inne zadania.

ma wpływ na sukces karmienia piersią,

A kiedy już mama jest odprężona i coraz

Ważne, żeby był po Twojej stronie.

jest poczucie kompetencji. W psychologii

pewniejsza w swojej relacji z dzieckiem,

poczucie kompetencji, czyli przekonanie,

w oczywisty sposób jeszcze bardziej rośnie

• Zbuduj sieć wsparcia. Spróbuj znaleźć

że jest się w czymś dobrym, pewność siebie

jej poczucie kompetencji, zmniejsza się

w otoczeniu kobiety, które mają za sobą

i zaufanie do swoich umiejętności, jest

stres i niepewność... i koło się zamyka.

pozytywne doświadczenie karmienia lub

ściśle związane z faktycznym radzeniem

same właśnie z powodzeniem karmią.

sobie z danym zadaniem. W ten sposób

Widać już, jak ważne dla udanych

To

niskie poczucie kompetencji może znacznie

początków

nieocenionym

pogarszać nasze wyniki, bez względu na

zbudowanie w sobie poczucia kompetencji

w problemach z karmieniem, jeśli się

nasze rzeczywiste możliwości. W przypadku

w tej sferze. Jak to osiągnąć?

pojawią. Może to być nawet internetowa

karmienia

bardzo

często

wygląda

karmienia

piersią

jest

to

właśnie

one

mogą

okazać

źródłem

się

wsparcia

grupa wsparcia. Znajdź też osoby, które

na przykład tak: zdrowa kobieta rodzi

• Zdobądź wiedzę. Już w ciąży warto

będą mogły pomóc Ci na różne sposoby

dziecko drogami natury, odbywa kontakt

przygotować się merytorycznie. Zachęcam

w

z dzieckiem skóra do skóry, dziecko ssie

do

mogła poświęcić się tylko odpoczywaniu

prawidłowo. Kobieta jednak martwi się,

dotyczących karmienia piersią i na nich

i

że dziecko ssie bardzo często, prosi więc

zbudować podstawę swojej wiedzy (niech

z dzieckiem. Jeśli ktoś w Twoim otoczeniu

o pomoc położną. Położna ogląda piersi,

to będą pewne źródła, mówiące pozytywnie

opowiada negatywne historie o karmieniu

próbuje wycisnąć kroplę mleka, widzi,

o karmieniu, napisane przez specjalistów od

lub rozpowszechnia mity, daj tej osobie

że dziecko je co pół godziny - zapada

laktacji: polecam “Warto karmić piersią”

znać, że tym razem nie potrzebujesz jej

werdykt: “ma pani za mało mleka, musimy

Magdaleny

komentarza i rady.

dokarmić”.

kobieta

karmienia piersią” La Leche League). Warto

denerwuje się, próbuje ściągać więcej

wybrać się na warsztaty prowadzone przez

• Znajdź profesjonalistów. Zorientuj się

mleka laktatorem, co często nie daje

specjalistę, gdzie można porozmawiać

zawczasu, gdzie znajduje się najbliższa

spodziewanych rezultatów. Jej partner

z kimś kompetentnym oraz innymi mamami,

poradnia

uważa, że lepiej podawać mieszankę, żeby

zadać pytania. Ostrożnie z czerpaniem

do

dziecko nie było głodne, skoro tak mówi

wiedzy z internetu.

Nieocenioną

Zdezorientowana

kupienia

jednej-dwóch

Nehring-Gugulskiej,

książek

“Sztuka

lekarz, a teściowa dodaje, że przecież

pierwszych rozwijaniu

tygodniach swojej

karmiennej

laktacyjna,

polecanej

tak,

zdobądź

doradczyni pomocą

abyś więzi

numer

laktacyjnej.

może

służyć

położna, zwracaj się jednak tylko do tych

takimi małymi piersiami nie da się karmić,

• Ćwicz intuicję. Ciąża to świetny czas na

wspierających, pozytywnie nastawionych,

a w ogóle to karmienie piersią to same

budowanie i wzmacnianie swojego zaufania

szukających

kłopoty. W ten sposób kobieta, która na

do siebie i swojej intuicji, nie tylko w kwestii

w odniesieniu

początku mogła być dobrze nastawiona do

karmienia piersią. Wiara w możliwości

Badania pokazują także, że obecność

karmienia, a także miała spełnione wszelkie

swojego ciała i umysłu, wsłuchanie się w nie

douli podczas porodu i po porodzie

warunki fizyczne do udanego rozpoczęcia

i akceptacja dla nich są wielką siłą w starciu

zwiększa sukces karmienia piersią u matek.

laktacji, znajduje się na prostej drodze

z nieprzychylnym otoczeniem. Pamiętaj, to

Za pomocą tych narzędzi można wspomóc

do zwątpienia we własne siły, podania

Twoje dziecko, Twoje ciało - to Ty jesteś tu

swoje poczucie kompetencji w obszarze

mieszanki i zakończenia lub ograniczenia

największym ekspertem!

karmienia piersią swojego dziecka, ale nie

karmienia piersią. Gdyby ta kobieta miała

rozwiązań

pomagających

sukcesu w karmieniu.

tylko - większość z nich jest nieoceniona

wysokie poczucie kompetencji w sferze

• Porozmawiaj z partnerem. Prawdziwie

w

karmienia

opisane

wspierający partner potrafi przeważyć szalę

z macierzyństwem, nie tylko na początku,

wydarzenia nie zagroziłyby jej udanemu

nawet w dużych problemach z karmieniem.

ale także na dalszych etapach. Pamiętajmy,

karmieniu piersią. Jak to się dzieje?

Najlepiej, jeśli Twój partner popiera Twoją

że zostałyśmy przez naturę wyposażone

Im większe poczucie kompetencji, tym

decyzję o karmieniu piersią, zna chociaż

w świetnie działający system karmienia

mniejszy stres, lęk i niepewność odczuwane

najważniejsze jego zalety, a także jest

dzieci. Jeśli tylko zawczasu poradzimy sobie

przez kobietę. To oznacza, że niższe są

gotów zaangażować się w ewentualną

z poczuciem braku kompetencji, które

poziomy hormonów kortyzolu i adrenaliny -

walkę o sukces. Może to oznaczać przejęcie

często narzuca nam kultura, w której żyjemy

zostawiają więc one więcej przestrzeni dla

wszelkich

i zapewnimy sobie przyjazne otoczenia

oksytocyny i prolaktyny, czyli hormonów

kilka tygodni, znanie numeru do poradni

swojego

dziecka,

obowiązków

domowych

na

wielu

dziedzinach

związanych

czeka nas prosta i szeroka droga mleczna.

21

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement