Page 1


2


86e Jaargang No 10 – 6 januari 2014 Officieel Orgaan van CKV KVS te Scheveningen REDACTIE: Nel Vrolijk - 0703554444 Email: nvrolijk@online.nl Website KVS: www.kvs-korfbal.info SECRETARIAAT: C. van Dijk Ananasstraat 77 2564 SN Den Haag Tel.: 070-3258226 Email: dijkjesplas@ziggo.nl kvs.denhaag@knkv.nl GIRONUMMERS: Gironummer Contributie 3602625 - CKV KVS Gironummer KVS Kamp 6097617 – KVS Jeugdkamp CLUBHUIS: ’t Hokje, Cremerweg 2 2597 LS Scheveningen Tel: 070-3500471 SLEUTELADRES: Nico Orru Hortensiastraat 96 Tel. 06 - 18607154 Vrijwilligerscoordinator vrijwilligers@kvs-korfbal.info

BESTUUR: Voorzitter Secretaris Penningmeester Technische Zaken Externe Zaken Organisatie Kantine Commissie Contact Senioren 1,2 en 3 Senioren 4 en 5 Senioren 6 en 7 Jeugd A en B Jeugd C en D Jeugd E en F Recreanten Welpen

Gert-Jan de Jager Corrie van Dijk Michel Heemskerk Nanda Bruijstens Ronald Parmentier Sander van Houten Nico Orru

 070 - 3231580 070 - 3258226 070 - 3556766 06 - 12319228 06 - 29462275 06 - 28025903 06 – 18607154

Arnold v.d. Harst Lisanne de Jong Petra Rog Karin Knoester Ingrid van Houten Esther Korving Hens Meengs Marion de Jager Anne van Arkel

06 - 20228650 06 - 40952485 06 - 28995443 070 - 3555525 06 - 39898305 06 – 23474688 070 - 3503514 070 – 3231580 06 – 28548427

Inhoud: BELICHT ............................................................. 6 BALSPONSOR ..................................................... 6 KANTINE ............................................................ 8 AGENDA ............................................................. 8 ZOEK .................................................................. 8 KORFBALSCHOOL ............................................... 10 SPEELTUIN ......................................................... 10 KAARTVERKOOP ................................................. 12 TEAM VAN DE WEEK ........................................... 12 SPONSORCOMMISSIE ........................................ 12 SOKKEN ............................................................. 12 TOPSPORT ......................................................... 12 SCHEIDSRECHTERS ............................................ 14 JURYTAFEL ......................................................... 14 ZAALCOMMISSARIS ........................................... 16 KVS/MARITIEM 1 ............................................... 18 SENIOREN .......................................................... 18 JEUGD A - B........................................................ 21 JEUGD C – D ....................................................... 22 JEUGD E - F ........................................................ 25 ACTIVITEITEN.................................................... 27 WELPEN ............................................................. 29 PROGRAMMA 25-01-2014 .................................. 29 KAMP ................................................................. 30

Zaterdag 11 januari om 19.40 uur in sporthal Houtrust Die Haghe – KVS/Maritiem TOP op zaterdag 18 januari in sporthal De Blinkerd: KVS/Maritiem 1 – Rust Roest 1 18.20 KVS/Maritiem 2 – Rust Roest 2 16.50 KVS/Maritiem 3 – TOP 3 KVS/Maritiem A1 – AW.DTV A1 15.30 KVS/Maritiem B1 – De Meervogels B1 12.00 KVS/Maritiem C1 – De Meervogels C1 11.00 KVS/Maritiem D1 – Refleks D1 10.00

uur uur 19.45 uur uur uur uur uur

3


4


5


BELICHT Allereerst wil ik u namens het bestuur de beste wensen, gezondheid en voorspoed overbrengen voor 2014. ‘Al het nodige’ zeggen we dan op Scheveningen. Wat dat nodige betekent is voor iedereen anders. Wat ga ik anders, beter of minder doen, welke nieuwe weg sla ik in? Welk goed voornemen het ook mag zijn, veel succes en geef niet te snel op! Mooie prestaties KVS Maritiem 1 wist in de uitwedstrijd tegen KCC met goed spel de volle winst te halen en zo ongeslagen de 1e helft van het zaalseizoen af te sluiten. Een prestatie van formaat. Verwachtingsvol kijken we uit naar de 2e helft. Ook KVS Maritiem 3 en KVS Maritiem 6 staan bovenaan maar met de concurrentie op gelijke hoogte of er vlak achter. Een pittige strijd wacht dus. Een ander opvallend team is de D1. Net als KVS Maritiem 1 wist de D1 tot nu toe alle wedstrijden in de zaal te winnen en is goed op weg hun ambitie, bovenin meedoen en misschien zelfs promoveren, waar te maken. Onzichtbaar? Nu zichtbaar. Op de ledenvergadering werd er al even bij stil gestaan… het vaak onzichtbare werk dat wordt verricht door de verschillende commissies (technische, onderhoud, sponsor, kantine, feest, secretariaten enz, enz.) en andere vrijwilligers. Veel dank zijn we deze leden, die KVS draaiend te houden, verschuldigd. Aan het begin van een nieuw jaar is het nog eens goed dat te benadrukken. Dankzij de wervingsactie zijn veel vrijwilligersfuncties bezet, maar diverse plekken kunnen worden versterkt of ontlast. Schroom niet en benader mij. Activiteiten Dat KVS zich op een breder vlak organiseert dan alleen top- en wedstrijdsport mag bekend zijn en laat zich met twee recente activiteiten het beste illustreren. Met ruim 50 deelnemers werd op 30 december het jaar 2013 leuk afgesloten met een ‘4 tegen 4’ toernooi. Na afloop werd in het clubhuis nog gezellig nagekaart. En over kaarten gesproken. Ook de kerstklaverjasdrive was een groot succes met 56 spelers. Het was dus dringen voor de prijzen, maar voor de onfortuinlijke spelers was er nog kans bij de loterij. Haagse Derby. Wat bij de uitwedstrijd tegen KCC opviel was het gegroeide aantal KVS-supporters. We hopen, maar na de recente prestaties verwachten we eigenlijk dat bij de komende wedstrijden veel supporters aanwezig zullen zijn. Eerst wacht op 11 januari de Haagse derby tegen Die Haghe in sporthal Houtrust en volgende week de thuiswedstrijd tegen Rust Roest. Op het oog wat makkelijkere tegenstanders maar in de eerste confrontaties was het verschil klein. Uw support is dus welkom en nodig! Groet en een sportief 2014 toegewenst, Sander van Houten

BALSPONSOR Zaterdag 18 januari 18.20 uur in De Blinkerd

KVS/Maritiem – Rust Roest Balsponsor:

Koffiehuis ’t Pleintje 6


7


KANTINE wordt De verkoop van alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar is door de rijksoverheid per 1 januari 2014 verboden. Reden daarvoor is dat de overheid jongeren wil beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. De hersenen van jongeren zijn nog in ontwikkeling. Drankgebruik in de puberteit kan de opbouw van de hersenen beschadigen. Er komt geen overgangsregeling voor de jongeren die dan 16 of 17 jaar zijn en aan wie op dit moment wél alcohol mag worden geschonken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de preventie en de handhaving van het nieuwe beleid. Als bestuur van KVS/Maritiem zullen we de regels moeten respecteren en handhaven. Of we het hier nu wel of niet mee eens zijn en welke argumenten we daar voor hebben is eigenlijk niet heel erg belangrijk. Wij willen als vereniging de jeugdige leden zo weinig mogelijk uitsluiten van activiteiten. We moeten echter wel garant staan voor handhaving. Wij vermoeden dat handhaving tijdens feesten het moeilijkst zal zijn. Op kleinschaliger activiteiten denken wij dat dit beter te regelen is. Vanaf   

1 januari 2014 zullen we daarom de volgende regels gaan hanteren: Feesten worden 18+ ZAAV’s en eventuele ‘spelavonden’ (bijvoorbeeld darts of poker) blijven vooralsnog 16+ Tijdens “normale” openingstijden van het Hokje en tijdens ZAAV’s en dergelijke: o Verkoop alcoholhoudende drank alleen aan 18+ o Consumptie alcoholhoudende drank alleen door 18+

Officieel is de verkopende partij er verantwoordelijk voor dat de alcoholhoudende drank niet wordt gegeven aan personen onder de 18 jaar. Indien dit wel gebeurt zullen we alle betrokkenen ter verantwoording roepen. Breng de vrijwilligers die achter de bar staan niet in verlegenheid en bestel geen alcohol als je jonger bent dan 18 jaar. Als je wel ouder bent vragen we je mee te werken en geen alcohol te kopen voor iemand die wel jonger is dan 18 jaar! Als wij bij een controle de regels niet goed blijken te handhaven hangen ons stevige boetes en de kans op sluiting boven het hoofd. Bestuur KVS/Maritiem

AGENDA Zaterdag 11 januari 2014 Vrijdag 17 januari 2014 Zaterdag 18 januari 2014 Vrijdag 7 februari 2014 Vrijdag 14 februari 2014 Woensdag 9 april 2014 Zaterdag 19 juli 2014 t/m 26 juli 2014

Darttoernooi 16+, aanvang 22.00 uur Sponsoravond Darttoernooi 16-, aanvang 20.30 uur Diner selectie Wijnproefavond Schoolkorfbaltoernooi KVS Kamp

ZOEK Ik ben op zaterdag 14 december in de Blinkerd mijn spelersshirt (sponsor: Groeneveld Keukens, rugnummer: 16) kwijtgeraakt. Ik heb het bij de Blinkerd gevraagd, bij mijn teamleden maar niemand heeft mijn shirt. Weet iemand waar mijn shirt is?? Emmy Parmentier (A2)

8


9


KORFBALSCHOOL De eerste Korfbalschool van Den Haag Waar de Toppers van de toekomst worden opgeleid! Woensdag 15 januari 2014 start weer de korfbalschool voor de D1-2, E1-2 en F jeugd De TSC heeft zich onder andere als doel gesteld om ervoor te zorgen dat de jeugdopleiding van KVS weer excellent wordt. In de startnotitie van de TSC is aangegeven dat jeugdspelers moeten worden opgeleid tot topspelers die in de Korfballeague kunnen spelen. Daarbij vinden we het belangrijk dat aan het begin van de jeugdopleiding veel aandacht wordt besteed aan techniek. Hoe ouder de spelers worden, hoe meer aandacht moet worden gegeven aan tactiek en kracht. Goede trainers, goede faciliteiten, goede medische ondersteuning, een duidelijke rode draad en veel trainingsuren zijn essentieel voor een excellente jeugdopleiding. De eerste korfbalschool van Den Haag KVS opent in september 2012 de eerste korfbalschool van Den Haag! Met de KVS Korfbalschool krijgt KVS een kwalitatief sterke jeugdopleiding. Op termijn moeten daar de talenten uit komen die KVS aan de top van Nederland brengen en houden. Binnen de KVS korfbalschool trainen op woensdag alle jeugdselecties centraal onder begeleiding van twee topjeugdtrainers. Deze trainingen vinden plaats in sporthal De Blinkerd in Scheveningen. Tijdens deze trainingen zal veel aandacht worden besteed aan de individuele ontwikkeling van de jeugdspelers. Diverse thema’s zullen worden behandeld, zoals schot, 1-1 aanvallen/ verdedigen, aansteunen en rebound. Voorafgaand aan de trainingen kunnen de jeugdspelers onder begeleiding huiswerk maken. We willen Ardis hartelijk danken dat zij dit allemaal mogelijk maken. Om de korfbalschool te kunnen uitvoeren zijn er ook financiÍle middelen nodig. Ardis heeft hierin een belangrijke bijdrage geleverd. We zijn blij met deze partner en willen hen dan ook hartelijk danken. www.ardis.nl Kijk voor het volledige schema op http://www.kvskorfbal.info/korfbal/index.php/vereniging/de-kvs-korfbalschool

SPEELTUIN De KVS club van 50/100 voor een nieuwe speeltuin! Al jaren heeft KVS de club van 50 en de club van 100. Daar is veel geld mee gespaard. Dit jaar willen we de inkomsten hiervan investeren in een nieuwe speeltuin voor alle kinderen van KVS. De speelattributen zijn verouderd en toe aan vernieuwing. We hebben de ambitie om voor de start van het 2de helft veld de speeltuin te vernieuwen met nieuwe speelattributen zoals een nieuwe schommel, wipwap, klimtoestel en vaste tafeltennistafel. Een groot deel van de kosten kunnen we dekken met de inkomsten van de club van 50/100 maar helaas niet alles. Daarom deze oproep. Zou u een bijdrage willen leveren aan de nieuwe speeltuin, sponsor dan de club van 50 of de club van 100. U kunt 50 euro of 100 euro overmaken op rekeningnummer 3602625 t.n.v. ckv KVS, onder vermelding van de club van 50/100 met uw naam erbij. Uw naam wordt ook vermeld op het sponsorbord welke in het clubhuis hangt! Meer informatie over de club van 50/100, contact Sander Peters ik@sanderpeters.com

10


11


KAARTVERKOOP Zat. Zat. Zat. Zat.

18-1 8-2 15-2 22-2

KVS/Maritiem KVS/Maritiem KVS/Maritiem KVS/Maritiem

– – – –

Rust Roest 16.00 Oranje Wit 17.00 DeetosSnel 16.00 KCC 17.30

– – – –

18.30 18.30 18.30 20.00

uur uur uur uur

Dick en Anne Borgman Corrie van Dijk en Tineke Bal Arie en Cobie de Graaf Marion de Graaf en Janny Mos

TEAM VAN DE WEEK Oplooprooster 18-01-2013: KVS 08-02-2013: KVS 15-02-2013: KVS 22-02-2013: KVS

/ / / /

Maritiem Maritiem Maritiem Maritiem

1 1 1 1

- Rust Roest 1 - Oranje Wit 1 – DeetosSnel 1 - KCC 1

18.20 18.15 18.15 20.00

uur uur uur uur

KVS/Maritiem KVS/Maritiem KVS/Maritiem KVS/Maritiem

E2 + E3 D3 E1 D1

SPONSORCOMMISSIE Uitslag raden… Zaterdag 18 januari in De Blinkerd

KVS/Maritiem – Rust Roest Zaterdag 18 januari kunnen we weer een gokje wagen op de uitslag. Kosten 1 euro per uitslag, de winnaar ontvangt 50% van de inzet.

SOKKEN KVS SOKKEN Zaterdag 18 januari zijn de sokken in De Blinkerd te koop bij de entree van de wedstrijd KVS/Maritiem – Rust Roest . Prijs 8 euro per paar.

TOPSPORT Evaluatie voor KVS/Maritiem 1, 2, 3 en A1 Halverwege het seizoen is een mooi moment om met elkaar te evalueren en hoe we dit seizoen ervaren. Wat is goed? Wat kan er beter? Wat moet anders? De evaluatie wordt naderhand met de trainers en staf besproken. Het schema van de evaluaties: Maandag 6 januari, 20.00 uur KVS/Maritiem 1 Maandag 6 januari, 20.30 uur KVS/Maritiem 2 Maandag 6 januari, 21.00 uur KVS/Maritiem A1 Dinsdag 7 januari, 21.00 uur KVS/Maritiem 3

(Blinkerd) (Blinkerd) (Blinkerd) (Houtrust) De Topsportcommissie

12


13


SCHEIDSRECHTERS Aanwijzing scheidrechters aspiranten en pupillen      

Je kan niet afbellen voor deze taak Je mag wel onderling ruilen, als je dat doet blijf je overigens wel verantwoordelijk. Mocht je ruilen laat het mij via vrijwilligers@kvs-korfbal.nl even weten !! Weet je van te voren dat je in een bepaalde periode niet kunt (bijvoorbeeld vakanties) laat het me dan ook even weten, dat voorkomt ruilen. Als je niet aan je verplichting voldoet, word je opnieuw aangewezen en dien je een extra dienst te voldoen. Neem zelf een fluit mee !!!!!!!!!!!!!!!15 minuten voor aanvang melden bij de COACHES !!!!

Zaterdag 11 januari : 09:00 KVS / Maritiem 09:00 KVS / Maritiem 09:00 KVS / Maritiem 10:00 KVS / Maritiem 11:00 KVS / Maritiem 12:00 KVS / Maritiem 13:00 KVS / Maritiem 14:00 KVS / Maritiem 15:00 KVS / Maritiem Zaterdag 18 januari : 9:00 KVS / Maritiem 10:00 KVS / Maritiem Zaterdag 25 januari : 09:00 KVS / Maritiem 09:00 KVS / Maritiem

F1 - ZKV F1 F3 - Crescendo F1 F4 - ONDO F4 E2 - Pernix E1 D2 - Refleks D3 B2 - ALO B2 B3 - ONDO B4 C4 - KZ Danaiden C3

Justin Spaargaren Anne van Groen Bryan Jongejan Laura vd Zijden Corne Pronk Freek de Groot Bram van Nieuwenhuizen Paul Bal

C5 - Dubbel Zes '66 C1

David Orru

D3 - Avanti D4 D1 - Refleks D1

Corne Pronk Peter Jongman

F1 - Refleks F1 F3 - Die Haghe F2

Peter Voituron Igor Nadorp

09:00

KVS / Maritiem F2 - Avanti F4

Sander van Houten

10:00

KVS / Maritiem D2 - Fortuna / MHIR D3

Corne Pronk

11:00

KVS / Maritiem D1 - Avanti D2

Diana Boogaard

12:00

KVS / Maritiem C5 - ONDO C4

Sanne Meijdam

13:00

KVS / Maritiem C4 - Valto C3

Hidde de Jager

14:00

KVS / Maritiem C3 - ODO C2

Fabiën Taal

17:15

KVS / Maritiem A3 - Valto A3

Laurens Overwater

Vriendelijk groet, Sander van Houten,

vrijwilligers@kvs-korfbal.info

JURYTAFEL Op zaterdag 18 januari 2014 ziet de bezetting er als volgt uit: Aanv.

Wedstrijd

Juryvoorzitter Tijd & scorebord

15:30 KVS/Maritiem A1-AWDTV A1 Rob Dijkhuizen

Ciska Nadorp

Schotklok Bram v. Nieuwenh.

16:50 KVS/Maritiem 2-Rust Roest 2 Theo Dijkhuizen Gert-Jan de Jager Peter van der Zwan 18:20 KVS/Maritiem 1-Rust Roest 1 KNKV

Anja v. Nieuwenh. Jan v. Nieuwenh.

Omroep tijdens KVS/Maritiem 1: Leendert Pollie Succes! Peter van der Zwan (06-42813861)

14


15


ZAALCOMMISSARIS De regels:  Je kunt niet afbellen voor deze taak; Je mag wel onderling ruilen, als je dat doet blijf je wel verantwoordelijk; Als je hebt geruild, wil je dit dan aan mij doorgeven per e-mail? Als zaalcommissaris:  ! ben je een kwartier voor tijd aanwezig;  ben je verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijden;  zie je er op toe dat niemand de hal betreedt met straatschoenen;  zie je er op toe dat niemand etenswaren en drank nuttigt in de hal;  verwijs je spelers die willen inlopen naar boven of naar de ruimte achter de kleedkamers;  zie je er op toe dat alleen spelers in de zaal zijn. Alle anderen verwijs je naar de tribune;  bedien je het scorebord; niet tijdens de wedstrijden van 1,2 en A1  als een wedstrijd uitloopt: je verzoekt de scheidsrechter van de volgende wedstrijd de 2e helft in te korten, zodanig, dat de daarop volgende wedstrijd weer op tijd kan beginnen,  ga je een kwartier vòòr aanvang van de wedstrijd op zoek naar de aangewezen scheidsrechter. Indien geen scheidsrechter aanwezig, ben je verplicht de wedstrijd te fluiten;  ben je op de hoogte dat spelersboekjes en presentielijsten zich bevinden in de ruimte, vlak voor de ingang (links) van de speelhal. Alleen daar moeten scheidsrechters en aanvoerders de boekjes tekenen; teken je zelf de aanwezigheidslijst. Zaterdag 11 januari 2014 Zaterdag 18 januari 2014 08.45 - 11.05 Mariel de Jong 08.45 - 11.00 Pascal Taal 11.05 - 13.15 Anne-Louise de Vries 11.00 - 13.00 Floor de Gier 13.15 - 15.30 Manouk den Heyer 13.00 - 15.00 Peter Voituron 15.30 - 17.45 Daniel Vink 15.00 - 17.00 Dan Woolmer 17.45 - 19.45 Guus Pronk 17.00 - 19.00 Sanne Meydam 19.00 – 21.00 Tjeerd de Jager Zaterdag 25 januari 2014 Zaterdag 1 februari 08.45 - 11.05 Pieter den Dulk 08.45 - 11.05 Bryan Jongejan 11.05 - 13.00 Linda van de Zijden 11.00 - 13.00 Liesbeth de Groot 13.00 - 15.00 Anne van Groen 13.00 - 15.00 Maarten den Dulk 15.00 - 17.00 Paul Bal 15.00 - 17.00 Lisa Dijkhuizen 17.00 - 19.00 Freek de Groot 17.00 - 19.00 Jenny Pronk 19.00 – 21.00 Elisa Verloop 19.00 – 21.00 Machiel Taal Zaterdag 8 februari Zaterdag 15 februari 08.45 - 11.00 Pieter Vink 08.45 - 11.00 Willemijn van de Berg 11.00 - 13.00 Arno Zuurmond 11.00 - 13.00 Marley Korodowoi 13.00 - 15.00 Kristy Spruit 13.00 - 15.00 Lianne de Graaf 15.00 - 17.00 Igor Nadorp 15.00 - 17.00 Isa Polman 17.00 - 19.00 Sjoerd den Dekker 17.00 - 19.00 Marcel Pronk 19.00 – 21.00 Fabian Taal 19.00 – 21.00 Selma Rahman Zaterdag 22 februari Zaterdag 1 maart 08.45 - 11.00 Anieke den Heyer 08.45 - 11.00 Claudia Waleboer 11.00 - 13.00 Justin Spaans 11.00 - 13.00 David Orru 13.00 - 15.00 Larissa Lazarom 13.00 - 15.00 Hidde de Jager 15.00 - 17.00 Naomi Timan 15.00 - 17.00 Erlinde de Graaf 17.00 - 19.00 Ilan Verboom 17.35 - 19.30 Daniel van de Berg 19.00 – 21.15 Christa Braunstahl 19.30 – 21.15 Bram van Nieuwenhuizen Zaterdag 8 maart 08.45 - 11.00 Kirstin Middleton 11.00 - 13.00 Floor de Gier 13.00 - 15.00 Stephan Vriesde 15.00 - 17.00 Niels Klaui 17.35 - 19.30 Jeroen de Graaf 19.30 – 21.15 Laurens Overwater marieldejong@msn.com

16


17


KVS/MARITIEM 1 KVS/Maritiem “Kerstkampioen”!!!! In Capelle waren veel Scheveningers aanwezig om KVS/Maritiem te steunen bij het behalen van die belangrijke koppositie. Spannend was het niet echt, want KVS/Maritiem was tijdens deze wedstrijd gewoon de betere ploeg. Ivan was weer ouderwets op schot en Antoine speelde zelfs de topspeler van KCC (Wilrik Wassink) uit de wedstrijd. Het niveau gaat bij KVS/Maritiem per wedstrijd omhoog en dat is belangrijk, want willen we kans maken op het behalen van de kruisfinales, de finale en uiteindelijk promotie naar de korfballeague, dan moet het niveau nog hoger. En dat is mogelijk, want KVS/Maritiem heeft nog niet alles laten zien en kan nog beter. A.s. zaterdag staat de haagse derby Die Haghe – KVS/Maritiem op het programma. Lekker dicht bij huis; leden die in Duindorp en het Statenkwartier wonen is Houtrust zelfs dichterbij dan De Blinkerd!!!! De verwachting is dan ook dat er weer heel veel KVS-ers aanwezig zullen zijn. We zijn nu halverwege de competitie, iedereen heeft éénmaal tegen elkaar gespeeld, KVS/Maritiem heeft inmiddels al 5 punten voorsprong op nummer 3. De nummers 1 en 2 plaatsen zich namelijk voor de kruisfinale. Die Haghe, de tegenstander van a.s. zaterdag, heeft slechts 1 punt, maar dat zegt niets over de kwaliteit van het team, want de meeste wedstrijden verloren zij met slechts 1 punt verschil, zo ook de eerste wedstrijd tegen KVS/Maritiem. Het zal daarom in Houtrust mogelijk weer een spannende wedstrijd worden. Bij Die Haghe speelt een oude bekende -Sander Kok- en we kennen de kwaliteit van Sander maar al te goed! Een week later ontmoeten we weer oude bekenden; in De Blinkerd spelen we dan tegen Rust Roest uit Eindhoven, waar Jan Nelen trainer/coach is van het eerste en Djinn Schot trainer/coach van het tweede! 1 KVS / Maritiem 1

7

7

0

0

14

165

144

(21)

2 KCC / Delta Logistiek 1

7

5

1

1

11

168

146

(22)

3 DeetosSnel 1

7

4

1

2

9

165

156

(9)

4 GKV 1

7

3

1

3

7

165

157

(8)

5 Tempo 1

7

3

0

4

6

157

147

(10)

6 Oranje Wit 1

7

2

1

4

5

141

157 (-16)

7 Rust Roest 1

7

1

1

5

3

123

161 (-38)

8 Die Haghe 1

7

0

1

6

1

154

170 (-16)

SENIOREN Uitslagen zaterdag 21-12-2013 KCC 1 - KVS/Maritiem 1 Avanti 3 - KVS/Maritiem 3 KVS/Maritiem 5 - Excelsior 5

21-25 16-24 15-13

KCC 2 - KVS/Maritiem 2 KIOS 3 - KVS/Maritiem 4 KVS/Maritiem 6- Fiks 4 Velocitas 7 - KVS/Maritiem 7 De laatste speelronde is ondertussen alweer 3 weken geleden. KVS 1 wist concurrent op een niet al te moeilijke manier van zich af te schudden. KVS 2 bleef wel in de buurt, maar ook niet verder dan dat. KVS 3 en 4 scoorden er lustig op los. KVS 5 moest goed bij de les blijven om te voorkomen dat Excelsior ze zou verrassen. Ook KVS 6 won met ruim verschil. Alleen KVS 7 had een moeilijke zaterdag.

21-17 6-20 19-12 17-7

I.v.m. een inhaalwedstrijd van de A3 op woensdag 29-1 om 20 uur in de Blinkerd, trainen KVS/Maritiem 3 en 4 samen van 21 - 22 uur. Wedstrijdprogramma zaterdag 11-1-2014 Die Haghe 1 - KVS/Maritiem 1 aanv. 19.40 uur, verz. i.o.o., Houtrust opst.: bekend, res. KVS/Maritiem 2 HKV/OE 2

- KVS/Maritiem 2

aanv. 17.55 uur, verz. i.o.o., HKV/Ons Eibernesthal opst.: bekend Res. Naomi (3), Pieter en Linda (A1)

18


Die Haghe 2

- KVS/Maritiem 3

aanv. 17.55 uur, verz. 16.45 uur, Houtrust opst.: Sandra, Erlinde, Nanda, Christa, Jenny Timo, Tim, Niels, Sjoerd, Dan Res. : Marije, Martine (A1), Bastiaan en Mauro (A1)

ZKC ’31 3

- KVS/Maritiem 4

aanv. 17.05 uur, verz. 15.00 uur, De Tref opst.: Manouk, Lisa, Isabel?, Laura, Selma, Kristy Jeroen, Rik, Tjeerd, Faab, Laurens

KVS/Maritiem 5

- Achilles 3

aanv. 17.15 uur, aanw. 16.30 uur opst.: Annemiek, Lisan, Sanne, Liesbeth, res.Lianne (6) David, Freek, Jan, Floor, Machiel Let op: Zelf voor een scheidsrechter zorgen !

KVS/Maritiem 6

- De Meervogels 5

aanv. 18.30 uur, aanw. 17.45 uur opst.: Rianne, Anieke, Lianne, Nienke, Jasmijn Herman, Johan, Daniël, Jeroen, Pieter, Daniël Let op: Zelf voor een scheidsrechter zorgen !

KVS/Maritiem 7

- Madjoe 7

Daphne 06-37323717

aanv. 16.00 uur, aanw. 15.15 uur opst.:Daphne,Willemijn,Kirsten,Jane,res.Lisan/Annemiek Paul, Bram, David, Arno, Guus Let op: Zelf voor een scheidsrechter zorgen !

Wedstrijdprogramma zaterdag 18-1-2014 KVS/Maritiem 1 - Rust Roest 1 aanv. 18.20 uur, opst.: bekend KVS/Maritiem 2

- Rust Roest 2

aanv. 16.50 uur, opst.: bekend res. Sandra (3), Linda (A1), Dan (3), Sjoerd (3)

KVS/Maritiem 3

- TOP 3

aanv. 19.45 uur, aanw. 18.45 uur opst.: Sandra, Erlinde, Nanda, Christa, Naomi, Jenny Marcel?, Timo, Tim, Niels, Sjoerd, Dan

KVS/Maritiem 4

- Fiks 3

aanv. 14.10 uur, aanw. 13.15 uur opst.: Manouk, Lisa, Isabel?, Laura, Selma, Kristy Jeroen, Rik, Tjeerd, Faab, Laurens

Rapid 4

- KVS/Maritiem 5

aanv. 14.00 uur, verz. 12.00 uur, Kennemer Sportcent. opst.: Annemieke, Lisanne, Sanne, Liesbeth, res. wna David, Freek, Jan, Floor, Machiel

Avanti 8

- KVS/Maritiem 6

aanv. 21.15 uur, verz. 20.00 uur, De Viergang opst.: Rianne, Anieke, Lianne, Nienke, Jasmijn Herman, Johan, Daniël, Jeroen, Pieter, Daniël

Adressen uitwedstrijden Houtrust - Laan van Poot 22, 2566 EC Den Haag, tel. 070-3655531 HKV/OE hal - Steenwijklaan 16, 2541 RL Den Haag, tel. 070-3292927 De Tref - Drielsewetering 84, 1509 KR Zaandam, tel. 075-6705486 Kenn. Sportcentr. - IJsbaanlaan 4a, 2024 AV Haarlem, tel. 023-5264424 De Viergang - Sportlaan 1a, 2641 AZ Pijnacker, tel. 015-3615444 Afbellen voor donderdag 20 uur 4 en 5 bij Lisanne, 06-40952485 6 en 7 bij Petra, 06-28995443, daarna bij je teamgenoot Schema dinsdagavond trainingen KVS/Maritiem 3. Houtrust 20-21 uur 7-jan. Richard Grotendorst 14-jan. Rob van der Stelt 21-jan. Leon Knoester/Lennart Br. 28-jan. Arnold v.d. Harst 4-feb. Rob van der Stelt 18-feb. Jorg Kruit 25-feb . Richard Grotendorst 4-mrt. Rob van der Stelt Trainingen KVS/Maritiem 5/7 aanv. 20.00 uur DINSDAG in Houtrust 7 jan. Ido Mooi 14 jan. Peter v.d. Graaf 21 jan. Guido Dijkstra

19


20


JEUGD A - B Uitslagen zaterdag 21-12-2013 PKC A1 – KVS/Maritiem A1 22-17 Fortuna A2 - KVS/Maritiem A2 19-14 KVS/Maritiem B3 - DES B3 8-2 Uitslagen zaterdag 4-1-2014 ALO A2 - KVS/Maritiem A3 6-11

ZKV B1 - KVS/Maritiem B1 KVS/Maritiem B2 - DKC B2

10-7 5-8

ALO B2 - KVS/Maritiem B2 6-7

Allereerst voor iedereen de beste wensen, een gezond en sportief 2014! De laatste speeldag van het jaar werd door de tegenstanders aangegrepen om de punten mee te nemen. Helaas lukte dat bij bijna alle teams, alleen B3 stak daar een stokje voor. Met uitzondering van A2 draaien alle teams in de middenmoot mee. Geen slechte prestatie en hopelijk is voor A2 de volgende overwinning in het nieuwe jaar snel een feit. De A3 en de B2 speelden hun eerste wedstrijd in 2014 en behaalden beide een overwinning, een fijne start. Hopelijk kunnen de andere teams hun voorbeeld volgen. Veel succes allemaal. Programma zaterdag 11-1-2014 Fortuna A1 - KVS/Maritiem A1 aanv. 16:10 verz. 14.45 uur, coaches: Jesper en Marcel Fortuna-hal opst.: Linda, Larissa L, Martine, Isa res. wna Bastiaan, Mauro, Pieter R, Peter res. Wna Rijders: Martine, Larissa, Isa Die Haghe A1 - KVS/Maritiem A2 aanv. 16:35, aanw. 15.45 uur, coaches: Kevin en Rik Houtrust opst.: Emmy, Larissa, Anne, Annabel , Anne-Louise Pieter V, Ilan, Pascal, Justin, Stephan KZ B1 - KVS/Maritiem B1 De Sprong

aanv. 14:55 , verz. 13.00 uur, coaches: Cees,Antoine B,Richard opst.: Roos v Gr, Esther, Christine, Naomi res. Wna Jamie, Jarmo, Noah, Ronan res. Kees (B2) Rijders: Christine, Noah, Jarmo

KVS/Maritiem B2 - ALO B2

aanv. 12:00, aanw. 11.15 uur coaches: Marije, Martine opst.: Milou, Alise, Sanne, Jisca res. Anna (B3) Olaf, Mike, Darren, Kees res. Marc (B3)

KVS/Maritiem B3 - ONDO B4

aanv. 13:00, aanw. 12.15 uur coaches: Daphne, Marije opst.: Anna, Simone V,Lidianne, Marieke (Sim.) res.Jisca (B2) Yannick B, Marijn, Marc, Thomas res. Olaf (B2)

Programma zaterdag 18-1-2014 KVS/Maritiem A1 – AWDTV A1 aanv. 15:30, aanw. 14.30 uur,coaches: Jesper en Marcel opst.: Linda, Larissa L, Martine, Isa res. wna Bastiaan, Mauro, Pieter R, Peter res. Wna KVS/Maritiem A2 - Valto A1

aanv. 13:00, aanw. 12.15 uur, coaches : Kevin en Rik opst.: Emmy, Larissa, Anne, Annabel , Anne-Louise Pieter V, Ilan, Pascal, Justin, Stephan

KVS/Maritiem B1 - Meervogels B1 aanv. 12:00, aanw. 11.00 uur, coaches: Cees,Antoine B,Richard opst.: Roos, Esther, Christine, Naomi res.Anne-Louise (A2) Jamie, Jarmo, Noah, Ronan res. Ilan (A2), Kees (B2) Weidevogels B3 - KVS/Maritiem B2 aanv. 15:15, verz. 13.45 uur, coaches: Marije, Martine Rijneveen Bleiswijk 0pst.: Milou, Alise, Sanne, Jisca res. Naomi (B1) Olaf, Mike, Darren, Kees res. Sandro (C2) Rijders: Mike, Kees, Darren

21


Valto B3 - KVS/Maritiem B3 Vreeloo-hal

aanv. 13:30, verz. 12.00 uur, coaches: Daphne, Marije Opst.: Anna, Simone V , Lidianne, (Sim.) Marieke res.Indy (C2) Yannick B, Marijn, Marc, Thomas res.Tim (C2) Rijders: Anna, Simone P, Marieke

Sporthallen: Fortunahal, Schoemakerstraat 342, 2629 VH Delft Houtrust, Laan van Poot 18, 2566 EC Den Haag De Sprong, Molenwerf 1, 1541 WR Koog aan de Zaan Rijneveen, Rembrandtlaan 40, Bleiswijk Vreeloo-hal, Veilingweg 16, De Lier Inhaalwedstrijd KVS/Maritiem A3 - HKV/OE A3 woensdag 29-1, aanvang 20.00 uur in de Blinkerd. De training van de A1 komt daardoor te vervallen. Afbellen vóór donderdag 20 uur bij Karin Knoester tel.070-3555525, ná die tijd bij coaches/ trainers.

JEUGD C – D Allereerst willen wij iedereen een heel gelukkig, liefdevol en sportief 2014 toewensen!! Fleur uit de C1, Bart uit de C2 en Marjolein uit de C3 zijn nog geblesseerd. Hopelijk mogen en kunnen jullie weer snel spelen in het nieuwe jaar. Uitslagen zaterdag 21 december 2013 OVVO C1- KVS/Maritiem C1 12-8 KVA C1 - KVS/Maritiem C2 10-3 KVS/Maritiem C3 – ODO C2 8-6 !!! KVS/Maritiem C4 – Phoenix C3 4-1 !!! Ready C2 -KVS Maritiem C5 6-3 SDO/ D1- KVS D1 6-13 !!! KVS/Maritiem D2 –ONDO D3 5-12 KVS/Maritiem D3- ONDO D4 2-4 Dit was de laatste competitiezaterdag in 2013. C1 had weer een aardig reisje en kon de punten niet meenemen naar Scheveningen. C2 moest ook een ritje maken en ook KVA was te sterk. C3 speelde om drie uur thuis tegen ODO, vier spelers hadden al een wedstrijd gespeeld, maar deze meiden en jongens hebben een goede conditie. In de pauze stond het 2-2 daarna kwamen jullie zelfs 4-2 achter, maar jullie lieten je niet kennen en speelden heel goed rond en zo kwamen er mooie doelpunten en de overwinning! Was een erg leuke wedstrijd, ik heb genoten! C4 speelde voor de C3. Corné nog bedankt voor het fluiten! Door afbellen en niet aanwezig zijn, hadden jullie 4 invallers nodig! Wel is de 1e overwinning een feit! C5 speelde uit in de Transvaalhal en waren in de 1e helft een beetje onder de indruk van de lange, grote tegenstanders en stonden daarom 0-4 achter, maar in de 2e helft ging het een stuk beter, uiteindelijk met 6-3 verloren, ik heb er vertrouwen in dat we snel in het nieuwe jaar punten gaan pakken. D1 moest uit en won weer gemakkelijk! Dit gaat wel heel goed hoor, ga zo door! Ongelooflijk wat jullie de afgelopen maanden hebben geleerd! D2 moest tegen de koploper en verloor! D3 speelde ook tegen Ondo, ook verloren, maar jullie verdediging is echt goed hoor, jullie verliezen nooit met een groot aantal, nu nog oefenen op de aanval, dan komen de doelpunten vanzelf. Doordat alle teams moesten spelen en er mensen hadden afgebeld en geblesseerd waren hebben sommige meerdere wedstrijden gespeeld: Mano 2,5, Valentin, Frederique,Julie, Liam, Richard, Peter allemaal 2 en Juan 1,5. Bedankt invallers/invalsters! Uitslagen zaterdag 4 januari 2014 GKV D1-KVS/Maritiem D1 2-5 !!!! ONDO D3 -KVS/Maritiem D2 9-1 Weidevogels D3-KVS /Maritiem D3 7-2 De eerste competitiedag in het nieuwe jaar. Alle C- teams mochten nog een weekje uitrusten. De D-teams kwamen wel alle drie in actie. Niet in de Blinkerd. D1 tegen GKV in Overbosch, ik heb gehoord dat het niet de beste wedstrijd was, maar er werd wel gewonnen!! De D2 speelde tegen ONDO net zoals twee weken geleden in de Blinkerd, nu in Hoek van Holland en de dames van de D3 gingen naar Bleiswijk. Beide teams verloren. Programma 11 januari 2014 (D1 en D3 vrij) DeetosSnel C1 -KVS/Maritiem C1 Aanv. 13.25 u Verz 11.50 Coach:Sander(2x),Ivan Deetoshal Opst: Fleur, Roos , Lynn en Celeste Roland, Christiaan, Jesse, Madjid Rijders : Roos, Fleur en Lynn

22


Badhoevedorp C1 -KVS/Maritiem C2 SPORTHOEVE

Aanv. 12.00 u. verz. 10.30 Coach:Jeroen,Johan Opst: Roel, Tommy, Sandro, Tim (Bart (gebles.) Emma, Indy, Noa, Simone en Fleur. Res.: Elian en Ruben. Rijders :Noa, Roel en Tim

Refleks C1 -KVS/Maritiem C3 De Schilp

Aanv. 11.20 u. verz. 10.20 u Opst: Julie, Frederique, Britney, Marjolein (Afw), Tamar Valentin, Mano, Juan , Nurretin Rijders : Julie, Valentin en Mano

KVS/Maritiem C4 – Danaiden C3 BLINKERD

Aanv. 14.00. verz. 13.30 u. Opst: Jamie, David,Bryan,Harvey,Jesse Liam, Irfan, Stefan Res : Richard

KVS/Maritiem C5- Dubbel Zes C1 BLINKERD

Aanv. 15.00 u. verz. 14.30 u Opst: Jorg, Peter, Richard, Joey. Richard zie C4 Amy, Desteny, Elyze en Rachel

D1 is vrij Elian en Ruben zie C2 KVS/Maritiem D2 – Refleks D3 BLINKERD

Aanv:11.00 verz. 10.30 Coach:Nico,Anne,Marieke, Opst: Jillian, Esmee, Eline, Jennifer Nick, Simon, Niels en Erin

Programma 18 januari 2013 (C2, C5 vrij) KVS/Maritiem C1-De Meervogels C1 Aanv. 11.00 u Verz 10.15 Coach:Sander(2x),Ivan BLINKERD Opst: Fleur, Roos , Lynn en Celeste Roland, Christiaan, Jesse, Madjid C2 vrij Fleur zie D1, Sandro, Indy, Tim zie B2/3 Refleks C1 -KVS/Maritiem C3 Marimbahal

Aanv. 15.40 u. verz. 14.40 u Opst Julie, Frederique, Britney, Marjolein (afw), Tamar Valentin, Mano, Juan , Nurretin Rijders : Britney,Marjolein en Frederique

Avanti C6 - KVS/Maritiem C4 BLINKERD

Aanv. 11.45. verz. 10.45 u. Opst: Jamie, David,Bryan,Harvey,Jesse Liam, Irfan, Stefan Res :Jorg Rijders : Liam, David en Stefan

C5 vrij Jorg zie C4, Elyze zie D3 KVS/Maritiem D1 –Refleks D1 BLINKERD

Aanv. 10.00 verz.9.15 Coach : Martin en Bastiaan Opst : Mirjam , Daphne, Lieke en Marlijn res. Fleur Melvin , Mats, Elian en Ruben res : w.n.a

DKC D1 -KVS/Maritiem D2 De Wippolder

Aanv:15.00 verz. 14.00 Coach:Nico,Anne,Marieke Opst: Jillian, Esmee, Eline, Jennifer Nick, Simon, Niels en Erin Rijders: Esmee, Simon en Erin

KVS/ Maritiem D3- Avanti D4 BLINKERD

Aanv. 9.00 u verz. 8.30 u coach : Anja Isabelle Opst: Aisha, Bo, Sarah, Michelle, Elin, Luca, Fatima inv:Elyze

Adressen: Deetoshal, Vorrinklaan 202, Dordrecht De Sporthoeve, Snelliuslaan 1, Badhoevedorp Marimbahal, Waldhoornplein 1, Rijswijk

De Schilp, Schaapweg 4, Rijswijk De Wippolder, Rijksstraatweg 9, Delft

Als je echt niet kunt spelen altijd afbellen. Niet aan een teamgenoot doorgeven dat je niet kunt spelen, altijd zelf bellen en het liefst voor donderdagavond 20 uur bij Ingrid van Houten, telefoon 06-39898305. Als je na donderdag ziek wordt of iets dergelijks melden bij je trainer.

23


24


JEUGD E - F Met de Kerstdagen nog in onze buiken en oud- en nieuw nog in de oren, gaan wij in dit eerste krantje van 2014 vol goede voornemens verder met de zaalcompetitie. Er staan weer mooie en spannende wedstrijden op het programma. Maar eerst nog even terug naar de wedstrijden van 21 december en 4 januari. Dan beginnen we natuurlijk met het fantastische gelijkspel van de E3 tegen Dijkvogels, waardoor Bo, Danita, Carlijn, Puck, Norah, Dean, Bregje, Jonathan en Derek hun eerste punt hebben binnen gehaald. Heel goed jongens (en meisjes natuurlijk)! De E1 eindigde 2013 ook prima met een overwinning op het beste E2-team van Nederland. De wedstrijd van afgelopen weekeinde tegen HKV/Ons Eibernest E1 was zeer spannend. Na een slap begin stond onze E1 op een gegeven moment zelfs 4 – 1 achter. Maar na een knallende peptalk in de rust (hadden Robin en Mauro nog wat vuurwerk over?) kwam er een heel ander E1 het veld in. Er werd gestreden voor elke bal, met mooie doelpunten van Enola, Lisa en Ruben als gevolg. Het werd 4 - 4 in een kolkende Eibernesthal. Super gedaan! Bedankt Mats en Ruben voor het invallen. De E2 speelde – net als de E3 – zijn laatste wedstrijd van 2013 tegen Dijkvogels. Zij verloren echter helaas. De dubbele KVSDijkvogels-wedstrijden van beide E-teams leidden wel per ongeluk tot een verwisseling van de uitslag op de site. Dat is natuurlijk hersteld. De eerste wedstrijd van 2014 kon de E2 niet winnend afsluiten. Koploper Fortuna was een maatje te groot. Met dank aan Mike en Tim voor het meespelen. Minke kan voorlopig niet meespelen bij de E2. Een vervelende blessure aan haar enkel zorgt ervoor dat ze even rust moet houden. Beterschap, Minke! Bij de F-jes was het op 21 dec. vooral heel spannend bij de F4, dat thuis verrassend de leiding nam tegen HKV. Helaas scoorden de ‘Ooievaars’ in de laatste minuten nog twee doelpunten tegen, waardoor nipt werd verloren met 5-6. Jammer jongens, toch een hele goede prestatie! De F3 deed zijn uiterste best, maar kon geen vuist maken tegen de ongeslagen koploper ONDO. Tegen Pernix liep het afgelopen weekeinde onder leiding van hun nieuwe medecoach Mike (B2) als een trein! 0 – 9 winst! Geweldig gedaan F3, met invallers Fennik en Marit (bedankt!) De F2 zag zijn goede reeks van de laatste weken ruw onderbroken door koploper DKC, al bleef de schade beperkt tot 4-1. De F1 sloot 2013 af met een mooie winstpartij. Tegen Avanti F1 werd er weer lekker veel gescoord. De rest van het seizoen moet de F1 het zonder Puk doen. Zij kon het korfballen niet meer combineren met haar turnen en heeft uiteindelijk voor het turnen gekozen. Jammer voor de F1, maar veel succes Puk! De komende twee weken hebben we weer een vol programma. Zet ‘m op kids en maak er wat moois van! Uitslagen zaterdag 21 december: KVS/Maritiem E1 – TOP E2 8–3 Dijkvogels E1 – KVS/Maritiem E2 5–1 KVS/Maritiem E3 – Dijkvogels E2 0–0 Avanti F1 – KVS/Maritiem F1 6 – 14 Uitslagen zaterdag 4 januari: HKV/Eib. E1 – KVS/Maritiem E1 4–4 Fortuna E3 – KVS/Maritiem E2 13 – 2

DKC F1 – KVS/Maritiem F2 4–1 KVS/Maritiem F3 – ONDO F2 5–9 KVS/Maritiem F4 – HKV/O.Eib. F2 5 – 6 Pernix F2 – KVS/Maritiem F3

0–9

Programma zaterdag 11 januari 2014 (E1 vrij): KVS/Maritiem E2 – Pernix E1

Aanv. 10.00, verz. 09.30 uur. Coach: Morven Opst. Lotte, Minke (gebles.), Reane, Tessa, Jannick, Joris, Cees, Youri, Roy. Reserve: Janou (E1)

Valto E2 – KVS/Maritiem E3

Aanv. 11.15, verz. 10.15 uur. Coaches: Emmy, Annabel, Larissa Opst. Bo, Danita, Carlijn, Puck, Norah, Dean, Bregje, Jonathan, Derek Rijders: Carlijn, Bregje en Derek

KVS/Maritiem F1 – ZKV F1

Aanv. 09.00, verz. 08.40 uur. Coaches: Pieter en Peter Opst. Annelin, Jara, Mike, Fennik, Senne

VEO F2 – KVS/Maritiem F2

Aanv. 09.00, verz. 08.10 uur. Coaches: Rianne en Shirley Opst.: Hannah, Batoul, Rodijna, Emile, Tim, Estelle Rijders: Hannah en Emile

25


KVS/Maritiem F3–Crescendo F1 Aanv. 09.00, verz. 08.40 uur. Coaches: Olaf en Mike Opst. Louis, Maxence, Hidde, Thomas, Wybren, Tigo KVS/Maritiem F4 – ONDO F4

Aanv. 09.00, verz. 08.40 uur. Coaches: Esther, Christine Opst. Marit, Sara, Suzanne, Thomas, Paul

Programma zaterdag 18 januari (E3 vrij, ’s avonds oplopen bij KVS 1) VEO E1 – KVS/Maritiem E1 Aanv. 09.55, verz. 08.55 uur. Coaches: Robin en Mauro Opst. Juliette, Lisa, Janou, Olivier, Enola, Koen, Tijn, Finn, Adrien Rijders: Adrien, Janou en Enola Dubbel Zes E1–KVS/Maritiem E2 Aanv. 13.00, verz. 12.10 uur Coach:Morven ’s avonds oplopen bij KVS 1 Opst. Lotte, Minke (gebles.) Reane, Tessa, Jannick, Joris, Cees, Youri en Roy.Reserve: Juliette (E1) Rijders: Tessa, Youri en Minke KIOS F1 – KVS/Maritiem F1

Aanv. 12.30, verz. 11.15 uur. Coaches: Pieter en Peter Opst. Annelin, Jara, Mike, Fennik, Senne Rijders: Mike en Senne

Dijkvogels F2–KVS/Maritiem F2 Aanv. 10.00, verz. 09.00 uur. Coaches: Rianne en Shirley Opst.: Hannah, Batoul, Rodijna, Emile, Tim, Estelle Rijders: Estelle en Tim Lynx F1 – KVS/Maritiem F3

Aanv. 17.00, verz. 16.00 uur. Coaches: Olaf en Mike Opst. Louis, Maxence, Hidde, Thomas, Wybren, Tigo Rijders: Thomas en Wybren

Valto F3 – KVS/Maritiem F4

Aanv. 11.15, verz. 10.15 uur. Coaches: Esther, Christine Opst. Marit, Sara, Suzanne, Thomas, Paul Rijders: Marit en Suzanne

Teams van de week: KVS E2 en KVS E3 zijn op zaterdag 18 januari ‘team van de week’ bij de wedstrijd KVS/Maritiem 1 – Rust Roest 1. De wedstrijd begint om precies 18.20 uur, het oplopen is om ongeveer 18.10 uur. De kinderen van E2 en E3 moeten zich (in KVS-kleding) om 18.00 uur bij de ingang van de sportzaal melden bij Rianne Parmentier. De ouders van de kinderen die oplopen hebben eenmalig gratis entree. Wel even melden bij de kaartverkoop. Adressen uitwedstrijden: Valto: Sportcentrum Vreeloo, Veilingweg 16, 2678 LN, De Lier VEO: Sporthal Essesteyn, Elzendreef 24, 2272 EB, Voorburg Dubbel Zes: Sporthal Gaslaan, Gaslaan 200, 2562 LN, Den Haag KIOS: SportPlaza De Estafette, Helsinkilaan 1, 2152 KG Nieuw-Vennep Dijkvogels: Sporthal Maasdijk, Lange Kruisweg 44/E, 2676 BM, Maasdijk Lynx: Vaz Diasdreef 20 (zijstraat van De Zoetermeerse rijweg, naast het 's Gravendreef College), 2492 JL, Den Haag Voor het rijden kan niet afgebeld worden. Kunt u een keer niet rijden, ruil dan met andere ouders uit het team. Afbellen! Als je een keer niet kunt spelen, meld je dan uiterlijk donderdagavond 20.00 uur voor de wedstrijd af bij Esther Korving (tel.nr. 06-23474688) en niet bij je trainer. Esther regelt dan namelijk een vervanger. In het krantje staan regelmatig verslagen van wedstrijden die net zijn gespeeld. De kinderen vinden het vaak ontzettend leuk om die verslagen te lezen en wij nodigen ouders dan ook van harte uit om kort op te schrijven wat de hoogtepunten van de wedstrijd waren van hun kind. Bijdragen kunnen tot zondagmiddag 13.00 worden gemaild naar nvrolijk@online.nl. Esther Korving (tel.nr. 06-23474688) en Hens Meengs (tel.nr. 06-27002299)

26


ACTIVITEITEN Zaterdag 11 januari 2013: The one and only

KVS/Maritiem 16+ darts tournament

Waar en hoelaat?: In ’t Hokje, aanvang 22.00 uur Voor wie?: Alle 16+ers! Als je mee wil doen, stuur dan even een appje of smsje naar Dan Woolmer (06-34426666) EN Jeroen van Dijk (06-24667300), zodat zij een schema kunnen opstellen. Dan kunnen we om 22.00 uur gelijk beginnen. Komt allen en neem zelf je pijlen mee!! K.V.S./Maritiem heeft wel pijlen liggen, maar niet genoeg voor iedereen!!!!!

_______________________________________________________________

Zaterdag 18 januari 2013: The one and only

KVS/Maritiem B en C darts tournament

Waar en hoelaat?: In ’t Hokje, aanvang 20.30 uur Voor wie?: Alle B en C Aspiranten! Als je mee wil doen, stuur dan even een appje of smsje naar Marcel Pronk (06-42562553) en Jeroen van Dijk (06-24667300), zodat zij een schema kunnen opstellen. Dan kunnen we om 20.30 uur gelijk beginnen. Komt allen en neem zelf je pijlen mee!! K.V.S./Maritiem heeft wel pijlen liggen, maar niet genoeg voor iedereen!!!!!

27


UITNODIGING

De selectie nodigt alle KVS/Maritiem-leden, familie en vrienden uit om op

vrijdag 7 februari aanwezig te zijn bij de

dineravond verzorgd door de selectie ***

Zoals bekend lopen de inkomsten voor KVS/Maritiem vanuit 2Samen dit jaar terug. Indien KVS/Maritiem zijn sportieve ambities wil blijven waarmaken, zullen via andere wegen inkomsten moeten worden binnengehaald. De selectie helpt daar graag bij. In dat kader organiseert de selectie – na de succesvolle eerste editie vorig jaar – op vrijdagavond 7 februari 2014 een geheel verzorgd diner in clubhuis ’t Hokje. Selectiespelers zullen u de gehele avond verzorgen, onder andere door te bedienen. De selectie heeft chef kok Nico Orru bereid gevonden om het diner te verzorgen. Met hulp van zijn keukenbrigade zal hij een heerlijke maaltijd voorschotelen! U kunt zich vanaf nu opgeven voor deze onvergetelijke avond. Opgeven kan door een e-mail te sturen aan Ruben van Arkel: rubenkvs@hotmail.com. De kosten van deze avond bedragen € 50,= p.p. Dit is inclusief een welkomsthapje en -drankje, een uitgebreid diner en drie glazen wijn naar keuze (of drie andere drankjes). Een avond met heerlijk eten en drinken en vol gezelligheid! Het bedrag dat overblijft na aftrek van de kosten zal worden gebruikt om invulling te geven aan de topsportambities van KVS/Maritiem.

***

Wij verwelkomen u graag op 7 februari! De selectie

_______________________________________

Vrijdag 14 februari 2014:

KVS/Maritiem Wijnproefavond

Waar en hoelaat?: In ’t Hokje, aanvang 20.00 uur Voor wie?: Alle 18+ers die een wijntje willen proeven! Als je je wilt opgeven voor dit leuke activiteit, stuur dan even een mailtje naar Jeroen van Dijk (teuntje77@hotmail.com), zodat we met de inkopen rekening mee kunnen houden.

28


Kerstklaverjasdrive groot succes!!! Nog nooit waren er zoveel deelnemers op de kertsklaverjasdrive, al vele jaren georganiseerd door Cok Roos. Met 56 spelers was het clubhuis gezellig vol. Er waren zelfs nog twee speelsters over!! Corrie en Martha trokken zich vrijwillig terug en hebben zich verdienstelijk gemaakt achter de bar. Samen met Nico, Annenel, Gerrie en Jeroen zorgden zij voor de inwendige mens! Uitslag: 1. Paul en Cees 5871 15. Peter en Hans 4421 2. Jan jr. en Mike 5579 16. Ciska en Ellen 4363 3. Timo en Nol 5111 17. Leen en Jan 4349 4. Dirk en Arend 5029 18. Riet en Peter 4346 5. Dennis en Rob 5019 19. Eelco en Diederik 4342 6. Marion en Marieke 4997 20. Adrie en Anja 4336 7. Chris en Nel 4820 21. Hans en Michiel 4331 8. Mink en Wim 4742 22. Maarten en Jan 4270 9. Wout en Johan 4675 23. Cees en Bennie 4217 10. Menno en Joke 4675 24. Antoine en Richard 4168 11. Coby en Jacquelien 4667 25. Marien en Gert-Jan 3962 12. Greet en Thea 4560 26. Jan en Ada 3909 13. Tineke en Corrie 4544 27. Anneke en Karel 3884 14. Kees en Cok 4475 28. Corrie en Philip 3182

WELPEN Gelukkig Nieuwjaar allemaal! De Kersttraining was ook deze Kerst weer een groot succes. We hebben verschillende spelletjes gedaan, zoals cadeautjes stapelen, schieten met een Kerstmuts op en op het springkussen springen. Achteraf stond er weer drinken en wat lekkers voor jullie klaar. Na twee weekjes rust, gaan we zaterdag 11 januari weer om 9.30 trainen in het Lindoduin. We hopen jullie as zaterdag weer te zien! De welpentrain(st)ers

PROGRAMMA 25-01-2014 za 25/1 20:20 13173

Tempo 1 - KVS / Maritiem 1

Limmeshallen in Alphen ad Rijn

A. vd Griend

za 25/1 17:15 17502

Avanti 2 - KVS / Maritiem 2

De Viergang in Pijnacker

C. Hendriks

za 25/1 18:50 17473

PKC / Hagero 3 - KVS / Maritiem 3

PKC-hal in Papendrecht

F. de Hollander

za 25/1 15:45 19440

TOP / Justlease.nl A1 - KVS / Maritiem A1 De Korf in Sassenheim

M. de Boer

za 25/1 11:15 20700

Rohda B1 - KVS / Maritiem B1

Ookmeer in Amsterdam

PG. Winter

za 25/1 12:00 21724

Spirit C1 - KVS / Maritiem C1

De Voorde in Voorthuizen

L. Steendam

za 25/1 16:00 17445

KVS / Maritiem 4 - VEO 4

De Blinkerd in Scheveningen

W. Gunnewegh

za 25/1 19:45 17607

KVS / Maritiem 5 - Futura 3

De Blinkerd in Scheveningen

za 25/1 18:30 4184

KVS / Maritiem 7 - Weidevogels 4

De Blinkerd in Scheveningen

za 25/1 17:15 19410

Achilles A1 - KVS / Maritiem A2

Ockenburgh in Den Haag

za 25/1 17:15 7206

KVS / Maritiem A3 - Valto A3

De Blinkerd in Scheveningen

za 25/1 09:55 5679

ODO B2 - KVS / Maritiem B2

De Hofstede in Maasland

za 25/1 15:00 21721

Zkc '31 C1 - KVS / Maritiem C2

De Tref in Zaandam

za 25/1 14:00 6700

KVS / Maritiem C3 - ODO C2

De Blinkerd in Scheveningen

za 25/1 12:00 6695

KVS / Maritiem C5 - ONDO C4

De Blinkerd in Scheveningen

za 25/1 13:00 7706

KVS / Maritiem C4 - Valto C3

De Blinkerd in Scheveningen

za 25/1 11:00 8321

KVS / Maritiem D1 - Avanti D2

De Blinkerd in Scheveningen

za 25/1 10:00 9321

KVS / Maritiem D2 - Fortuna / MHIR D3

De Blinkerd in Scheveningen

za 25/1 10:00 9332

De Meervogels D5 - KVS / Maritiem D3

De Veur in Zoetermeer

za 25/1 10:50 10000

ONDO E2 - KVS / Maritiem E3

De Hoekstee in Hoek van Holland

za 25/1 09:00 10183

KVS / Maritiem F1 - Refleks F1

De Blinkerd in Scheveningen

za 25/1 09:00 10557

KVS / Maritiem F3 - Die Haghe F2

De Blinkerd in Scheveningen

za 25/1 09:00 11640

KVS / Maritiem F2 - Avanti F4

De Blinkerd in Scheveningen

29

H. Hoffman

clubsr Apollo


KAMP KAMP: Geef je nu op! Aanmelden De eerste aanmeldingen voor het Kamp 2014 (voor de gehele jeugd: F t/m A) stromen inmiddels binnen. Zorg dat jij er ook bij bent en geef je snel op! Het wordt een topweek! Verzoek aan alle kinderen die zich hebben opgegeven, maar nog niet hebben betaald om zo spoedig mogelijk minimaal € 50,= te storten op Gironummer 6097617 t.n.v. KVS Jeugdkamp, met vermelding van de naam van het kind. Iedereen die zich nog niet heeft opgegeven, maar wel mee wil op kamp, kan dit doen door minimaal € 50,= over te maken op bovenvermeld rekeningnummer. Geef je snel op! De volgende kinderen hebben zich inmiddels opgegeven (de namen die vet zijn gedrukt hebben inmiddels (aan)betaald): A1: Linda, Isa, Larissa, Peter, Bastiaan, Mauro B1: Esther, Christine C1: Fleur, Lynn, Celeste, Christiaan, Jesse, C2: Indy, Noa, Fleur, Tommy, Bart, Tim D-jeugd: Jennifer, Jillian, Nick E-jeugd: Janou, Tijn, Tessa, Koen, Olivier F-jeugd: Fennik, Puk Wat gaan we doen? Voor de nieuwelingen, wat doen wij eigenlijk op Kamp? De spele’s (spelleiders) organiseren een week lang allerlei leuke spellen op het speelveld, in het bos en in de stad. Natuurlijk wordt er soms ook gekorfbald, maar het is vooral een week lang plezier maken met al je vrienden en vriendinnen. Over lekker (en gezond) eten hoef je je niet druk te maken. De komo’s (kookmoeders) en kova’s (kookvaders) zorgen iedere dag voor een heerlijk ontbijt, lunch en diner. Ook is er een winkeltje met lekkere tussendoortjes. Ervaren begeleiding De spele’s (spelleiders) zijn zeer ervaren in het begeleiden van kinderen. Veel spele’s gaan al jaren mee als leiding. Vrijwel alle spele’s geven trainen aan een jeugdteam of hebben dan gedaan. Een groot aantal spele’s zit in de activiteitencommissie en een aantal spele’s werkt in het onderwijs. Daarnaast gaat dus een aantal komo’s en kova’s mee, die vaak ouders zijn van de kinderen en helpen bij bijv. het innemen van medicijnen. Al met al is de begeleiding van de kaki’s dus in zeer goede handen. Super leuke spellen! De spele’s zijn al druk bezig met het bedenken en uitwerken van de spellen die we dit jaar gaan spelen. Er zal ook weer een aantal fantastische nieuwe spellen worden gespeeld! Het wordt dus weer genieten! Meer informatie Hieronder meer informatie over het kamp 2014: - Het wordt het grootste kamp ooit! Met het mooiste kamphuis ooit! - We gaan naar Kampeerboerderij Land van Kleef in Loon op Zand. Zie voor nadere info: www.landvankleef.nl - Alle jeugd mag mee: F t/m A! - We gaan een dag naar De Efteling! - Vertrek: zaterdag 19 juli 2014; Terug: zaterdag 26 juli 2014. - Kosten: € 150,= per kind, inclusief kaartje Efteling! - OPGEVEN IS VANAF NU MOGELIJK door minimaal € 50,= te storten op Gironummer 6097617 t.n.v. KVS Jeugdkamp, met vermelding van de naam van het kind. Wij kunnen ons voorstellen dat het niet voor een ieder mogelijk is om € 150,= per kind te betalen voor het kamp. In dat geval kunt u contact met mij opnemen en zal een oplossing worden gezocht. Uiteraard geldt daarbij vertrouwelijkheid. Ruben van Arkel, rubenkvs@hotmail.com/0612508105

30


31


32

Krantje 06 01 2014  
Krantje 06 01 2014  

KVS Korfbal Krantje

Advertisement