Page 12

12

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

dziecka nie dawała żadnych efektów. Marzyli

była też pani doktor z Warszawy, która

o domu, o położeniu się we własnych

wciąż pomaga rodzinie Asi w opresjach

łóżkach.

zdrowotnych, doradcy laktacyjni, w tym

Pełnia szczę włosy, a dzi takie samo rówieśników

wspaniała Monika Staszewska, zawsze Na szczęście personel w dużej mierze

pod telefonem. Większości osób, nad

odnosił się do chorej dziewczynki bardzo

czym wdzięczni rodzice ubolewają, nie byli

miło.

nawet w stanie podziękować. Ale dobra energia powędrowała w świat!

W szpitalu Joanna nawiązała wiele cennych znajomości,

niektóre

przetrwały

do

Przekaz Joanny

dziś. Znamienne było to, że każdy rodzic radził sobie inaczej, wielu rzeczywiście

Główną radą Asi jest – edukować się.

przechodziło w jakiś sposób załamanie,

W obliczu ogromu błędów personelu

w czym nie ma nic złego.

nie wyobraża sobie nie trzymać ręki na pulsie, gdy chodzi o zdrowie dziecka. Wielu istotnych rzeczy można również

Pomoc innych ludzi

dowiedzieć się jedynie na własną rękę. Do Asia z rozrzewnieniem i wdzięcznością

tej pory pamięta rodziców przedkładających

mówi o tych wszystkich ludziach, którzy

wychodzenie

pomagali całej ich rodzinie w tym długim

kontrolowanie tego, co działo się z ich

jest tylko zmęczenie. Amelka jest ich

i trudnym czasie choroby. Byli to nie tylko

dziećmi. Pytani o chemię podaną właśnie

wielkim szczęściem i każdego dnia dziękują,

rodzice, ale także zupełnie obce osoby,

ich

że jest z nimi.

dzięki którym ich życie zyskiwało pozory

taka czerwona”, “A jakaś taka szybka”.

normalności. Wspaniała bezinteresowność

Doświadczenie nauczyło Asię i Martina,

Dziękuję Joannie za rozmowy, poświęcony

kierowała tymi, którzy gotowali dla małej

że zasada ograniczonego zaufania daje im

mi czas, dzięki któremu udało mi się

Amelki domowe obiady. Obcy, dobrzy ludzie

większy spokój.

napisać ten artykuł. Dziękuję tym bardziej,

dzieciom,

na

papierosa

odpowiadali

zamiast

“A

chyba

że wiem, jakie to było trudne pod względem

prali ubrania Amelki i jej rodziców. Przysyłali do szpitala książki, paczki z naklejkami.

emocjonalnym, wracać do tych wspomnień

Dziś

i przeżywać je na nowo. Asia urzekła mnie

Dzięki wpłatom na konto fundacji, z której pomocy korzystali rodzice Amelki, mogli

Joanna twierdzi, że ten strach już chyba

swoją skromnością. Tytuł to słowa Asi

też kupić jedzenie, zapewnić córce nocleg

zawsze w niej zostanie. Jednak Amelka

na temat choroby Amelki i tego, co robili

w domowej atmosferze, środki higieny,

jest wspaniałą, młodą osobą. Chodzi już

dla niej z mężem. Jest mi ogromnie miło,

ubrania, a teraz – rehabilitację. Te wpłaty

do szkoły. Uwielbia kontakt z dziećmi, jest

że mogłam – choć tylko wirtualnie – poznać

ratowały im życie.

niesłychanie inteligentna i utalentowana

tak wspaniałą rodzinę.

– przejawia zdolności aktorskie, muzyczne Tato Amelki pracował, ale miał taryfę

oraz matematyczne. Gra na pianinie

ulgową. Pozwalało mu to być przy żonie

i w warcaby. Nauczyciel sprawujący pieczę

i córce w szpitalu, kiedy była taka potrzeba,

nad kółkiem warcabowym docenia jej

ale przekładało się to na ich budżet,

potencjał i w przyszłym roku chce ją wysłać

poważnie nadszarpnięty przez kosztowną

na Mistrzostwa Polski w kategorii wiekowej

chorobę.

do 8 lat. Jest bardzo dojrzała jak na swój wiek, znacznie dojrzalsza niż rówieśnicy. wsparcia

To prawdopodobnie wynik ciężkich przeżyć

emocjonalnego od internautów, nie tylko

i braku kontaktu z dziecmi w tym samym

czytających jej stronę, czy biorących udział

wieku.

Asia

otrzymała

mnóstwo

w aukcjach na rzecz Amelki, ale także tych z grup internetowych. Wyszukiwali dla niej

A

pomocne informacje, kontaktowali się ze

i codziennością. Lubią, gdy ich problemem

specjalistami, podtrzymywali na duchu, wspierali w długim karmieniu piersią. Pomocna okazała się lekarka z Poznania,

jej

rodzice

cieszą

się

życiem

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce