Page 10

10

Kwartalnik Laktacyjny nr 4

lody, chodzić do przedszkola, odwiedzać

Karmienie piersią

Podczas niezliczonych badań i procedur

dziadków albo biegać po placu zabaw. Nie było jej to dane.

szpitalnych Amelka zawsze przed narkozą Amelka karmiona była piersią 4 lata. Przed

dostawała pierś. To, że była karmiona

diagnozą Asia sądziła, że ich wspólna

w ten sposób dawało jej także luksus bycia

Ja jednak widzę w tej historii jeszcze

mleczna przygoda chyli się ku końcowi.

nakarmioną również w nocy poprzedzającej

jedną warstwę. Wielkie poświęcenie i siłę

Ze względu na chorobę nie zdecydowała

narkozę. Po wybudzeniu mała pacjentka od

rodziców, którzy się nie poddali. To rodzice,

się na odstawienie córki, chociaż lekarze

razu dostawała pierś i zasypiała szczęśliwa,

którzy czytają, edukują się, drążą, pytają.

namawiali ją do tego nieustannie. Mleko

choć normalnie dzieci po pobraniu płynu

Szukają specjalistów, informacji, kupują

w czasie choroby przynosiło jej córce

mózgowo-rdzeniowego nie mogą siadać

podręczniki lekarskie, czytają protokoły

niewiarygodne

ukojenie.

przez 4 godziny, a zatem nie mogą jeść i pić,

lekarskie i uczą się pobierania krwi, by

początkowym

zaleceniu

oszczędzić dziecku wizyt w szpitalu. I robią

karmienia naturalnego, dalsza sytuacja nie

to z wielkim samozaparciem, choć boją się

uległa poprawie. Sposób karmienia Amelki

W momencie nawrotu choroby rodzice

widoku krwi. To rodzice dbający o dietę

był solą w oku personelu szpitalnego, doszło

Amelki w ogóle nie rozważali możliwości

najodpowiedniejszą dla tak chorego dziecka.

wręcz do sytuacji, gdy Asia miała wrażenie,

odstawienia jej od maminego mleka.

To rodzice starający się w każdy możliwy

że tylko na tym aspekcie skupia się personel

sposób zwiększyć szanse na wyzdrowienie

szpitalny.

swej córki. To rodzice trzymający rękę

że musi się ze swej decyzji o kontynuowaniu

do piersi, traktując to nie jako źródło

na pulsie, bo chodzi o zdrowie i życie ich

karmienia tłumaczyć. Wyszukiwała więc

pokarmu, a bezpiecznego miejsca, “punktu

dziecka. To ludzie, którzy rzeczywiście mogli

informacje, zbierała argumenty, artykuły na

zaczepienia” po bolesnych zabiegach czy

łatwo popaść w załamanie nerwowe, ale

temat zbawiennego wpływu mleka mamy na

całodobowych

potrafili przekuć strach w siłę pozytywną,

leczenie chorób nowotworowych. Później

Asia

skierować swe myśli ku działaniu i być

przestała wyjaśniać, dlaczego karmi piersią

wstrząsającej diagnozy. “Od razu widać było,

przy tej małej istocie, bo tego właśnie

tak duże dziecko. Nie miała na to sił, musiała

jak zmieniała jej się twarz, gdy przytulała

potrzebowała jak niczego innego w świecie.

skupić na tym, co ważniejsze, a w tym

się do mnie, ile spokoju jej to dawało, jak

Początkowo

Niestety,

po

zaprzestania

Joanna

czuła,

choć są głodne i spragnione.

“Amelka

o

instynktownie

garnęła

nudnościach”

strasznych

się

opowiada

chwilach

kolejnej,

wypadku było to przebywanie z dzieckiem,

koiło łzy. W szpitalu spędziłyśmy prawie

Przecież ich córka była w szpitalu, w rękach

a

10 miesięcy, przeżyłyśmy 10 agresywnych

specjalistów, zdziwi się ktoś. Niestety.

Wyśmiewanie,

Niektóre szpitale to instytucje rządzące

podważanie zaleceń WHO dotyczących

mózgowia, kiedy Amelka nie jadła i nie piła

się szczególnymi regułami, które o dziwo

karmienia piersią (“A jakąż to wyrocznią

tygodniami. Żywiona była pozajelitowo

czasem nie mają na celu wyłącznie dobra

jest WHO?”), czy mówienie o niej przy niej

i mlekiem z piersi. Jedna z lekarek chciała

małego pacjenta. Nieopisany brud na

per “Matka Polka” z obraźliwą intencją

podać mi leki na zahamowanie laktacji.

oddziałach, które powinny być jak najbliższe

(“O, idzie ta Matka Polka, schowałabyś tego

Mówiła o uzależnieniu dziecka od rodzica

sterylności. Zapominanie o podawaniu

cycka, sama woda już z niego leci”) lub

i o negatywnym wpływie ssania piersi na

leków. Podawanie takich, na które dziecko

zwracanie się do Amelki słodkim głosem

samopoczucie córki, która z powodu ran

jest

silnie

uczulone

jałowe,

bezcelowe

negowanie

rozmowy. jej

decyzji,

bloków

chemioterapii,

naświetlania

wyraźnej

“Dałabyś już spokój z tym cyckiem, nic tam

w buzi będzie chciała pić mleko, ale nie

informacji na ten temat. Skracanie płukania

dla ciebie nie ma” nie powstrzymało jej od

będzie mogła tego robić. Nic takiego nie

po chemii skutkujące drgawkami. Narażanie

słuchania intuicji, choć dało poczucie walki

miało miejsca. Amelka potrafiła tygodniami

małego pacjenta z agranulocytozą (ostry,

z wiatrakami. A intuicja mówiła jedno – jej

nie jeść, gdy chemia wypalała jej śluzówki

zagrażający życiu stan, w którym drastycznie

dziecku mleko z piersi było potrzebne. I choć

i przewód pokarmowy, a piersi nigdy nie

spada

obronnych

doszło do sytuacji, w której Asia karmiła tak,

odmówiła.” Była również mowa o próchnicy

organizmu) na kontakt z zarazkami poprzez

by nie zostać zauważoną oraz przestraszona

i narażaniu dziecka na grzybicę jamy

obchody lekarskie z tłumem pokasłujących

stwierdzeniem, że może zaszkodzić dziecku

ustnej. Joanna słyszała także nieprawdziwe

studentów. Wielogodzinne, niepotrzebne

przemywała

gazikiem,

informacje o tym, że karmieniem zaszkodzi

oczekiwanie na badania na szpitalnym

to jednak nadal skupiała się na tym, że

sobie, wyniszczając organizm, a także

korytarzu pełnym pacjentów, personelu

pierś jest wielką pomocą w tym ogromie

że usiłuje przywiązać do siebie dziecko,

i odwiedzających.

cierpienia, jakie przeżywa jej córka.

uzależniając je od pokarmu z piersi.

W interesie ich córki było, by byli w pełni

Amelka bywała na żywieniu pozajelitowym

zetknęła się z niewiedzą na temat karmienia

świadomi tego, co się z nią dzieje.

tygodniami. Mleko z piersi było często

naturalnego, niechęcią do kontaktu “skóra

jedynym pokarmem, który przyjmowała.

do skóry” i wszechobecnym sponsoringiem

liczba

mimo

nie

komórek

piersi

jałowym

Podczas niezliczonych pobytów w szpitalu

Kwartalnik Laktacyjny nr 4 - XII.2014 - III.2015  

Czwarty numer Kwartalnika Laktacyjnego - pierwszego magazynu o karmieniu piersią w Polsce