Page 1

2010 NR. 3

KRONEN

BLIK FOR MENNESKET-FAMILIEN-BYEN-VERDEN

Side 2 Information om Kronjyllands Valgmenighed

Side 3 Heaven Eleven Tirsdag t o go

5

Side 4og Tydeligt uldt respektf Side 6-7 Kirkens dekoratører Siden sidst Side 8 Kalender juli-sept

Kronjyllands Valgmenighed Grenåvej 34 - Randers - www.kvm-randers.dk


Informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronen udgives af Kronjyllands Valgmenighed Grenåvej 34, 8960 Randers SØ www.kvm-randers.dk

Redaktion: Peter Kofoed Herbst (ansv. red.) Christina Brorson (red.sekr.) Solveig Maksten (layout) Evt. kommentarer eller uopfordrede indlæg til Kronen sendes til pkh@kvm-randers.dk

Valgmenighedens ledelse Præst: Peter Kofoed Herbst Hjortevej 19, 8960 Randers SØ, 86 43 18 30 Kontor: Tlf. 22 85 68 69 E-mail: pkh@kvm-randers.dk Træffes bedst tirsdag kl. 12-13.

Bestyrelsen Preben Nørlund (formand) Vægten 2, 8920 Randers NV. Tlf. 86 43 14 92 E-mail: preben.solo@gmail.com Mads Peter Kruse (næstformand) Tlf. 24 64 17 42 E-mail: madspeterkruse@gmail.com Walther Plauborg Hansen (kasserer) Tlf. 86 98 23 17 E-mail: plauborg.hansen@email.dk Gitte Wengel (sekretær) Tlf. 86 40 67 30 E-mail: familienwengel@yahoo.dk Charlotte Mumm Pihl Tlf. 86 49 66 70 E-mail: mumm.pihl@gmail.com Christina Andersen Tlf. 6170 0729 E-mail: cpalmkvist@gmail.com

Gaver til Kronjyllands Valgmenighed er fradragsberettigede efter ligningsloven og kan indbetales på: giro (01)-2673975 eller på bankkontonr. 9333-3335645595. Kronen

2

Nyttige informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronjyllands Valgmenighed blev stiftet i 1996 som en anerkendt del af Den danske Folkekirke, og gudstjenesterne er for alle, som ønsker at deltage. Ved ønske om medlemskab tages kontakt til menighedens præst.

Kirkelige handlinger Henvendelse vedrørende kirkelige handlinger rettes til præsten, eller i tilfælde af dennes fravær til valgmenighedens formand. Præsten stiller sig også gerne til rådighed med henblik på samtale, forbøn, sygebesøg, sygesalvning, hjemmealtergang og åndelig vejledning.

Gudstjenester Har du bedeemner, som du gerne vil have med i søndagens kirkebøn, eller har du arrangementer, som du gerne vil have annonceret, er du velkommen til at henvende dig til præsten. Har du mulighed for at tjene i menigheden ved de mange opgaver i forbindelse med gudstjenesterne, kan du henvende dig til følgende:

Kontaktpersoner Ungdomsmedarbejder: Kent Andersen batmankent@gmail.com 4057 2058 Kordegn/velkomst: Arne Jacobsen 8645 4736 Kirketjener: Bent Kristensen 8782 6555 Lovsang: Mikael Maksten 8643 9104 Pianister: Jane-Lis Kjeldsen 9734 2027 Blomster mv.: Karen Sørensen 8649 4829 Børnenes minutter: Jane-Lis Kjeldsen 9734 2027 Børnekirke: Kristina Larsen 8641 8708 Juniorkirke: Karina Vinther 4041 5604 Kaffe: Ingrid H. Pedersen 8640 3855 Husudvalg: Lars Vestergaard 8647 8455 Cellegrupper: Henrik Kjeldsen 9734 2027 Cellegrupper: Kirsten Nørlund 8643 1492 Lyd: Henrik Pihl 8649 6670 Storskærm: Tommy Johannesen 8725 0475 Forbønsteam: Linda Valbjørn 3513 7747


Heaven Eleven og Tirsdag To Go Heaven Eleven er på banen igen. Kronen bad leder Lars Palmqvist om at svare på et par spørgsmål: Hvem er I, og hvorfor starter I Heaven Eleven op igen? Vi er Stephanie Pihl, Miriam Palmqvist, ungdomsmedarbejder Kent Andersen og undertegnede. Vi starter op, fordi rigtig mange af dem, der kom sidst, har rykket os for at begynde igen. Første gang i maj var vi 27 juniorer – flere end nogensinde før. Så vi glæder os til en ny sæson!

mest på at hænge ud og ha´ det sjovt sammen for eksempel med: Bingo Banko, beachvolley, fodbold, høvdingebold, musikaften, videoproduktion eller bålhygge. Hvorfor er det sjovt og vigtigt at komme? Det er i hvert fald sjovere end at sidde hjemme i sofaen med mor og far! Og så er det vigtigt at lære hinanden at kende på kryds og tværs – også alle kammeraterne, der ikke kommer i KVM.

Hvad er Heaven Eleven og for hvem? Heaven Eleven er fredags-råhygge for alle fra 5. klasse til 15 år. Hvad er der på programmet det kommende halve år? Det ved vi ikke! Udover en kort andagt og sliksalget, der åbner hver gang, går planerne

Heaven Eleven er hyggelig hængen ud, fortæller Lars Palmqvist.

Se næste datoer for Heaven Eleven og Tirsdag To Go på www.kvm-randers.dk Tirsdag To Go åbner også igen, men hvad er det nu lige, det er? Christina Wengel og Louise Pedersen informerer: Hvem står bag TTG og hvorfor: Vi er Stephanie Pihl, Dennis Pedersen, Christina Wengel og Louise Pedersen – alle studerende. Vi har før stået for Tirsdag To Go og synes, vi mangler konceptet – vi kan ikke finde lignende nogen andre steder!

Hvorfor er det sjovt og vigtigt at komme? Man bliver klogere og kan tage hjem med en følelse af, at nu har man lært noget nyt – noget man ikke vidste før, noget man kan bruge i skolen, på arbejde eller mellem venner.

Hvad er TTG og for hvem? TTG er koncentreret undervisning i 1-1½ time – lige til at gå ud og bruge i sin hverdag, og det er for alle fra 15 - 25 år. Hvilke emner for eksempel? Vi tager aktuelle og bibelske temaer op. For eksempel er vi blevet klogere på evolution og har kigget nærmere på, hvad ”luthersk” egentlig betyder.

Dennis, Louise, Christina og Stephanie inviterer til Tirsdag To Go – kom og bliv klogere på dig selv og det, du tror på.

3 Kronen


Tydeligt og respektfuldt Omkring 130 deltagere søgte gennem undervisning og dialog at blive klædt sagligt på, således at vores afstandstagen fra ritualet ikke blot bliver i form af gamle fraser eller tankeløse automat-svar. Mit indtryk er, at dette langt hen ad vejen lykkedes!

Peter Kofoed Herbst deltog i konferencen ”Kirkens nej til vielsesritual for homoseksuelle par” d. 31 maj og beretter herfra: ”Jeg har sat mig for i hele denne debat IKKE at sige noget, som jeg ikke også ville sige, mens jeg sad og så et homoseksuelt menneske i øjnene”. Sådan indledte Jens Ole Christensen, der er generalsekretær i Luthersk Missionsforening og medlem af det udvalg, som af kirkeministeren er nedsat til at drøfte Folkekirkens syn på spørgsmålet omkring indgåelse af partnerskab i Folkekirken. Udsagnet kan meget passende stå som kendetegnende for den tone, som prægede konferencen, og som vi alle bør tage til os, når det gælder diskussioner og samtaler om dette (og andre) emner. Her blev talt tydeligt og direkte, således at det bibelske og historiske materiale kom til orde på et plan, som nåede ud over det selvfølgelige, og samtidig var der en tydelig og respektfuld bevidsthed om, at debatten handler om mennesker! Vi debatterer ikke blot en teoretisk overvejelse, men taler om forhold, hvor nogle af os på et dybt, personligt plan har noget i klemme enten på egne vegne eller på vegne af en ven eller et nært familiemedlem. Af selve dagens overskrift fremgår det, at initiativtagerne til dagen repræsenterede den del af Folkekirken, der ligesom KVM ikke ønsker at åbne op for dette.

Kronen

4

Hvad handler det om? Den aktuelle debat handler grundlæggende om, hvorvidt det skal være muligt at blive kirkeviet som homoseksuelt par. Pt. skal man først på rådhuset og blive registrerede partnere, og derefter har man mulighed for at lave en kirkelig velsignelseshandling. Derfor er det også en del af drøftelsen, om man skal indføre et såkaldt køns-neutralt ægteskabsritual, som kan anvendes uanset om parret er mand-kvinde, mand-mand eller kvinde-kvinde. Bibelsk, historisk og nutidigt En bibelsk, historisk og nutidig vinkel på spørgsmålet kom til orde under formiddagens undervisning, hvorigennem forskellige myter blev afvist. Eksempelvis blev påstanden om, at vore dages homoseksualitet ganske enkelt var ukendt i Oldtiden troværdigt tilbagevist af lektor Carsten E. Petersen, og ægteskabets status som en gudvillet ordning forud for syndefaldet blev understreget som værn imod den moderne degradering af ægteskabet som blot én blandt mange kulturelt mulige samlivsformer. Et kig på den svenske kirkes kønsneutrale ægteskabsritual gav et tydeligt indtryk af, hvor fattigt ritualet bliver, hvis alle bibelske udsagn om kønsforskelligheden skal fjernes. Debatten Om eftermiddagen afløstes undervisningen af en paneldebat, hvor 4 modstandere af et ritual blev suppleret af sognepræst Flemming Pless (fortaler for et ritual) samt Kamel Qureshi (SF), hvis hovedanliggende i denne sag er at fjerne det lovgivningsmæssige forbud mod


Tydeligt og respektfuldt et ritual og derefter overlade debatten til et internt, kirkeligt forum. Debatten afdækkede med al tydelighed, hvor vanskelig samtalen om emnet er, idet nejsiden forgæves efterspørger en teologisk og bibelsk argumentation for et ja, mens ja-siden ganske naturligt undviger at gøre et sådant forsøg, men i stedet henholder sig til politiske, folkelige argumenter samt forholdsvis luftige begreber som at ”velsigne menneskers kærlighedsliv”. Positivt var det dog, at der på tværs af panelet blev en fælles forståelse for det ødelæggende i at få et autoriseret ritual i ritualbogen, som i givet fald skal ligge på landets altre. Flemming Pless anerkendte det uholdbare i en sådan udvikling med ordene: ”Ritualbogen skal kun indeholde det, som vi kan være enige om!” Vejen frem Hvordan den politiske og kirkelige debat om dette emne ender, ved vi fortsat ikke. At folkestemningen og dermed også politikerne for tiden lægger et tungt pres på Folkekirken i retning af et ritual, er tydeligt, men der er god grund til fortsat at kæmpe imod denne udvikling.

Det er ganske enkelt utroværdigt og forkert at indføre et ritual, som ikke har basis i Bibelens vejledning for menneskelivet. Uanset resultatet er der dog også grund til at bevare modet. Som valgmenighed har vi allerede via ordningen med en åndelig vejleder markeret, at der er områder, hvor vi ikke finder Folkekirken i bred forstand i overensstemmelse med sit eget grundlag. Denne ordning vil vi fastholde, og konferencen understregede i øvrigt, at vi har mange fæller i dansk kirkeliv, som søger at give ord og krop til et fuldtonende evangelium – og uanset Folkekirkens udvikling, vil Kirkens herre fortsat bygge sin kirke.

Journalist Iben Tranholm var ordstyrer på paneldebatten mellem fra venstre: Jesper Oehlenschläger (Dansk Oase), sognepræst Flemming Pless, Folketingsmedlem Kamal Qureshi (SF), sognepræst Orla Villekjær, formand for Basis Peter Nissen, samt generalsekretær for Indre Mission Thomas B. Mikkelsen Foto: Indre Missions Tidende/Hedager

5 Kronen


Kirkens dekoratører

- Blomster og grønt i kirken hører med, når sindet skal stemmes til at tage imod Guds ord, mener Karen Fris Sørensen, der er leder af dekorationsteamet. - Der skal være pænt pyntet til den almindelige søndagsgudstjeneste, og til højtider skal den ha´ hele armen. Det betyder meget for mig, men nu er jeg også typen, der bare holder meget af blomster, smiler hun.

- God pynt kan se ud på mange måder. Nogle gange kan dekorationerne understøtte tekst eller årstid, med for eksempel gul til påske, hvid til pinse og lilla i advent. Men jeg nyder det nu uanset hvad – en buket i en vase er lige så flot som en kunstfærdig dekoration. Vi er jo forskellige, der pynter, og derfor bliver det forskelligt, forklarer Karen. Inspiration og materiale finder dekorationsteamet alle vegne. Karens yndlingsblomst er rosen, og den har hun let adgang til på denne årstid. - Om sommeren er det let nok at finde blomster og grønt. Jeg har for eksempel en svigermor i Assentoft med byens flotteste roser, og hun leverer gerne pynt til kirken. Det grønne finder jeg altid i min egen have, og ellers køber vi gerne blomster i Den Blå Anemone eller SuperBest på Bøsbrovej, hvor prisen er god.

Karen fordeler tjanserne for dekorationsteamets i alt seks frivillige. Fem skiftes til at søndagspynte kirkerummet deriblandt Stine Sørensen, som også tager sig af garderobe/gang og mødelokale, og udendørs er det Elly Højland Nielsen, der står for at tilplante og passe krukkerne.

Karen har efterhånden været at finde i spidsen for dekorationsteamet en del år, og hun har ingen planer om ”sige op”. - Vi fungerer godt som team. Vi sætter pris på vores tjans, hvor vi får lov at arbejde med det, der interesserer os – og så er der jo ingen grund til at holde op!

Af Christina Brorson Vi hører alle til i menigheden, men ved bedst, hvad der foregår i vore egne cirkler. Kronen præsenterer forskellige aktiviteter og arbejdsgrene i KVM – for at give os et lille indblik i, hvad de andre går og laver... Julinummeret tog en snak med Karen Fris Sørensen fra dekorationsteamet.

To gange om året mødes dekorationsteamet og pynter i fællesskab – til jul og som her, før konfirmationen. Fra venstre er det: Stine Sørensen, Karen Fris Sørensen, Ingrid Henoch Pedersen og Liselotte Rasmussen (ikke fast i dekorationsteamet, men giver en hånd efter behov). Herudover tæller teamet Karin Palmqvist, Anna Christina Taulborg og Elly Højland Nielsen.

Kronen

6


Siden sidst - vi ønsker til lykke til...

Magne Østergaard, døbt 28. marts 2010 Søn af Carina og René Østergaard

Christina og Kristian Bech Korsholm Viet 22. maj 2010

Konfirmation, Kristi Himmelfartsdag 13. maj 2010 Bagerst fra venstre: Kristina H. Jensen, Thea S. V. Redmond, Cecilie Sabroe, Kirstine Kaas-Melsen, Elisabeth S. Thomsen Drengene fra venstre: Nicolai B. Maksten, Isac H. Kondrup, Martin K. Herbst, Lasse A. H. Jensen, Rasmus O. Harboe Forreste række: Vicki H. Meldgaard, Cecilie Øls-Andersen

7 Kronen


Aktivitetskalender for juli-sept. 2010

Børne- og juniorkirke

Juli

Søndag 4. juli kl. 10.30 5. s.e. trin. Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofoed Herbst Sommertræf kl. 15, Kærbyvej 20, Gjerlev, medbring kaffekurv

Matt 16, 13-26

Søndag 11. juli kl. 10.30 Ingen gudstjeneste pga. ferie Søndag 18. juli Ingen gudstjeneste pga. ferie

Udflugt til Mols Bjerge 13.30: Afgang fra G34. Medbring kaffekurv

Søndag 25. juli Ingen gudstjeneste pga. ferie August

Søndag 1. august kl. 14.00 9. s.e. trin. Gudstjeneste på Skovgårde Bibelcamping

Olafur Felix Olafsson Sommertræf på plads 88 efter gudstjenesten. Medbring kaffekurv

Luk 12, 32-48

Søndag 8. august kl. 10.30 10. s.e. trin. Kollekt: DEM-projekt i Liberia

Peter Kofoed Herbst

Matt 11, 16-24

Søndag 15. august kl. 16.00 11. s.e. trin.

Daniel Søgaard Lind, Galten Valgmenighed

Luk 7, 36-50

Søndag 22. august kl. 10.30 12 s.e. trin.: Familiegudstjeneste Kollekt: KVM’s Børne- og Juniorarbejde

Peter Kofoed Herbst

Søndag 29. august kl. 10.30 13. s.e. trin. Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofoed Herbst Kirkefrokost

Matt 20, 20-28

September Søndag 5. september kl. 10.30 Visionssøndag

Bestyrelsen + Peter Kofoed Herbst

Søndag 12. september kl. 10.30 15. s.e. trin. Kollekt: DEM-projekt i Liberia

Peter Kofoed Herbst Velkomst nye konfirmander

Søndag 19. september kl. 10.30 16. s.e. trin.: Kirke til tiden

Peter Kofoed Herbst

Søndag 26. september kl. 10.30 17. s.e. trin.

Peter Kofoed Herbst

Oktober

Søndag 3. oktober kl. 10.30 18. s.e. trin.: Stillegudstjeneste Kollekt: MF’s Stipendiefond

Ingolf H. Pedersen

Luk 10, 38-42

Mark 2, 14-22

Nr 03 KRONEN 2010  
Nr 03 KRONEN 2010  

Kronen 2010 KVM kirkeblad