Page 1

Huize Eyckerheyde

Kwaliteitshandboek 4 Kwaliteitssysteem 4.4 Deelname aan externe Overlegorganen

Beoordeeld: Goedgekeurd: 21/09/07 21/09/07

KHB 4.4 Versie E

Geldig vanaf: 19/11/07

Doel - Het meewerken aan regionaal overleg met het oog op het afstemmen vraag en aanbod van de hulp- en dienstverlening. Het meewerken aan het regionaal overleg omtrent de invulling van de niet-beantwoorde behoeften in de regio (SMK 2.3.) - Het actief zoeken naar samenwerking met derden indien we in bepaalde behoeften van de gebruiker niet zelf kunnen voorzien. (SMK 5.3.)

Overzicht en werking van de overlegorganen Regionaal Overleg R.O.G. vergadering deelnemers: directies van de voorzieningen uit de regio Zuidkant Antwerpen – coördinators CRZ regio Zuidkant - vertegenwoordiging van verwijzers – vertegenwoordiging van gebruikers – aanwezig vanuit Huize Eyckerheyde: directeur frequentie: minimaal driemaandelijks verslag: stichting welzijnszorg thema’s: zorgbemiddeling – zorgafstemming - zorgplanning Bijhorende werkgroepen: - Motorische - Ad hoc werkgroepen: zoals vb TASK FORCE Centrale Registratie Zorgvragen deelnemers: afgevaardigden van de voorzieningen uit de regio Zuidkant Antwerpen – afgevaardigden van de Stichting Welzijnszorg aanwezig vanuit Huize Eyckerheyde: maatschappelijk assistent frequentie: zeswekelijks verslag: stichting welzijnszorg thema’s: aanvragen registreren, bespreken en actualiseren (zorgbemiddeling) – rondvraag naar open plaatsen Directievergadering “Klavertje zes” deelnemers: directies van de vijf andere betrokken voorzieningen: De Meerpaal (Blaasveld), ’t Onzent (Liezele), Dagcentrum Klein Brabant (Puurs), De Steiger (Branst) en Eindelijk (Buggenhout)

4.4

Afdrukdatum : 28/01/09

Pagina :1/3


aanwezig vanuit Huize Eyckerheyde: directeur frequentie: niet vast bepaald, maar ongeveer 4 maal per jaar verslag: directie van de plaats waar wordt vergaderd thema’s: ondersteuning vinden bij elkaar aan de hand van intervisie Bewonersvergadering “Klavertje vijf” deelnemers: begeleiding en bewoners van de vier andere betrokken voorzieningen: De Meerpaal (Blaasveld), ’t Onzent (Liezele), Dagcentrum Klein Brabant (Puurs), De Steiger (Branst). aanwezig vanuit Huize Eyckerheyde: afgevaardigde begeleiding – afgevaardigde bewoners frequentie : 10 maal per jaar verslag: één van de deelnemers, op de vergadering bepaald thema’s: activiteitenplanning – nieuwsuitwisseling – redactie krant Caritas Vlaams Welzijnsverbond *COC- vergadering VW (provinciaal) deelnemers: directieleden andere voorzieningen van de provincie aanwezig vanuit Huize Eyckerheyde: directeur frequentie: doorgaans maandelijks verslag: Caritas medewerker thema’s: werkgeversaangelegenheden *werkgroepen Vlaams welzijnsverbond: (op Vlaams niveau). werkgroep (VW) voor tehuizen voor personen met een motorische handicap deelnemers: directieleden voorzieningen voor personen met een motorische handicap aanwezig vanuit Huize Eyckerheyde: directeur frequentie: meestal om de 2 maand verslag: iemand van de aanwezigen thema’s: invalshoek motorische handicap *intervisiegroep SEN deelnemers: leden vanuit De Steiger (Branst), De Ekker (Niel), Willekom (Mechelen), Borgerstein (Sint-Katelijne-Waver), De Lier (Lier), Nethedal (Heist op den Berg) aanwezig vanuit Huize Eyckerheyde: orthopedagoog frequentie: om de 6 weken verslag: geen thema’s: ondersteuning vinden bij elkaar aan de hand van inervisie *multiplus deelnemers: psychologen en orthopedagogen nursing-doelgroep aanwezig vanuit Huize Eyckerheyde: orthopedagoog frequentie: 2x per jaar verslag: geen thema’s: de invalshoek zijn personen met ernstige meervoudige beperkingen

4.4

Afdrukdatum : 28/01/09

Pagina :2/3


registratie ROG CRZ Klavertje 6 Klavertje 5 COC VWV: motorische

4.4

wie directeur Maatschappelijk assistent Directeur Verantwoordelijke opvoeder Directeur Directeur

indexering chronologisch chronologisch

Bewaartermijn 5 jaar 5 jaar

chronologisch chronologisch

5 jaar 5 jaar

chronologisch chronologisch

5 jaar 5 jaar

Afdrukdatum : 28/01/09

Pagina :3/3

Beoordeeld:  

Bijhorende werkgroepen: - Motorische - Ad hoc werkgroepen: zoals vb TASK FORCE Centrale Registratie Zorgvragen deelnemers: afgevaardigden v...