TWORZYWA 2021 - MEDIA KIT

Page 1

kwartalnik

wyłączny patron prasowy targów PLASTPOL the exclusive press patron of PLASTPOL fair

at na r

2

20

MEDIA KIT o nas ● about us cennik ● price list kalendarz ● calendar reklama ● advertisement

ku yn

u

0l


u u Kamil Perz

u Kamil Perz

Dyrektor Wydziału Targów TK ● Director of Trade Fairs Department TK ● Wybór >Tworzyw< na wyłącznego branżowego patrona prasowego targów Plastpol nie jest przypadkowy. To czasopismo o bardzo wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim. Sądzę, że w pełny sposób spełnia wymogi stawiane przez naszych wspólnych klientów: wystawców i reklamodawców ● Choice of >Tworzywa< as the sole plastics industry press patron of Plastpol Fair is not a coincidence. It is a magazine of high editorial and professional standards. In my opinion it is able to fully satisfy requirements of our clients: exhibitors and advertisers.

Grupa docelowa

Target group

Bezpośrednio zarządzający firmami branży tworzyw sztucznych: – prezesi – członkowie zarządów – w mniejszych firmach: właściciele Osoby decyzyjne w firmach o następujących specjalnościach: – marketing i sprzedaż – technologia – nadzór produkcji – inwestycje, zaopatrzenie i zakupy – badania i rozwój – kontrola jakości – ochrona środowiska Studenci, pracownicy naukowi, kadra akademicka

Top management people in plastics

u

companies: – Presidents – Members of the Board – small business owners Decision makers in companies specialising in: – marketing and sales – technology – production control – development projects, purchasing – research and development – quality control – environmental protection Students, researchers, academics

u Robert Szyman

u

Dyrektor Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw ● PUPC Manager ● Czytam >Tworzywa< i zawsze znajduję w nich interesujące mnie informacje. To pismo zasługuje na uwagę zarówno właścicieli i kierowników, handlowców jak też techników i technologów naszej branży. Polecam je tym, którzy chcą być na bieżąco zwłaszcza z informacjami rynkowym i sytuacją branży w kraju i na świecie. Można w nim znaleźć również wiele komunikatów o nowościach technicznych i kierunkach rozwoju naszej gałęzi przemysłu. ● I read >Tworzywa< and I can always find interesting information there. This magazine deserves the attention of company owners and managers, engineers and salesmen of our industry. I recommend this magazine to all those, who want to have current information about the market and the condition of the industry in Poland and in the world. There you can also find many technological news and information on the trends in the plastics processing industry

u Robert Szyman


u

O nas ● About us

Nasze rynkowe przewagi: n TWORZYWA są wyłącznym patronem prasowym targów PLASTPOL n Jesteśmy nim od roku 2000 n TWORZYWA są organem prasowym Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, organizacji zrzeszonej w KPP Lewiatan i Europejskiej Federacji Przetwórców EuPC n Od swojego początku TWORZYWA są licencjonowanym partnerem znanego europejskiego czasopisma MACPLAS n Pracują dla nas agenci reklamowi w Niemczech, Włoszech i na Dalekim Wschodzie Te fakty stanowią o wyjątkowej pozycji magazynu TWORZYWA w rankingu wydawanych w branży konkurencyjnych czasopism. Ponadto, ankieta przeprowadzona w trakcie tragów PLASTPOL wykazała, że w opinii wystawców TWORZYWA są najbardziej efektywnym medium reklamowym wśród prasy branżowej.

Some of market advantages of TWORZYWA magazine: n TWORZYWA magazine is the exclusive press partner of the biggest plastics event in Poland – PLASTPOL fair n Our magazine remains the partner of PLASTPOL since 2000. n TWORZYWA is the press organ of Polish Union of Plastics Converters – the organization being the member of KPP LEWIATAN (Entrepreneurs Coalition) and EuPC (European Plastics Converters).

n Since the beginning TWORZYWA is a licensed partner of well-known European magazine MACPLAS. n The agents in German, Italy and Far East are working in the field of marketing of ours. These facts testify about the special position of TWORZYWA in the rank of plastics magazines in Poland. Moreover, according to the inquiry made during PLASTPOL – TWORZYWA is the best magazine as far as the e ectiveness of promotion and press advertisement of exhibitors of the fair is concern.

1300 €

u

Pełna ● Full page 210x297 mm + 3mm spadu 210x297 mm + 3mm bleed

850 € Połówka ● Half page Pionowa ● Vertical 94x254 mm

1100 € Wyspa ● Island 142x205 mm

850 € Połówka ● Half page Poziomo ● Horizontal 192x124 mm

650 € Skrzydełko ● Flap 55x297 mm + 3 mm spadu 55x297 mm + 3 mm bleed

500 € Ćwiartka ● 1/4 page 94x124mm

u

Cennik reklam ● Price list


u

Lokalizacje specjalne ● Special locations II III okładka = II III cover – 1900 €, IV okładka = IV cover – 2000 €, I strona redakcyjna = Ist editorial page – 1800 € Artykuł sponsorowany 1 strona = Sponsored editorial 1 page– 4000 PLN

Upusty ● Discounts Uczestnictwo w targach PLASTPOL – 10%, 2 reklamy w ciągu roku – 10%, 3 reklamy w ciągu roku – 15%, 4 reklamy w ciągu roku – 20%. Maksymalny upust – 25%. Participation in PLASTPOL fair – 10%, 2 adverts within one year – 10%, 3 adverts within one year – 15%, 4 adverts within one year – 20%, Maximum total discount – 25%.

Kalendarz ● Calendar 2021 Przyjmowanie materiałów do druku

Data dystrybucji

Nakład

Targi /Wydarzenie

Deadline for receipt of materials for publication

Publication date

Circulation

Fairs /Event

15-01-2021 09-04-2021 18-05-2021 05-10-2021 16-12-2021

3000 4000 6000 3500 3000

Tworzywa #82 Tworzywa #83 Gazeta Plastpol Tworzywa #84 Tworzywa #85

08-01-2021 02-04-2021 04-05-2021 28-09-2021 09-12-2021

PLASTECH 2021, PLAST 2021 PLASTPOL* FAKUMA 2021 ŚWIĘTA I NOWY ROK

Tematyka ● Subjects 2021 TWORZYWA#82 u u u u u

Roboty i manipulatory ● Robots and Manipulators Formy i GK ● Moulds and Hot Runner Systems Urządzenia pomiarowe ● Measurements and Control Opakowania ● Plastics for packaging Materiały do druku 3D ● Materials for 3D printing

TWORZYWA#83 u u u u u u

Maszyny wtryskowe małe i średnie ● Injection moulding machines of small and medium tonnage Dozowanie i podawanie ● Dosing and feeding Wstepne informacje targowe PLASTPOL ● PLASTPOL fair preliminary information Prezentacje Targów PLAST 2021 Mediolan ● PLAST 2021 Milan presentations Poliamidy ● Polyamides Tworzywa styrenowe ● Styrenics

Gazeta PLASTPOL u Przegląd maszyn, urządzeń i surowców wystawianych na targach PLASTPOL 2021 ● Preview of machinery, equipment and raw materials to be exhibited on PLASTPOL 2021 u Informacje targowe i katalog wystawców ● Exhibitors catalogue and other infomations about PLASTPOL u Wtryskiwanie ● Injection moulding u Poliolefiny ● Polyolefins

u

TWORZYWA#84 u Nagrody PLASTPOLU ● Prizes of PLASTPOL u Przegląd maszyn, urządzeń i surowców wystawianych na targach FAKUMA 2021 ● Preview of machinery, equipment and raw materials to be exhibited on FAKUMA 2021 u Wytłaczanie folii ● Film extrusion u Rozdmuchiwanie ● Blow moulding u Dodatki ● Additives u Masterbacze ● Masteratches

TWORZYWA#85 u u u u u

Recykling ● Recycling Młyny i granulatory ● Grinders and granulators Filtracja ● Filtration Systemy sortowania ● Sorting systems PU, EPS, EPP

tworzywa MEDIA

Wydawca = Publisher TWORZYWA-MEDIA ul. Filipka 9, 41-811 Zabrze redakcja@tworzywa.media tel. +48.504.278.832 www.kwartalnik.tworzywa.pl


gazeta targowa

wydana pod nadzorem

przygotowana przez

0l

at na r

2

Nowy wspรณlny projekt: 1: wiosna 2021 2: Plastpol 2021

ku yn

20

u


gazeta targowa

wydana pod nadzorem

przygotowana przez

u Prezentacje firm, wystawców Plastpolu u Nowości technologiczne u Artykuły techniczne i problemowe u Użyteczne informacje targowe u Katalog wystawców u Plan targów u Reklama u Dwa wydania u Autoryzacja biura targów PLASTPOL u Nakład 4.000 + 6.000 egzemplarzy u Dystrybucja przez Targi Kielce u Wysyłka przed targami PLASTPOL u Prezentacja na targach u Dystrybucja przez hostessy

u


gazeta targowa

Szanowni Państwo

u uu

Mam głęboką nadzieję, że rok 2021 będzie rokiem powrotu do normalności. Że nasz Plastpol, będzie znowu wspólnym świętem całej branży tworzyw sztucznych w Polsce i Środkowej Europie. W roku 2020, okoliczności sprawiły, że wspólny projekt Targów Kielce i redakcji czasopisma Tworzywa czyli wydanie biuletynu targowego nie doszedł do skutku. Mieliśmy czas na to by przemyśleć ponownie jego założenia i obecnie zapraszam Państwa do współpracy przy tworzeniu gazety PLASTPOL. Bazując na wieloletniej współpracy i wzajemnym zaufaniu postanowiliśmy powierzyć TWORZYWOM stworzenie nowej wersji gazety targowej. Będzie ona w swoich założeniach, poprzez publikację przygotowanych przez nasze biuro prasowe artykułów zapraszać szerokie grono zwiedzających na PLASTPOL i informować o tych największych w Europie Środkowej targach branży tworzyw sztucznych. Ma dać, także Państwu, możliwość zaakcentowania Waszej obecności na targach, pokazania oferowanych produktów i wskazanie lokalizacji stoiska. Planujemy duży nakład, łącznie ok. 10.000 egzemplarzy w dwóch edycjach, którego dystrybucją zajmą się organizacyjnie TARGI KIELCE, dysponujące zgromadzoną poprzez rejestrację gości targowych, najbardziej aktualną bazą danych adresowych. Wykorzystamy doświadczenie redakcji kwartalnika TWORZYWA do fachowego przygotowania wydawnictwa i bezpośredniego kontaktu z Państwem, jako potencjalnymi współautorami treści. Agnieszka Dąbrowska Menadżer targów PLASTPOL

u


gazeta targowa

Wydanie I u Autoryzowana przez Targi Kielce wkładka /żółty insert/ do kwartalnika TWORZYWA wydanie#83 u Dystrybucja przez redakcję (prenumerata i marketing) i biuro targów PLASTPOL wg bazy danych targów u Nakład łączny 4.000 egzemplarzy u Format A4 u Układ kolumn i formaty reklam jak w kwartalniku TWORZYWA Cennik reklam jak w kwartalniku TWORZYWA Akwizycja przez redakcję kwartalnika TWORZYWA Data składania materiałów: 02-04-2021 Data dystrybucji: 09-04-2021

u

u Zawartość: Wstępny Plan Targów Wstępna lista wystawców Materiały biura targów Materiały wystawców

uu

u


gazeta targowa

Wydanie II u Przygotowane merytorycznie przez Targi Kielce i redakcję kwartalnika TWORZYWA jednorazowe wydawnictwo: Gazeta Targowa PLASTPOL u Dystrybucja przez biuro targów PLASTPOL przed targami pocztą oraz na targach przez BOW, kasy i hostessy u Nakład łączny 6.000 egzemplarzy u Układ kolumn i formaty reklam jak w kwartalniku TWORZYWA Cennik reklam: ■ Pełna strona: 4.000 zł ■ Pół strony: 2.400 zł ■ Ćwiartka: 1.400 zł Cena zawiera możliwość publikacji artykułu promocyjnego na temat prezentacji na PLASTPOLU w formule 1:1. Cena zawiera wpis rozszerzony w Katalogu Wystawców.

u

u Katalog wystawców: ■ wpis podstawowy bezpłatnie ■ wpis rozszerzony: 400 zł ■ reklama półćwiartki w katalogu: 800 zł Rabaty w przypadku publikacji w obydwu wydaniach do 25%. Oferta na inne formy reklamowe przygotowywana indywidualnie. u Akwizycja przez redakcję kwartalnika TWORZYWA i formularz targowy TK Data składania materiałów: 04-05-2021 Data dystrybucji: 18-05-2021, 25,26,27,28-05-2021

u

u Zawartość: Plan Targów Katalog wystawców Materiały biura targów Materiały wystawców Artykuły merytoryczne


gazeta targowa

0l

at na r

2

u

ku yn

20

Nadzรณr i dystrybucja TARGI KIELCE S.A. ul. Zakล adowa 1, 25-672 Kielce plastpol@targikielce.pl tel. +48.41.365.12.30 www.targikielce.pl

tworzywa

u

MEDIA

Wydawca = Publisher TWORZYWA-MEDIA ul. Filipka 9, 41-811 Zabrze redakcja@tworzywa.media tel. +48.504.278.832 www.kwartalnik.tworzywa.pl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.