Page 102

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

102

Czym karmienie odróżnia się na tym etapie od przytulenia?

znaleźć terapeutę, który jest obeznany ze

Karmienie piersią sprawia mi fizyczną

specyfiką stanów emocjonalnych kobiet

przyjemność - podobną do przyjemności

w ciąży i po porodzie.

seksualnej. Czy coś jest ze mną nie tak?

Przede wszystkim jest to nadal nadzwyczaj

Karmienie piersią u mamy z depresją

osobista chwila bliskości dziecka z mamą,

poporodową może być szczególnie istotne

Wszystko jest w porządku. Pod wpływem

która

bezpieczeństwa

- po pierwsze, w czasie karmienia u matki

kultury,

i ukojenie. Jednak równie ważny jest wpływ

daje

poczucie

wydziela się oksytocyna, endorfiny i inne

medykalizacji, polegania na przedmiotach,

hormonów i innych składników nadal

substancje odpowiadające za polepszenie

dystansu

obecnych w mleku - oksytocyna wyzwalana

nastroju, zrelaksowanie, co samo w sobie

od natury - często zapominamy lub nie

poprzez ssanie i bliski kontakt z mamą,

może

matki

dostrzegamy, że karmienie piersią to ogniwo

a także inne substancje działające lekko

w depresji. Po drugie, karmienie piersią

łańcucha ludzkiej seksualności. Stosunek

uspokajająco, działają na korzyść rozwoju

- zarówno na poziomie fizjologicznym,

seksualny

inteligencji emocjonalnej dziecka. Może

jak i psychologicznym - znacznie ułatwia

ciąża prowadzi do porodu, po porodzie

ono stawić czoło wyzwaniom, nie narażając

kształtowanie się więzi matki z dzieckiem,

w

się na zbyt wysoki, ograniczający poziom

co

trudnościom

karmienie piersią. Wszystkie te wydarzenia

frustracji: uspokojone chwilą przy piersi

w tworzeniu relacji, które często towarzyszą

związane są z obszarami płciowymi kobiety -

mamy może dalej bez przeszkód mierzyć się

matkom w depresji. I wreszcie po trzecie -

narządem rodnym i piersiami. Nie ma zatem

ze światem.

sukces w karmieniu piersią może zwiększyć

nic dziwnego w tym, że pobudzanie piersi

Dodatkowo, dzieci karmione długo piersią

poczucie

przez dziecko przynosi podobne odczucia co

zwykle znacznie mniej korzystają (lub

w matce, które to czynniki są bardzo ważne

pobudzanie ich przez partnera.

rezygnują całkowicie) z innych, czasem

w wychodzeniu z depresji.

Nie ma się czym przejmować. To nie dziecko

znacznie

może

polepszać

przeciwdziałać

kompetencji

i

stan

sprawczości

w

której

żyjemy

emocjonalnego

prowadzi

naturalny

do

sposób

i

-

kultury

oddalenia

zapłodnienia,

rozpoczyna

się

kłopotliwych lub nawet niezdrowych czy

działa na Ciebie w sposób seksualny - to

niebezpiecznych, sposobów rozładowania

sama natura zaplanowała, żeby karmienie

nadmiernego

długotrwałego

było przyjemne. Przecież gdyby sprawiało

przywiązania

dyskomfort, gatunek ludzki nie przetrwałby

do przedmiotu (miś, kocyk czy butelka),

do dziś... Warto z tego po prostu skorzystać,

uderzania głową w podłogę czy ścianę,

potraktować czas karmienia jako czas

nadmiernego płaczu.

przyjemności i odprężenia.

ssania

kciuka,

napięcia: wielkiego

Mam depresję poporodową, przyjmuję leki. Czy muszę odstawić dziecko od piersi? Zwykle nie ma takiej konieczności. Nowe generacje leków, także antydepresantów, są bezpieczne dla matek karmiących i ich dzieci. Niestety, lekarze (psychiatrzy i inni) często nie są w tym temacie wystarczająco dobrze poinformowani i zalecają nawet profilaktyczne odstawienie od piersi. Warto samodzielnie skorzystać z Laktacyjnego Leksykonu Leków (dostępny na stronie internetowej Centrum Nauki o Laktacji) i wyszukać przepisany lek - można tam sprawdzić czy jest on bezpieczny przy karmieniu piersią. Jeśli nie, można także poszukać

zamiennika,

który

będzie

bezpieczny i skontaktować się ponownie z

lekarzem.

Należy

także

pamiętać,

że w leczeniu depresji poporodowej, kiedy niezbędne są leki, najskuteczniejsze jest połączenie ich z psychoterapią. Warto

Upominki dla autorek pytań do kącika Joanny oraz Anny ufundowała marka:

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce

Advertisement