Page 134

134

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

e-mail: doulaweronika@wp.pl

gop/240304932697401

ul. Kościuszki 37, 07-100 Węgrów

tel. 504 634 813 e-mail: marta-baj@wp.pl

PODLASKIE Białystok

Magdalena Diak - logopeda, specjalista wczesnej interwencji logope-

Emilia Jaworska – doula, Promotorka Karmienia Piersią

dycznej, instruktor masażu Shantala

www.doulabialystok.pl

www.gabinetpapuga.pl

e-mail: kontakt@doulabialystok.pl

www.facebook.com/pages/Gabinet-Logopedyczny-Papuga/1420848208172315

„To Już” Praktyka Położnicza Wioleta Siemienowicz – wsparcie kon-

tel. 691 766 827

sultantów laktacyjnych oraz wykwalifikowanych położnych

e-mail: diak.magdalena@wp.pl

www.tojuz.com www.facebook.com/pages/To-JU%C5%BB-Szko%C5%82a-Rodze-

Agnieszka Irzykowska - doula

nia/541447065904140

tel. 501 854 923

tel. 503 365 749

e-mail: irzykowska.agnieszka@gmail.com

kontakt@tojuz.com

zasięg działania: Trójmiasto

ul. Podleśna 11/1, 15-227 Białystok Marianna Grabowska-Żur - psycholożka, terapeutka TSR, doula Jowita Marta Romaniuk

i promotorką karmienia piersią

- doula

www.uskrzydlam.pl

- doradca chutowy ClauWi

www.facebook.com/uskrzydlam

- instruktor domowej szkoły rodzenia

tel. 606 289 270

www.minyniny.blogspot.com

zasięg działania: Trójmiasto

tel. 508 375 686 e-mail: jovi.rom@wp.pl

Szkoła rodzenia OCH MAMO Emilia Lipińska i Milena Modzelewska - przygotowanie do świadomych narodzin

POMORSKIE

- szkoła rodzenia

Gdańsk

- doula

Zuzanna Kołacz-Kordzińska - Ośrodek Wspierania Rozwoju „Bliżej”

- doradca laktacyjny

- doradztwo w zakresie karmienia piersią i rodzicielstwa

www.ochmamo.pl

- doradztwo noszenia dzieci w chustach ClauWi

www.facebook.com/pages/SZKO%C5%81A-RODZENIA-OCHMA-

www.osrodek-blizej.pl

MO/206979342657950

www.facebook.com/OsrodekWspieraniaRozwojuBlizej

tel. 693 582 012

tel. 602 698 456

e-mail: kontakt@ochmamo.pl

e-mail: zuzanna@osrodek-blizej.pl ul. Przytulna 29/2 80-176 Gdańsk

Starogard Gdański Magdalena Łukasiewicz - Klub Rodzica, Klub Mam, Grupa Wsparcia

Karolina Kardasz - mgr położnictwa, certyfikowana doula, instruktor

Mam Karmiących Naturalnie

w Szkole Rodzenia Majka, nauczyciel rozpoznawania płodności,

www.facebook.com/pages/Klub-Rodzica-Klub-Mam-Starogard

instruktor masażu klasycznego

-Gdański/375424602534767

www.facebook.com/pages/Szkoła-Rodzenia-Maj-

tel. 504 743 563

ka/227183470670703

e-mail: klubmamstg@gmail.com

tel. 501 262 980 email: szkolarodzeniamajka@gmail.com

Małgorzata Sucharska - dyplomowana masażystka, Instruktor Masażu Shantala Special Care, Doradca Noszenia ClauWi

Marta Baj-Lieder – właściciel Centrum Terapii Logop, logopeda

- masaż niemowląt, masaż kobiet w ciąży, masaż relaksacyjny, masaż

wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta

przez ubranie oraz dla starszych osób, masaż leczniczy

ręki, instruktor masażu Shantala, doradca noszenia ClauWi®, autor

- nauka prawidłowego noszenia noworodków i niemowląt w chuście

książki „Barwy Świata”

lub nosidle miękkim

www.centrum-logop.pl

http://sucharska.blogspot.com

www.facebook.com/pages/Centrum-Terapii-Lo-

http://klubaktywnegorodzica.blogspot.com

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement