Page 1

30 aug. t/m 2 sep. 1


2


3


INHOUD 5 6 7 8 10 11

contactgegevens regelgeving Het KVW terrein Nieuws Er was eens... KVW Lied 2016: Sprookjes bestoan!

13

Dag 1 (beide groepen)

16 17

Dag 2 Mini Dag 2 Groot

20 21

Dag 3 Mini Dag 3 Groot

24 25

Dag 4 Mini Dag 4 Groot

4


BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS Voorzitter: Patrick Westerink

patrick@kvw-echt.nl

Vice voorzitter: Armand Cornielje

armand@kvw-echt.nl

Secretaris: Jan Thijs Koppen

secretaris@kvw-echt.nl

Penningmeester: Rob Maassen

penningmeester@kvw-echt.nl

Bij vragen over het programma: Evelien Smeets of Franka Maassen Bij overige vragen:

hq@kvw-echt.nl 06-44430158 hq@kvw-echt.nl 06-20645218 info@kvw-echt.nl

www.kvw-echt.nl www.facebook.com/kindervakantiewerkecht

5


Regelgeving en veiligheid

Veiligheid staat bij KVW in een hoog vaandel. Daarom beschikken wij over de nodige vergunningen, maken wij gebruik van de RI&E en beschikt onze programmagroep over BHV-kennis speciaal gericht op jongerenwerk.

KVW-regels en opmerkingen van algemene aard 1.

Kinderen gaan nooit voortijdig naar huis. Mocht er reden zijn tot vertrek, wordt dit altijd overlegd met iemand van de programmagroep.

2.

Niemand verlaat het terrein zonder vooraf overleg te hebben gepleegd met een lid van de programmagroep! Ook gedurende de overnachting is er toezicht op het bij elkaar blijven van de groepen.

3. De startseinen voor vertrek, de programmaonderdelen en het eten worden centraal gegeven. 4.

Het opruimen gebeurt dagelijks per groep (leiding).

5.

Mochten zich tijdens de vierdaagse nog kinderen willen aanmelden, kan dit bij leden van de programmagroep, zij zijn herkenbaar aan hun kleding.

6.

Elke dag is er na afloop van het programma een evaluatie met de leiding en programmagroep. Dit is een mooie manier om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

7.

Meenemen van eigen spullen en/of materiaal geldt op eigen risco. We raden aan waardevolle spullen thuis te laten.

8.

Tijdens het programma wordt niet gerookt in het bijzijn of in het zicht van deelnemende kinderen.

9.

‘s Avonds is er, als het weer dat toelaat, een gezellig samenzijn bij het kampvuur met muziek en een drankje. Hiervoor zijn twee regels; na 24:00 is er geen inloop meer mogelijk, en alcohol is alleen toegestaan voor personen boven 18 jaar. Er is toezicht op deze regel en er wordt verwacht dat men de volgende dag weer op pad moet!

10.

Er geldt sinds kort een parkeerverbod voor het gehele sportterrein in de Bandert. - Ouders kunnen parkeren bij de ingang van het sportcomplex aan de Wilhelminalaan. - Vrijwilligers kunnen hun voertuigen parkeren/stallen op het terrein achter de Brak. - Deelnemers kunnen hun fietsen stallen op de hiervoor aangegeven plekken op het terrein bij de tent.

6


7


NIEUWS Hoe zit dat? KVW in een nieuw jasdeje. laatste jaren dalen van 250 naar

"We zagen het aantal deelnemers vertellen. Daarom hebben we de 120", weet onze secretaris Jan Thijs te Groot worden samengevoegd. opzet gewijzigd. De groepen Mini en nen ĂŠĂŠn week plaatsvinden, in Voordeel is dat alle activiteiten nu bin nen we onze beschikbare leiding plaats van twee weken. Hierdoor kun met kinderen in verschillende beter inzetten. En voor gezinnen leeftijdsgroepen is dit ook prettiger. eringen, ziet KVW op internet Als we dan toch bezig zijn met verand voorheen, maar inclusief de en op papier er ook iets anders uit dan ene gras van het KVW veld. herkenbare rood-witte tent en het gro

Hulp gevraagd voor De Brak beheer groep! Zoals jullie weten is De Brak al jaren de thuisbasis van KVW-Echt. De locatie waar de jeugd van Echt al jaren samen komt voor hun onvergetelijke Kinder vakantie Werk week maar ook voor KVW-wekelijks (iedere vrijdag avond). Dit gebouw staat er nu al jaren en de subsidies die KVW van de gemeente krijgt worden elk jaar minder. Hierdoor is het voor de kleine groep vrijwilligers die De Brak onderhouden steeds moeilijker om het gebouw in goede staat te houden. Daarom zijn we op zoek naar hulp! Kun je zelf af en toe eens mee helpen klussen? Heb je een bedrijf en kun je materialen of diensten leveren voor een KVW budget? Neem dan a.u.b. contact op met sponsoring@kvwecht.nl.

8


Wist je dat...

De programmagro ep van KVW Ec ht uit verschillen onderdelen bestaat? de Evelien, Franka en Mar

loes vormen het HQ, het zenuwcentrum va zomeractiviteiten. Zi n de j maken het program ma van deze week. D en Tom zorgen voor he en ni s, Lo et t decor, het terrein en alles wat met techniek heeft. te maken Nikki, Robin en Mar loes zijn ons logistiek team. Zij zorgen dat juiste plek terecht ko alles op de mt wanneer anderen da t nodig hebben. Bart zorgen voor commun en Joey icatie en PR. Zij behe ren de website, Facebo ze beantwoorden ma okpagina’s, ils en zijn verantwoo rdelijk voor het ontw programmaboek. erp van o.a. dit

Manouk en Odette zij n onze toneelexperts . Manon is verantwoord elijk

voor het organiseren rondom het KVW ter van alle spelletjes op rein en En last but not least, Rob en Armand, deze financiĂŤle mastermind ons budget in de gaten s houden en hebben alle verstan d van vergunningen en regelgeving.

Robottijdperk

Wist je dat het dit jaar voor het eerst is dat we een echte "animatronic" in ons decor hebben? Onze decorheren hebben kosten noch moeite gespaard om een levensgrote bewegende sprookjesboom uit hun mouw te schudden.

9


Er was eens... Midden in het bos in de tent van KVW in Echt staat een grote boom. Een bijzondere boom. Het is de grote sprookjesboom. Hij leest en schrijft de mooiste sprookjes. Hoewel, de laatste tijd zijn die verhalen een beetje vreemd. Ze klinken bekend maar toch... Het is de taak van KVW om Hanzel, de Hofnar van het Sprookjesbos, te helpen.

10


KVW Lied 2016: Sprookjes bestoan Sprookjes bestaon! Ze höbbe noats anges gedaon. Sprookjesideëe, vol mit elfkes en mit feëe. Sprookjes bestaon! Ze höbbe noats anges gedaon. Sprookjesfigure, belaeve sprookjesavonture. Sprookjesfigure, belaeve sprookjesavonture. De sprookjesboum stuurt alles in de soep. Roodkapje stuit bie bie Grietje oppe stoep en Hans dae vuntj Sneeuwwitje in ein kis. Es hae die wiltj wakker kusse, wèrktj det neet ómdet hae gaaroets geine prins is! Sprookjes bestaon! Ze höbbe noats anges gedaon. Sprookjesfigure, belaeve sprookjesavonture. Sprookjes bestaon! Ze höbbe noats anges gedaon. Want wo kènjer fantasere, dao kènne sprookjes excellere ! Want wo kènjer fantasere, dao kènne sprookjes excellere Verhaole staon gesjreve in ’t goud. De ink is kwiet dus alles löp noe fout. De wolf dae zitjt ech alles oppe kop. Wie hae net hónger kreeg, oot hae rap 't paeperkoke heksehuuske op. tekst en muziek: Henk Hover

11


12


Handig

DAG 1 MINI & GROOT 30 augustus

om me e

✓ Lunchpa te nemen vandaag: kke ✓ Zwemsp t ullen + handd oek ✓ Extra kle ding

09:30

OPENING TERREIN

De leiding ontvangt de kinderen en de ouders in en om de tent. Kinderen die nog geen naamkaartje en t-shirt hebben kunnen deze afhalen bij de infotafel voor de tent. Zie pagina 6 en 7 wat betreft parkeren, looproute en het afzetten van de deelnemers.

10:00

START VERHAAL

10:30

GROEPSINDELING & KENNISMAKINGSSPELLEN

De groepsindeling voor Groot is vooraf bepaald. Mini deelnemers kiezen zelf hun groepje. Soms kan het spannend zijn om een hele dag met nieuwe mensen door te brengen, en vertrouwde vriendjes of klasgenootjes makken het allemaal wat makkelijker. De deelnemers kunnen door middel van spellen kennismaken met elkaar en hun leiding.

11:00

VERVOLG VERHAAL

11:30

START WORKSHOPS

12:15

LUNCH

12:45

VERVOLG VERHAAL

13:00

VERVOLG WORKSHOPS

15:15

VERHAAL EINDE DAG

15:30

AFSLUITING DAG 1

Door middel van spellen helpen de kinderen mee voor een goede afloop van het verhaal

Kinderen eten gezamenlijk met hun groepje hun zelf meegebrachte lunch.

De ouders wachten achterin de tent tot het einde van het programma. De kinderen zullen naar hun groepstafel lopen en daar kunnen zij worden opgehaald. Zie pagina 6 en 7 wat betreft parkeren, looproute en het afzetten van de deelnemers.

13


14


15


Handig

DAG 2 MINI

31 augustus 09:30

OPENING TERREIN

10:00

VERVOLG VERHAAL

10:30

VELDSPEL

12:00

LUNCH

12:30

VERVOLG VERHAAL

12:45

VERVOLG VELDSPEL

15:00

VERHAAL EINDE DAG

15:30

AFSLUITING DAG 2

(optioneel)

15:30 -17:00

16

om me e

✓ Lunchpa te nemen vandaag: kke ✓ Zwemsp t ullen + handd oek ✓ Extra kle ding

De leiding ontvangt de kinderen en de ouders in de tent.

Een groot spel bestaande uit 45 spellen op het KVW-veld

Kinderen eten gezamenlijk met hun groepje hun zelf meegebrachte lunch.

De ouders wachten achterin de tent tot het einde van het programma. De kinderen zullen naar hun groepstafel lopen en daar kunnen zij worden opgehaald. Zie pagina 6 en 7 wat betreft parkeren, looproute en het afzetten van de deelnemers.

OPVANGMOGELIJKHEID

Voor deelnemers die ook een broer of zus bij Groot hebben is er een mogelijkheid tot "overblijven", zodat iedereen om 17:00 kan worden opgehaald.


Handig

DAG 2 GROOT

31 augustus

om me e

✓ Lunchpa te nemen vandaag: kke ✓ Zwemsp t ullen + handd oek ✓ Extra kle ding ✓ Fiets

09:30

OPENING TERREIN

De leiding ontvangt de kinderen en de ouders in de tent.

10:00

VERVOLG VERHAAL

10:30

VERTREK FIETSTOCHT

13:00

LUNCH

Kinderen eten gezamenlijk met hun groepje hun zelf meegebrachte lunch, op de plek waar zij zich op dat moment bevinden.

15:30

TERUGKEER NAAR KVW-TERREIN

16:30

VERHAAL EINDE DAG

17:00

AFSLUITING DAG 2

De deelnemers fietsen naar de Molengreend in Maasbracht.

De ouders wachten achterin de tent tot het einde van het programma. De kinderen zullen naar hun groepstafel lopen en daar kunnen zij worden opgehaald. Zie pagina 6 en 7 wat betreft parkeren, looproute en het afzetten van de deelnemers.

17


18


19


Handig

DAG 3 MINI

1 september 14:00

OPENING TERREIN

De leiding ontvangt de kinderen en de ouders in de tent.

14:30

VERVOLG VERHAAL

15:00

SPEURTOCHT

17:00

DINER

17:45

VERHAAL EINDE DAG

18:00

AFSLUITING DAG 3

20

om me e

te nem en van ✓ Zwemsp daag: ullen + handd o ✓ Extra kle ek ding

De pot schaft vandaag frietjes met een snack, gekozen tijdens de groepsindeling.

De ouders wachten achterin de tent tot het einde van het programma. De kinderen zullen naar hun groepstafel lopen en daar kunnen zij worden opgehaald. Zie pagina 6 en 7 wat betreft parkeren, looproute en het afzetten van de deelnemers.


Handig

DAG 3 GROOT

1 september 13:45

OVERNACHTINGSSPULLEN BRENGEN NAAR DE BANDERT

14:00

OPENING TERREIN

14:30

VERVOLG VERHAAL

15:00

VELDSPEL

18:00

DINER

(droge

kledin

ding

g, iets warme

re kled ing)

De spullen kunnen bij de palen met het betreffende groepsnummer gezet worden. Uitpakken is nog niet nodig!

De leiding ontvangt de kinderen en de ouders in de tent.

Een groot spel bestaande uit 45 spellen op het KVW-veld

De pot schaft vandaag frietjes met een snack, gekozen tijdens de groepsindeling.

19:00

VERVOLG VERHAAL

20:00

ELEMENTENSPEL

22:30

ONTKNOPING VERHAAL

23:00

TUSSENDOORTJE

23:30

VERTREK NAAR SLAAPZAAL

00:00

KLAARMAKEN VOOR DE NACHT

01:00

STILTE

om me e

te nem en van ✓ Overn daag: achtin g sspulle ✓ Zwemsp n ullen + handd oek ✓ Extra kle

Een spannend spel in het Kranenbroek.

Ranja en wafels

Wat heb je nodig voor de overnachting?

- slaapzak of dekbed - luchtbed of campingmatrasje (géén campingbed!) - toiletspulletjes (tandenborstel, tandpasta, zeep enz. - pyama - kleding voor de volgende dag - je favoriete knuffel

De zaal is verduisterd en er is de hele nacht toezicht door leden van de programmagroep.

21


22


23


Handig

DAG 4 MINI

Vandaa g

2 september

om me e te ne men va ndaag: geen bi jzonde rheden !

09:00

VERZAMELEN BIJ BIOSCOOP

Royal te Echt. Om verkeersbelemmering te voorkomen adviseren wij te parkeren op de Nieuwe Markt.

09:30

AANVANG FILM

11:00

LOPEN NAAR KVW TERREIN

11:45

ONTKNOPING VERHAAL

12:30

AFSLUITING KVW 2016

24

Kinderen worden door de ouders afgezet bij Bioscoop

De ouders wachten achterin de tent tot het einde van het programma. De kinderen zullen naar hun groepstafel lopen en daar kunnen zij worden opgehaald. Ze krijgen als aandenken een groepsfoto mee. Let op bij vertrek dat niets vergeten wordt!


Handig

DAG 4 GROOT

Vandaa g

2 september 08:00

OPSTAAN

Iedereen wordt gewekt door de programmagroep

08:30

TERUG NAAR KVW TERREIN

08:40

ONTBIJT

09:20

VERVOLG VERHAAL

09:30 10:00

LOPEN NAAR BIOSCOOP

12:00

LOPEN NAAR KVW TERREIN

12:30

AFSLUITING KVW 2016

om me e te ne men va ndaag: geen bi jzonde rheden !

Een uitgebreid ontbijt, gesponsord door bakkers uit de buurt.

AANVANG FILM

De ouders wachten achterin de tent tot het einde van het programma. De kinderen zullen naar hun groepstafel lopen en daar kunnen zij worden opgehaald. Ze krijgen als aandenken een groepsfoto mee. Let op bij vertrek dat niets vergeten wordt!

13:15 - 14:00 OVERNACHTINGS-SPULLEN OPHALEN De ouders zijn van 13:15 tot 14:00 welkom in De Bandert om de spullen op

te halen. Denk er aan, net zoals in de tent, dat er geen spullen achterblijven!

25


26


27


28

Profile for KVW Echt

Programmaboek 2016  

Programmaboek 2016  

Profile for kvwecht
Advertisement