Page 1


2


85e Jaargang No 17 – 15 april 2013 Officieel Orgaan van CKV KVS te Scheveningen REDACTIE: Nel Vrolijk - 0703554444 Email: nvrolijk@online.nl Website KVS: www.kvs-korfbal.info SECRETARIAAT: C. van Dijk Ananasstraat 77 2564 SN Den Haag Tel.: 070-3258226 Email: dijkjesplas@ziggo.nl kvs.denhaag@knkv.nl GIRONUMMERS: Gironummer Contributie 3602625 - CKV KVS Gironummer KVS Kamp 6097617 – KVS Jeugdkamp CLUBHUIS: ’t Hokje, Cremerweg 2 2597 LS Scheveningen Tel: 070-3500471 SLEUTELADRES: Abe Dijkstra Zwolsestraat 167 Tel. 070 - 3524094 Vrijwilligerscoordinator vrijwilligers@kvs-korfbal.info

BESTUUR: Voorzitter Secretaris Penningmeester Technische Zaken Externe Zaken Organisatie Kantine Commissie Contact Senioren 3 t/m 5 Senioren 6 t/m 8 Jeugd A en B Jeugd C en D Jeugd E en F

Gert-Jan de Jager Corrie van Dijk Michel Heemskerk vacature Ronald Parmentier Sander van Houten Nico Orru Anneke v.d. Berg Petra Rog Annemiek Pronk Ingrid van Houten Esther Korving Marike v.d. Berg Marion de Jager Anne van Arkel

Recreanten Welpen

 070 - 3231580 070 - 3258226 070 - 3556766 06 - 30901440 06 - 28025903 06 – 18607154 06 - 24898539 06 - 28995443 06 - 81056358 06 - 39898305 06 – 23474688 070 - 3503514 070 – 3231580 06 – 28548427

Inhoud: BELICHT ............................................................ 4 VRIJWILLIGERS ................................................ 4 SECRETARIAAT .................................................. 7 PENNINGMEESTER ............................................. 8 SCHOOLKORFBAL .............................................. 8 KANTINE ........................................................... 11 SCHEIDSRECHTERS ........................................... 12 SENIOREN ......................................................... 15 JEUGD A - B ....................................................... 16 JEUGD C – D ...................................................... 20 JEUGD E - F ........................................................ 24 WELPEN ............................................................. 25 RECREANTEN ..................................................... 27 VERSLAGEN ....................................................... 27 KVS AGENDA ..................................................... 28 ACTIVITEITEN ................................................... 29 COMPETITIE 11-5-2013 ..................................... 30 COMPETITIE 18-5-2013 ..................................... 30

OPGELET I.v.m. de meivakantie en het kleine veldprogramma voor de komende 3 zaterdagen is dit een krantje voor 3 weken. Goed bewaren dus! Alle tussentijdse informatie is te vinden op de KVS-site: www.kvs-korfbal.info Klik daarom iedere dag even op deze site!

3


BELICHT Voor u ligt een dik krantje vol programma’s, indelingen, oproepen en aankondigingen van vele activiteiten. In verband met het beperkte programma en de meivakantie is dit een krantje voor 3 weken! Lees hem goed, want op de steun van menigeen wordt gerekend om onze club draaiend te houden. Voor de mensen die een grote bijdrage leveren aan dit draaiend houden, onze vrijwilligers, wordt er op 21 juni de vrijwilligersavond georganiseerd. Over vrijwilligers gesproken. Na diverse aankondigingen waarbij u bent geprikkeld om u af te vragen wat uw zou kunnen doen voor KVS, wordt u volgende week benaderd om de daad bij het woord te voegen. Schroom niet om uw talenten kenbaar te maken, we kunnen deze zeker gebruiken. Het goede voorbeeld kom uit de scheidsrechtershoek. Na Martin Knoester zijn nu ook Jan de Jong en Matthijs Ros bezig zich op te leiden tot bondsscheidsrechter. Fantastisch mannen! Een welkome aanvulling van het KVS scheidsrechterkorps. Er was ook minder nieuws afgelopen week. Ons erelid Mien Buddingh is op zondag 7 april op 94jarige leeftijd overleden. En erelid Simon Dijkhuizen die al lange tijd ziek is, heeft in het ziekenhuis gelegen en is gedotterd. Inmiddels is Simon thuis en kan zeker een opbeurende kaart gebruiken. Zie even verderop bij het secretariaat voor meer details. Is voor KVS1 de veldcompetitie met een eenvoudige winst op Sporting Trigon maar net begonnen, zit de helft van de veldcompetitie er voor menig senioren- en jeugdteam alweer op. Wat opvallende zaken, KVS6, D3, F1, F2, F4 staan heel mooi bovenaan en de B1 en C1 sprokkelden de afgelopen weken belangrijke punten bij elkaar tegen degradatie. Er staat dus nog veel op het spel de komende weken. Vervanging kunstgrasveld: Dit jaar gaat het er toch echt van komen. Maandag 10 juni zal worden begonnen met de vervanging van het kunstgrasveld. Inmiddels is de bevestiging van de aannemer en de leverancier van het kunstgras binnen. Niets staat de vervanging meer in de weg, maar we houden nauw contact met de gemeente, zodat we dit jaar de boot niet missen. Sander van Houten

VRIJWILLIGERS Werving vrijwilligers... De afgelopen weken is elk KVS-lid, supporter en ouder op allerlei manieren op de hoogte gebracht dat we meer vrijwilligers gaan werven. Nu is het bijna zover dat we elke niet-vrijwilliger gaan benaderen.. Heb jij er al over nagedacht wat jij zou kunnen doen ??? We hebben bij KVS best al veel actieve vrijwilligers, we benadrukken nog maar eens hoe ontzettend blij we daarmee zijn. Zij maken immers de korfbalactiviteiten bij KVS mogelijk en betaalbaar. We zouden zonder al deze mensen geen korfbalvereniging kunnen runnen. Maar we zien toch dat er nog steeds taken open staan. Daarnaast is er altijd verloop en zijn er vrijwilligers met een erg grote portefeuille. Dus....... Ben jij degene die we zoeken?

Heb je nu al interesse?

Mail of bel naar Nico OrrĂš. 06-186 07 15 4 kantinekvs@gmail.com De werkgroep: Tymen Mos, Nienke Rahman, Nico den Dulk, Sander van Houten

4


5


6


SECRETARIAAT Erelid Mien Buddingh overleden Wij ontvingen het droeve bericht dat op zondag 7 april op 94-jarige leeftijd is overleden ons erelid Mien Buddingh. Mien was samen met haar man Arend, die zij ook op KVS ontmoette, KVS-lid van het eerste uur. Vele jaren speelde zij in die beginjaren in het eerste en later ook in andere teams. Bij het veertig jarig bestaan van KVS in 1967 besloot een aantal "oudere" leden om weer (onderling) wedstrijden te gaan spelen: de veteranenclub was daarmee een feit. Mien heeft daar tot rond 1980 enthousiast aan meegedaan. Jaarlijks hoogtepunt was de barbecue in de grote achtertuin van de bakkerij van de familie Buddingh in de Keizerstraat, een achtertuin waar nota bene nu en dan zelfs korfbalwedstrijdjes werden gespeeld! Vanwege haar zeer langdurige lidmaatschap en alles wat zij heeft betekend voor KVS, zo was zo onder meer een aantal jaren penningmeester, is zij destijds tot erelid benoemd. We verliezen in haar een pionier en KVS-lid in hart en nieren. Wij wensen Truuske en Nel, de familie en naaste vrienden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. Afgelopen zaterdag 13 april heeft de afscheidsdienst plaats gevonden. Bestuur KVS

Steun erelid Simon Dijkhuizen Wie wil eens een opbeurend kaartje of berichtje sturen aan ons erelid Simon Dijkhuizen en Marjan? Het gaat niet zo goed met Simon, die al lange tijd ernstig ziek is. Vorige week is hij onderzocht in het ziekenhuis. Simon is tot hij ziek werd (en zelfs daarna nog!) altijd een van de steunpilaren van KVS geweest. Als KVS hem nodig had stond hij altijd klaar. Nu kan Simon zelf alle steun gebruiken! Adres: Simon Dijkhuizen, Koningin Emmakade 34, 2518 RK Den Haag Op Facebook kun je ook terecht voor Marjan Dijkhuizen Bestuur KVS

Tijdig Opzeggen: Leden die in het volgende seizoen niet meer willen spelen en willen opzeggen als lid, dienen dit voor 15 mei a.s. schriftelijk aan mij door te geven. Zeg je na deze datum op dan ben je een bedrag verschuldigd ter grootte van de jaarcontributie van een niet spelend lid, verhoogd met een boete van 15 euro. Deze regel staat ook vermeld in het aanmeldingsformulier, maar omdat er toch altijd weer mensen zijn die (denken) van niets (te) weten breng ik het nog even in herinnering.

Pasfoto’s Willen de volgende leden zo snel mogelijk een pasfoto opsturen voor een nieuwe spelerskaart naar Corrie van Dijk Ananasstraat 77, 2564 SN Den Haag.

Joni van Ewijk, Nanda Bruystens, Guus Pronk, Anjali Ramnandanlall, Jane Turfboer, Larissa Bergenhenegouwen, Lucie Marraffa, Igor Nadorp, Maarten den Dulk, Pieter Vink, Selma Rahmann, Yannick Buvelot, Lidianne Vink, David van Velden, Mano Scholtes, Elian Boogaard, Tim Semp, Juan Verkerk, Nurettin Eminov, Fleur van der Ende, Desteny Keus, Eline Buis, Simon Vink, Ruben van Houten, Mats Buvelot en Cees Verkerk. Corrie

7


PENNINGMEESTER Op woensdag 1 mei 2013 wordt de 4e en laatste termijn van dit seizoen geïncasseerd. Iedereen die geen machtiging heeft afgeven dient uiterlijk 1 mei 2013 de 4 e termijn aan KVS overgemaakt te hebben. ING Bank, Rekeningnummer : 3602625 t.n.v. CKV KVS – Verenigingsrekening te Den Haag De contributie voor dit seizoen is met ongeveer 2% verhoogd. De bedragen zijn afgerond op hele euros. De termijn bedragen voor dit seizoen zijn : Senioren 1 & 2 Senioren 3 Senioren overig A1 Overige A B1 & C1 Overige B, C, D, E & F Welpen Mini welp Recreanten Niet spelend / donateur

1e € € € € € € € € € € €

termijn 75 70 70 60 55 55 50 47 36 61 75

2e € € € € € € €

termijn 70 60 50 55 46 45 37

3e € € € € € € €

termijn 70 60 50 55 45 44 37

4e termijn € 70 € 60 € 49 € 46 € 45 € 44 € 37

€ 60

Totaal € 285 € 250 € 219 € 216 € 191 € 188 € 161 € 47 € 36 € 121 € 75

Reiskosten zaal Ik verzoek elk seniorenteam om aan mij door te geven aan wie het uitbetaald moet worden. Tot nu toe hebben slechts 4 teams aan mij doorgegeven aan wie het betaald moet worden. De reiskosten van teams die niets aan mij doorgeven worden aan het eind van het seizoen overgemaakt op de rekening van het jeugdkamp! De reiskosten van de jeugd worden verzorgd door Dick Borgman. Michel Heemskerk, penningmeester, tel.070-3556766/06-23140315penningmeester.kvs@gmail.com

SCHOOLKORFBAL Schoolkorfbaltoernooi groot succes Woensdag 3 april streden op het KVS-veld zes scheveningse scholen met 25 teams verdeeld over 5 poules voor de finaleronde, welke woensdag 10 april op het veld van Futura zijn gespeeld. Winnaars groep 7/8: Willem de Zwijgerschool, Oranjeschool en Statenkwartier Winnaars groep 5/6: Willem de Zwijgerschool en de Vuurtoren De Fair Play prijs ging naar: Het Volle Leven. Alleen de Eben Haerzerschool viel niet in de prijzen. De organisatie van dit toernooi kan dankzij de 30 vrijwilligers van KVS terugkijken op een mooie dag. Ondanks de kou was het enthousiasme van de deelnemers groot en waren er veel leerkrachten, begeleiders en ouders aanwezig om ze aan te moedigen. In de warme kantine kon men zich tussendoor lekker opwarmen. Scheidsrechters, wedstrijdtafel, EHBO, kantinepersoneel en de mensen die de velden uitgelegd/ingehaald hebben BEDANKT voor jullie inzet. Speciale dank aan “kantinebaas” Nico Orru, die er voor heeft gezorgd dat de ochtendmedewerkers van een lunch werden voorzien en konden genieten van een broodje gebakken ei met spek. Na afloop van het toernooi verzorgde hij voor de medewerkers een pastamaaltijd, waar we met z’n allen aan een lange gezellige tafel van hebben genoten. Bedankt allemaal en tot volgend jaar, namens de organisatie Annenel en Nel.

8


9


10


KANTINE Het komende veldseizoen maakt Roel van der Kooij het kantinerooster voor de zaterdagen dat er wedstrijden gespeeld worden in het Cas van Dijkpark. Mocht je niet kunnen dan moet je zelf voor vervanging zorgen. Dit mag iemand van het eigen of een ander team zijn. Dit geldt ook voor de ouders. Er wordt op u gerekend. Afbellen kan dus niet! Kantinerooster 20 april openen: Nico sluiten: Herman 09:00-11:45 Adrie v Arkel, Betty Mulder, Jacqueline Taal, Monique van Ek 11:45-14:30 Ouders van dames KVS D3 Kantinerooster 27 april openen: Natasja sluiten: David 08:30-11:00 Jan Eric van Groen, Mariel de Jong, Mike Dobbe, Gerda Pronk en Alise 11:00-13:30 Dames van KVS 3 13:30-16:00 Dirk Borgman, Anneke van Nieuwenhuizen, Anja v.d Toorn, Dirk Pronk 16:00-18:30 Dames van KVS A2, Albert Pronk Kantinerooster 4 mei: kantine gesloten Kantinerooster 11 mei openen: Hens 08:45-11:00 11:00-13:30 13:30-16:00

sluiten: Evert Ouders van heren KVS E1 Ouders van KVS B1: Ilan, Pieter, Ronan, Annabel, Roos Ouders van heren KVS D1

16:00-18:30 Heren van KVS 5 18:30-20:00 Dames van KVS 1, Remi Klaui 16+ ZAAV 11 mei openen: Timo sluiten: Jeroen Rooster kuisdienst ochtend

avond

20-apr

KVS A3

KVS 6

27-apr

KVS 7

KVS 5

11-mei

KVS 2

KVS 3

18-mei

KVS A1

KVS 1

25-mei

KVS 8

KVS 4

1-jun

KVS 2

KVS 1

Ochtendkuisdienst (Openingstijd kantine!) - Reclameborden buitenzetten en vlaggen hijsen - Kantine: Barkrukken, tafels en stoelen klaarzetten - Kleedkamers: Aanvegen en dweilen Avondkuisdienst (Na de laatste wedstrijd) - Bardienst assisteren bij schoonmaak keuken - Reclameborden binnenhalen en veld opruimen (alles wat is achtergebleven) - Vlaggen strijken, palen in het rek, voetplaten opruimen - Prullenbakken legen (veld kantine en kleedkamers) - Kleedkamers afsluiten (1 uur na laatste wedstrijd) - Materiaalcontainer opruimen en afsluiten: Velden en gewichten opbergen, manden ophangen

11


Kantinerooster doordeweeks: Tijdens de trainingen op het veld is er barbezetting nodig. Dit wordt ingevuld volgens onderstaande schema. Maandag (18.00 – 20.00): Wie wil? Anders gesloten! Maandag (20.00 – 21.30): Wie wil? Anders gesloten! Dinsdag 18.00 – 20.30: Jaap van der Toorn Woensdag 18.00 – 19.00: Natasja Kluitmans Woensdag 19.00 – 20.00: Wie wil? Anders gesloten! Woensdag 20.00 – einde: David Maas Donderdag 18.00 – 19.00: Cees Verkerk Donderdag 19.00 – einde: Carla Bergenhenegouwen Vrijdag 18.00 – 19.30: Cees Verkerk Op de trainingsavonden is de kantine alleen geopend als er barbezetting is. Op een aantal trainingsuren zoeken we nog vrijwilligers. Aanmeldingen zijn welkom. Je mag je aanmelden bij de leden van de kantinecommissie. Of mail naar kantinekvs@gmail.com

SCHEIDSRECHTERS Aanwijzing scheidrechters aspiranten en pupillen     

Je kan niet afbellen voor deze taak Je mag wel onderling ruilen, als je dat doet blijf je overigens wel verantwoordelijk. Mocht je ruilen laat het mij via vrijwilligers@kvs-korfbal.nl even weten !! Weet je van te voren dat je in een bepaalde periode niet kunt (bijvoorbeeld vakanties) laat het me dan ook even weten, dat voorkomt ruilen. Als je niet aan je verplichting voldoet, word je opnieuw aangewezen en dien je een extra dienst te voldoen. Neem zelf een fluit mee !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 minuten voor aanvang melden bij de COACHES !!!!

   Zaterdag 20 april:

10:00 KVS C4 - Avanti C7

Theo Dijkhuizen

10:00 KVS E3 - DES E1

Sander Peeters

11:00 KVS B2 - Tempo B3

Theo Dijkhuizen

11:00 KVS C3 - HKV / Ons Eibernest C2

Mauro Orru

12:15 KVS A3 - ALO A2 Zaterdag 27 april: 09:30 KVS F2 - DES F1

Arjan Stuivenberg Marley Korodowou

09:30 KVS F3 - Fortuna F5

Sander van Houten

09:30 KVS C3 - Avanti C6

Raquel Chapper

10:30 KVS F1 - Tempo F1

Maarten den Dulk

10:30 KVS F4 - Achilles F1

Sanne Meijdam

11:40 KVS C2 - Fortuna C2

Tim Geval

11:40 KVS D3 - Excelsior D2

Marcel Pronk

12:45 KVS B2 - TOP B3

Barrie vd Berg

12:45 KVS E1 - Fortuna E2

Daniel vd Berg

Zaterdag 4 en 11 mei: Geen scheidsrechter nodig Vriendelijk groet, Sander van Houten,

vrijwilligers@kvs-korfbal.info

12


13


14


SENIOREN Een kleine maand geleden is Christa bevallen van dochter Ismée. Christa en Tommer, GEFELICITEERD Marije Borgman is weer terug na een roerige periode. Eerst onderging zij een knieoperatie. Altijd spannend of zo’n knie dan ook weer goed herstelt. Daarna vertrok zij voor een paar maanden naar Sri Lanka om vrijwilligerswerk te doen en afgelopen zaterdag stond ze reserve bij KVS 4, en heeft zelfs nog even gespeeld (op gras!). Uitslagen zaterdag 6-4-2013 KVS 3 - GKV (G) 2 17-17 ODO 3 - KVS 4 14-6 Tempo 6 - KVS 5 11-8 Fiks 4 - KVS 6 8-7 Velocitas 6 - KVS 7 8-10 Pernix 8 - KVS 8 9-9 In de poule van KVS 3 zijn de krachtsverschillen klein. In een doelpuntrijke wedstrijd wist het 3 e de schade beperkt te houden tot een gelijkspel. KVS 4, 5 en 6 hadden hun dag niet (zo), terwijl KVS 7 en 8 tegen laaggeklasseerde tegenstanders nog wel één of 2 punten wisten te pakken. Uitslagen zaterdag 13-4-2013 KVS 1 - Sporting Trigon 1 21-13 DVO 3 - KVS 3 7-8 Futura 3 - KVS 4 6-13 Velocitas 4 - KVS 5 13-6 KVS 6 - ONDO 6 14-6 Meervogels 6 - KVS 7 7-5 KVS 8 - Avanti 10 9-12 KVS 1 kon lekker warmdraaien tegen de nummer laatst. Veel doelpunten maken is goed. KVS 3 moest tegen concurrent DVO. Deze keer werd er erg weinig gescoord, maar ging de overwinning wél mee naar Scheveningen. Mooie prestatie 3e !! KVS 4 speelde tegen het puntloze Futura. Dus dan is winnen een must. Weer 2 belangrijke punten toegevoegd aan het totaal. Daniël en Jeroen (beiden KVS 6) bedankt voor het inv./reserve staan. KVS 5 is even van slag. Of is de magie uitgewerkt? Nee toch hè. KVS 6 was lekker op dreef. Veel doelpunten maken, weinig doorlaten. KVS 7 trof het gelijkwaardige Meervogels. De winnaar zou de koppositie innemen, en dat is dus niet het 7e geworden. Invallers (een stuk of 3) bedankt voor jullie inzet !! KVS 8 heeft zich kranig geweerd tegen koploper Avanti. Jullie zaten ze behoorlijk op de hielen. Wedstrijdprogramma zaterdag 20-4-2013 KVS 6 - De Meervogels 5 aanv. 12.15 uur, aanw. 11.15 uur opst.: Nienke, Shirley, Lianne, Anieke, Rianne Nienke 06-82055109 Herman, Johan, Daniël, Jeroen, Pieter Let op: Zelf voor een scheidsrechter zorgen ! Wedstrijdprogramma zaterdag 27-4-2013 Rohda 1 - KVS 1 aanv. 15.30 uur opst.: bekend, res. KVS 2 KVS 3

- KCC 3

aanv. 15.30 uur, aanw. 14.30 uur opst.: Raquel, Sandra, Marjolijn, Erlinde, Pauline, res. Minouk Marcel P., Timo, Marcel, Tim, res. Daan

KVS 4

- VEO 4

aanv. 14.00 uur, aanw. 13.00 uur opst.: Manouk, Isabel, Lisa, Marije B., res. Lisanne (5) Jeroen, Hidde?, Robin, Rik, Tjeerd, res. Jesper

KVS 5

- Fiks 3

aanv. 15.30 uur, aanw. 14.30 uur opst.: Annemieke, Lisanne, Anja, Sanne, res. Isabel (4) Peter, David, Freek, Kevin, Jan, Floor Let op: Zelf voor een scheidsrechter zorgen !

15


KVS 7

- Valto 5

Machiel 06-21885703 TOP 8

- KVS 8

Martin 06-26454506

aanv. 14.00 uur, aanw. 13.00 uur opst.: Nicole, Gaby, Marieke, inv./res. Shirley, Nienke (6) Paul, Machiel, Bram, inv./res. Daniël, Jeroen (6) Let op: Zelf voor een scheidsrechter zorgen ! aanv. 12.15 uur, verz. 11.00 uur opst.: Anjali, Meyke, Daphne, inv. Emmy, Larissa (A3) Martin, Arno, Matthijs, David, Guus, Peter

Wedstrijdprogramma zaterdag 4-5-2013 Excelsior 1 - KVS 1 aanv. 15.30 uur opst.: bekend, res. KVS 2 DeetosSnel 2 - KVS 2

aanv. 14.30 uur, verz. 12.30 uur opst.: bekend res. Tim, Timo, Marcel P., Marjolijn, Sandra, Raquel

Adressen uitwedstrijden Rohda - Willinklaan 4, 1067 SL Amsterdam, tel. 020-6110416 TOP - Sportdreef 8, 2171 KM Sassenheim, tel. 0252-230937 Excelsior - Bieslandsepad 14, 2616 LL Delft, tel. 015-2143972 DeetosSnel - Vorrinklaan 202, 3317 KZ Dordrecht, tel. 078-6173670 Afbellen voor donderdag 20.00 uur KVS 3 t/m 5 bij Anneke 06-24898539 KVS 6 t/m 8 bij Petra 06-28995443, daarna bij je teamgenoot Trainingen KVS 7/8 Veld aanv. 20.00 uur woensdag De training van KVS 7/8 op woensdag 17 april komt te vervallen. Alleen KVS 6 speelt en zij krijgen trainen van Ellen. I.v.m. de inhaalwedstrijd van KVS A1 op woensdag 1 mei om 20.00 uur én geen competitiewedstrijden voor KVS 3 t/m 8 op zaterdag 4 mei, komen de trainingen op woensdag 1 mei voor KVS 4 t/m 8 te vervallen. 17 april vervalt 24 april Guido (allemaal komen trainen !!) 1 mei vervalt (geen competitie op zat. 4 mei) 8 mei vrij (dag voor Hemelvaart) 15 mei vervalt (geen competitie op zat. 18 mei) 22 mei Lennart (allemaal komen trainen !!) 29 mei Peter (de laatste training, dus dan zeker allemaal komen trainen !!) VEO-toernooi donderdag 9 mei KVS heeft voor het VEO-toernooi 2 seniorenteams opgegeven. Komende week (woensdag) wordt een inschrijflijst in het clubhuis opgehangen. Iedereen van KVS 1 t/m 8 kan zich opgeven. Als er uiteindelijk dan nog plek is, mogen ook spelers van buitenaf meedoen. Eventuele vriendenteams (met veel niet-KVS-ers) moeten zich apart van KVS opgeven bij VEO.

JEUGD A - B Uitslagen zaterdag 6 april KVS A2 – KCR A2: 11-7 KVS B1 – RWA B1: 8-4 KVS B2 – Futura B2: 6-5 Drie competitiewedstrijden thuis en alle drie de punten binnengehaald! De A1 speelde een oefenwedstrijd. De A3 had een vrije zaterdag. Uitslagen zaterdag 13 april KVS A2 - ODO A1: 6-18 KVS B1 - Trekvogels B1: 11-11 KVS A3- Fiks A2 : 7-13 Top B3 - KVS B2: 9-5

16


Programma zaterdag 20 april KVS A3

- ALO A2

aanv: 12:15 uur, aanw: 11:30 uur coaches: Johan en Jeroen Opst.: Larissa, Emmy, Estelle, Elisa, Claudia, Rosalie, Maarten, Marley, Igor, Juliën

KVS B2

- Tempo B3

aanv: 11:00 uur, aan: 10:15 uur, coach: Silvia Opst.: Naomi, Angelina ,Milou, Sanne, Jisca Kirsten afw, Jane afw, Alise afw Olaf, Mike, Bryan, Darren

Programma zaterdag 27 april Sporting Delta A1 - KVS A1

aanv: 16:00 uur verz: 14:30 uur coaches: Frank en Ruben Opst.: Nicole, Linda, Laura D., Kelly, Youri, Niels, Bastiaan, Mauro inv/ res. w.n.a. Rijders: Nicole, Youri, Bastiaan

Vitesse A1 - KVS A2

aanv: 12:30 uur, verz: 10:45 uur, coaches: Kevin,Saskia, Lynet Opst.: Sonja, Laura vd Z., Selma, Isa, Martine Pascal, Peter, Daniël, Laurens, Cathal Rijders: Peter, Daniël, Laurens

Madjoe A2 - KVS A3

aanv: 17:00 uur, verz: 15:45 uur, coaches: Johan en Jeroen Opst.: Larissa, Emmy, Estelle, Elisa, Claudia, Rosalie, Lucie afw Maarten, Marley, Igor, Juliën Rijders: Estelle, Elise, Claudia

Deetos Snel B1 - KVS B1

aanv: 09:00 uur, verz: 07.45 uur, coaches: Antoine B, Richard Opst.: Roos v Gr, Esther, Annabel, Anne-Louise, res. w.n.a. Justin, Noah, Ilan, Pieter, Ronan Rijders: Anne-Louise, Roos, Justin

KVS B2

aanv: 12:45 uur, aanw: 12:00 uur, coaches: Silvia Opst.: Naomi, Angelina, Milou, Jane, Alise, Sanne, Kirsten Jisca afw? Olaf, Mike, Bryan, Darren

- TOP B3

Programma woensdag 1 mei KVS A1 - Fortuna A1

Programma zaterdag 4 mei TOP A1 – KVS A1 Arnemuiden!

aanv: 20:00 uur, aanw: 19:00 uur, coaches Frank en Ruben Opst.: Nicole, Linda, Laura D., Kelly, Youri, Niels, Bastiaan, Mauro inv/res. w.n.a. aanv: 13:00 uur, verz: 11:45 uur, coaches Frank en Ruben Opst.: Nicole, Linda, Laura D., Kelly, Youri, Niels, Bastiaan, Mauro inv/res. w.n.a. Rijders: Mauro, Laura, Linda

Adressen sportvelden Madjoe, Waardlaan te Rijnsburg Vitesse Sportp. De Bongerd, Dierensteinweg 6 b, 2991 XJ Barendrecht. Tel: 0180-615277 DeetosSnel Vorrinklaan 202, 3317 KZ Dordrecht Sporting Delta Gravensingel 118, 3319 ET Dordrecht, wijk Dubbeldam Afbellen vóór donderdag 20 uur bij Annemiek tel: 06-81056358 ná die tijd bij de coaches/trainers. Succes allemaal!! Corine Op Hemelvaartsdag (9 mei a.s.) is het VEO-toernooi. Jullie kunnen je hiervoor nog opgeven. Er komt een intekenlijst in het hokje te hangen.

17


18


19


JEUGD C – D Uitslag zaterdag 6 april 2013 KVS C1 -Meervogels C1 KVS C3 -Ready C2 KVS D1 -Die Haghe D1 Ondo D5 -KVS D3 Uitslag zaterdag 13 april 2013 KZ C1 -KVS C1 Avanti C6 -KVS C3 KVS D1 -Ondo D1 Excelsior D3 -KVS D3

5-12 0-9 4-23 5-8!!

Madjoe C1 KVS C4 Avanti D2

-KVS C2 -Excelsior C3 -KVS D2

6-4 1-7 2-7!!

4-5!!! 2-6 11-10 !!! 3-13 !!!

Fortuna C2 KVS C4 KVS D2

-KVS C2 -Die Haghe C3 -Velocitas D2

2-4 0-8 4-9

C1: jullie speelden vorige week thuis, maar konden niet winnen van het sterke Meervogels, zaterdag moesten jullie helemaal naar Koog Zaandijk, het was spannend, maar er is gewonnen met een doelpunt verschil. Hele belangrijke punten! Heel goed!! C2: jullie speelden vorige week tegen Madjoe uit en konden helaas de punten niet meenemen naar Scheveningen en ook afgelopen zaterdag tegen Fortuna lukte het niet. Toch wordt er wel goed verdedigd, want er worden niet veel doelpunten doorgelaten. Nu zelf nog meer scoren en de punten komen vanzelf. C3: Kon geen doelpunt maken en ik hoorde dat er maar 6 spelers waren, was er niet afgebeld? Afgelopen zaterdag werd er wel afgebeld en wel door 4 spelers, daarom invallers uit de C4 en C2 maar helaas weer geen winst. C4: Ik sprak de ouders en die dachten veel tegen 0, maar er is een doelpunt gemaakt! Jullie hadden invallers uit de D en ik hoorde van de ouders dat er vooral in de eerste helft goed werd gespeeld, helaas kwam Die Haghe in de tweede helft op stoom en werd er toch weer verloren. D1: Jullie zullen weten dat je in de kampioenspoule zit, Die Haghe wist meer dan 20 keer de korf te vinden. Afgelopen zaterdag een spannende zaterdag en in de laatste minuut de overwinning!! Heel knap gedaan! D2 moest uit tegen Avanti en boekte een mooie overwinning!! Afgelopen zaterdag was Velocitas helaas te goed. D3 moest uit tegen Ondo, een meidenteam, dat door zeer enthousiaste coaches werd begeleid, ze zeggen wel eens dat ik schreeuw!! De eerste 12,5 minuut werd er maar 1 doelpunt gemaakt, ook een verdienste voor de verdediging! Er werd weer goed samengespeeld en zo was het aan het eind 5-8, tweede overwinning! Afgelopen zaterdag naar Excelsior, wat een gave wedstrijd, heel vaak werd de bal onderschept in de verdediging en mooi overgespeeld naar de aanval en daar vielen veel mooie doelpunten. 13-3 voor “de visjes”. Programma zaterdag 20 april 2013 KVS C3 -HKV OE C2

KVS C4 -Avanti C7 Refleks D2

-KVS D3

Aanv. 11.00 verz.10.30 uur Coach: Jeroen en Bastiaan Opst: Lidianne, Simone, Emma, Marjolijn Jamie, Marc, Marijn, Stefan, David Aanv. 10.00 verz. 9.30 uur Coach: Cathal en Pascal Opst: Amy,Emma, Julie Bryan, Harvey, Irfan, Roderic, Tilman, Jesse, Mano Aanv. 10.00, verz. 9.00 uur Coach: Bram en Alie Opst: Rachel, Desteny, Jillian, Daphne, Elyze Jorg, Peter, Joey, Richard, Liam Rijders: Liam, Joey en Jillian

Programma zaterdag 27 april 2013 KVS C1 – Groen Geel C1

Aanv. 10.30 verz. 9.45 uur Coach : Sander en Sjoerd Opst: Christine, Fleur, Roos, Lynn, Simone Rowy, Jarmo, Madjid, Roland , Jesse

20


KVS C2 –Fortuna C2

Aanv: 11.40, verz. 11.10 uur Coach: Lisa en Manouk Opst: Simone, Marieke, Anna, Britney, Tamar Yannick, Yannick, Sandro, Roel, Kees, Thomas

KVS C3 –Avanti C6

Aanv. 9.30, verz. 9.00 uur Coach: Jeroen en Bastiaan Opst: Lidianne, Simone, Emma, Marjolijn Jamie, Marc, Marijn, Stefan, David

Die Haghe C3 -KVS C4

Aanv. 12.00 verz. 11.00 uur Coach: Cathal en Pascal Opst: Amy, Emma, Julie Bryan, Harvey, Irfan, Roderic, Tilman, Jesse, Mano Rijders : Amy, July en Bryan

Ondo D1

Aanv. 9.45 , verz. 8.45 Coach : Nanda Opst: Celeste, Emma, Indy, Noa, Tim, Christiaan, Bart, Tommy, Rijders : Indy, Tim en Christiaan

-KVS D1

Velocitas D1 - KVS D2

Aanv.10.30 u, verz. 9.30 uur Coach : Marije Opst: Mirjan, Marlijn, Frederique, Fleur Tim, Valentin, Nurretin, Elian, Juan Rijders :Fleur, Elian en Juan

KVS D3 - Excelsior D2

Aanv. 11.40 verz. 11.10 uur Coach: Bram en Alie Opst: Rachel, Desteny, Jillian, Daphne, Elyze Jorg, Peter, Joey, Richard, Liam

Programma zaterdag 4 mei 2013: Geen wedstrijden!! Adressen van verenigingen ONDO Van Leeuwenhoekstraat 30, ‘s-Gravenzande, tel. 0174-415989 Die Haghe Baambruggestraat 10, 2546 SK Den Haag Refleks Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2d,2285 SP Rijswijk Velocitas Sportpark de Bloemerd, de Bloemerd 7, Leiderdorp, 071 5890940

Info over VEO toernooi op Hemelvaartsdag zie kvs site en volgend krantje. Maandag 20 mei 2e Pinksterdag toernooien Het duurt nog even maar ik meld het vast we gaan naar toernooien op 2e pinksterdag Met de C1 en D1 gaan we naar het PKC toernooi maandag 20 mei C1: Christine, Fleur, Roos, Lynn en Simone, Rowy, Jarmo, Madjid, Roland en Jesse D1 : Celeste, Emma, Indy en Noa, Tim, Christiaan, Bart en Tommy Met de C3 en D3 gaan we dichterbij naar Die Haghe: C3 : Lidianne, Simone, Emma en Marjolijn, Jamie, Marc, Marijn, Stefan en David D3: Richard, Jorg ( afw) Joey. Liam en Peter, Rachel, Desteny, Jillian, Daphne en Elyze Ook voor de toernooien moet je afbellen als je opgesteld staat ,bij Ingrid ( 06 39898305), zodat we als er geen genoeg spelers zijn andere kinderen kunnen benaderen en die dan meekunnen doen. Zo dat was weer een heel verhaal. Als je echt niet kunt spelen altijd afbellen. Niet aan een teamgenoot doorgeven dat je niet kunt spelen, altijd zelf bellen en het liefst voor donderdagavond 20.00 uur bij Ingrid van Houten, telefoon 06-39898305. Na donderdagavond 20.00 uur afbellen bij één van je trainers. Veel spelplezier en de groetjes, Alie

21


22


23


JEUGD E - F Uitslagen 6 april KVS E1- Phoenix E1 2-8 KZ Danaiden E2- KVS E2 3-0 KVS E3- Fortuna E3 2-3 ALO F1- KVS F1 6-24 Fortuna F3- KVS F2 5-6 KVS F3- VEO F4 5-3 Lynx F1- KVS F4 1-0 Op een zeer koude zaterdag pakten F1, F2 en F3 een mooie winst. De andere teams verloren helaas. De uitslagen van de strafworpen van de F teams hebben we niet meer bij de hand. Ze zijn wel aan de Bond doorgegeven, dus ze tellen gewoon mee in de strafworpencompetitie. Hopelijk hebben jullie het zelf onthouden! Uitslagen 13 april HKV Ons Eib. E2- KVS E1 5-4 KVS E2- Refleks E2 0-5 KVS E3- Dijkvogels E2 2-0 Tempo F1- KVS F1 3-12 strafw. 4-6 DES F1- KVS F2 3-2 strafw. 3-6 Valto F2- KVS F3 0-2 strafw. 2-2 Fortuna F6- KVS F4 2-1 strafw. 2-5 Hoera, het eerste zonnetje van dit seizoen, tenminste voor de teams die na 10 uur moesten beginnen. De E3 maakte het verlies van vorige week helemaal goed met een mooie 2-0 uitslag! De F1 won opnieuw, ondanks pittig tegenspel van Tempo, ook met de strafworpen. De F2 en de F4 redden het dit keer helaas net niet, maar de F3 juist wel! Ook wist de F4 te winnen met de strafworpen. Goed gedaan jongens! Programma 20 april 2013: alleen E3 speelt! KVS E3- DES E1 Aanvang: 10.00 uur, verz. 9.30 uur. Coaches: Laura en Linda Opstelling: Youri, Jannick, Roy, Erin Enola, Janou, Reane (afw.), Michelle, Fatima, Sara Programma 27 april 2013 KVS E1- Fortuna E2 Aanvang: Opstelling: ALO E2- KVS E2

Aanvang: Opstelling: Rijders:

Dijkvogels E2- KVS E3

KVS F1- Tempo F1

Aanvang: Opstelling:

12.45 uur, verz. 12.15 uur. Coaches: Mats, Ruben, Melvin, Olivier, Simon Esmee, Eline, Lieke, Teddy, Juliette

Dyanne, Minouk

10.00 uur, verz. 9.15 uur Coach: Nick, Cees, Daniël, Joris, Dean Luca, Elin, Minke, Lotte, Jennifer Luca, Nick, Dean

Nico

Rijders:

10.00 uur, verz. 9.00 uur. Coaches: Laura en Linda Youri, Jannick, Roy, Erin Enola, Janou, Reane, Michelle, Fatima, Sara Jannick, Janou en Reane

Aanvang Coaches: Opstelling:

10.30 uur, verz. 10.00 uur Robin en Youri Tijn, Finn, Adrien, Lisa, Tessa

Anastasia heeft helaas besloten te stoppen met korfbal. Zij doet vanaf nu niet meer mee met de F2. KVS F2- DES F1 Aanvang: 9.30 uur, verz. 9.00 uur Coaches: Olaf Opstelling: Victor, Koen, Bo, Mike, Danita KVS F3-Fortuna F5

Aanvang Opstelling:

9.30 uur, verz. 9.00 uur Coach: ouders Sander, Emile, Fennik, Annelin, Senne, Puk

KVS F4- Achilles F1

Aanvang Opstelling:

10.30 uur, verz. 10.00 uur Coaches: Peter en Daniël Tim, Derek, Jonathan, Hannah, Jara, Batoul

24


Programma 4 mei 2013: alle E en F teams vrij! Afbellen, alleen als je echt niet kunt, bij Esther: telnr. 06-23474688, vóór donderdagavond 20.00 uur. Word je daarna ziek en kun je zaterdag niet spelen, bel dan af bij je trainer. Verenigingsadressen (veldadressen) ALO: E. Wytemaweg 6, 2565 AA Den Haag (www.alo.nu) Dijkvogels: Sportveld Nollaantje Maasdijk, Nollaantje 18, 2676 BW Maasdijk (www.dijkvogels.nl) Hemelvaart- en Pinkstertoernooien Op het VEO-toernooi spelen de kinderen die zich hebben opgegeven in de volgende teams: E1: Eline, Esmee, Juliette, Lieke, Mats, Ruben, Melvin, Olivier, Simon E2: Cees, Nick, Daniel, Finn, Tessa, Koen, Roy F1: Fennik, Annelin, Mike, Jonathan Voor de E2 en F1 kunnen zich nog kinderen opgeven. We hebben nu nog geen informatie over de begintijd, die volgt in het volgende krantje (over drie weken). Pinksteren duurt nog even, maar we vermelden nu vast dat er voor enkele teams een toernooi is georganiseerd. We gaan ervan uit dat iedereen meedoet; mocht je toch niet kunnen, dan graag na al afbellen (06-23474688), zodat we invallers kunnen regelen. Dit geldt voor de volgende teams en data: Die Haghe Pinkstertoernooi voor C3, D3 en E3, F3 en welpen Die Haghe organiseert jaarlijks een Pinkstertoernooi. Voor de F3 (en de welpen) is dit op zaterdag 18 mei, voor de E3 (en D3, C3) op maandag 20 mei. PKC Pinstertoernooi 2e Pinksterdag voor E1, D1 en C1 Op maandag 20 mei speelt onze E1 mee in het Pinkstertoernooi van PKC in Papendrecht. Zodra we meer informatie over deze toernooien hebben, zetten we dat op de site en in het krantje. Zet hem op alle teams op 27 april, en speciaal voor de E3: veel succes op 20 april! Daarna allemaal een fijne meivakantie, wij spreken jullie daarna weer! Esther Korving en Marike van den Berg

WELPEN We zijn weer twee weken op het veld begonnen. Jullie hebben afgelopen zaterdag goed je best gedaan! We zijn begonnen met pionenloop en daarna hebben we in groepjes geschoten en gegooid. Jullie hebben er weer veel gescoord! Uiteraard hebben we ook nog “Schipper mag ik overvaren?’’ gespeeld, waarbij jullie onder andere als vogels en dino’s naar de overkant zijn gegaan. We hebben met de oudste welpen nog geoefend met partijtje, want a.s. zaterdag zullen we met de oudste welpen gaan korfballen tegen Ready. De training hebben we afgesloten met “Beertje, beertje slaap je nog? ’’. As zaterdag is er voor de oudste welpen een wedstrijd tegen Ready en voor de overige welpen is er gewoon training om 10.00 op het KVS veld. Oefenwedstrijd oudste welpen zaterdag 20 april bij Ready Ready welpen – KVS-welpen: aanvang 10.15 Verzamelen: 10.00 uur bij Ready. Adres: Escamplaan 61G Den Haag. Opstelling: Suzanne, Marit, Louis, Maxence, Thomas en Paul. Zaterdag 4 mei is er geen trainen voor de welpen. Tot zaterdag! De welpentrain(ste)ers

25


26


RECREANTEN Recreanten winnen DVO-toernooi! Helaas was ik er zelf niet bij, maar in een koud doch gezellig Bennekom zijn de recreanten wederom kampioen geworden bij het DVO toernooi. Toch een geweldige prestatie! Diverse toernooien Deze week stuur ik jullie weer een mail met diverse uitnodigingen voor toernooien, gaarne z.s.m. reageren. Van Cor Roeleveld ( RWA Poortugaal) ontving ik een mail om op woensdagavond 29 mei een wedstrijd bij ons te komen spelen. Wil je meedoen, dan hoor ik dat graag. Menno, zou jij kunnen fluiten? Tot woensdagavond, Marion.

VERSLAGEN 6 april: KVS D1- Die Haghe D1 Na een goed verlopen zaalseizoen, derde achter KCC en de latere Nederlands kampioen Die Haghe, gaat het KVS D1 in de kampioenspoule op het veld slecht af. Na de 18-6 nederlaag vorige week tegen KCC, verloren de padvinders van hoofd scouting Nanda opnieuw. Na een 2-11 (!) ruststand ging de D1 met maar liefst 4-22 ten onder tegen Die Haghe. Een tikfoutje? Nee, helaas niet. In schaaktermen werd KVS gewoonweg van het bord geveegd. Schaakmat in drie zetten. De dames en heren van de rood-zwarten wilden dolgraag gloreren maar kregen tegen de Nederlands Kampioen geen poot aan de grond. Waar het verschil in zat? Handelingssnelheid? Beleving? Of gewoon Haagse bluf? Wie het weet mag het zeggen. Het bestuur van KVS heeft overigens direct maatregelen getroffen. De komende week worden de trainingen verzorgd door Marrien Ekelmans en Bas Harland ( trainers van KVS 1 en 2 ). Ook de komende thuiswedstrijd tegen ONDO, aanstaande zaterdag, zal onder hun leiding staan. En Nanda dan hoor ik jullie denken. Is zij weggepromoveerd? Nee zeker niet. Nanda geniet heerlijk van een weekje ouderschapsverlof. En de supporters? Wat gebeurt daarmee? Is een gespreksgroepje misschien een oplossing? Kan iedereen toch even zijn/haar verhaal kwijt. Toch nog iets positiefs aan het eind van dit ‘negatieve’ verslag . Komend weekend wordt het lekker warm op de velden. Vijftien graden aan de kust, twintig op het KVS veld. Wie weet kruipen onze kanjers dan eindelijk uit hun coconnetjes en vegen ze ONDO van het veld. Kwart over tien trappen zij af. Voor puddingbroodjes, broodjes gezond en koffie wordt, tegen betaling uiteraard, gezorgd. Tot zaterdag allemaal HK 6 april: Alo F1 – KVS F1 It was a cold morning. The match started very slowly for KVS F1, maybe because it was too early or because the players had to much confidence. But after some minutes, ALO F1 made a big mistake : they scored first, 1-0 for ALO. This triggered a big reaction from the proud KVS F1 indoors champions. KVS F1 regained motivation, played well and started to score continuously. During the match, Lisa was running fast and fell twice heavily on the ground. It was painful and she had to leave the field, but she was already feeling better after some minutes. In the end everybody was happy: 24 – 6. Well done all players of KVS F1! KVS D1- ONDO D1 Allereerst het allermooiste nieuws. KVS D1 heeft de derde wedstrijd in de kampioenspoule gewonnen! In een werkelijke thriller werd het ook nog puntloze ONDO maar nipt verslagen (11-10). Maar wat hebben de dames en heren het zich toch weer moeilijk gemaakt na een week waarin alles anders liep dan gepland. Wat was er gebeurd? Na de fikse nederlaag tegen Die Haghe, vorige week, besloot het bestuur maatregelen te nemen. Nanda op ouderschapsverlof, de trainers van 1 en 2 voor de groep, alles was tot in detail geregeld. Maar om onverklaarbare redenen werd alles vlak voor de dinsdagtraining teruggedraaid. Had de plaatselijke pers er lucht van gekregen? Wilde Nanda twee weken in plaats van één week ouderschapsverlof? Hadden Marrien en Bas aanvullende eisen? Ik ben nu op zoek naar de spreekwoordelijke doofpot…! Samengevat bleef alles bij het oude. Nee toch niet. Bij de ouders was er onbegrip. Geen gesprekgroepjes, geen koffie met puddingbroodjes?

27


Deze week vergadert het bestuur over een mogelijke compensatie richting de ouders, wordt vervolgd! De wedstrijd tegen ONDO verliep voor een groot deel vlekkeloos. Bij rust was er een verschil van 3 (7-4). Toch sloop er weer onrust in de ploeg. Vlak voor tijd kwam ONDO zelfs langszij (10-10). Zou het dan toch weer fout gaan? Lijkt me sterk gezien het begin van het verslag ….! Tot opluchting van alle toeschouwers en bezoekers van de Rozentuin scoorde KVS bijna in het laatste fluitsignaal (kan wel een minuutje over vijf schelen hoor…) de bevrijdende 11-10! Nu een weekje rust en dan de ‘return’ tegen het altijd lastige ONDO …, fijne Paasdagen iedereen !! ‘Barry Schep’ 13 april: KVS D3 OP DE GOEDE WEG! Wie had dat kunnen denken. Na een matig zaalseizoen staat KVS D3 halverwege de veldcompetitie ongeslagen bovenaan!! Na twee mooie overwinningen op Refleks en de dames van ONDO stond afgelopen zaterdag de wedstrijd tegen de D2 van Excelsior op het programma. Zij stonden 2e op de ranglijst met 1 overwinning en 1 gelijkspel. De D3 was dus gewaarschuwd! Met een compleet team (behalve door ziekte wordt er in dit team trouwens nooit afgebeld en ook over de trainingsopkomst hebben de enthousiaste coaches Alie en Bram nooit te klagen: zo leuk is korfballen gewoon!!) verscheen de D3 aan de start. Na een voorzichtige start opende Peter met een strafworp de score. Excelsior werd even wakker en maakte gelijk daarna de 1 – 1. De tweede aanval was lekker op schot en Jorg, Richard en Jillian zorgden voor een ruime 5-1 voorsprong bij rust. Helaas ging de verdiende strafworp van Desteny net naast. Coach Alie had in de rust weinig te bespreken want het liep in beide vakken als een trein. Er werd gestreden voor elke bal, goed vrij gelopen, strak voorverdedigd en iedereen had kansen! In de tweede helft kwamen Joey en Rachel er in voor de prima spelende Liam en Desteny. Ook nu ging de D3 trein weer lekker door. Van veel tegenstand was geen sprake en zo konden Elize, Peter, Richard, Jillian, Jorg en Rachel de voorsprong lekker uitbouwen. Excelsior scoorde nog twee keer tegen en probeerde met de inzet van een sterke D1dame het tij nog te keren, maar Daphne liet zich niet van de wijs brengen en verdedigde ijzersterk. Toen de scheids affloot stond het 3 – 13 en was de 3e winst een feit. Prima gespeeld dames en heren van de D3. Het KVS-publiek heeft van jullie genoten! Verslag Tempo F1- KVS F1 13 april Vol verwachting reden we in alle vroegte naar Alphen aan de Rijn. Extra vroeg zelfs, want regelmatig is er daar iets mis met de verkeerssituatie. Ook dit keer begonnen de verschillende Tomtoms al snel te piepen: N11 afgezet, en ook binnen Alphen waren er op allerlei plekken mannen in de grond aan ’t graven. Door het vroege vertrek konden we de dames en heren van de F1 toch op tijd afleveren en hadden de ouders nog tijd voor een kop koffie om op te warmen voor het koude en natte veld. Letterlijk ‘veld’, want Tempo liet de F1 teams helaas op een hobbelig grasveldje spelen, terwijl de twee kunstgrasvelden ernaast stralend leeg bleven liggen… Vervelend, vooral omdat Lisa al na een paar minuten zich verstapte en door haar enkel ging. Gelukkig waren we met vijf, maar leuk is het niet! De andere F1-ers deden daarna nog meer hun best, trokken zich niets aan van de continu gillende trainster van Tempo en lagen na het eerste kwart met 2-1 voor. Er waren over een weer veel meer kansen, maar met zo’n natte bal is schieten niet gemakkelijk! In het tweede kwart maakte KVS meer mooie kansen, maakte prachtige molentjes en speelde gewoon heel goed samen. Snel liepen we daardoor uit: van 3-1 naar 4-1 naar 5-1 bij de rust. Daarna ging het nog harder: het derde kwart eindigde met 9-2. Dat was wel inclusief een eigen doelpunt van Tempo, wat Finn zo zielig vond voor dat jongetje dat hij ook (bijna) een eigen doelpunt maakte… Bij KVS ging echter vooral veel in de goede korf, zodat we wonnen met 12-3. Een ruime overwinning dus, met doelpunten van vrijwel iedereen. Om het af te maken won onze F1 ook nog met de strafworpen. Goed gedaan, toppertjes!

KVS AGENDA Vrijdag 19 april: Donderdag 9 mei: Zaterdag 1 juni: Zaterdag 8 juni: Maandag 10 juni: Vrijdag 21 juni: Zaterdag 20 juli:

Casino-avond voor de jeugd VEO-toernooi Sponsorloop en grote bbq met nostalgisch feest voor iedereen!!! Familiedag Start aanleg nieuw kunstgrasveld Vrijwilligersavond KVS-kamp Putten

28


ACTIVITEITEN ZATERDAG 1 JUNI BIJ KVS Direct aansluitend op de “Sponsor-(schiet-)loop”:

BARBECUE

VOOR IEDEREEN

gevolgd door….

‘AVOND VAN DE NOSTALGIE’ Programma: 17.00-18.30

Sponsor-(schiet)loop voor/door de KVS-jeugd

18.30-20.30

BARBECUE voor IEDEREEN en voor JONG EN OUD !

Gezelligheid en culinair genoegen in één… Speciale, voordelige kindermenu’s. Info over aanmelden volgt ! 21.000- ?

“AVOND VAN DE NOSTALGIE” Feest vol herkenning voor 30 plus en andere gezellige mensen. Tot in de kleine uurtjes muziek uit jouw tijd: èchte singles en LP’s, gedraaid door roemruchte namen achter de draaitafel …én……..Vrije toegang !!!

    

Nostalgische hapjes en drankjes Nóg leuker dan vorig jaar Fantastische muziek….. maar elkaar ook nog kunnen verstaan… Hilarisch oude- foto-raadspel, “Wall of history” en nog veel meer… Geef je verzoeknummers nu al op o.v.v. titel en gewenst tijdstip op antoineciska@casema.nl... neem wel je eigen platen en cd’s mee !!

29


Casino avond! Kom in casino kleding een avond gokken in het KVS casino! Voor wie: Voor iedereen uit de A B C D E en F Wanneer: Vrijdag 19 april 2013 Tijd: DEF van 19.00 uur – 20.30 uur ABC van 20.30 uur – 23.00 uur Entree: €2,50 Tot 19 april!

_____________________________________________

COMPETITIE 11-5-2013 za 11/5 15:30

1091

KVS 1 - Avanti 1

Cas van Dijkpark in Scheveningen

za 11/5 12:30

2535

KVS 2 - Dalto 2

Cas van Dijkpark in Scheveningen

za 11/5 17:00

4565

KVS 3 - Oranje Wit 2

Cas van Dijkpark in Scheveningen

za 11/5 14:00

7751

KVS A1 - Avanti A1

Cas van Dijkpark in Scheveningen

za 11/5 09:45

8728

KVS B1 - Vitesse B1

Cas van Dijkpark in Scheveningen

za 11/5 11:35

9336

BEP C1 - KVS C1

k.v. B.E.P. in Purmerend

za 11/5 17:00

6759

DES 3 - KVS 4

Biesland in Delft

za 11/5 12:30

6756

Fluks 3 - KVS 5

Noordwijk in Noordwijk zh

za 11/5 16:45

3314

Achilles 6 - KVS 8

Pomonaplein in Den Haag

za 11/5 11:00

7741

KVS A2 - IJsselvogels A1

Cas van Dijkpark in Scheveningen

za 11/5 11:15

13220

De Meervogels C3 - KVS C2

Vernedesportpark in Zoetermeer

za 11/5 11:00

25725

KVS D1 - KCC D1

Cas van Dijkpark in Scheveningen

za 11/5 10:00

13722

Ready D1 - KVS D2

Escamp in Den Haag

za 11/5 11:00

13908

Dijkvogels E1 - KVS E1

Nollaantje in Maasdijk

za 11/5 10:00

14909

Dijkvogels F2 - KVS F3

Nollaantje in Maasdijk

COMPETITIE 18-5-2013 za 18/5 15:30

872

KVS 1 - SKF 1

Cas van Dijkpark in Scheveningen

za 18/5 14:00

7615

KVS A1 - DVO A1

Cas van Dijkpark in Scheveningen

30


31


32

Krantje 15-04-2013  

Clubblad KVS

Krantje 15-04-2013  

Clubblad KVS

Advertisement