Page 1

Grolsch Champions Tour 2014-2015. De 11e editie zal in het najaar weer van start gaan. De voorgaande editie`s zijn vrijwel probleemloos verlopen en er is dan ook geen reden om de opzet drastisch te veranderen. Het zal voor de 9e keer zijn dat sporters van beide bonden hier gezamenlijk aan zullen deelnemen. Hoe ziet de opgave er uit? Opgave voorronde: Heren Dames Jongens Meisjes

Klootschieters 18 (6x3) 12 (6x2) 12 (6x2) 12 (6x2)

Kogelwerpers 9 6 6 6

Totaal 27 18 18 18

Let op: bij de junioren dient het geboortejaar 1997 te zijn of jonger. De afdelingen (Klootschietbond) worden verzocht om elk 3 heren, 2 dames, 2 jongens en 2 meisjes op te geven voor zowel straat als veld. Voor de Kogelwerpbond gelden hierboven staande aantallen. Indien er binnen een afdeling/bond sporters zijn die niet voor deelname in aanmerking komen op de onderdelen straat en/of veld maar wel willen zetten moeten deze aan de volgende kwalificatie eis voldoen: Heren moeten in 3x een afstand kunnen bereiken van 225 meter, de dames 145 meter, jongens 200 meter en meisjes 120 meter. Elke afdeling heeft het recht om in totaal 2 sporters m/v/j/m extra op te geven . Dit mag naar eigen inzicht gebeuren. Gaarne uiterlijk 30 juni 2014 deze personen schriftelijk, het liefst in een Excel bestand, door te geven. Per mail: secretariaat@klootschieten.com of aan NKB, Postbus 72,7650 AB Tubbergen. Graag vermelden: voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats evenals MOBIELE telefoonnummer en e-mail adres. Bij de junioren het geboortejaar opgeven s.v.p. De 2 voorrondewedstrijden (zowel straat als veld) zullen worden verschoten op zaterdag 6 en 20 september 2014. We beginnen de voorrondes 's ochtends vroeg met de wedstrijden op straat op het beoogde EK parcours in Tilligte en verkassen na de middag naar de beoogde EK veldbaan in Reutum voor de voorrondes veld. Dat worden dus voor zowel de KC als deelnemers aan beide onderdelen 2 lange dagen !!! Het aantal sporters dat zal doorgaan naar het hoofdtoernooi is als volgt: Vanuit Voorronde Heren Dames Jongens Meisjes

10 6 8 7

Bestaande Kernploeg Totaal hoofdtoernooi 10 6 4 3

20 12 12 10

Indien blijkt dat er in de kernploeg van de junioren minder sporters overblijven i.v.m. het bereiken van de leeftijdsgrens zal het aantal jongens en meisjes dat vanuit de voorronde doorgaat naar het hoofdtoernooi worden verhoogd. De juiste aantallen worden voor aanvang van de wedstrijden duidelijk vermeld. Het aantal senioren kan mogelijk worden verhoogd indien uit de einduitslag blijkt dat er sprake is van een gelijk aantal punten bij de laagst geklasseerden op het veld of indien de geschoten


afstand op straat praktisch gelijk is. Dus als het er om gaat of iemand nu net wel of niet doorgaat naar het hoofdtoernooi.

De voorronde wedstrijden zijn op: Zat 6 september 2014 Zat 20 september 2014

1e voorronde CT 2e voorronde CT

Tilligte/Reutum. Tilligte/Reutum.

Elke dag worden er 1 straatwedstrijd en 2 veldwedstrijden verschoten. Voor de straat telt uiteindelijk het beste dagresultaat van 1 x 12 schoten en voor het veld tellen de punten van de 2 beste resultaten over 2 x 600 meter per dag. Hierboven kunt u zien hoeveel personen uiteindelijk doorstromen naar het hoofdtoernooi. De data waarop dit hoofdtoernooi zal plaatsvinden zijn als volgt: Zat 18 oktober 2014 Zat 1 november 2014 Zat 15 november 2014 Zat 29 november 2014 Zat 13 december 2014 Zat 10 januari 2015 Zat 21 februari 2015 Zat 7 maart 2015 Zat 21 maart 2015

1e veldwedstrijd 1e straatwedstrijd 2e veldwedstrijd 2e straatwedstrijd 3e veldwedstrijd 3e straatwedstrijd 4e straatwedstrijd reservedatum straat reservedatum veld

Reutum. Tilligte. Reutum. Tilligte. Reutum. Tilligte. Tilligte. Tilligte. Reutum.

Reutum; melden in het clubgebouw van KV Reutum naast de Haarlerheidebaan, achter cafĂŠ de Molenberg, Ootmarsumseweg 375 te Reutum. Tilligte; melden in het clubgebouw van KV Ons Streven aan de Frensdorferweg in Tilligte. Indien er meerdere wedstrijden uitvallen, zal de organisatie vroegtijdig meerdere reservedata trachten bekend te maken.

champions-tour-2014-2015-brief-1