Page 1

18

SeiZoen

19

MICHAEL DE COCK & JUNIOR MTHOMBENI L’HoMME DE LA MANcHA

SACHLI GHOLAMALIZAD

“In het verschuiven van wat waarheid écht is, zit zoveel schoonheid”

PITCHO WOMBA KONGA

“Dit werk heeft me al vaak dicht bij het ultieme geluk gebracht”

MANUELA INFANTE WAT pLANTEN oNS kUNNEN LEREN

SpEciA LE AcTiE VooR - LEzE RS VERDE Rop!

DeZe

BiJlAGe

BiJ

De

StAnDAArD

WWW.KVS.Be VAn

12

Juni

VAlt

niet

onDer

De

VerAntWoorDeliJKHeiD

VAn

De

reDActie

VAn

De

StAnDAArD


pARA cAMiNAR

©

Junior Akwety

Niet zo lang geleden reisden we met een aantal acteurs en productiemedewerkers met groot enthousiasme en een klein busje door La Mancha, de kurkdroge regio ten zuiden van Madrid. Dat had, u raadt het vast, alles te maken met L’Homme de La Mancha, de musical vertaald door Jacques Brel, waarmee KVS het komende theaterseizoen aftrapt. Tussen het filmen door stelden we aan toevallige passanten twee vragen: Wie is Don Quichot voor u? en Wat is uw grootste droom?. We kregen even voor de hand liggende als verrassende antwoorden te horen. Ik profiteer van de plaats in deze krant om u dezelfde vraag te stellen. En u hoeft – in tegenstelling tot de mensen die wij een microfoon onder de neus duwden – niet eens hardop te antwoorden.

S t e

K A A

l A A

t

r

L’HoMME DE LA MANcHA t e n

Wat kan kunst teweegbrengen in een verdeelde maatschappij? In een wereld met een schaarste aan empathie en met economische efficiëntie als hoogste goed? Om met Maya Angelou te antwoorden: a solitary fantasy can totally transform one million realities. Veel dus. In een theaterseizoen waarin we maar liefst twee keer naar de stembus moeten, hebben we meer dan ooit nood aan verbeelding en dromen. In onze dromen zijn we immers het meest kwetsbaar, het meest onszelf, het meest mens. Jacques Brel was een dromer. Don Quichot, het personage bedacht door Cervantes in de zeventiende eeuw, was dat ook.

DaLE WaSSERMaN, MitcH LEigH & JoE DaRioN / JacQUES bREL, MicHaEL DE cocK & JUNioR MtHoMbENi / KVS, DE MUNt | La MoNNaiE & tHÉÂtRE DE LiÈgE  Fr  nl,en / eS  KVS Bol  14 > 27.09.2018

De kruisbestuiving tussen droom en revolutie, tussen fictie en actie loopt als een rode draad doorheen het nieuwe KVS-programma. Urgent en nodig, in relatie tot de stad en de wereld, en verankerd in de eeuwigheid. Geen mensheid zonder geschiedenis. Geen theater zonder repertoire. Maar welk repertoire, en met welk belang voor vandaag? De antwoorden die u komend seizoen in KVS kan ontdekken, gaan van Cervantes tot Lumumba; van Maeterlinck tot Googoosh en Farrokhzad. Tussen L’Homme de La Mancha in september en Let Us Believe in the Beginning of the Cold Season in mei – die laatste de nieuwste voorstelling van ‘onze’ Sachli Gholamalizad – vindt u een waaier aan dans en theater, aan verhalen en dromen … KVS opent de deuren voor nieuw werk van Lisbeth Gruwez, Josse De Pauw, Moya Michael, Wim Vandekeybus, Les Mybalés en Bruno Vanden Broecke. Daarnaast verwelkomen we internationale artiesten onder wie de Chileense theatermaker Guillermo Calderón en de Canadese choreografe Daina Ashbee. In deze krant kan u er het een en ander over lezen.

TWEE (T)HUizEN, ÉÉN GiDS: JAcQUES BREL Wil u Brussel (beter) leren kennen? Laat u op sleeptouw nemen door een gids die zijn of haar liefde voor de stad én voor Jacques Brel met u deelt.

Een voor een delen onze artiesten een stuk van hun droom. De droom, of voor de Uruguayaanse auteur Eduardo Galeano de utopie, is er om ons een duwtje in de rug te geven. Toen men hem vroeg naar het belang en de betekenis van de utopie, antwoordde hij:

In het kader van L’Homme de La Mancha organiseert KVS samen met de interculturele federatie FMDO wandelingen door Brussel. KVS-medewerkster Tatyana Kushta of een van haar collega-gidsen neemt u wat graag mee op pad. Na de wandeling wordt u klaar voor de musical aan onze schouwburg afgezet.

Michael De cock ARTiSTiEk DiREcTEUR

©

Het is een mooie metafoor voor wat dromen kunnen teweegbrengen, en waarom ze onontbeerlijk zijn. Net als de utopie bevinden echte dromen zich aan de horizon. Het is precies de paradoxale (on)mogelijkheid van de droom die hem zo bijzonder maakt. En de moeite waard om hem na te jagen.

lien De trogh

“De utopie is altijd aan de horizon. Telkens je dichterbij wilt komen, verschuift de utopie, samen met de horizon. Loop je tien passen, dan verwijdert de utopie zich met tien passen. Loop je er twintig, dan doet de utopie dat ook. Je weet dat je de utopie hoe dan ook nooit kan bereiken.” “Allemaal goed en wel,” zei de interviewer bezorgd, “maar waartoe dient ze dan?” “Para caminar,” antwoordde de schrijver: om te blijven wandelen.


RELAAS VAN EEN BRUSSELSE VERHALENVERTELLER Pitcho Womba Konga in gesprek met Hugues Makaba Ntoto x

Se

r

e

ci

kuzikiliza

ecti

i cu t

l

Pitcho Womba Konga draagt verschillende creatieve petten, maar bovenal is hij urban artiest. Dat brengt hem van Malcolm X tot Lumumba, van slam poetry tot hedendaagse klassieke muziek. Met zijn acteer- en regiewerk bevraagt Pitcho wat wij en hijzelf weten of denken te weten over de wereld. Het resultaat verrast, ontroert, maakt boos, maar laat nooit onverschillig. Het relaas van een Brusselse durver die met open vizier kijkt en voelt.

Pitcho Womba Konga / Skinfama, KVS & ARSENAAL/LAZARUS  nl,FR  nl,FR  KVS Box

 Vanwaar die honger die je naar verschillende

 16 > 18.01.2019

kunstvormen brengt? PWK: Ik ben ontzettend gulzig, omdat ik van nature heel nieuwsgierig ben. Via de hiphopcultuur ontdekte ik dat niet de vorm, maar de inhoud er het meest toe doet. Als je een verhaal wil vertellen, vind je een middel om dat naar buiten te brengen. Dat is de kern van mijn werk als artiest: verhalen vertellen. Of dat via muziek, film of theater is, interesseert me minder dan de boodschap die ik wil overbrengen.

©

Da

nn

y Wi

ll s em

 Hoe slaag je erin om doorheen je werk historische en

persoonlijke perspectieven met elkaar te verweven? PWK: Ik vind het weinig interessant om het leven en werk van iemand als Malcolm X of Lumumba als de waarheid voor te stellen. Veel interessanter is het om te kijken welke inzichten er vandaag zijn. Er is niet alleen een plicht tot herinnering, maar ook een plicht tot verandering. Wat doet die herinnering met ons en de verhouding tussen mensen? Wat doe ik ermee als kunstenaar? Ik kan kiezen tussen kwaad zijn of een boodschap overbrengen die gekleurd is door mijn ervaring. Mijn perspectief is dat van een Congolees die van hiphop houdt en die in Brussel woont en werkt. Dat is een heel ander perspectief dan iemand die pakweg in New York opgroeide. Ik heb geen interesse in precieze biografieën. Daarom probeer ik ook geen “waarheid” voor te schotelen. Het gaat mij om impact. Het is veel boeiender als een project eindigt met een groot vraagteken in plaats van een pasklaar antwoord. De ondervraging is niet gedaan na het stuk, maar blijft voortbestaan.  Voor je stuk Kuzikiliza vertrek je van de

onafhankelijkheidsspeech van Lumumba. Wat maakt van die speech een goed vertrekpunt? PWK: Lumumba sprak over een werkelijkheid die hij had meegemaakt in Congo. En die was inderdaad moeilijk te aanvaarden voor een aantal Belgen. Ik vroeg me af hoe we omgaan met media die ons overladen met informatie en zoveel invloed hebben op het publieke imago van iemand. Ook al ondervind je heel veel tegenkanting, het is veel interessanter om een eigen mening te formuleren. Dat vraagt tijd, onderzoek en talloze reflecties. Dat was het werk rond Lumumba en waar het mij om ging.

“We hebben allemaal helden nodig die op ons lijken.”  Wat kan een figuur als Lumumba betekenen voor de

komende generaties? PWK: In België beginnen we vandaag pas te begrijpen dat culturen gelijkwaardig zijn. We hebben allemaal helden nodig die op ons lijken. Vooral als die held voortkomt uit een gedeelde geschiedenis. Neem dat weg van mensen en ze voelen zich niet langer thuis in de samenleving. Historische personages zoals Lumumba of de voormalige president van Burkina Faso Thomas Sankara zijn helden geworden door hun vastberadenheid en gestorven voor hun idealen. Het zijn inspiratiebronnen die de komende generaties hoop bieden en aansporen om hun dromen en ambities waar te maken.

Rise Up: Poetic Memorial  nl,Fr,en  KVS Box

 Je bent niet bang om een “geëngageerd artiest” genoemd

te worden? PWK: Ik hou niet van hokjes, maar ik begrijp dat mensen ze nodig hebben om zaken of mensen te benoemen. Ik zie mezelf simpelweg als een urban artiest. Daar ligt de bron van mijn artistieke reflectie. Ik versta activisme niet uitsluitend als een politieke actie. Activisme gaat over daden. Daarom is een artiest ook een activist. Het gaat om het proces van creëren, nadenken, met mensen spreken en voorstellingen in elkaar steken. Dat is mijn activisme. Ik hoef geen stuk te maken over Lumumba om dan pas een activist te zijn. Ik buig me over onderwerpen die me aanspreken. Ik merk wel dat het binnen het cultuurlandschap belangrijk is om te onderstrepen dat een persoon van Afrikaanse afkomst over Lumumba spreekt. Het enige waar ik aan denk is the next level: hoe maak ik een stuk over liefde en geweld, zonder dat het noodzakelijk over een “sterk” personage gaat. Ik wil gewoon verhalen vertellen. Ik ben zeker geëngageerd, maar noem me geen “politiek activist”.

 20.03.2019

 Wat kunnen we nog verwachten van jou?

PWK: Kuzikiliza komt in januari 2019 opnieuw op de planken. Momenteel sleutelen we ook nog aan L’expérience Pi, een ambitieuze coproductie met Le Botanique, Arsonic en Théâtre de Liège. Rise Up is een project waarbij ik poëzieworkshops leid. Daarnaast schrijf ik momenteel aan een drietal televisieseries.  Wat is je grootste droom op dit moment?

PWK: Het zou geweldig zijn om mee te spelen in een film van Spike Lee. Daarnaast kijk ik er vooral naar uit om ooit vader te worden en een gezin te stichten. Ik voel me ontzettend dankbaar voor de weg die ik heb afgelegd. Dit werk heeft me al vaak dicht bij het ultieme geluk gebracht.


OP ZOEK NAAR DE GEESTEN VAN OUDE PERZISCHE DIVA’S Sachli Gholamalizad in gesprek met Maryam K. Hedayat

“Ik heb me heel mijn leven tussen werelden in gevoeld. Een angstaanjagende en tegelijk fijne plek.”

POUR DAINA ASHBEE

Sachli Gholamalizad en Maryam K. Hedayat leerden elkaar tien jaar geleden kennen in het Antwerpse cultuurveld en zijn sindsdien vrienden, collega’s en sisters in arms. Vandaag gaat Maryam met Sachli in gesprek over haar nieuwe voorstelling, Let Us Believe in the Beginning of the Cold Season, die in mei 2019 in première gaat in KVS. Een boeiende conversatie over Perzische diva’s, creatieprocessen en auteurschap, en vooral: over vrouw-zijn vandaag.

PAIGE CULLEY IN POUR © Alejandro Jimenez

4 x DANS

 KVS BOX  26 & 27.10.2018

Een intieme, indringende solo performance die vrouw-zijn in al haar kwetsbaarheid, eenzaamheid en kracht exploreert.

 In je nieuwste voorstelling Let Us Believe in the Beginning

 Over kaders gesproken: het idee van universaliteit wordt

nog steeds vooral aan mannelijke kunstenaars toegeschreven. Voor vrouwelijke makers, zeker met een migratieachtergrond, is het veel moeilijker om auteurschap op te eisen. SG: Dat heb ik heel erg gevoeld met mijn vorige voorstelling (not) my paradise. Ik vond het spijtig dat mensen dachten dat die voorstelling een manier was om mijn verleden te

© Yannick Sas

LES MYBALÉS / LEZARTS URBAINS

 NL,FARSI  NL,FR,EN  KVS BOX  11 > 17.05.2019

 KVS BOX  20 & 21.02.2019

FROM MOLENBEEK WITH LOVE

verwerken en mijn familie te leren kennen, terwijl het stuk ging over hoe mensen kunnen vechten om een stuk land, om grenzen, om het verleden. Concepten die niet enkel Iraans zijn, of vrouwelijk, maar eigen aan de mensheid. Strijd is universeel. Er zit zo veel achter een maker. Vandaar ook mijn fascinatie voor artiesten als Googoosh en Farrokhzad: ik wil de mens achter de maker opzoeken. Hoe dieper je graaft, hoe meer vragen aan de oppervlakte komen. De antwoorden die je vandaag tevredenstellen, zijn misschien niet meer toereikend over vijf jaar. Daarom moet je blijven graven, herbekijken en herdefiniëren. In dat verschuiven van wat waarheid écht is, zit zoveel schoonheid.

YASSIN MRABTIFI

 KVS BOX  24 & 25.11.2018

Met dans als taal en tool bouwt choreograaf en Ultima Vez-performer Yassin Mrabtifi bruggen tussen mensen en gemeenschappen. Een oprechte en tedere dialoog, een zoektocht naar liefde van en voor de ander.

 Je hebt me eens verteld dat je bij elk maakproces buiten

je comfortzone wil werken. Hoe heb je dat gedaan in je vorige voorstellingen, en wat betekent dat voor Let Us Believe? SG: Ik probeer voor elke voorstelling op een andere manier te werk te gaan. Niet omdat ik per se anders wil werken, maar ik wil dat de wijze waarop ik iets vertel klopt, voor mij én voor het narratief. Het is durven ook, want ik ben bijvoorbeeld geen filmmaker, maar ik weet wel dat ik dat medium wil inzetten om mijn verhaal te vertellen. Daarnaast heb ik voor mijn eerste voorstelling een heel persoonlijk verhaal verteld, over de relatie met mijn moeder. Voor de komende voorstelling zal zang de grote uitdaging zijn. Ik voel dat ik via zang andere verhalen ga kunnen verpersoonlijken. Ik ga uitdagingen niet uit de weg. Ik heb me heel mijn leven tussen werelden gevoeld, en dat was tegelijk een angstaanjagende en fijne plek. Dat gevoel van tussen werelden, talen, en grenzen inzitten blijf ik opzoeken in mijn leven en werk.

© Stanislav Dobak

Hiphopdanseressen Doris en Nathalie Bokongo Nkumu – aka Les Mybalés – onderzoeken de betekenis en symboliek van tweeling-zijn in verschillende culturen. Uit hun poëtisch universum vol elegantie en kracht wil u nooit meer weg.

GIANT ALESANDRA SEUTIN / VOCAB DANCE

© Charlotte De Cort

tweedeling “hoer versus Madonna” doortrekt naar Googoosh en Farrokhzad. SG: Die tweedeling past voor mij binnen mijn vraagstelling van wat vrouwelijkheid en seksualiteit betekenen en hoe ze werken. Het lichamelijke boeit me enorm. Je naakte lichaam tonen, is dat vrijheid? Vanuit welk denkkader? Het westerse of het oosterse? Die vragen wil ik stellen tijdens mijn onderzoek, en zo op zoek gaan naar hoe vrouwen zich verhouden ten opzichte van naaktheid. Mijn moeder zei vroeger: “Wij waren vrij om korte rokjes te dragen en vrouw te zijn,” maar voor mij is een gesluierde vrouw geen onderdrukte vrouw. Haar sluier sluit haar vrijheid of vrouw-zijn niet uit. Je lichaam niet tonen zegt niets over je seksualiteit. Je tonen aan de wereld staat dus niet symbool voor vrijheid of feminisme, maar het is wel iets waar ik vragen over stel. Als ik mijn lichaam toon, is dat dan omdat ik denk dat dat vrijheid belichaamt of omdat ik wil voldoen aan een westers idee van vrijheid? Ik wil vrijheid loskoppelen van verwachtingen en op zoek gaan naar wat mijn lichaam verlangt zonder verplichtingen en regels en kaders.

A TRAVERS L’AUTRE

SACHLI GHOLAMALIZAD / KVS

Gaëtan Chekaiban

 Ik vind het interessant dat je de traditioneel christelijke

LET US BELIEVE IN THE BEGINNING OF THE COLD SEASON

©

of the Cold Season ga je op zoek naar de geesten van oude Perzische diva’s. Ik moet denken aan die anekdote die je me ooit vertelde over je moeder die zich heel je jeugd als een diva kleedde, en hoe je je voor haar schaamde … SG: Nog altijd! (lacht) Als ik mijn moeder vraag voor een etentje of een theatervoorstelling, vertel ik haar altijd wat de dresscode is, zodat ze zich niet overdreven opkleedt. En tegelijkertijd: I love her for that, voor dat flamboyante. Mijn moeder heeft zich nooit, maar dan ook nooit, laten classificeren tot “dit is wat een vrouw hoort te doen of te zijn”. Daar ben ik wel trots op, want zij heeft mij natuurlijk gevormd door zo radicaal zichzelf te zijn. Ze heeft zich nooit geschaamd voor het feit dat ze met een accent praat, of voor wat ze draagt. Ik daarentegen heb de gekste kleuren schoenen en kleren, maar durf ze vaak niet te dragen omdat ik niet wil opvallen of flamboyant zijn, want daar hangen connotaties aan vast. Terwijl ik stiekem zelf die diva wilde zijn die mijn moeder was. In mijn nieuwe voorstelling zoek ik naar antwoorden op vragen als: wie wil ik diep vanbinnen zijn, zonder gecategoriseerd te worden? Wie laat ik mezelf toe te zijn? Daarom plaats ik de Iraanse iconen Googoosh en Farrokhzad tegenover elkaar. Googoosh was de flamboyante diva die met haar seksualiteit dweepte en Farrokhzad was net heel bescheiden in hoe ze zich gedroeg. Ik had vroeger het idee dat je voor één van die twee manieren van vrouw-zijn moest kiezen, terwijl ik nu besef dat we altijd schipperen tussen beide.

 FR,EN  KVS BOX  28.02.2019

Choreografe Alesandra Seutin verweeft dans, tekst, muziek en installatie tot een urban legend over de gebeurtenissen in Rwanda in 1994. Een dapper emotionele voorstelling over onze tussenkomst in een gekneusd land.


BELEEF LATIJNS-AMERIKA,KOM NAAR KVS

F E ST I

ER

T

 KVS BOL

 EN  NL,FR  KVS BOX

 KVS BOX

 22 > 24.11.2018

 06 & 07.11.2018 + 15 & 16.11.2018

 08 > 10.02.2019

Lisbeth Gruwez creëert een hedendaags ritueel waarin de ‘wij’ het ‘ik’ omarmt. In The Sea Within laat ze tien danseressen versmelten in een weids, ademend landschap.

Op het snijpunt van dans en performance onderzoekt Moya Michael hoe kleur en bruin-zijn je (artistieke) identiteit bepaalt in deze wereld. De eerste solo van de reeks, KhoiSwan, verweeft tekst, klank, beweging en visuele kunst tot een majestueuze en meditatieve voorstelling.

Een unaniem lovende pers en publiek wisten het al: INVITED brengt een warmte tot stand die u van kop tot teen overspoelt. Een magische ervaring voor alle leeftijden.

 ES  EN  KVS BOL

 Als één plant de wereld zou veroveren, welke zou

Hilarisch, ontroerend, tragisch en diep menselijk theater met planten in de hoofdrol. Onmogelijk, zegt u? Chileens theatermaakster Manuela Infante bewijst u graag het tegendeel.

D’

IS

het dan zijn? MI: Planten zijn veeleer zwermen dan individuen. Wat wij één plant noemen, is er nooit zomaar één – elke plant gedraagt zich als een collectief. Dus het zou nooit één plant zijn, want dat bestaat niet.  Wie of wat verdient het om wat meer water te

 26.03.2019

ALEXIA LEYSEN

krijgen in jouw leven? MI: We hadden een biologe die met ons kwam samenwerken, die vertelde dat de meeste kamerplanten eigenlijk te veel water krijgen. We dwangvoederen onze planten letterlijk, is dat niet een geknipte metafoor voor deze tijden? Misschien kunnen we dus beter nadenken over wat te veel water krijgt in ons leven …

DE BLINDEN

PARA

COLLEGIUM VOCALE GENT & JOSSE DE PAUW

DAVID VAN REYBROUCK, RAVEN RUËLL & BRUNO VANDEN BROECKE / KVS

© Thomas Dhaenens

© Isabel Ortiz

MANUELA INFANTE

KNAUS

© Armando / MAO

MI: Een heel nieuw soort theater maken.

© Diego Franssens

ESTADO VEGETAL

LOU

 Wat kunnen planten ons leren?

NO

R

INAT

MI: Ik denk niet dat we gelukkig of ongelukkig zomaar op planten kunnen toepassen. En ook niet op onszelf – dat is te simpel, toch?

O

M

 Hoe houd je je planten thuis gelukkig?

Met de krant die u in handen heeft, geniet u een uniek aanbod:

E

voorstelling leidde. MI: Tijdens mijn residentie bij het Baryshnikov Arts Center in New York besloten we naar 20th Street te gaan, waar allerlei plastic planten verkocht worden. De hoeveelheid en levensechtheid van die plastieken imitaties was tegelijk angstaanjagend en verhelderend over hoe natuur en cultuur met elkaar verweven zijn in één grote warboel.

SEPPE BAEYENS / ULTIMA VEZ

© Danny Willems

 Vertel over één ervaring die tot de creatie van deze

INVITED © Hanna El Fakir

& DANCE UMBRELLA

 NL  FR  KVS BOX

 NL,EN  NL,FR  KVS BOL

 NL  KVS BOL

 16 & 17.04.2018

 03 > 05.10.2018

 15 > 17.11.2018

In 3500 pagina’s leverde de Noorse schrijver Knausgård een heftige strijd met het leven. Valentijn Dhaenens onderzoekt wat ons leven betekenis geeft, tussen het verhevene en het banale.

In het slotstuk van zijn trilogie brengt Josse De Pauw het meesterwerk Les Aveugles van Maurice Maeterlinck, de enige Belgische Nobelprijswinnaar Literatuur, op de planken.

Het wedervaren van een Belgische paracommando in Somalië, glansrijk vertolkt door Bruno Vanden Broecke – die er prompt een nominatie voor een Louis d’Or voor kreeg. Een nieuw huzarenstuk van het trio Bruno Vanden Broecke, David Van Reybrouck en Raven Ruëll.

 Hoe ziet de tuin van Eden eruit?

© Topo Copy

ROJO CÓRDOVA / KVS

 NL, FR, EN, ES  NL, FR  KVS BOX  29 & 30.03.2019

Brussel door de bril van de Mexicaanse slam poet Rojo Córdova. In SLam Our World bouwt hij samen met artiesten van hier een magische brug tussen onze hoofdstad en Mexico City.

een uitvinding van de mens is om te kunnen doen wat hij wil” – om het onverplaatsbare te kunnen verplaatsen, zeg maar. Waarvoor zou jij in deze wereld een bloempot willen gebruiken? MI: Voor niets. Ik wil ter plaatse blijven opwaarderen.

NELE NEEDS A HOLIDAY

 Als je moest kiezen tussen voor altijd bewegen of

voor altijd stilstaan, wat zou je keuze zijn? MI: Ik denk dat er veel te leren valt uit stilstaan.

 Noem één plaats op aarde waar je graag je wortels

zou planten. MI: Goeie vraag! Ergens in het verre zuiden van Chili. Ik weet niet juist waar, maar het zou met mijn voeten in de lucht zijn, en mijn hoofd in de grond. Ondersteboven.

MY REVOLUTION IS BETTER THAN YOURS SANJA MITROVIC

COLD BLOOD MICHÈLE ANNE DE MEY, JACO VAN DORMAEL & COLLECTIF KISS & CRY

© Julien Lambert

SLOW#04

NELE NEEDS A HOLIDAY: THE MUSICAL

© Miriam Devriendt

 In Estado Vegetal wordt gezegd dat “de bloempot

© Kaat Pype

MI: Als de toekomst.

S

 EN  NL,FR  KVS BOL

 EN  NL,FR  KVS BOL

 NL  KVS BOL

 08.02.2019

 14 & 15.12.2018

 19 & 20.03.2019

Na de aftrap op het Edinburgh Fringe Festival zakt Nele Van den Broeck af naar Brussel met een pop opera over grote dromen en een lege koelkast. Een ode aan de magnifieke grandeur van het onverbiddelijk mislukken.

Zijn revolutionaire idealen rijp voor de vuilnisbelt van de geschiedenis? Theatermaakster Sanja Mitrović onderzoekt of de echo’s van mei ‘68 een halve eeuw later nog doorklinken.

Filmmaker Jaco Van Dormael en choreografe Michèle Anne De Mey nemen u mee in een poëtische trip naar de dood. Een verrukkelijke ode aan de broosheid van het bestaan en de magie van theater.

Ga voor 4 VOORSTELLINGEN en geniet van een KORTING VAN 15%. Of kies er 6 en ontvang een verbluffende KORTING VAN 30%.

I

Meester van het Latijns-Amerikaans theater Guillermo Calderón creëert een stuk om de onterechte veroordeling van Jorge Mateluna aan te klagen. Politiek theater dat uw mond doet openvallen van verontwaardiging.

MOYA MICHAEL / KVS, BOZAR, VOORUIT

VOETVOLK / LISBETH GRUWEZ

T HE A

 01 & 02.12.2018

zijn, welke zou je dan zijn en waarom? MI: Een éénhuizige plant: eentje met zowel mannelijke als vrouwelijke organen.

ET

 ES  NL,FR  KVS BOL

 Als je eender welke plant, boom, of bloem kon

COLOURED SWANS 1 & 2

THE SEA WITHIN

LEZER

L SEL VA

TIE H

GUILLERMO CALDERÓN

EEN PLANT-AARDIG INTERVIEW MET MANUELA INFANTE

9 TIPS VOOR HET NIEUWE SEIZOEN EC

MATELUNA

© Fundación Teatro A Mil

Steden als Santiago en Mexico City hebben krachtige grootstedelijke artistieke tradities uitgebouwd waarmee we graag in dialoog treden. Komend seizoen halen we dan ook drie baanbrekende stemmen uit Latijns-Amerika in huis: Guillermo Calderón, rijzende ster in het internationale theatermilieu, woordkunstenaar en performer Rojo Córdova, en regisseuse, scenarioschrijfster en muzikante Manuela Infante.

SPECIA LE ACTIE VOOR

De dramatische kers op de taart: THE ROYAL TREAT= 10 VOORSTELLINGEN VOOR €130. Inclusief allerhande verwennerijen!

Aanbod geldig tot DINSDAG 26 JUNI om middernacht.

Surf naar WWW.KVS.BE/ DESTANDAARD en trakteer uzelf op een wervelend nieuw theaterseizoen.

INTERVIEWS MARYAM K. HEDAYAT, HUGUES M. NTOTO & LIEN STAS REDACTIE MICHAEL DE COCK, LIEN STAS & MAYA WITTERS EINDREDACTIE LIEN STAS & MAYA WITTERS VORMGEVING STUDIO DAOUDI V.U. MERLIJN ERBUER, ARDUINKAAI 7, 1000 BRUSSEL


DE WAARHEID IS DAT WIJ U EEN KRANT WILLEN VERKOPEN De waarheid is dat dit een advertentie is voor De Standaard. Dat wij in deze publicatie adverteren omdat we ons willen linken aan onze sponsors en partners, omdat wij denken dat hun profiel bij het onze past. En dat wij op deze manier ook nieuwe lezers kunnen aantrekken. Want de waarheid is ook dat hoe meer kranten we verkopen, hoe beter we u over de waarheid kunnen vertellen. Onze journalisten kunnen dan grondiger uitzoeken hoe de vork precies in de steel zit. Meningen filteren en feiten uitklaren. Want de waarheid is dat u tegenwoordig al genoeg onwaarheden te lezen krijgt. En nog meer halve waarheden die in iemand anders zijn kraam passen. De waarheid is dat u op ons rekent om de waarheid zo goed mogelijk bloot te leggen, en dat wij op u rekenen om uw tijd en geld in ons te investeren. Kortom de waarheid is niet altijd gemakkelijk. De waarheid is bovendien dat uit onderzoek blijkt dat u meer geneigd zal zijn om een krant te kopen wanneer er een stippellijn rond ons aanbod staat. En dan nog meer als er een schaartje bij staat.

Ontdek onze aanbiedingen en kortingen via standaard.be/abonnement

Encartage De Standaard KVS 2018  
Encartage De Standaard KVS 2018  
Advertisement