Page 16

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

16

Kwartalnik

Laktacyjny:

Dlaczego

zdecydowałaś się przestać karmić piersią?

KL: Co sprawiło, że po długiej przerwie

poradzono mi kontakt z Magdą Karpienią,

ponownie podałaś pierś córce?

a jej rady wzięłam sobie do serca i zadziałało. Na początku córka ssała tylko do

Zdecydowałam

K.P: Na nowo zaczęłam podawać pierś córce

snu. Trwało to 40-50 minut, bo aż tak długo

przestać karmić córkę piersią z powodów

po tym, jak zabrałam jej ze względu na jej

potrafiła ssać . Potem zaczęłam przystawiać

zdrowotnych. Od urodzenia córki miałam

zgryz. Miała wtedy dwa lata. Zęby zaczęły

w ciągu dnia 3-4 razy, a po każdym

ciągle „pod górkę”. Nasze karmienie nie

się układać pod kształt smoczka. Zmartwiło

„karmieniu” tak bardzo mnie bolały piersi,

wyglądało pięknie, były ciężkie chwile, ale

mnie to ogromnie. Pierwszy tydzień bez

że musiałam robić okłady i masować piersi.

pewnie wiele kobiet przez to przechodziło.

smoczka był dla nas okropny. Nie wiedziałam

Nie używałam laktatora. Po jakimś czasie

Bóle piersi, zatory, krwawiące brodawki.

co zrobić i jak jej pomóc. W końcu zaczęłam

zauważyłam pokarm. Od tamtego momentu

U córki były jeszcze prócz tego silne bóle

podawać jej pierś, by zaspokoić potrzebę

dosłownie co pół godziny przystawiałam

brzucha. Miałam bardzo restrykcyjną dietę.

ssania. Z początku robiłam to rzadko. Potem

córkę za dnia, nawet gdy ona nie chciała.

Gdy córka miała 3 tygodnie, wybrałam się do

zapisałam się do grupy „Karmienie piersią”

Nie odpuszczałam i przystawiałam ją

internisty, który skierował mnie na badania.

na Facebook’u. Czytając

wpisy, które

nawet na 10-15 minut. W nocy budziłam

Z badania USG wyszło, że na pęcherzyku

opowiadały o problemach z karmieniem,

się i dostawiałam ją do piersi, rano także,

żółciowym mam już płyn i pełno kamieni,

o cudzie karmienia, zwyczajnie poczułam

natychmiast po obudzeniu. Dziś cudownie

które zatykają mi przewody żółciowe.

zazdrość i zapragnęłam karmić na nowo.

wtula się we mnie i mówi, że mleczko jest

Operacja miała się odbyć natychmiast,

Potem dodałam wpis odnośnie mojego

pyszne.

aczkolwiek musiałabym córkę odstawić

problemu i dziewczyny zaczęły mi doradzać.

od piersi, jak mnie poinformował lekarz.

Poleciły również kontakt z Magdą Karpienią.

KL: Czy tym razem pozwolisz na to, żeby to

Postanowiłam więc przejść na ścisłą dietę

Skontaktowałam się z Magdą następnego

córka zadecydowała o zakończeniu Waszej

i jakoś wytrwać, aby móc chociaż te pierwsze

dnia, było to 17 lipca. Magda wyjaśniła,

mlecznej drogi?

pół roku, tak ważne dla dziecka, karmić

co mam robić, a ja stosowałam się do jej

je piersią. Do tego doszły potworne bóle

zaleceń. W głębi serca wierzyłam, że mi się

K.P.: Dziś wiem, że będę karmić córkę do

migrenowe, po których nie byłam w stanie

uda, choć rozum podpowiadał co innego.

samoodstawienia. Nie żałuję, że przestałam

wstać z łóżka. Ale to również przetrwałam.

Ale ja po prostu słuchałam swojego dziecka.

rok temu karmić ją piersią. Teraz wiem jak

Potem przyszedł czas operacji. Lenka miała

Chciała pierś? To jej dawałam. Teraz jest

cudowna jest natura i gdyby nie odstawienie,

9 miesięcy i postawiłam się, nie pozwoliłam

wrzesień, a już od jakiegoś czasu z moich

nie dane by mi było doświadczyć czegoś tak

na podanie mi tramalu, po którym nie

piersi płynie mleko :)

wspaniałego jak relaktacja!

Karolina

Pazikowska:

mogłabym karmić piersią 3 doby. Bałam się tego, więc już wcześniej się zabezpieczyłam.

KL: Co czułaś, gdy zauważyłaś, że mleko

Odciągałam mleko i je mroziłam, by córka

znów się wytwarza?

miała zapas na okres mojego pobytu operacji

K.P.: Jeśli chodzi o moje ciało, to czułam

odwiedzał mnie mąż z córką i dostawiał

niesamowite kłucie w piersiach, mrowienie,

mi ją do piersi. W nocy karmił ją butelką

po chwili pojawiały się dreszcze na ciele

z moim mlekiem. Po operacji było coraz

i aż musiałam małej pierś z buzi wyciągnąć,

lepiej, karmiłam piersią jeszcze 9 miesięcy.

bo nie wierzyłam... I zobaczyłam POKARM!

Jednak moje bóle głowy coraz bardziej

Oczywiście byłam dumna i szczęśliwa, że się

mnie wykańczały. Lenka w zasadzie piła

udało, poczułam natychmiast, że boję tej

z piersi już tylko do snu i czasami zdarzało

chwili, kiedy Lena zrezygnuje z piersi. Byłam

jej się w ciągu dnia. Postanowiłam zadbać

niesamowicie podekscytowana i ucieszona,

o swoje zdrowie twierdząc, że półtora roku

że jednak się udało! Choć trochę też nie

karmienia piersią to i tak niezły wynik.

wierzyłam, prawdę mówiąc.

w

szpitalu.

Zaczęłam

Codziennie

leczyć

po

migreny.

Stosowałam

silne leki, które pozwoliły mi na normalne

KL: Jak wyglądał proces relaktacji w Waszym

funkcjonowanie. Po odstawieniu od piersi

przypadku?

córki czułam pustkę i brakowało mi tego. Córka była spokojna dlatego, że smoczek

K.P.: Poradziłam się dziewczyn na grupach

zaspokajał jej potrzebę ssania.

o karmieniu piersią. Posłuchałam, gdy

Karolina - walczyła i wygrała. Na zdjęciu z małą Lenką.

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement