Page 1

2011 Nr. 4

Kronen

BLIK FOR MENNESKET-FAMILIEN-BYEN-VERDEN

Side 2 Information om Kronjyllands Valgmenighed Side 3 Gratis sy n

stjek

5

Side 4us d med h Menighe n på rygge

Side 6-7 Skærmfolkene Siden sidst Side 8 Kalender okt-nov-dec

Kronjyllands Valgmenighed

Grenåvej 34 - Randers - www.kvm-randers.dk


Informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronen udgives af Kronjyllands Valgmenighed Grenåvej 34, 8960 Randers SØ www.kvm-randers.dk

Redaktion: Peter Kofoed Herbst (ansv. red.) Christina Brorson (red.sekr.) Solveig Maksten (opsætning) Evt. kommentarer eller uopfordrede indlæg til Kronen sendes til pkh@kvm-randers.dk

Valgmenighedens ledelse Præst: Peter Kofoed Herbst Hjortevej 19, 8960 Randers SØ, 86 43 18 30 Kontor: Tlf. 22 85 68 69 E-mail: pkh@kvm-randers.dk Træffes bedst tirsdag kl. 12-13.

Bestyrelsen Preben Nørlund (formand) Vægten 2, 8920 Randers NV. Tlf. 86 43 14 92 E-mail: preben.solo@gmail.com Charlotte Mumm Pihl (næstformand) Tlf. 86 49 66 70 E-mail: mumm.pihl@gmail.com Walther Plauborg Hansen (kasserer) Tlf. 86 98 23 17 E-mail: plauborg.hansen@email.dk Gitte Wengel (sekretær) Tlf. 86 40 67 30 E-mail: familienwengel@yahoo.dk Rolf Bro Weber Tlf. 2544 4053 E-mail: rolfweber9@hotmail.com Christina Andersen Tlf. 6170 0729 E-mail: cpalmkvist@gmail.com

Gaver til Kronjyllands Valgmenighed er fradragsberettigede efter ligningsloven og kan indbetales på bankkontonr.: 9233-4575 563 061 Kronen

2

Nyttige informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronjyllands Valgmenighed blev stiftet i 1996 som en anerkendt del af Den danske Folkekirke, og gudstjenesterne er for alle, som ønsker at deltage. Ved ønske om medlemskab tages kontakt til menighedens præst.

Kirkelige handlinger Henvendelse vedrørende kirkelige handlinger rettes til præsten, eller i tilfælde af dennes fravær til valgmenighedens formand. Præsten stiller sig også gerne til rådighed med henblik på samtale, forbøn, sygebesøg, sygesalvning, hjemmealtergang og åndelig vejledning.

Gudstjenester Har du bedeemner, som du gerne vil have med i søndagens kirkebøn, eller har du arrangementer, som du gerne vil have annonceret, er du velkommen til at henvende dig til præsten. Har du mulighed for at tjene i menigheden ved de mange opgaver i forbindelse med gudstjenesterne, kan du henvende dig til følgende:

Kontaktpersoner Kordegn/velkomst: Arne Jacobsen 8645 4736 Kirketjener: Bent Kristensen 8782 6555 Lovsang: Mikael Maksten 8643 9104 Pianister: Jane-Lis Kjeldsen 5084 2227 Blomster mv.: Karen Sørensen 8649 4829 Børnenes minutter: Jane-Lis Kjeldsen 5084 2227 Børnekirke: Kristina Larsen 8641 8708 Juniorkirke: Karina Vinther 4020 4284 Kaffe: Ingrid H. Pedersen 8640 3855 Husudvalg: Lars Vestergaard 8647 8455 Cellegrupper: Henrik Kjeldsen 9734 2027 Cellegrupper: Kirsten Nørlund 8643 1492 Lyd: Henrik Pihl  8649 6670 Storskærm: Henrik Kjeldsen 5051 6497 Forbønsteam: Linda Valbjørn 3513 7747


Gratis synstjek at vende tilbage til sin plads (1 Mos 16): ”Har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig?”, udbrød hun efter oplevelsen. Disciplen Nathanael vover at blive Jesu discipel, da han erfarer, at Jesus SÅ ham, før han overhovedet kendte ham (Joh 1). Eller tænk på Zakæus, hvis liv tog en radikal drejning, da Jesus standsede op under morbærfigentræet og så ham! Diverse optikere reklamerer jævnligt med muligheden for at få et gratis synstjek. Måske vi alle skal tage imod tilbuddet? I al fald er der al mulig grund til at øve os i at se hinanden, for når vi bliver set, sker der noget med os. Hen over sensommeren har jeg prøvet at lægge mærke til, hvor meget det betyder for os mennesker at blive set. Til fodboldtræningen er det tydeligt, hvordan de 6-7-årige knægte har et ekstra gear, når bare mor eller far står ved sidelinjen og lægger mærke til indsatsen; når spædbarnet får øjenkontakt med forældrenes velkendte øjne og spejler sig i deres kærlighed; når teenageren lokkes ud fra computerens virtuelle verden og ind i fællesskabet af kød og blod; eller når vi voksne vokser i mødet med anerkendelse og påskønnelse fra andre. Vi vokser som mennesker, når vi oplever virkelig at blive set. Det tyder på, at det ganske enkelt ligger i menneskets design, at vi hungrer efter dette.

Jo, det hører med til det at være menneske, at vi har behov for positiv opmærksomhed i en eller anden forstand. Lad os derfor øve os i at gå lidt langsommere mellem hinanden, så vi har tid at få øjenkontakt – tid til virkelig at se hinanden. For der er ganske meget, som vil hindre os i at se: Travlhed, selvoptagethed, fokus på form frem for indhold, så vi kun ser den ydre fremtoning og ikke bemærker mennesket bag facaden – uanset om facaden er indbydende eller afskrækkende. Vi kunne jo låne en bøn fra den blinde mand, som sad ved byen Jeriko. Da Jesus kom forbi, påkaldte manden sig Jesu opmærksomhed, og da Jesus spørger, hvad hans bøn er, svarer han: ”Herre, at jeg må kunne se” (Luk 18,41). Den bøn må også være vores! Peter Kofoed Herbst

I Bibelen ser vi talrige eksempler på fænomenet. Hagar, som af Abraham og Sara blev hentet ind som et forsøg på at sørge for Guds løfteopfyldelse, blev på et tidspunkt behandlet så hårdt af Sara, at hun flygtede ud i ørkenen. Her fik hun et møde med en engel, hvis ord forvissede hende om, at Gud så hendes lidelser og de uretfærdigheder, som ramte hende, og det gav hende mod på

3 Kronen


En menighed med hus på ryggen Da vi i forbindelse med konfirmationsgudstjenesten d. 2. juni samlede 520 mennesker til gudstjeneste og for første gang oplevede de nye, endnu ikke færdiggjorte lokaler i funktion, gik mine tanker tilbage i tiden. Kronjyllands Valgmenighed har i sine 15 leveår oplevet en fantastisk udvikling på en lang række områder. Som led i den udvikling vil vi snart kunne tage de flotte, nye lokaler i brug, hvor vi i fremtiden vil få endnu bedre plads til at være menighed også ud over selve gudstjenesterne. Det var ”en lille, forkølet flok”, som i 1995 mødtes nogle gange for i fællesskab at overveje oprettelsen af en valgmenighed i Randers. Der var stor usikkerhed blandt de fremmødte, selv om flere præstevalg var gået en imod, og der ikke var udsigt til de store forandringer i det folkekirkelige billede i Randers.

Men efter en periode med tilkaldegudstjenester kastede man sig ud på det dybe vand og indbød til den første gudstjeneste den 28. januar 1996, hvor jeg blev indsat som valgmenighedens første præst. Det foregik i den smukke Kristrup kirke. Her fik vi i en periode på godt to år prøvet at være gæster i en sognekirke. Det er på ingen måde det samme som at have sine egne lokaler, skal jeg hilse og sige. Her skete så også det uheldige, at en præst, der afløste for mig ved en gudstjeneste, under nadverritualet kom til at hælde noget af vinen ned over sognemenighedens for nylig indkøbte messehagel. Det gjorde os ikke ligefrem populære i menigheden! Og da Kristrup kirke skulle bygges om, og vi alligevel skulle ud af kirken i en periode, valgte vi at opsige lejemålet med Kristrup sogn. En mulighed var at leje os ind i missionshuset ”Bethania” på Bøsbrovej, men på det tidspunkt var det ”en meget varm kartoffel” set fra Indre Missions side. Den lokale bestyrelse ville gerne leje ud til os, men vi måtte af sted ”med hatten i hånden” til Fredericia, før vi fik en midlertidig dispensation til at holde gudstjenester i ”Bethania”.

Ingolf på prædikestolen i Kristrup Kirke Børnenes minutter i Bethania Kronen

4


En menighed med hus på ryggen Den første gudstjeneste blev afholdt her den 22. marts 1998. Som præst oplevede jeg det som en gevinst at komme fra Kristrup kirke til det lille missionshus, hvor man fik gudstjenestedeltagerne meget tættere ind på livet. Vi fik fremstillet et knæfald, lånte et sammenklappeligt alterbord af Nyt Liv og nadverudstyr hos Kirkefondet, og på den måde kom vi i gang med at holde gudstjenester i de nye, lånte lokaler. Men der opstod hurtigt det ”problem”, at salen blev for lille til os. Efter fornyet ansøgning til IM om forlængelse af dispensationen, fik vi mulighed for at flytte gudstjenesterne til ”Sarons” store sal, som det lokale IM-samfund alligevel kun benyttede et par gange om året. Her rykkede vi ind i september 2002 sammen med menighedens nye præst, Peter Kofoed Herbst, der blev præst for KVM i 2001. Salen i ”Saron” var noget af det mest ”kirkelige”, man kan forestille sig, bygget i en tid, hvor man i IM byggede missionshusene, så de hurtigt kunne omdannes til kirker.

Men IM ville afhænde ”Saron”, som trængte hårdt til renovation, og vi var ikke interesserede købere. Vi gav os i stedet ud på ejendomsmarkedet og endte med at købe det nedlagte æggepakkeri på Grenåvej 34 i foråret 2004. Efter en kæmpe indsats fra menighedens side med at ombygge en fabrikshal til kirkesal kunne vi den 4. september 2005 fejre indvielsen af de nye lokaler. KVM’s nomadetilværelse var slut. Vi havde fået nogle rigtig flotte og gode rammer om vores gudstjenester – og et hus, der var fremtidssikret med plads til udvidelser.

Indvielsen af G34 Det var vist kun meget få af os, der var i stand til på forhånd at se disse muligheder, men da Preben Nørlund fik sat nogle streger på papiret, begyndte det at dæmre for os. Og nu kan vi så se det med egne øjne!

Ingolf Henoch Pedersen Børnenes minutter i Saron

5 Kronen


De binder gudstjenesten sammen Af Christina Brorson Vi hører alle til i menigheden, men ved bedst, hvad der foregår i vore egne cirkler. Kronen præsenterer forskellige aktiviteter og arbejdsgrene i KVM – for at give os et lille indblik i, hvad de andre går og laver... Oktobernummeret tog en snak med Tage Nielsen fra storskærmsteamet. ”Jeg er glad for at være en del af storskærmsteamet. Det er bare en super duper oplevelse, når det hele kører, og man bagefter kan sige: Gudstjenesten blev en helhed. Der var sammenhæng,” siger Tage Nielsen. Han er en del af storskærmsteamet, der i alt tæller seks it-kyndige, som på skift styrer skærmen under gudstjenesten. De fleste har uploadet programmet ”ICWorship” derhjemme og forbereder sig her. De indledende øvelser går ud på at tjekke den liste over salmer og sange igennem, som præsten sender på forhånd. Findes sangen i IC Worship er det bare at føre den over. Findes den ikke, må man til tasterne. ”Jeg bruger en del tid på forberedelserne, fordi det, når gudstjenesten kører, er svært at rette i tingene. Selvom, man jo aldrig kan være sikker på, at Peter ikke finder på et eller andet nyt, som man så lynhurtigt må indrette sig på,” smiler Tage. Gudstjenestens flow At styre storskærmen er en tjans, der på den ene side foregår bag folks rygge og ikke er særlig synlig. På den anden side er det en opgave, hvor alle lægger mærke til den mindste fejl.

Kronen

6

”Det er ikke godt at være for træt, når man er på storskærmen. Sidder man og falder den mindste smule hen, får man ikke lige skiftet verset, og så har folk jo ikke noget at synge efter,” er Tages erfaring. Han og kollegerne i storskærmsteamet er meget bevidste om deres rolle i gudstjenesten flow. Skærmens ord og billeder skal udover at vise sangtekster binde gudstjenestens forskellige elementer sammen på bedste vis, og det kræver blik for detaljen. ”Baggrundsbilledet for eksempel må gerne afspejle årstiden eller højtiden, og hvis præsten har en stola på, må skærmens farver gerne matche,” siger Tage. Faktisk kunne storskærmsteamet godt tænke sig flere billeder at vælge imellem. Så hvis man ligger inde med noget egnet, er man meget velkommen til at give leder af storskærmsteamet, Henrik Kjeldsen, et praj. Skærmens billeder skal med Tages ord ikke være for markante, men alligevel spændende at kigge på. Efter gudstjenesten klipper den storskærmsansvarlige hele gudstjenestens lydside til og gemmer den, for at den efterfølgende kan lægges ud på hjemmesiden. Så er søndagens tjans slut. For ikke at føle sig isoleret i en tjeneste, der udføres temmelig alene er storskærmsteamet som noget nyt begyndt at mødes to gange om året – for at se hinanden og udveksle erfaringer.


Siden sidst

D책b: 24. juli Elisabeth Johannesen datter af Heidi og Tommy Johannesen

D책b: 28. august Sophia Hyldgaard datter af Jette og Peter Hyldgaard

7 Kronen


Aktivitetskalender for okt-dec 2011

Børnekirke Juniorkirke

OKTOBER

Søndag 2. oktober kl. 10.30 15. s.e. trin.: Menighedssamling Kollekt: Ordet & Israel

Torben Mathiesen, Ordet & Israel “Adgang forbudt eller fri entré?”

Søndag 9. oktober kl. 10.30 16. s.e. trin.: Temagudstjeneste Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofoed Herbst Kraftfuld kommunikation - del 1

Rom 1, 18-25

Søndag 16. oktober kl. 10.30 17. s.e. trin.: Temagudstjeneste Kollekt: MF’s Stipendiefond

Ingolf Henoch Pedersen Kraftfuld kommunikation - del II

Joh 1, 1-5

Søndag 23. oktober kl. 10.30 18. s.e. trin.: Forbøns- og lovsangsgudstj. Kollekt: Åbne Døre

Peter Kofoed Herbst Kraftfuld kommunikation - del III

ApG 8, 26-40

Søndag 30. oktober kl. 10.30 19. s.e. trin.: Gudstjeneste Kollekt: KVM’s B&U-arbejde

Peter Kofoed Herbst

Mark 2, 1-12

NOVEMBER

Torsdag 3. november kl. 19.00 Kvindeaften i KVM

Psykoterapeut Birthe Larsen, Fjellerup “At være nær i sorg”

Søndag 6. november kl. 10.30 Alle helgens dag Kollekt: Jeffelo Kamara

Peter Kofoed Herbst Mads Peter Kruse Kirkefrokost - husk mad til ta’-selv-bord

Søndag 13. november kl. 10.00 21. s.e. trin.: Diakonal søndag

Vi deltager i indsamlingen til Dansk Flygtningehjælp

Matt 5, 1-12

Lørdag 19. november

Koncert med Psonar kl. 19.30

Søndag 20. november kl. 10.30 Sidste søndag i Kirkeåret Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofoed Herbst

Lørdag 26. november

Reservér dagen til fest for de nye lokaler i KMM

Søndag 27. november kl. 10.30 1. s. i advent Kollekt: Åbne Døre

Peter Kofoed Herbst

Luk 5, 16-30

Søndag 4. december kl. 10.30 2. s. i advent: Familiegudstjeneste Kollekt: Leve Børnene - giv en julefest

Peter Kofoed Herbst Kirkefrokost - husk mad til ta’-selv-bord

Matt 25, 1-13

Søndag 11. december kl. 10.30 3. s. i advent Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofoed Herbst

Luk 1, 67-80

Søndag 18. december kl. 10.30 4. s. i advent Kollekt: MF’s Stipendiefond

Ingolf Henoch Pedersen

Joh 3, 25-36

Lørdag 24. december kl. 10.30 Juleaften

Peter Kofoed Herbst

Søndag 25. december kl. 10.30 Juledag Kollekt: Åbne Døre

Peter Kofoed Herbst

Joh 1, 1-14

Peter Kofoed Herbst

Matt 6, 5-13

Matt 25, 31-36

DECEMBER

JANUAR

Mandag 1. januar kl. 14.00 Nytårsdag

KRONEN 04 2011  
KRONEN 04 2011  

Kirkeblad, kvm