Page 1

JÄSENKIRJE 1/2013

VAPAASTI JAETTAVISSA

Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi

päivitetty 17.4.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! Keväinen tervehdys. Joka keväinen tapaamisemme, liittokokous ja seminaaritapahtuma lähestyvät. Tänä vuonna kokoonnumme Tampere-talolla 24. – 25.5.2013 päättämään liittomme yhteisistä asioista ja keskustelemaan seminaarissa muutoksen mahdollisuuksista. Tätä kirjoittaessa osallistujamäärä ei vielä ole tiedossa, mutta toivottavasti mahdollisimman moni yhdistys on mukana.

LISÄTIETOJA LÖYDÄT AINA KOTISIVUILTA Tässä jäsenkirjeessä kerromme ajankohtaisia kuulumisia ja toimintatietoja. Tarkempaa tietoa niistä saatte liiton kotisivuilta, joita päivitämme kaiken aikaa.

OHJEITA JA VINKKEJÄ YHDISTYKSEN KEHITTÄMISEEN Hallituksen on aika ajoin hyvä pysähtyä miettimään tukiyhdistyksen toimintaa. Etsiä porukal-

Sähköinen jäsenkirje Tämä jäsenkirje toimitetaan yhdistyksille sähköisessä muodossa. Käytämme yhdistyksenne ilmoittamaa sähköpostiosoitetta. Jos haluatte vaihtaa sähköpostiosoitteen, ilmoittakaa siitä jäsensihteeri Sinikka Niemelle, sinikka.niemi@kvtl.fi.

www.kvtl.fi

Muutos on mahdollisuus -seminaari 24.5.2013 Tampere-talo, Tampere Iloinen ilta 24.5.2013 Juvenes-juhlakeskus, Tre Liittokokous 25.5.2013 Tampere-talo, Tampere

la niitä asioita, joissa on onnistuttu ja myös niitä, joissa on parantamisen varaa. Tukiliiton sivuilta löytyy ohjeet tällaisen kehittämisillan pitämiseen. Keskustelun apuna voi käyttää tukiyhdistyksen itsearviointilomaketta, joka auttaa muistamaan yhdistystoiminnan eri puolet. Erityisen hyödyllistä tällaisen illan pitäminen on niille yhdistyksille, joiden toiminta on muuttumassa, vaikkapa kuntaliitosten seurauksena. Mitä paremmin hallitus tietää perheiden ja kehitysvammaisten henkilöiden tarpeet, sitä helpompi toimintaa on kehittää. Toiveista voi keskustella perheiden ja kehitysvammaisten henkilöiden kanssa tapahtumissa ja harrastuksissa. Tukiliiton sivuilta löytyy myös muokatta-

Huom! Ovathan yhdistyksesi tiedot kunnossa?

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

1


vissa oleva jäsenkyselylomake. Muistathan kysyä, millaisiin tehtäviin jäsenet olisivat valmiita sitoutumaan: joku mielellään avustaa kerhoilloissa ja toinen taas voi päivittää nettisivuja! Materiaalit ja lomakkeet löytyvät paikallistoiminnan sivulta www.kvtl.fi/fi/paikallinen-toiminta Niitä voi myös etsiä Tukiliiton sivuilta hakusanoilla: ”ohjeita kehittämisillan pitämiseen”, ”tukiyhdistyksen itsearviointilomake” ja ”tukiyhdistyksen jäsenkyselylomake”. Lisätietoja: aluekoordinaattorit Ritva Still ritva.still@kvtl.fi puhelin 0207 718 254 Isokatu 47 (4.krs.), 90100 Oulu Salla Pyykkönen salla.pyykkonen@kvtl.fi puhelin 0207718 250 Kasarmikatu 7 B, 2. kerros, 13100 Hämeenlinna Hanne Mustonen hanne.mustonen@kvtl.fi puhelin 0207 718 255 Kumpulantie 1 A (6. krs), 00520 Helsinki

OK-OPINTOKESKUKSEN TALOUDELLINEN TUKI TOIMINTAAN Suunnitteletteko yhdistyksessänne perustavanne ryhmän, jossa jaatte kokemuksia ja tietoja yhdessä vertaisina pohtien? Entä järjestättekö kursseja tai koulutuksia? Jos vastasit kyllä, yhdistyksenne kannattaa hakea OK-opintokeskuksen taloudellista tukea. OK-opintokeskuksen taloudellisen tuen hakemisesta vertaisopintoryhmien tai opintojaksojen toimintaan on valmisteilla yksityiskohtainen tietopaketti. Se lähetetään yhdistyksiin toukokuun aikana. Tietopaketti tulee myös Tukiliiton kotisivujen paikallinen toiminta -osioon. Otathan tarvittaessa yhteyttä jo ennen tietopaketin valmistumista, opastan taloudellisen tuen hakemisessa mielelläni! Lisätietoja löydät myös OK-opintokeskuksen omilta verkkosivuilta, osoitteesta www.ok-opintokeskus.fi Lisätiedot: Jonna Suhonen, puh. 0207 718 253 jonna.suhonen@kvtl.fi Aluekoordinaattori, painopistealue: opastus yhdistyskoulutusasioissa

Jonna Suhonen jonna.suhonen@kvtl.fi puhelin 0207 718 253 Itä-Suomen aluetoimisto Majakka, Teletie 6 E, 70600 Kuopio

Tanja Laatikainen tanja.laatikainen@kvtl.fi puhelin 0207 718 251. Kasarmikatu 7 B (2. kerros), 13100 Hämeenlinna

2

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Uusi esite ”Yhdessä olemme enemmän” kertoo aluekoordinaattoreiden työstä ja painopisteistä. Tilaukset sähköpostilla osoitteesta tilaukset@kvtl.fi

www.kvtl.fi


JÄSENSIHTEERIN VINKIT

leen tarpeen mukaan eli yllä olevat ovat vain eri mahdollisuuksia.

SÄÄSTETÄÄN RAHAA JA LUONTOA!

Moni yhdistys lähettää jäsentiedotteensa osalle jäsenistä sähköpostitse. Heille, jotka eivät käytä sähköpostia, tiedotteet lähtevät postitse. Postitusta varten jäsenpalvelumme tuottaa yhdistykselle valmiit osoitetarrat. Jäsenrekisterimme pystyy erottelemaan jäsenistä ne, joille yhdistys tarvitsee edelleen tarrat ja ne, joille tiedotus kulkee sähköpostitse. Pohjatiedot tähän tarvitsemme kuitenkin yhdistykseltä. Jos yhdistyksenne haluaa lähteä säästötalkoisiin, ottakaa yhteys jäsensihteeriin. Hän neuvoo ja tuottaa materiaalin, jolla voitte helpoiten ilmoittaa jäsenet, joille ei osoitetarroja jatkossa tarvita. Jatkossa riittää, kun uuden jäsenen ilmoituksessa kerrotte, tarvitaanko hänelle osoitetarra vai ei. Näin ei tehdä tarpeettomia tarroja eikä tule turhaa hävikkiä. Toiminto on käytettävissä vain halutessanne eli on myös mahdollista tulostaa osoitetarrat kaikille jäsenille entiseen tapaan.

JÄSENTEN OSOITETIEDOT SAA EXCEL-MUODOSSA

Jos yhdistys painattaa jäsentiedotteensa painossa, tilatkaa osoitteisto Excel-tiedostona, jolloin paino voi siitä laittaa osoitetiedot suoraan jäsenkirjeisiin. Näin tarroja ei tarvita ja yhdistys pääsee helpommalla. Tarroja toki saa edel-

Uusi esite ”Tehdään yhdessä hyvä maailma” on tarkoitettu tukiyhdistysten jäsenhankintaan. Tilaukset sähköpostilla osoitteesta tilaukset@kvtl.fi

www.kvtl.fi

KOTISIVUJEN KARTTAPALVELU

Tukiliiton kotisivuillamme olevaan karttapalveluun siirretään yhdistysten ilmoittamat yhteystiedot. Tietojen siirtäminen on vielä kesken teknisten ongelmien vuoksi. Tiedot päivitetään mahdollisimman pian ajan tasalle. Jäsenpalvelu on lomalla 8.7. – 11.8.2013. Lisätiedot jäsensihteeri Sinikka Niemi, puhelin 0206 90 283 sinikka.niemi@kvtl.fi

ELÄVÄ YHDISTYS TIEDOTTAA Parasta Elävä yhdistys -tapaamisissa on ollut ideoiden ja kokemuksen vaihto. Positiivinen henki antaa uskoa yhdistyksen toimintaan! Hankkeen tavoitteena on yhdistysten vapaaehtoistoiminnan monipuolistaminen, uusien tekijöiden mukaan saaminen ja yhdistysten osaamisen lisääminen vapaaehtoistoiminnan organisoimisessa. Yhdistysten omia kehittämiskohteita ovat lapsiperheiden mukaan saaminen yhdistysten toimintaan, tiedottaminen ja jäsenhankinta sekä kotisivujen ja sosiaalisen media käyttöönotto. Itä-Suomen yhdistysten prosessi on ohi. Sieltä reppuun jäi järjestettyjä ja tulossa olevia tapahtumia, kotisivu-uudistus, ajatuksia lapsiperheiden kutsumisesta toimintaan, verkostoideoita, tietoa kuinka vapaaehtoistoimintaa järjestetään. Länsi- ja Etelä-Suomen osalta prosessi on kesken. Lapin, Popoken ja Kainuun koulutuspäivä järjestetään Oulussa 14.9.2013. Tervetuloa kehittämään yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa! Ota yhteyttä Päivi Havas paivi.havas@kvtl.fi puhelin 0207 718 228

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

3


VOIMAANNU, VERKOSTOIDU JA VIIHDY -PÄIVÄ SYKSYLLÄ 2013 Tampere, Kuopio, Rovaniemi, Turku

.. .

Haluatko kuulla mitä ajassa liikkuu? Miten yhdistys voi käyttää sosiaalista mediaa hyödyksi? Miten innostaa lapsiperheitä mukaan toimintaan? Vastauksia näihin ja muihin kysymyksiin on tarjolla Tukiliiton aluepäivässä! Tervetuloa viettämään kanssamme Voimaannu, verkostoidu ja viihdy -päivää! Paikkakunnat ja päivämäärät ovat: Tampere (Ideapark) 21.9.2013, Kuopio (hotelli Savonia) 12.10.2013, Rovaniemi 26.10.2013 ja Turku (Caribia) 16.11.2013. OHJELMARUNKO KAIKISSA TAPAHTUMISSA:

9.30 Aamukahvi 10 – 12 Sessio oman valinnan mukaan Joko: Kehitysvammaisten Tukiliiton Puheenjohtajan Jyrki Pinomaa keskustelee osallistujien kanssa yhdistystoiminnan tulevaisuudesta. Aamupäivässä on mukana myös sosiaalista mediaa aktiivisesti käyttävä yhdistystoimija. Tai: Kehitysvammaiset aikuiset voivat osallistua Kehitysvammaisten palvelusäätiön työpajaan, jossa aiheena on oman mielipiteen ilmaiseminen ja päätöksen tekeminen tuetusti. 12–13 lounas (itse maksaen) Lapsille on järjestetty aamupäiväksi omaa ohjattua leikkiä (eli lastenhoito). 13–15 Luovuus valloilleen: unelmien maja Iltapäivällä annamme luovuutemme kukkia ja jokaisella on mahdollisuus yksin tai porukassa tai perheenä rakentaa ”unelmiemme maja”. Sen voi toteuttaa konkreettisesti tai miettiä ajatuksissa, sen voi piirtää tai kuvittaa – luovuus valloilleen. Majanrakennuksessa meillä on käytös-

4

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

sä yrityslahjoituksina saatuja hienoja tarvikkeita kuten Marimekon kankaita! Mukana Tukiliiton eri toimintoja, kuten Perheily. Osallistuminen on maksutonta ja mukana voi olla myös vain osan päivästä. Tapahtumaan ilmoittaudutaan sähköisesti. LISÄTIETOA löydät tapahtuman kotisivulla www.kvtl.fi/vvv. Lisätietoja tapahtumasta antaa aluekoordinaattori Tanja Laatikainen, tanja. laatikainen@kvtl.fi, 020 7718251, Facebookissa löydät Tanjan nimellä Tanja Laatikainen kvtl.

VALTA VIRTAA -KONFERENSSI osallisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta 12.–13.6.2013 Tampere-talossa, Tampereella Mikä määrittää yksilön suhdetta ympäristöönsä? Miten palveluilla voidaan tukea lähiyhteisöön liittymistä, vuorovaikutusta ja hyviä ihmissuhteita? Miten tuettu päätöksenteko auttaa elämään oman näköistä elämää? Millaista tietoista ja tiedostamatonta vallankäyttöä kehitysvammaisiin ihmisiin kohdistuu arjessa? Valta virtaa -konferenssin tavoite on lisätä keskustelua osallisuudesta ja itsemäärämisoikeudesta. Pääluennoitsija John O’Brien on yksilökeskeisen elämänsuunnittelun uranuurtaja Yhdysvalloista. Lisäksi esittelemme onnistuneita malleja Suomesta ja Ruotsista. Vuotuisen konferenssin järjestää Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) yhdessä alan järjestöjen kanssa. Tapahtuma edistää valtioneuvoston asumisen periaatepäätöksen toimeenpanoa. LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN:

www.kvtl.fi/fi/valtavirtaa/2013/ Iltaohjelmassa 12.6. Stay up Late -tapahtuma Tullikamarin Pakkahuoneella: http://pilketapahtuma.com/index.html Liity myös ryhmään: www.facebook.com/valtavirtaa

www.kvtl.fi


KANSALAISWEBINAARIT ALKAVAT Kansalaiswebinaari on verkossa toteutettava seminaari, johon osallistuminen ei vaadi fyysistä läsnäoloa. Kansalaiswebinaaria pystyy seuraamaan verkon välityksellä mistä tahansa ja sen pystyy katsomaan kätevästi myös jälkikäteen kotisivuiltamme. Syksyllä toteutamme Kansalaiswebinaarisarjan. Mielenkiintoisia luentoja on luvassa niin yhdistysten vapaaehtoisille kuin vaikuttamisestakin kiinnostuneille.

Perheilyn toteuttamisessa tiedottamalla, kouluttamalla ja tuottamalla materiaalia. Perheily-verkosto on keskeinen toiminnan toteuttamisväline. Sen tehtävänä on välittää tietoa, kierrättää ideoita ja käytäntöjä ja tuoda lasten, nuorten ja perheiden kokemustietoa näkyväksi. Verkostoa ylläpitää Tanja Laatikainen. Tulossa on muun muassa Perheilyn pelit ja leikit -korttisarja: konkreettisia ohjeita leikilliseen toimintaan perheiden kanssa ja kesken. Huom! Lasten oikeuksen päivän teemana on vammainen lapsi. Päivää vietetään 20.11.2013. Kysy lisätietoja Perheilystä:

Kysy lisää Hanne Mustonen hanne.mustonen@kvtl.fi puhelin 0207 718 255 Aluekoordinaattori, painopistealue: vapaaehtoistoiminta

Tanja Laatikainen tanja.laatikainen@kvtl.fi puhelin 0207 718 251 Aluekoordinaattori, painopistealue: paikallinen vaikuttaminen ja lapsiperhetoiminta Oili Jyrkämä oili.jyrkama@kvtl.fi puhelin 0207 718 225 Kansalaistoiminnan päällikkö

PERHEILY TARJOAA UUTTA TOIMINTAA LAPSIPERHEILLE! Tukiliitossa on alkanut Perheily-toiminta, jota tehdään yhdessä paikallisyhdistysten ja tukipiirien kanssa. LIITY PERHEILY-VERKOSTOON

Haluatko Sinä tai joku muu yhdistyksenne jäsen liittyä Perheily-verkostoon ja tulla mukaan ideoimaan toimintaa kanssamme tai olla kuulolla miten toiminta etenee? Klikkaa itsesi Perheily-sivuille ja täytä sieltä löytyvä sähköinen ilmoittautumislomake verkostoon! MITÄ PERHEILY ON?

Perheily voi olla esimerkiksi perheiden vertaistukea, perheiden yhteistä toimintaa, sosiaalisen median käyttöä tai vaikka oman alueen palveluihin vaikuttamista. Liiton väki auttaa

www.kvtl.fi

LAKINEUVONTA PALVELEE SÄHKÖPOSTILLA Lakineuvonnan puhelinajat ovat hyvin ruuhkaisia, joten yhteydenottoja toivotaan mieluiten sähköpostitse osoitteeseen lakineuvonta@ kvtl.fi (huom! älä siis lähetä kysymystä työntekijöiden henkilökohtaisiin sähköposteihin). Voit lähettää kysymyksesi myös aiheen mukaan suoraan seuraaviin sähköposteihin: perusopetus@kvtl.fi työllisyys@kvtl.fi erityishuolto@kvtl.fi palvelusuunnitelma@kvtl.fi Palvelumme ovat ajoittain ruuhkaisia, joten ota ajoissa yhteyttä, jos tarvitset vastauksen tiettyyn päivään mennessä.

.. ..

MUUTOKSIA PUHELINNEUVONNASSA

Tukiliiton lakineuvoja Maritta Ekmark siirtyy opintovapaalle ja vuosilomalle 22.4. – 2.9.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

5


väliseksi ajaksi. Lakineuvojan poissaollessa puhelinpäivystys toimii seuraavasti (poislukien loma-ajat): lakimies Tanja Salisma, puhelin 0206 90280, vastaa lakineuvontapuheluihin maanantaisin klo 10 – 14 ja torstaisin klo 10-14. Alueekoordinaattoreiden puhelinpäivytys sosiaaliturvan ja -palveluiden asioissa on tiistai-iltapäiväisin (poislukien loma-ajat): Johtava aluekoordinaattori Ritva Still, puhelin 0207 718 254, puhelinaika parittomat tiistait klo 12 – 15 Aluekoordinaattori Salla Pyykkönen, puhelin 0207 718 250, puhelinaika parilliset tiistait klo 12 – 15

. . .

LAKINEUVONNAN KESÄLOMAN 24.6. – 2.8. AIKAAN EI OLE PUHELINAIKOJA EIKÄ S-POSTEJA LUETA

Tukiliiton lakineuvonta on kesälomalla 24.6. – 2.8. välisen ajan, jolloin ei ole puhelinaikoja. Lakineuvonnan sähköpostiosoitteeseen (lakineuvonta@kvtl.fi) loman aikana tulleita sähköpostiviestejä ei myöskään lueta. Lakineuvonnan kesäloman aikana apua kannattaa etsiä lakineuvonnan kotisivuilta (http://www.kvtl.fi/fi/lakineuvonta/) sekä sähköisestä vammaispalvelujen käsikirjasta, jonka osoite on www.vammaispalvelujenkasikirja.fi. Voit myös kääntyä kunnan sosiaaliasiamiehen tai paikallisen oikeusaputoimiston puoleen.

KEHAS-OHJELMA Valtioneuvosto teki tammikuussa 2010 periaatepäätöksen kehitysvammaisten henkilöiden asumisohjelmasta eli KEHAS-ohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on yksilöllisen asumisen mahdollistaminen sekä laitoksista että lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille ihmisille. Perus- ja ihmisoikeudet määrittelevät keskeiset tavoitteet: YK:n sopimuksen 19 artikla edellyttää, että vammaisilla ihmisillä on oikeus valita, missä ja kenen kanssa he asuvat. Heitä ei voi

6

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

velvoittaa käyttämään tiettyjä asumisjärjestelyjä. Asumisohjelmalla toteutetaan käytännössä edellä mainittuja perus- ja ihmisoikeuksia. Tavoitteena on mahdollistaa kehitysvammaisille ihmisille yksilöllinen asuminen eli esteetön ja toimiva asunto tavallisessa asuinympäristössä sekä riittävät, yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut ja tuki. Marraskuussa 2012 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisesta ja palveluiden turvaamisesta. Puhutaan niin sanotusta Kehas2-vaiheesta. Periaatepäätös perustuu laadittuun valtakunnalliseen suunnitelmaan, johon voi tutustua täällä: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_ julkaisu/1839843 . Lähiyhteisölliseen asumiseen siirtymisen periaatteet ovat tietoisuuden lisääminen vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksista, vammaisten henkilöiden oikeuksien ja itsemääräämisen kunnioittaminen, palvelujen ja lähiyhteisöjen kehittäminen, laitosasumisen lakkauttaminen, resurssien tehokas käyttö ja taloudellisten vaikutusten arviointi, johtamisen ja organisaation toimintakulttuurin kehittäminen, laadunvalvonta ja -seuranta sekä hallinnonalojen välinen yhteistyö. OHJELMAN VIISI TOIMENPIDEKOKONAISUUTTA

Kehas-ohjelman toimenpidekokonaisuuksia on viisi: vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja oikeuksien varmistaminen, vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen, palvelujen kehittäminen, laitosasumisen lakkauttaminen sekä osaamisen varmistaminen ja hallinnonalojen välinen yhteistyö. Kehas-ohjelman valtakunnallinen seurantaryhmä aloittaa työnsä tänä keväänä. Seurantaryhmän toimikausi kestää vuoden 2015 loppuun. Työryhmän toiseksi asiantuntijasihteeriksi on kutsuttu Tukiliiton vaikuttamistoiminnan päällikkö Jutta Keski-Korhonen. Lisätietoja Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö jutta.keski-korhonen@kvtl.fi 0207 718 205

www.kvtl.fi


Tukiliiton kanavalla on videoita myös työelämästä

Liity kanavan tilaajaksi , saat tiedon uusista videoista! Tukiliiton videoiden oma Youtube-kanava on osoitteessa: www.youtube.com/tukiliitto

TARVITAANKO TEILLÄ KESKUSTELUA TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINNASTA? Kuntien kehitysvammaisille järjestämä työ- ja päivätoiminta on muutoksen edessä! Järjestä tukiyhdistyksen tilaisuus työ- ja päivätoiminnan uusista tuulista, niin Tukiliiton työelämäasiantuntijat tulevat alustamaan ja keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta. Ei haittaa ollenkaan, vaikka kunnan edustajatkin ovat kuulolla! Ollaan yhteyksissä ja sovitaan ajankohdasta. Lisätietoja: Kari Vuorenpää Vaikuttamistoiminnan esimies kari.vuorenpaa@kvtl.fi 0207 718 336 Mari Hakola Työelämäasiantuntija mari.hakola@kvtl.fi puhelin: 0207 718 339

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNTÖ UUDISTUU Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus etenee Sosiaali- ja terveysministeriössä monella rintamalla. Kaikissa uudistuksissa on ta-

www.kvtl.fi

voitteena ihmisten erilaisten elämäntilanteiden ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen sekä osallisuuden tukeminen. Ongelmakeskeisestä lähestymistavasta pyritään siirtymään kohti omia voimavaroja vahvistavia toimintamalleja. Jokaisella on oikeus käyttää yleisiä palveluita, mikäli ne ovat riittäviä ja sopivia. Yleisiä palveluita täydennetään erityispalveluilla, kuten esimerkiksi vammaispalveluilla. Laaja lainsäädännön uudistushanke liittyy kiinteästi meneillään olevaan palveluiden rakennemuutokseen. OLEMME HYVIN MUKANA TYÖRYHMISSÄ

Lainsäädäntöä valmistellaan useissa työryhmissä, joihin on koottu monipuolista osaamista eri tahoilta. Työryhmissä pyritään sovittamaan parhaalla mahdollisella tavalla yhteen erilaiset näkemykset. Tukiliitolla on edustaja itsemääräämisoikeutta ja työelämäosallisuutta koskevissa työryhmissä. Tukiliiton lakimies Sirkka Sivula on kutsuttu asiantuntijasihteeriksi vammaislainsäädännön uudistamista valmistelevaan työryhmään. Uuden sosiaalihuoltolain valmistelua jatketaan työryhmän esitysten pohjalta. Tavoitteena on uudenlainen lainsäädäntö, joka vastaa nykyistä paremmin erilaisiin asiakkaiden tarpeisiin ja vahvistaa sosiaalityön merkitystä. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja perusoikeuksien rajoittamista koskeva lakipaketti olisi tarkoitus antaa eduskunnalle ensi syksyn ai-

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

7


kana. Uuden lain tarkoituksena on edistää asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä sekä lisätä asiakkaan oikeuksia silloin, kun rajoitustoimenpiteitä joudutaan käyttämään. Erityisesti halutaan korostaa ihmisarvoa, vahvistaa ihmisen omaa ääntä sekä ennalta ehkäistä tilanteita, joissa joudutaan puuttumaan ihmisen koskemattomuuteen tai rajoittamaan liikkumisvapautta.

mintoihin silloin, jos palkkatyö ei ole ihmisen kannalta sopiva ratkaisu.

VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

TUKILIITTO ON MUKANA ENSITIETOVERKOSTOSSA

Vammaislainsäädännön uudistamistyö on alkamassa toukokuussa. Tavoitteena on valmistella laki, joka turvaa yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut yhdenvertaisesti kaikille vammaisille henkilöille. Jokaisella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka elämäänsä elää ja millaista apua ja tukea siihen saa. Toivottavasti saamme nykyisen järjestelmäkeskeisen palveluvalikon tilalle uuden palvelujärjestelmän, joka joustaa ihmisten elämäntilanteiden mukaan. Tärkeä tehtävä on varmistaa, että oikeus palveluiden saamiseen säilyy vahvana. TYÖELÄMÄOSALLISUUSKIN ON MUUTOKSESSA

Työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän kehittäminen on käynnissä. Tavoitteena on uudistaa palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja toisaalta turvaa mahdollisuuden osallistua mielekkäällä tavalla erilaisiin toi-

Sirkka Sivula Johtava lakimies sirkka.sivula@kvtl.fi 0207 718 311

Tukiliitto mukana ensitietoverkostossa, jossa ovat tällä hetkellä mukana HUS, HYKS, Ensitieto (ETRI) -työryhmässä mukana olevia terveydenhuoltoalan ammattilaisia sekä järjestötoimijoina Vammaisperheiden monitoimikeskus Jaatinen ry, Autismi- ja Aspergerliitto ry, FDUV, Kehitysvammatuki 57 ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Omaisena edelleen ry, MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, Rinnekoti-Säätiö, Lasten kuntoutuskoti, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL ry) sekä Sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys LapCI ry. Ensitiedon antamisen linjausta valmistelevan ryhmän toiminta sai alkunsa järjestötoimijoiden tutustuttua Irlannissa laadittuihin, näyttöön perustuviin suosituksiin ensitiedon antamisesta. Irlannissa on laadittu ”parhaan käytännön suositus” (Best Practice Guidelines) tukemaan ammattilaisia ensitiedon antamisessa

Liity mukaan!

Tukiliiton yhdistysten, jäsenten ja muiden toimijoiden käyttöön tehtyä Mukaan.fi-sovellusta voi käyttää yhteisiin keskusteluihin, asioiden ja kokemusten jakamiseen jne.

8

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

www.kvtl.fi


ja perheiden tukemisessa. Suositukset perustuvat laajaan tutkimukseen ja ovat näin ollen näyttöön perustuvia (Evidence Based). Irlannissa suositukset ovat käytössä kaikissa sairaaloissa, joissa hoidetaan lapsia. Suositusten mukaista vuorovaikutusta tarvitaan paitsi sillä hetkellä kun lapsen vammaisuudesta kerrotaan, myös siitä eteenpäin ammattilaisten ja perheen välisessä vuorovaikutuksessa. Irlannin käytäntöön voi perehtyä tarkemmin ”Informing Families of their child´s disability” sivustolla www-osoitteessa http://www.informingfamilies.ie/ Työryhmä kokoaa perusteita ensitiedon antamisen yhtenäiselle suositukselle Suomessa. Se on lähettänyt ylilääkäreille osoitetun kyselyn ensitiedon antamisen käytännöistä kaikille Suomen yliopistosairaaloille sekä usealle keskussairaalalle. Lisäksi kartoitetaan suomalaista tutkimustietoa asiasta sekä perheiden kokemuksia ensitiedon saamisesta. Tavoitteena on yhtenäistää ja vakiinnuttaa ensitiedon antamisen käytäntöjä Suomessa.

HARVINAISET KEHITYSVAMMARYHMÄT HARVINAISTEN KEHITYSVAMMARYHMIEN SUUNNITTELIJA VAIHTUI

Virpi Hongisto on siirtynyt muihin tehtäviin. Harvinaisten kehitysvammaryhmien työtä jat-

kaa Sanna Salmela 1.2.2013 alkaen. Työntekijän tavoittaa jatkossa edelleen samasta numerosta: 0207 718 335. Uusi sähköpostiosoite on: sanna.salmela@kvtl.fi UUDET OPPAAT

Cornelia de Langen oireyhtymä -opas ilmestyi vuodenvaihteessa ja Rett-kommunikaatioopasta on painettu tänä keväänä. Värikkäät oppaat ovat osa Kehitysvammaisten Tukiliiton uutta julkaisusarjaa. Oppaat ovat maksuttomia. Tilaukset tutusta osoitteesta tilaukset@kvtl.fi. HARVINAISTEN KEHITYSVAMMARYHMIEN UUTISKIRJE UUDISTUU

Haluatko liittyä Harvinaisten kehitysvammaryhmien sähköpostilistalle? Lähetä pyyntö sähköpostilla osoitteeseen sanna.salmela@kvtl.fi Harvinaisten kehitysvammatyhmien uutiskirjettä suunnitellaan nyt muutettavaksi sähköiseen muotoon siten, että se ei enää tulisi vain sähköpostin liitetiedostona, vaan olisi katsottavissa suoraan internet-selaimessa. Samalla uutiskirjeen eteenpäin levittäminen, vastaanottajaksi rekisteröityminen ja postituslistalta eroaminen helpottuvat. Sanna Salmela 0207 718 335 sanna.salmela@kvtl.fi Harvinaiset kehitysvammaryhmät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Uudet oppaat ovat myös netissä: www.kvtl .fi Cornelia de Langen oireyhtymä -opas ilmestyi vuodenvaihteessa ja Rett-kommunikaatioopasta on painettu tänä keväänä.

www.kvtl.fi

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

9


BEST BUDDIES TIEDOTTAA Best Buddies -projektin (2011 – 2013) tavoitteena on löytää väyliä kehitysvammaisten ja vammattomien nuorten kohtaamiselle. Hanke on suunnattu ensisijaisesti kehitysvammaisille ja vammattomille 15 – 30 -vuotiaille nuorille. Käytännössä nuorten kohtaamista edistetään toteuttamalla Best Buddies -kaveritoimintaa, tekemällä oppilaitosyhteistyötä ja levittämällä tietoa liittyen kaveritoiminnan järjestämiseen. Nyt on käynnissä hankkeen viimeinen toimintavuosi. MUKANA 100 NUORTA

Vapaaehtoista Best Buddies -kaveritoimintaa järjestetään pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen, Jyväskylän ja Oulun seuduilla. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana noin 50 kaveriparia, eli aktiivisia osallistujia on yhteensä noin 100! Kahdenvälisen kaveruuden lisäksi kaveritoiminta sisältää myös ryhmätapaamisia, joita jär-

jestetään jokaisella seudulla noin neljä kertaa vuodessa. Tänä keväänä ryhmätapaaminen on ehditty järjestää jo kaikilla seuduilla. Ryhmätapaamiset mahdollistavat kaveritoimintaan osallistumisen myös sellaisille nuorille, joille ei ole vielä löytynyt sopivaa kaveria tai joiden elämäntilanteeseen ei tällä hetkellä sovi kahdenväliseen kaveruuteen sitoutuminen. Best Buddies -ryhmätapaamisista tiedotetaan projektin internet-sivuilla osoitteessa www.bestbuddies.fi. KOULUVIERAILULLA MUKANA KÄSIKYNKKÄ

Myös viimeisenä toimintavuonna projekti tekee kouluvierailuja yhteistyöoppilaitosten toiveiden mukaan. Kouluvierailuiden antina on erityisesti se, että opiskelijat pääsevät tutustumaan kehitysvammaisuuteen ja tapaavat Me Itse ry:n Käsikynkkä-projektin kouluttaman puhujan. Viime syksynä kouluvierailut myös poikivat aikaisempaa useampia uusia kaverilomakkeita!

Julistetta ja esitteitä voi jakaa kouluissa.

Best Buddies -materiaaleja voi tilata osoitteesta tilaukset@kvtl.fi. ”Esite” yllä on kaksipuoleinen flaieri. Vieressä oleva ”Juliste” on tavallinen juliste, koko 297 mm x 420 mm. ”Koulujuliste” on sama juliste, mutta alalaidassa on valkoinen tila omia kirjoituksia varten.

10

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

www.kvtl.fi


YHDISTYKSILLE UUSI MATERIAALIPANKKI

Yhdistyksille on Internet-sivuillamme kaveritoiminnan materiaalipankki. Materiaalien tarkoituksena on innostaa yhdistystoimijoita tutustumaan kaveritoimintaan. Materiaalipankkia tullaan täydentämään vaiheittain projektin loppuun saakka. Tutustu kaveritoiminnan materiaaleihin ja vastaa kyselyyn! Vastaajien kesken arvotaan hieno Best Buddies -t-paita. Kysely löytyy materiaalipankin sivulta osoitteesta www.kvtl.fi/fi/best-buddies/yhdistyksille/ kaveritoiminnan-materiaalipankki/. Lisätiedot Taru Oulasvirta taru.oulasvirta@kvtl.fi puh. 0207 718 224 Best Buddies

lun Kumppanuuskeskuksessa ja lauantaina 26.10.2013 Riihimäellä. Koulutuspäivät ovat maksuttomia, lounas omakustanteinen ja matkakulut korvataan yli 60 euron ylittävältä osalta. Osallistujat saavat valmiuksia vaikuttamiseen lähiyhteisössä sekä sosiaalisessa mediassa. Koulutuksissa käytetään materiaalina projektin omia tuotteita, kuten Vaikuttamisen värisuora -tehtäväkortteja sekä lasten ja nuorten kuulemiseen tarkoitettua materiaalia. UUDISTUVAT KOTISIVUT

Projekti uudistaa kotisivunsa keväällä 2013. Osoite on www.vaikuttavavertaistoiminta.fi Kotisivuilta löydät projektin materiaalit ja tuotteet vaikkapa oman vertaisryhmäsi käyttöön. Tuotteet ovat työvälineitä kehittää lapsiperheiden kansalais- ja vaikuttamistoimintaa sekä lasten ja nuorten äänen esille saamista. VERKKOLUENNOT LÖYTYVÄT KOTISIVULTA

VAIKUTTAVA VERTAISTOIMINTA – TOIMINTAA YHDISTYSVÄELLE KOULUTUKSET OULUSSA JA RIIHIMÄELLÄ

Projekti järjestää Asiat kuntoon meilläpäin! -koulutuspäivät lauantaina 28.9.2013 Ou-

Projektissa kehitetään verkkoluentomallia kansalaistoiminnan välineeksi. Projekti on järjestänyt kevään aikana verkkoluentoja, joissa on ollut aiheena perheiden palvelut ja iPadin käyttö lapsen kanssa. Verkkoluennot löytyvät projektin kotisivujen kautta tai suoraan osoitteista http://vaikuttavavertaistoiminta.fi/2013/02/27/ipad-kommunikaation-tukena-lapsen-kanssa/ ja http://vimeo. com/63633052 PROJEKTIN LOPPUSEMINAARI ON 6.11.2013

Projektin loppuseminaari pidetään Helsingissä 6.11.2013. Seminaaripäivässä kuullaan mielenkiintoisia alustuksia ja esitellään projektin tulokset ja tuotteet. Jatkohankkeelle vuosille 2014 – 2016 on Raha-automaattiyhdistyksen alustava lupaus, jonka myöntäminen varmistuu joulukuussa 2013.

Esitettä voi tilata osoitteesta tilaukset@kvtl.fi

www.kvtl.fi

Lisätiedot Marjo Harju Projektipäällikkö marjo.harju@kvtl.fi 0207 718 229

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

11


ÄITI EI PYSY KÄRRYILLÄ -PROJEKTI Äiti ei pysy kärryillä -projektin (RAY 2010 – 2014). kohderyhmänä ovat perheet, joissa vanhemmalla on kehitysvamma tai merkittäviä vaikeuksia oppimisessa. Hankkeen tavoitteena on, että erilaisissa palveluissa tunnistetaan vanhemmat, joilla on sellaisia merkittäviä vaikeuksia oppimisessa, jotka vaikuttavat lapsen kanssa toimimiseen. Palveluita kehitetään perheiden tarpeita vastaaviksi valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti eri toimijoiden yhteistyönä. Vanhemmat ja muut perheenjäsenet ovat kehittämistyössä merkittävässä roolissa kokemusasiantuntijoina. Projektilla on kokeilutoimintaa Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä ja Itäisellä Uudellamaalla.

työ perheiden tukena perheissä, joissa vanhemmalla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai kehitysvamma”. KOULUTUSSARJA NELJÄLLÄ PAIKKAKUNNALLA

Hankkeessa alkaa syksyllä valtakunnallinen koulutussarja ”Vanhemmuuden tukena perheessä, jossa vanhemmalla on erityisen tuen tarvetta”. Koulutukset on tarkoitettu niille henkilöille, jotka tapaavat kohderyhmän perheitä työssään. Koulutuspaikkakunnat ovat Oulu, Jyväskylä, Helsinki ja Turku. Lisätietoa projektipäällikkö Pia Mölsä pia.molsa@kvtl.fi 0207 718 326

UUSIA MATERIAALEJA, NÄKYVYYTTÄ MEDIASSA

Hanke oli mukana tekemässä Yleisradion Akuutti-ohjelmaa. Akuutissa näytettiin ”Kehitysvammaisen vanhemmuus on tabu” -insertti tammikuussa. Hankkeessa julkaistiin edellisen vuoden lopussa Vanhemmuuden tukena -opas, jota levitettiin neuvoloihin. Vanhemmuuden tukena oppaan hyvät käytännöt on koottu projektin työryhmissä sekä koulutuksissa. Kokeilualueella kerättiin myös kokemuksia lastensuojelun työntekijöiltä perheiden kanssa tehtävästä työstä. Kohderyhmän perheiden vertaisryhmä kokoontui maaliskuulle asti. Ensi- ja turvakotien liiton kanssa yhdessä julkaistiin esite ”Ensikodit ja vaativa vauva-

KUTSU MAHTI KYLÄÄN! MAHTI-projekti (Ray 2012 –2015) järjestää sopeutumisvalmennuskursseja lievästi kehitysvammaisille aikuisille. Kurssit tukevat ihmisen omia kykyjä, taitoja ja mahdollisuuksia. Kurssit vahvistavat elämänhallintaa. MAHTI tukee myös lähi-ihmisiä. Tänä vuonna on haussa vielä yksi kurssi! Kahtena seuraavana vuonna tulemme järjestämään vielä kolme kurssia. Kursseillemme voivat hakea siis ne henkilöt, jotka eivät saa korotettua tai ylintä vammais- tai hoitotukea. Toimintamme on valtakunnallista,

Netin Issuu-palvelussa oppaat löytyvät hakusanalla ”Tukiliitto” Vanhemmuuden tukena opas esittelee tapoja työskennellä perheiden kanssa, joissa vanhemmalla on kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimishäiriöitä.

12

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

www.kvtl.fi


kursseillemme voi siis hakea mistä päin Suomea tahansa. Nyt tulisimme mielellämme tapaamaan teitä paikan päälle ja kertomaan lisää kursseista, hakuehdoista sekä osallistujien kokemuksista. Ilmaisia esittelytilaisuuksia järjestämme elokuun loppuun asti. Mikäli yhdistyksenne on kiinnostunut kuulemaan lisää, ottakaa reippaasti yhteyttä numeroon 0207 718 322 tai sähköpostiosoitteeseen minna.lahtinen@kvtl.fi Lisää tietoa löytyy myös kotisivuiltamme www.kvtl.fi/mahti Lisätietoja projektityöntekijä Minna Lahtinen minna.lahtinen@kvtl.fi 0207 718 322

IKI-INSTITUUTTI

UUSIA KURSSEJA! SISARUSKURSSI 16. – 19.6.2013

Nuorisokeskus Marttinen, Virrat. Kurssi on erityislapselle sekä hänen sisaruksilleen. Kurssi on maksuton. Haku päättyy 8.4.2013. Kurssin järjestävät yhteistyössä IKI ja Vaikuttava Vertaistoiminta. Lisätietoja koulutussuunnittelija Soilikki Alanne soilikki.alanne@kvtl.fi 0206 90 281

NUORILLE JA AIKUISILLE ”RAKKAUTTA ILMASSA” 11. – 15.6.2013

Koulutuskeskus Agricola, Pieksämäki. Kurssilla käsitellään rakkauden ja parisuhteen kysymyksiä teatterin ja kuvailmaisun keinoin. Kurssilla myös pelataan, tanssitaan ja laitetaan ruokaa yhdessä. Haku päättyy 17.5.2013. Osallistumismaksu on 250 euroa. Kurssin järjestävät IKI-Instituutti ja Koulutuskeskus Agricola yhteistyössä. Kurssille haetaan Koulutuskeskus Agricolan hakulomakkeella, opintotoimisto, 0207 542 612, toimisto@kkagricola.fi

KURSSEILLE HAUSTA ON TIETOA KOTISIVULLA

Tarkempia tietoja hakukäytännöistä ja kursseista on kotisivullamme www.kvtl.fi > Kurssit ja koulutus > Vuoden 2013 kurssit > Miten haet kursseillemme

Lisätietoja myös Tukiliitosta Koulutussuunnittelija ts Taija Humisto taija.humisto@kvtl.fi 0207 718 338

Koulutussarja suunnitteilla!

Selkokielinen Kansalaisen vaikuttamisopas kertoo helpolla kielellä, miten voimme vaikuttaa yhteiskunnassa.

www.kvtl.fi

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

13


Lomien ajankohdat ja paikat:

ILOISEN TOIMINNAN KURSSI 21. – 25.8.2013 VARKAUS

Kurssilla opetellaan luonnossa liikkumista ja leiritaitoja. Majoitus on osittain Kylpylähotelli Kuntorannassa sekä kaksi yötä vietetään eräleirikeskuksessa majoittuen kodassa tai puolijoukkueteltassa. Haku päättyy 24.6.2013. Kurssille haetaan IKI:n aikuisten hakulomakkeella. Osallistumismaksu on 50 euroa. Lisätietoja: Jan Piilman jan.piilman@kvtl.fi, 040 6787 008 tai Soilikki Alanne, soilikki.alanne@kvtl.fi, 0206 90 281

24. – 29.6.2013 Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola

ISOVANHEMPI -LAPSENLAPSI

1.–6.7.2013 Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa

TSEMPPITAPAAMINEN 29.7. – 1.8.2013

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat perheet, joiden lapsella on Sotos-oireyhtymä. Lisätietoja: Sanna Salmela sanna.salmela@kvtl.fi, 0207 718 335

NUORISOKESKUS MARTTINEN, VIRRAT

Tapaaminen on erityislapselle ja hänen isovanhemmilleen. Osallistumismaksu on 50 euroa / kaksi isovanhempaa ja lapsenlapsi. Haku päättyy toukokuun lopulla. Lisätietoja: Soilikki Alanne soilikki.alanne@kvtl.fi, 0206 90 281

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat perheet, joiden lapsella on Cornelia de Lange -oireyhtymä tai harvinainen kromosomipoikkeavuus Loma toteutetaan yhteistyössä Malikkeen kanssa. Lisätietoja: Sanna Salmela sanna.salmela@kvtl.fi, 0207 718 335 24. – 27.6.2013 Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola

Loman toteuttaa Malike. Vastuuhenkilö: Reetta Hermiö, reetta.hermio@kvtl.fi

1. – 6.7.2013, Vilipertti-ryhmä Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa

KESÄN 2013 TUETUT PERHELOMAT

Loma toteutetaan yhteistyössä Vilipertti-perheloman kanssa. Vastuuhenkilö: Maija Kosonen, maija.kosonen@kvtl.fi

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto järjestää yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliiton kanssa neljä tuettua perhelomaa kesällä 2013. Lomalle pääsyn perusteet ovat taloudelliset, sosiaaliset tai terveydelliset. Lomien omavastuuhinnat: Aikuinen 23 euroa/vrk, alle 17-vuotiaat lapset ilmaiseksi.

Lisätietoa Maaseudun Terveys- ja lomahuollosta sekä hakulomakkeet ovats sivulla www.mtlh.fi Kyseiset lomat löytyvät osoitteesta: http://www.mtlh.fi > Järjestölomat > Kehitysvammaisten Tukiliitto

Tukiliitolla tykkääjiä on jo yli 2100, tykkää sinäkin ja tiedät mitä tapahtuu.

Tukiliitto on julkaissut Verraton sisaruus -oppaan. Keväällä järjestettiin Sisaruus-seminaari Oulussa yhdessä TATU ry:n kanssa. Sisaruksille on myös oma kurssi.

14

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

www.kvtl.fi


ENSITIETOKURSSIT – SOPEUTUMISVALMENNUSTA KOKO PERHEELLE Ensitieto III, 13. – 16.5.2013

Villa Elba, Kokkola. Kurssi on perheille, joiden lapsella on leikki- tai kouluiässä todettu kehitysvamma tai kehitysviive. Ensitieto IV, 21. – 24.10.2013

Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi. Kurssi on perheille, joiden lapsella on syntymässä todettu kehitysvamma. Ensitieto V, 25 – 28.11.2013

Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi. Kurssi on perheille, joiden lapsella on syntymässä todettu kehitysvamma.

Ku102. Lomakkeen saa Kelan toimistoista sekä nettisivuilta www.kela.fi/lomakkeet. Hakemuksen liitteenä tulee olla voimassaoleva lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma. Liitteessä tulee olla lääkärin suositus sopeutumisvalmennuskurssille. Kelan korvaama kurssi on kurssilaisille maksuton. Kurssilaiset voivat hakea kurssin jälkeen Kelalta korvauksia matkakustannuksista sekä kuntoutusrahaa korvauksena kurssin ajalta aiheutuneista ansionmenetyksistä. Lisätietoja kursseista ja hakumenettelystä sekä hakemusten postitusosoite esivalintaa varten: IKI / Soilikki Alanne, Pinninkatu 51, 33100 Tampere, soilikki.alanne@kvtl.fi, 0206 90 281. Haastavien kehitysvammaisten lasten perhekurssi 45745

Ensitietokursseille hakuaika päättyy noin 1,5 kuukautta ennen kurssia. Vapaita paikkoja voi kysyä hakuajan päätyttyäkin. Perheiden tulee hakea maksusitoumusta Ensitietokurssille oman kunnan vammaispalvelun, terveydenhuollon tai sairaalan kautta.

26. – 29.8.2013 ja 10. – 14.3.2014, Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi. Hakemusten tulee olla esivalintaa varten Tukiliitossa viimeistään 17.5.2013. Kurssi on perheille, joiden erityislapsen haastava käyttäytyminen ilmenee esimerkiksi ylivilkkautena tai vetäytymisenä sosiaalisista tilanteista ja vuorovaikutukseen liittyvänä tuen tarpeena.

KELAN RAHOITTAMAT SOPEUTUMISVALMENNUSKehitysvammaisten itsenäistyvien

KURSSIT PERHEILLE JA AIKUISILLE

nuorten perhekurssi 45746

Hakijalla tulee olla keskimmäinen tai korkein vammaistuki / eläkkeensaajan hoitotuki voimassa. Kurssit ovat myös Kelan sivuilla www. kela.fi, josta löytyy lisätietoa kurssista kurssinumerolla. Kursseille haetaan Kelan lomakkeella

7. – 11.10.2013 ja 14. – 17.4.2014, Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi. Hakemusten tulee olla esivalintaa varten Tukiliitossa viimeistään 24.6.2013. Kurssi on kehitysvammaisille nuorille vanhempineen. Sisaruspaikkoja kurs-

Tilaukset tilaukset@kvtl .fi Tukiliiton Ensitietokursseista valmistunut esite kertoo, että kurssit ovat sopeutumisvalmennusta perheille,joiden lapsella on todettu kehitysvamma, kehitysviivettä tai oppimisvaikeutta.

www.kvtl.fi

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

15


silla ei ole. Kurssilla esitellään mm. jatko-opintoihin liittyviä vaihtoehtoja, tukitoimia ja mahdollisuuksia peruskoulun päättyessä. Kehitys- ja puhevammaisten aikuisten arjenhallintakurssi 45748

19. – 23.8.2013 ja 24. – 27.2.2014, Kuntoutuskeskus Kankaanpää. Hakemusten tulee olla esivalintaa varten Tukiliitossa viimeistään 20.5.2013. Etusijalla ovat henkilöt, jotka eivät pysty riittävästi ilmaisemaan itseään puheella. Kurssin tavoite on ohjata ja kannustaa kurssilaisia käyttämään soveltuvia menetelmiä kommunikoinnissa. Kehitysvammaisten itsenäistyvien aikuisten perhekurssi 45750

Kuntoutujat: 23. – 27.9.2013 ja 17. – 20.3.2014, omaiset: 23. – 27.9.2013. Rokuan Kuntokeskus, Vaala. Hakemusten tulee olla esivalintaa varten Tukiliitossa viimeistään 20.6.2013. Kurssi on nuorille ja aikuisille sekä heidän vanhemmilleen. Kurssilla käsitellään aikuistumista ja itsenäistymistä. Kehitysvammaisten aikuisten terveys- ja kuntokurssi 45751

4. – 8.11.2013 ja 7. – 10.4.2014, Rokuan Kuntokeskus, Vaala. Hakemusten tulee olla esivalintaa varten Tukiliitossa viimeistään 2.8.2013. Kurssi on aikuisille, joiden toimintakyky alkaa heikentyä ikääntymisen myötä. Kurssilla rohkaistaan aikuisia oman kunnon ja terveyden huolehtimisessa.

MUUTOKSIA TULOSSA KURSSITOIMINTAAN Nykyinen Kelan sopimuskausi Tukiliiton järjestämien kurssien osalta loppuu vuoden 2013 kursseihin (jatkojaksot järjestetään vuoden 2014 keväällä sovitusti). KELAN UUDET VAATIMUKSET PAINOTTAVAT LÄÄKINNÄLLISTÄ KUNTOUTUSTA

Kelan sopeutumisvalmennusta koskevat kriteerit eli uudet standardit uudelle sopimuskaudelle 2014 – 2017 julkaistiin helmikuun lopulla tarjouskilpailun auettua. Uudet standardit ovat muuttuneet ja tiukentuneet edellisistä oleellisesti muun muassa henkilöstön osalta. Kela edellyttää tiettyjen ammattiryhmien edustajien osallistuvan ohjelmaan tietyin tuntimäärin. Henkilöstö painottuu vahvasti lääkinnällisen kuntoutuksen ammattilaisiin. Näitä ovat muun muassa erikoislääkäri, sairaanhoitaja sekä terapeutit. Kela on myös asettanut huomattavia taloudellisia sanktioita, jos kursseilla eivät täyty vaadittavat ehdot. Tukiliitolla ei ole resursseja vastata standardeihin ja muihin kilpailun ehtoihin eikä täten osallistua tarjouskilpailuun. Kurssien ohjelmat täyttyvät vaaditun henkilöstön osuuksista. Tukiliiton kursseilla on perinteisesti ollut lisäksi liiton oman henkilökunnan kuten lakimiesten ja työelämäasiantuntijoiden sekä kokemusasiantuntijoiden osuuksia ja puheenvuoroja. Näitä ei tarjouskilpailussa huomioida ylimääräisenä ”laatuna”. TUKILIITTO ON KERTONUT PETTYMYKSENSÄ

Kehitysvammaisten aikuisten mielenterveyden hallintakurssi 45749

18. – 21.11.2013 ja 5. – 9.5.2014, Kuntoutuskeskus Kankaanpää. Hakemusten tulee olla esivalintaa varten Tukiliitossa viimeistään 16.8.2013. Kurssi on aikuisille, jotka elämäntilanteen tai mielialan myllerrysten vuoksi kaipaavat rohkaisua ja vertaistukea. Kurssin ensimmäiselle jaksolle voivat hakea myös vanhemmat.

16

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kilpailuasiakirjojen mukaisesti tarjouksessa tulee sitoutua myös samaan pooliin sijoitettujen kohderyhmien huomioiminen tarjouksessa. Pooliin kuuluvat seuraavat ryhmät: moni- ja liikuntavammaisuus, CP-oireyhtymä, kehitysvammaisuus ja kehityshäiriöt. Lasten ja nuorten perhekursseja sekä aikuisten kursseja täytyy myös tarjota tietty minimimäärä, jotta tarjous huomioitaisiin kilpailussa. Kilpailun voittaja on eniten kursseja alhaisimmalla hinnalla tarjoava taho. Muille valituille palveluntuottajille lasketaan tästä prosentuaa-

www.kvtl.fi


lisesti tietty määrä kursseja järjestettäväksi. Tukiliitto on ollut yhteydessä muihin järjestöihin sekä Kelan kuntoutusryhmään ennen tarjouskilpailua ja tuonut esille pettymyksensä kilpailun ehtoihin ja joustamattomuuteen. Olemme osallistuneet Kelan työkokouksiin ja kommentoineet standardiluonnoksia sekä tuoneet selkeästi esille huolemme kehitysvammaisten ja heidän omaistensa sopeutumisvalmennuskurssien tulevaisuudesta. Valitettavasti tämä kaikki ei ole tuottanut tulosta. Vuoden aikana selviää, mitkä tahot tulevat järjestämään seuraavalla sopimiskaudella sopeutumisvalmennuskursseja kehitysvammaisuus ja kehityshäiriöt kohderyhmälle. Kehitysvammaisten Tukiliiton hallituksen kannanotto, jota jaetaan päättäjille eri puolilla maata: Kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä sopeutumisvalmennus on vaarassa Kehitysvammaisten Tukiliitto on järjestänyt Kelan kustantamana sopeutumisvalmennuskursseja kehitysvammaisille henkilöille ja heidän perheilleen noin kaksikymmentä vuotta. Puolet kursseistamme on suunnattu aikuisille kehitysvammaisille henkilöille, puolet lapsiperheille. Vuosittain kursseja on järjestetty noin kymmenen. Ensi vuodesta alkaen (Kelan uusi sopimuskausi koskee vuosia 2014-2017) emme enää ky-

kene tarjoamaan Kelalle kurssien järjestämistä. Syynä ovat Kelan tiukentuneet standardit eli määritelmät siitä, miten sopeutumisvalmennuskurssit tulisi tehdä. Uusien standardien vaatimukset muun muassa henkilöstön osalta ovat sellaisia, ettemme pysty vastaamaan niihin. Resurssimme eivät riitä. Kurssit painottuvat jatkossa lääketieteelliseen, eivät sosiaaliseen kuntoutukseen ja edellyttävät kurssien järjestäjältä moniammatillista työryhmää (lääkäri, sairaanhoitaja, terapeutteja). Kuitenkin kehitysvammaiset henkilöt ja heidän perheensä tarvitsisivat nimenomaan sosiaalista kuntoutusta ja vertaistukea. Yhteistyön mahdollisuuksia on selvitetty muiden järjestöjen kanssa. Tilanne näyttää mahdottomalta tältäkin osin. Muilla järjestöillä, jotka järjestävät kohderyhmällemme kursseja, ei liioin ole mahdollisuutta lisätä tarjontaa. Olemme huolissamme myös siitä, tarjoavatko muutkaan kuntoutuspalvelujen tuottajat kursseja. Olemme olleet yhteydessä Kelan johtoon tuoden esille huolemme uusien standardien aiheuttamasta tilanteesta. Vastauksessaan Kela ei kuitenkaan luvannut tilanteeseen mitään muutosta. Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on tukea perheitä ja kehitysvammaisia aikuisia vertaistuen ja elämäntilanteeseen soveltuvan tiedon avulla. Kursseilla asiantuntijat kertovat muun muassa palveluista, kuntoutuksesta ja vinkeistä, joilla voi helpottaa arjen pyöritystä.

Oppaassa on 40 sivua

8-sivuinen esite sopii jaettavaksi vaikka oppilaitoksissa Minun elämäni -opas ja -esite kertovat kehitysvammaisuudesta.

www.kvtl.fi

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

17


Lisäksi vertaistuki on yksi sopeutumisvalmennuskurssin suurimmista anneista. Ilmaisemme syvän huolemme kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä mahdollisuudesta päästä jatkossa osallistumaan sopeutumisvalmennukseen, joka on arjen hallinnan kannalta heille oleellisen tärkeää. Tampereella 6.4.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Hallitus

Helin, Anssi Koulutussuunnittelija anssi.helin@kvtl.fi 0207 718 307 Mäkinen, Kari Toimintavälineohjaaja kari.makinen@kvtl.fi 0207 718 308

VOIMAVIRTAA-perhekurssi

MALIKE

18. – 19.5.2013, Siilinjärvi, Kunnonpaikka

Toimintamme on suunnattu vaikeavammaisille lapsille ja aikuisille sekä heidän perheilleen, lähi-ihmisilleen ja ammattilaisille. Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitamme ihmistä, jonka liikkumista vamma vaikeuttaa huomattavasti. Osallistumisen ja liikkumisen tueksi vaikeavammainen henkilö tarvitsee toisen ihmisen apua ja toimintavälineen.

Tule lataamaan akkuja toiminnalliseen perhetapaamiseen! Luvassa on rentouttavaa yhdessäoloa sekä sopivasti asiaa ja puhetta. Toiminnan lomassa saadaan vinkkejä arjen haasteisiin ja vertaistukea perheiden kesken. Erilaisilla toimintavälineillä mahdollistamme vaikeavammaisten lasten osallistumisen. Yhteistyössä Vaikuttava vertaistoiminta -projektin kanssa. Kurssi on maksuton. Lisätiedot ja hakemukset 21.4.2013 mennessä reetta.hermio@kvtl.fi

Tero, Susanna Malike-toiminnan esimies susanna.tero@kvtl.fi 0207 718 305 Tauria, Tanja Verkostokoordinaattori tanja.tauria@kvtl.fi 0207718304 Ojanen, Päivi Palvelusihteeri paivi.ojanen@kvtl.fi 0207 718 301 Tulasalo, Antti Toimintavälineneuvoja antti.tulasalo@kvtl.fi 0207 718 306

18

Hermiö, Reetta Koulutussuunnittelija ts. reetta.hermio@kvtl.fi 0207 718 302

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

MALIKE MEETS KENGURU 8.6.2013, pääkaupunkiseutu

Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kaislikko suhisee, joki virtaa ja ehkä heppakin hörisee kun pienten lasten perheet kokoontuvat toiminnalliseen päiväretkeen. Yhteistyössä Jaatinen ry:n kanssa. Ilmoittautumiset: Miina Weckroth akseli@jaatinen.info. Lisätiedot antti. tulasalo@kvtl.fi VOIMAVIRTAA LARPPAUKSESTA (live-roolipeli) 15. – 16.6.2013, Hämeenlinna, Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko

Tule mukaan larppaamaan! Roolipeleissä ei kilpailla, vaan pidetään hauskaa yhdessä ja saada elämys seikkailusta mielikuvitusmaailmassa. Mahdollistamme kaikkien osallistumisen toimintavälineitä käyttäen. Kurssi on suunnattu

www.kvtl.fi


vaikeavammaisille henkilöille 10 ikävuodesta ylöspäin. Omavastuuosuus kurssista on 200 euroa / perhe tai osallistuja + avustaja (sis. majoituksen, ruokailut, ohjatun toiminnan ja omatoimisen kylpylän käytön). Lisätiedot ja hakemukset 14.5.2013 mennessä reetta.hermio@kvtl.fi

lapsi tai aikuinen. Osallistumismaksu 120 euroa / kaksi henkilöä sisältäen mönkijän, opastuksen, safarin ja ruokailut. Mahdollinen majoitus on omakustanteinen. Safari järjestetään yhteistyössä Pentti Kaulamon kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 12.8.2013 mennessä anssi.helin@kvtl.fi

AALLOILLA – erityisryhmien vesiliikunta MALIKKEEN VERKOSTAPAAMINEN 8.11.2013,

seminaari ja käytännön harjoitukset

8. – 9.8.2013, Virpiniemen Liikuntaopisto, Oulu Seminaarissa esitellään ja kerrotaan kokemuksia erityisryhmien purjelautailusta, surffauksesta, melonnasta ja soudusta. Yhteistyössä: Virpiniemen Liikuntaopisto, VAU ry ja Oulun kaupunki. Ilmoittautumiset Virpiniemen liikuntaopisto katri.virtanen@virpiniemi.fi. Lisätiedot antti.tulasalo@kvtl.fi AALLOILLA – kaikille avoin vesiliikuntapäivä

Tampereen Messu- ja urheilukeskus,Tampere

Tule Malikkeen verkostotapaamiseen klo 12.30 – 14 Mars-saliin ja vieraile samalla Apuvälinemessuilla. Esittelemme tapaamisessa toiminnastamme vuonna 2013 kuvatun dvd:n ja toimintavälineoppaamme lapsille ja aikuisille sekä vaihdamme kuulumisia. Kysy messuliput meiltä ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 31.10.2013 mennessä tanja. tauria@kvtl.fi

9.8.2013 klo 14 – 18, Nallikari, Oulu

Toimintoina purjelautailu, surffaus, melonta ja soutu sekä erilaiset rantaleikit. Yhteistyössä: Virpiniemen liikuntaopisto, VAU ry, Oulun kaupunki. Lisätiedot antti.tulasalo@kvtl.fi MALIKKEEN MATKASSA MÖNKKÄREILLÄ!

TUKILIITTO ON HAKEMASSA RAY:LTÄ RAHOITUSTA PROJEKTI-IDEAAN ”SISARUKSENA VAHVEMMAKSI”

14.9.2013 klo 9 – 17 Konnuslahti, Leppävirta

Päivän mittaisen mönkijä-safarin aikana tutustutaan mönkijään ja sen mahdollisuuksiin. Safari aloitetaan etsimällä jokaiselle yksilöllinen ja turvallinen ratkaisu päästä mönkijän kyytiin ja sitä kautta nauttimaan luonnosta. Safari on tarkoitettu perheille, joissa on vaikeavammainen

Projektirahoituksena haetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen alle 18-vuotiaan sisaruksen aseman tukemiseksi ja vahvistamiseksi perheessä. Pääkohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevien lasten alle 18-vuotiaat sisarukset yli diag-

Juttuja myös mm. toimintavälineiden vuokrauksesta

Malike-tapahtumat ja kuulumiset löytyvät myös Liikkeelle -lehdestä.

www.kvtl.fi

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

19


noosi- ja järjestörajojen. Pääkohderyhmän tukena toimivat sisarusten omaiset ja lähi-ihmiset sekä sisarusten kanssa työskentelevä ammattihenkilöstö. Projektin päätavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten sisarusten mahdollisuutta tulla nähdyksi ja kuulluksi omassa lähiyhteisössään ja siellä eri tilanteisiin liittyvissä vuorovaikutussuhteissa. Projektin aikana pyritään löytämään keinoja ja kehittämään uusia käytännön työkaluja sisarusten itsetunnon, voimavarojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hankkeella tuetaan sisarusten osallisuutta, arvokkuutta ja heidän oikeutta tasavertaiseen lapsuuteen. Hankkeen aikana kerätään ideoita erityistä tukea tarvitsevan lapsen alle 18-vuotiaan sisaruksen huomioimista edistävän mallin rakentamiseen ja käyttöön vuorovaikutustyöskentelyn tukena. Sidosryhmäkumppanit: Hankkeen sidosryhmäkumppaneina toimivat TATU ry, Sylva ry ja Rinnekoti-Säätiö Norio-Keskus (= Väestöliitto ja Rinnekoti-Säätiön lasten kuntoutuskoti). Sidosryhmäkumppaneilla on vahvaa osaamista sisarustoiminnasta; toiminnalliset keskusteluryhmät, vertaistukitoiminta ja sisarusseminaarien järjestäminen ammattihenkilöstölle.

Jokainen ihminen on laulun arvoinen

KEHITYSVAMMAISTEN VIIKKO Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistykset ja Me Itse -yhdistyksen alajaokset viettävät 1. –7.12.2013 valtakunnallista teemaviikkoa järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Teemaviikon aihe 2013 on kansalaisuus. Viikon slogan eli tunnus on ”Jokainen ihminen on laulun arvoinen”. Totuttuun tapaan teemaviikkoa varten voi hakea pientä taloudellista tukea. Hakuaika päättyy lokakuun viimeinen päivä. Siitä lisää sivulla www.kvtl.fi/kehitysvammaisten-viikko Kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen teemaviikko@kvtl.fi

20

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

UUSIA ADRESSEJA YSTÄVÄNKAUPASSA Tukiliiton verkkokaupassa on nyt uusia adressimalleja. Olemme uudistaneet mallistoa. Myynnissä nyt viisi uutta adressimallia ja useita muistolausevaihtoehtoja, myös Sari Haapa. ruotsinkielinen. Kuvataiteilijat ovat Sari Haapa, Antero Laine, Päivi Mansikkaaho ja Kirsi Mikkonen. Antero Laine ja Kirsi Mikkonen ovat ansioituneita kehitysvammaisia taiteilijoita. Adresseissa mukana myös kauniita kohokuvioita. Tervetuloa tekemään kauppoja, joilla on merkitystä! Tutustu osoitteessa: http://ystavankauppa.fi

TILAA TUKILIITON UUTISKIRJE Haluatko lukea alan ajankohtaisia uutisia? Tilaa uutiskirje ja saat kerran viikossa koosteen uutisista omaan sähköpostiisi. Ohjeet ovat sivulla www.kvtl.fi/fi/media/tilaa-uutiskirje/

Yhteystiedot Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Pinninkatu 51, 33100 Tampere keskus 0207 718 200 etunimi.sukunimi@kvtl.fi www.kvtl.fi

www.kvtl.fi

jasenkirje_1_2013  

Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenkirje.

Advertisement