Page 1

10 โรคร้าย สุดอันตรายทีผ่ ู้หญิงควรระวัง ไม่ใช่แค่ "มะเร็งเต้านม" เท่านั้น ที่เป็นโรคยอดฮิตคร่าชีวิตของคุณผู้หญิงทั่วโลก แต่ยังมีอีกหลายโรคที่คุณสาว ๆ ต้อง ระวังเอาไว้ เพราะไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้นโดยที่คุณ ไม่รู้ตัวเลยทีเดียว ลองไปดูกัน ว่า มี 10 โรคร้ายอะไรบ้าง ที่คุณผู้หญิงต้องรู้จักและป้องกันตั้งแต่วันนี้ค่ะ 1.โรคหัวใจ และหลอดเลือด หลายคนเข้าใจว่า มะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งเต้านม เป็นโรคที่ทาให้ผู้หญิงทั่วโลกเสียชีวิตมากที่สุด แต่จริง ๆ แล้ว "โรคหัวใจและหลอดเลือด" ต่างหากที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้หญิงทั่วโลก และจากสถิติพบว่า อัตราการ เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้หญิงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ต่างกับผู้ชายที่ลดลง ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้หญิงเข้ารับการตรวจ สุขภาพน้อยกว่าผู้ชาย และการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้หญิงก็ให้ผลการตรวจได้ไม่ชัดเจน แจ่มแจ้งเท่ากับ ผู้ชายด้วย ป้องกันอย่างไรดี : อย่าสูบบุหรี่ พยายามรักษาน้าหนักตัว และคอเลสเตอรอลในร่างกายให้อยู่ในระดับปกติ ด้วยการออกกาลังกาย และลดน้าหนัก อย่างถูกวิธี สาหรับครอบครัวไหนที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด, เบาหวาน หรือ ความดัน โลหิตสูง ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย

2.โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) นี่คือโรคที่คร่าชีวิตผู้หญิงทั่วโลกเป็นอันดับต้น ๆ เช่นกัน และสาหรับหญิงไทย นี่คือโรคร้ายที่เป็นสาเหตุการตาย อันดับ 1 เลยทีเดียว รู้ไหมว่า ผู้หญิงอย่างเรา ๆ เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง มากกว่ามะเร็งเต้านมถึง 2 เท่า แต่ทว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่รู้จักอาการของโรคนี้ และไม่เชื่อว่า โรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกช่วงอายุ สาหรับโรคหลอดเลือดสมองนั้น ประกอบไปด้วย 3 โรคหลัก ๆ คือ เส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดสมองแตก และเส้น เลือดสมองอุดตัน โดยจะพบผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบมากที่สุด ทั้งนี้ ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น หากในครอบครัวมีประวัติเคยเป็น โรคหลอดเลือดสมอง ไขมันในเลือดสูง หรือเป็นโรคหัวใจ เพราะฉะนั้น หากใครมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรง แขนขาอ่อน แรง ปากเบี้ยว ตามัว อย่านิ่งนอนใจ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะหากถึงมือแพทย์ช้า มีสิทธิ์เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ได้เลย ทีเดียว


ป้องกันอย่างไรดี : ออกกาลังกายเป็นประจา อย่าสูบบุหรี่ รักษาน้าหนักตัวไม่ให้อ้วนเกินไป ลดการทานอาหารที่มีไขมันและเค็มจัด ตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปี หากป่วยเป็นเบาหวาน โรคหัวใจ ภาวะไขมันในเลือดสูง ให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อลด โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 3.ภาวะสมองเสื่อม ภัยเงียบใกล้ตัวที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการทางานของสมองลดลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจา ความเข้าใจ การใช้ เหตุผล ซึ่งภาวะสมองเสื่อมนี้ เป็นอาการแสดงของหลาย ๆ โรค ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีสาเหตุมาจากโรคอัลไซเมอร์ และ เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้หญิงสูงอายุ โดยพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาวะขาดฮอร์โมนเพศในวัย หมดประจาเดือน ป้องกันอย่างไรดี : จริง ๆ แล้วยังไม่มีวิธีป้องกันและรักษาโรคนี้อย่างชัดเจน เช่นนั้นแล้ว ทางที่ดีคือการกระตุ้นให้ สมองได้ใช้งานอยู่เสมอ โดยอาจจะเล่นคอร์สเวิร์ด หรือเล่นเกมปริศนา ก็จะช่วยทาให้สมองได้ทางานมากขึ้น นอกจากนั้น แล้ว การรับประทานอาหารจาพวกผักใบเขียวและน้ามันปลา ก็ช่วยได้

4.มะเร็งปอด จากการสารวจผู้หญิงทั่วโลกในช่วงไม่นานมานี้ พบว่า มะเร็งปอดเป็นโรคมะเร็งลาดับที่ 5 ที่ผู้หญิงทั่วโลกต้องเผชิญ และอุบัติการณ์โรคกาลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเพศหญิง ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ผู้หญิงทั่วโลก สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมากนั่นเอง และผู้หญิงจะไวต่อสารก่อมะเร็งมากกว่าผู้ชายด้วย ป้องกันอย่างไรดี : กว่า 90% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่ ดังนั้น หยุดสูบบุหรี่ซะ และหลีกเลี่ยงการ รับควันบุหรี่ ซึ่งเป็นบุหรี่มือสอง และนอกจากการสูบบุหรี่แล้ว การทางานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้สูดดมแร่ใยหิน หรือแอสเบสตอส ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้


5.มะเร็งเต้านม โรคมะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบได้บ่อยมากในผู้หญิงอายุระหว่าง 25-64 ปี สาหรับในประเทศไทย พบ หญิงไทยป่วยมะเร็งเต้านมมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก แต่เมื่อปี พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา สถิติของหญิงไทยที่ป่วย มะเร็งเต้านมแซงหน้ามะเร็งปากมดลูกไปแล้ว แต่อัตราการเสียชีวิตยังน้อยกว่ามะเร็งปากมดลูก ป้องกันอย่างไรดี : ความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมจะสูงขึ้น หากคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคนี้ ดังนั้น เราจึง แนะนาให้คุณสาว ๆ ตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุก ๆ เดือน หากพบความผิดปกติ คือ มีก้อนที่เต้านม รูปร่างเต้านมเปลี่ยนแปลง หัวนมหดตัว คัน แดงผิดปกติ มีเลือดออก ให้ไปรับการตรวจจากแพทย์ และอย่าลืมไปให้แพทย์ตรวจปีละครั้ง 6.โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease : COPD) เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยมาก เมื่อเป็นแล้วจะทาให้หายใจลาบาก หอบเหนื่อยง่าย โดยพบว่า ผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 3 ใน 4 เกิดจากการสูบบุหรี่ ส่วนสาเหตุอื่น ๆ เกิดจากมลพิษทางอากาศ การติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ รวมทั้งการประกอบอาชีพที่ต้องสูดเอาฝุ่นและสารเคมีเข้าไปในร่างกาย ป้องกันอย่างไรดี : แน่นอนค่ะ คุณต้องหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่หากปอด ของคุณมีปัญหาอยู่แล้ว แนะนาให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจาทุกปี เพราะหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ขึ้นมา ก็อาจทาร้ายปอดได้ค่ะ

7.ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทาให้เกิดการติดเชื้อในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาการทั่วไปคล้าย ๆ กับไข้หวัดธรรมดา แต่ที่สังเกตได้ชัดคือ ผู้ป่วยจะมีไข้สูงมาก และเจ็บคอ ซึ่งหากไม่รีบรักษา อาการจะหนักขึ้นจนทาให้ปอดอักเสบ เกิดการติด เชื้อในสมองและหัวใจ ทาให้เสียชีวิตได้เลย ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงก็คือ เด็กเล็ก คนที่อายุ 65 ปีขึ้นไป รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ ป้องกันอย่างไรดี : หากอยู่ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ควรสวมหน้ากากอนามัย รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือ บ่อย ๆ และรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคได้


8.โรคเบาหวาน เมื่อร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้เป็นปกติได้ นั่นจึงทาให้คนเป็นเบาหวาน ซึ่งเบาหวานก็มีทั้ง เบาหวานประเภทที่ 1 เบาหวานประเภทที่ 2 และเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ แต่โดยทั่วไปแล้วจะพบผู้ป่วยเบาหวานประเภท ที่ 2 (อินซูลินทางานไปเป็นปกติ) มากที่สุด และผลของมันร้ายแรงถึงกระทั่งทาให้ตาบอด ไตวาย เป็นโรคหัวใจ และหลอด เลือดในสมองได้เลย ป้องกันอย่างไรดี : ต้องควบคุมให้ระดับน้าตาลในเลือดเป็นปกติ โดยการควบคุมน้าหนัก ออกกาลังกายอย่าง สม่าเสมอ ทานอาหารที่มีเส้นใยมาก ๆ ทาจิตใจให้ร่าเริงเบิกบาน อย่าให้เครียดหรือวิตกกังวล และหากมีญาติพี่น้องเป็น โรคเบาหวานต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

9.โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก เชื่อไหมว่า โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก มักพบได้บ่อยในผู้หญิง และเป็นมะเร็งที่ทาให้คนเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของทั่วโลก ที่สาคัญมักพบในประเทศที่มีการแข่งขันกันสูง เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ซึ่งอาจเป็นเพราะชีวิตที่ เร่งรีบ ทาให้คนต้องรีบรับประทานอาหาร โดยไม่คานึงถึงคุณค่าของอาหารที่บริโภคเข้าไป อีกทั้งยังไม่มีเวลาเข้าห้องน้า ขับถ่าย และยังเกิดความเครียดสะสม ส่งผลต่อลาไส้ได้ด้วย ป้องกันอย่างไรดี : ควบคุมน้าหนักอย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วน หรือทาพฤติกรรมที่จะทาให้เกิดความอ้วน และหยุด สูบบุหรี่ด้วย ทั้งนี้ มีการศึกษาพบว่า ผู้ที่ออกกาลังกายและรักษาหุ่นไม่ให้อ้วนจะสามารถป้องกันโรคนี้ได้ดีขึ้นถึง 75% เลย ทีเดียว 10.มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากมดลูก ถือเป็นโรคร้ายอันดับแรกของสาวไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย อีกทั้ง ยังมีคู่นอนหลายคน และไม่รู้จักป้องกันตนเอง ทาให้ติดโรคได้ง่าย ๆ ทั้งนี้ ความน่ากลัวของมันอยู่ที่บางครั้งอาจไม่แสดง อาการอะไรเลยนานถึง 15 ปี กว่าจะทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปากมดลูก โรคก็ลุกลามถึงระยะหลังที่ 3 ที่ 4 ซึ่งรักษาได้ยาก แล้ว

test doc  

test information technology

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you