Page 19

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

dłużej niż 6 godzin dziennie przysługują

To rozwiązanie, które może sprawdzić

mogą skutkować bólem i przepełnieniem

dwie półgodzinne przerwy na karmienie.

się już w przypadku małych niemowląt,

piersi – wtedy ulgę przynosi napar

Jedną z nich można przeznaczyć na

karmionych

mamy.

z szałwii, która hamuje produkcję pokarmu.

spokojne odciąganie pokarmu w ustalonym

Jeśli w pracy czy na uczelni nie ma

Jednak z czasem piersi przestrajają się

z pracodawcą miejscu. Odciągnięty pokarm

możliwości

pokarmu

na nowy program, a gdy laktacja jest już

można

przechowywać

mlekiem

odciągania

specjalnym

i modyfikowania czasu, jaki spędza się

ustabilizowana, napięcie i napełnienie piersi

termosie i przeznaczyć na dzień następny.

poza domem, trzeba popracować nad

czuć tylko w momencie karmienia dziecka.

Butelki z mlekiem schowane w termosie

stabilizacją

można wstawić do firmowej lodówki,

sytuacji, chociaż jest ona zasadniczo inna

Kiedy moja córka miała trzy miesiące,

a potem przewieźć do domu w torbie

gdy mowa o półrocznym dziecku, a inna

musiałam

z izolacją. Drugą półgodzinną przerwę

gdy karmiony jest roczniak. W przypadku

konferencję.

można przenieść na koniec dnia pracy i dzięki

młodszego dziecka należy nakarmić je od

i pojechaliśmy w trójkę. W czasie sesji

temu wychodzić pół godziny wcześniej.

razu po przebudzeniu, a potem jeszcze na

spacerował z małą w chuście, a w przerwach

Mama studentka powinna przedyskutować

chwilę przed porannym rozstaniem. Potem

przychodził, żebym mogła ją nakarmić

z kierownikiem studiów swój plan zajęć –

karmić od razu po powrocie z pracy i już

lub po prostu przytulić. Czułam się wtedy

być może uda się tak go skonstruować, by

do końca dnia traktować mleko jako jedyny

świetnie. Kiedy córka miała 15 miesięcy,

chodzić tylko na obowiązkowe wykłady lub

pokarm. W przypadku roczniaka poranne

poszłam do pracy na pełny etat. Uczucie

mieć jeden dzień w tygodniu wolny.

i popołudniowe karmienie mogą (chociaż

jakie towarzyszyło mi w czasie karmienia po

nie muszą) wystarczyć. Niezależnie od

południu, gdy wracałam z pracy i odbierałam

Mama studiująca zaocznie może umówić

wieku dziecka warto spać z nim razem

ją ze żłobka – trudno do czegokolwiek

się z ojcem dziecka lub inną bliską osobą,

i karmić w nocy, przez sen. To świetny

porównać. Znałam je, ponieważ kilka lat

że

będzie

w

jedynie

przychodziła

w

tej

wyjątkowej wyjechać Mój

na mąż

dwudniową wziął

urlop

dzieckiem

sposób na utrzymanie laktacji i ładowanie

wcześniej karmiłam tak syna, gdy wracałam

w przerwach między wykładami. Wtedy

baterii bliskości. Produkcja pokarmu szybko

z zajęć na studiach. Niesamowita bliskość,

można nakarmić niemowlę nie zmieniając

dostosowuje się do nowej sytuacji. Na

czułość, zaspokojnie całodziennej tęsknoty

bardzo

początku kilkugodzinne przerwy w karmieniu

i rozmowa bez słów. A mleko płynęło.

normalnego

z

laktacji

rytmu

karmień.

reklama

19

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement