Issuu on Google+

1


Studio open school Sint-Katelijne Waver

2


3


Inhoud Inhoud

4


Concept

5

6

Onderzoek

10

Ontwerp

28

Referentie

62


Concept Concept

6


7


 Principeschets ‘de school afficheert zichzelf’ De relatie tussen school en publiek

 8


9


Onderzoek Onderzoek

10


11


12


 Onderzoek naar de bestaande situatie Basisschool Octopus met als basispijler een uitgeschreven pedagogie

 13


14


 Totaalbeeld van het huidige ontwerp Vormelijk onderzoek

 15


 De school afficheert zichzelf Onderzoek naar zichtwerking

 16


17


18


 Inspiratieschets rond de aansluiting van de nieuwbouw met het bestaande gebouw Onderzoek naar de helling Schoolpoort

 19


20


 Onderzoek naar de mogelijke indeling van de klaslokalen in de voormalige turnzaal Fotoreportage Basisschool Octopus

 21


 Onderzoek naar de mogelijke indeling van de kleuterklassen in de nieuwbouw Foto Basisschool Octopus

 22


23


24


 Onderzoek naar het achterliggende speelterrein 25


 Onderzoek naar de gevelafwerking van de polyvalente zaal en de kleuterklassen Onderzoek naar de gevelafwerking van de inkom en de polyvalente zaal



26


27


Ontwerp Ontwerp

28


29


30


S A N I TA I R P O LY VA L E N T E Z A A L BERGING KEUKEN S A N I TA I R TURNZAAL

KEUKEN

KLEUTERKLAS T E C H N I S C H E R U I MT E LIFT LIFT

B E R G I N G P O LY VA L E N T E Z A A L

KLEUTERKLAS

P O LY VA L E N T E Z A A L

KLEUTERKLAS

KLEUTERKLAS

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING MET DUPLEX S A N I TA I R L E E R L I N G E N

K L A S LO K A A L M E T D U P L E X

S A N I TA I R L E E R K R AC H T E N K L A S LO K A A L M E T D U P L E X R U I M T E K L A S LO K A A L K L A S LO K A A L L E R A R E N K A M E R E N S E C R E TA R I A AT

K L A S LO K A A L M E T D U P L E X

B U R E AU D I R E C T E U R BERGING

K L A S LO K A A L M E T D U P L E X

BERGING K L A S LO K A A L M E T D U P L E X S TO O K P L A AT S G E L I J K V LO E R S

31


C L E M E N C E AU S T R A AT

C L E M E N C E AU S T R A AT

C L E M E N C E AU S T R A AT

32

C L E M E N C E AU S T R A AT


GRONDPLAN

G E L I J K V LO E R S SCHAAL

1/200

 Detail Grondplannen Gelijkvloers

C L E M E N C E AU S T R A AT

Grondplannen Schaal: 1/1000

 33


GRONDPLAN

G E L I J K V LO E R S SCHAAL

1/200

 Detail Grondplannen Gelijkvloers Detail Grondplannen Eerste verdieping

 34


GRONDPLAN

VERDIEPING 1 SCHAAL

1/200

C L E M E N C E AU S T R A AT

35


GRONDPLAN

VERDIEPING 1 SCHAAL

1/200

36


GRONDPLAN

VERDIEPING 2 SCHAAL

1/200

C L E M E N C E AU S T R A AT

37


GRONDPLAN

VERDIEPING 3 SCHAAL

1/200

C L E M E N C E AU S T R A AT

38


39


K L A S LO K A A L B U R E AU D I R E C T E U R DUPLEXRUIMTE BERGING

 Zuid-oostgevel Doorsnede Schaal: 1/200 Noord-westgevel Doorsnede Schaal: 1/200

 40


41


K L A S LO K A A L

P O LY VA L E N T E R U I M T E

DUPLEXRUIMTE CO M P U T E R R U I M T E

 Conceptsnede Doorsnede Schaal: 1/200 42

KLEUTERKLAS


LIFT

S A N I TA I R OVERDEK TE SPEELRUIMTE

43


DUPLEXRUIMTE S A N I TA I R L E E R K R AC H T E N K L A S LO K A A L

K L A S LO K A A L

K L A S LO K A A L

CO N C I Ë R G E

K L A S LO K A A L CO M P U T E R R U I M T E

S A N I TA I R L E E R L I N G E N KLEUTERKLAS

 Zuid-oostgevel Doorsnede Schaal: 1/200 Noord-westgevel Doorsnede Schaal: 1/200

 44


S A N I TA I R

KEUKEN

S A N I TA I R P O LY VA L E N T E Z A A L

TURNZAAL

45

BERGING


S A N I TA I R P O LY VA L E N T E Z A A L

46

KLEUTERKLAS


K L A S LO K A A L DUPLEXRUIMTE CO M P U T E R R U I M T E TO E G A N G F I E T S E N S TA L L I N G

P O LY VA L E N T E Z A A L

KLEUTERKLAS

 Langse doorsnede Doorsnede Schaal: 1/200 47


BERGING P O LY VA L E N T E Z A A L

P O LY VA L E N T E Z A A L TO E G A N G SCHOOL

OVERDEK TE SPEELRUIMTE

KLEEDRUIMTE TURNZAAL

 Noord-westgevel Doorsnede Schaal: 1/200 Zuid-westgevel Doorsnede Schaal: 1/200

 48


49


K L A S LO K A A L DUPLEXRUIMTE

K L A S LO K A A L

K L A S LO K A A L S E C R E TA R I A AT

K L A S LO K A A L S A N I TA I R L E E R K R AC H T E N DUPLEXRUIMTE

 Noord-oostgevel Doorsnede Schaal: 1/200 50


51


52


 Ciculatie Aanvoer keuken Situatieschetsen dmv schooluren School versus publiek

 53


 Structuurtekening Gelijkvloers 1ste verdieping Detailtekening Dakaansluiting Schaal: 1/10

 54


E P D M DA K A F D I C H T I N G E X T E N S I E V E V E G E TAT I E S U B S T R A AT F I LT E R D R A I N AG E L A AG

DA M P S C H E R M

DA K R A N D P R O F I E L B I T U M E N DA K A F D I C H T I N G S P O U WA F D E K K I N G

M E T S E LW E R K

GRIND

HOUTEN GEVELBEKLEDING

MECHANISCHE BESCHERMING C E L L E N B E TO N H E L L I N G S B E TO N HOEKVERSTERKER

P U R I S O L AT I E

G E WA P E N D B E TO N

55


56


57


58


59


60


 Fotoreportage Maquette Materialenkaart

 61


Referentie Referentie

62


63


64


65


Colofon Colofon

66


Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas Bachelor 3de architectuur Semester 1 academiejaar 2008-2009 Opdracht 1.2 Studio Open School Voorontwerp uitbreiding Gemeentelijke basisschool Octopus, Sint-Katelijne-Waver Kevin De Smedt Pieter-Jan Kwanten

67


68


0809_Studio Open School