Page 131

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

www.facebook.com/groups/karmieniepiersia.wsparcie/

ka/143062942417866

Grupa, klub mam, spotyka się cyklicznie w każdy pierwszy czwartek

tel. 515 108 215

miesiąca w Bydgoszczy w Akademii Szkraba przy ul. Gackowskiego

e-mail: martakokorzycka@o2.pl

1C w godz. 10:00 – 12:00. Spotkania są darmowe, niekiedy mają charakter pogadanki, a niekie-

LUBELSKIE

dy tematyczny. Dotychczas spotkania umiliły: wizażystka, promotor-

Puławy

ka karmienia, fizjoterapeutka, psycholog, dietetyczka.

Paulina Śmiałowska – doula, promotor karmienia piersią

Na facebooku na codzień radzimy się wzajemnie i wspieramy w

tel. 723 134 690

kwestiach problematycznych karmienia piersią oraz życia maluszka/z

e-mail: paulina.smialowska@wp.pl

maluszkiem, jak również chwalimy się swoim stażem i osiągnięciami

zasięg działania: Puławy i okolice

w sferze karmienia piersią, oraz dzielimy się ciekawymi artykułami, linkami, wydarzeniami, blogami, wpisami, i swoimi spostrzeżeniami.

LUBUSKIE Zielona Góra

Agnieszka Janiszewska - Doradca Noszenia Dzieci w Chustach i Nosi-

Julita Hypki - doula, instruktorka szkoły rodzenia w zakresie karmie-

dłach Miękkich ClauWi

nia piersią

www.clauwi.bydgoszcz.pl

www.doulajulita.blogspot.com

tel. 792 443 052

www.facebook.com/DoulaJulita

e-mail: clauwi@wp.pl

tel. 661 826 632

Zajęcia w Akademii Szkraba ul. Gackowskiego 1c, Bydgoszcz

e-mail: julita.hypki@wp.pl

Anna Świderek-Tybelska - Certyfikowany Doradca Laktacyjny, położna

Katarzyna Windak - doula, promotor karmienia piersią, doradca

rodzinna

noszenia Clauwi

tel. 662 642 557

www.chusty.zgora.pl https://www.facebook.com/chustyZielona

Katarzyna Kołodziejczyk - Promotor Karmienia Piersią

tel. 500 249 398

www.malyssak.pl

e-mail kkuzmiak@gmail.com

e-mail: kontakt@malyssak.pl

zasięg działania: Zielona Góra i okolice

Marlena Nowak - doradca noszenia ClauWi, Fundacja Wszystkich

ŁÓDZKIE

Pokoleń

Zduńska Wola

tel. 690 911 406

Martyna Chwiałkowska-Fogel - doradca chustowy Akademii Noszenia

e-mail: brumarl@interia.pl

Dzieci, liderka lokalnego Klubu Kangura

zasięg działania: Bydgoszcz i okolice

prezentacje, konsultacje, warsztaty, pracuje w duchu rodzicielstwa bliskości i porozumienia bez przemocy

Toruń

www.chusty-zdw.blogspot.com

Edyta Reniecka - doula

tel. 508 338 073

doulaedytareniecka.blogspot.com

e-mail: chwialko@gmail.com

www.facebook.com/pages/DOULA-Edyta-Reniec-

zasięg działania: Zduńska Wola, Sieradz, Łask

ka/1460104647543871 tel. 509 209 184

Ewelina Niewiadomska - TULISZKA Szkoła Rodzenia i Rodzicielstwa

e-mail: doula.e.reniecka@gmail.com

- szkoła rodzenia

adres do korespondencji: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń

- doradca noszenia w chustach ClauWi

zasięg działania: Toruń i okolice

- instruktor masażu Shantala - instruktor pierwszej pomocy małym dzieciom

Marta Kokorzycka – doula

- poradnictwo laktacyjne

- Szkoła Rodzenia

- wizyty patronażowe u położnicy i noworodka w domu

- indywidualne przygotowanie do porodu i rodzicielstwa

- ćwiczenia dla kobiet w ciąży

- asysta w porodzie

- język migowy dla dzieci słyszących

- wsparcie w połogu

- ekorodzicielstwo.

www.doulowanie.pl

www.tuliszka.pl

www.facebook.com/pages/Doula-Marta-Kokorzyc-

www.facebook.com/tuliszkaszkolarodzenia

131

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement