Page 1

2012 Nr. 2

Kronen

BLIK FOR MENNESKET-FAMILIEN-BYEN-VERDEN

Side 2 Information om Kronjyllands Valgmenighed Side 3 Julefeste r

med håb

5

Side 4torfløjen Liv i kon dag d o g r en fredag e

Side 6-7 Ny bestyrelse Siden sidst Side 8 Kalender april-juni

Kronjyllands Valgmenighed

Grenåvej 34 - Randers - www.kvm-randers.dk


Informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronen udgives af Kronjyllands Valgmenighed Grenåvej 34, 8960 Randers SØ www.kvm-randers.dk

Redaktion Peter Kofoed Herbst (ansv. red.) Solveig Maksten (opsætning) Evt. kommentarer eller uopfordrede indlæg til Kronen sendes til pkh@kvm-randers.dk

Kontakt til valgmenigheden Præst: Peter Kofoed Herbst Hjortevej 19, 8960 Randers SØ Kontakt: 22 85 68 69; pkh@kvm-randers.dk Træffes bedst tirsdag kl. 12-13 Frivillig stab: Henrik Kjeldsen (adm. og udvikling) Kontakt: 50 51 64 97; hkj@kvm-randers.dk Træffes bedst fredag kl. 9-16 Bestyrelsen: Rolf Weber Kontakt: 25 44 40 53; rwe@kvm-randers.dk Charlotte Mumm Pihl Kontakt: 86 49 66 70; cmp@kvm-randers.dk Christina P. Andersen Kontakt: 61 70 07 29; cpa@kvm-randers.dk Gitte Wengel Kontakt: 86 40 67 30; gwe@kvm-randers.dk Nikolaj Nikolajsen Kontakt: 87 11 70 09; nni@kvm-randers.dk Bent Kristensen Kontakt: 21 24 15 90; bkr@kvm-randers.dk

Gaver til Kronjyllands Valgmenighed er fradragsberettigede efter ligningsloven og kan indbetales på bankkontonr. 9233-4575 563 061 Kronen

2

Nyttige informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronjyllands Valgmenighed blev stiftet i 1996 som en anerkendt del af Den danske Folkekirke, og gudstjenesterne er for alle, som ønsker at deltage. Ved ønske om medlemskab tages kontakt til menighedens præst.

Kirkelige handlinger Henvendelse vedrørende kirkelige handlinger rettes til præsten, eller i tilfælde af dennes fravær til valgmenighedens formand. Præsten stiller sig også gerne til rådighed med henblik på samtale, forbøn, sygebesøg, sygesalvning, hjemmealtergang og åndelig vejledning.

Gudstjenester Har du bedeemner, som du gerne vil have med i søndagens kirkebøn, eller har du arrangementer, som du gerne vil have annonceret, er du velkommen til at henvende dig til præsten. Har du mulighed for at tjene i menigheden ved de mange opgaver i forbindelse med gudstjenesterne, kan du henvende dig til følgende:

Kontaktpersoner Kordegn/velkomst: Arne Jacobsen 8645 4736 Kirketjener: Bent Kristensen 8782 6555 Lovsang: Mikael Maksten 3024 9104 Pianister: Jane-Lis Kjeldsen 5084 2227 Blomster mv.: Karen Sørensen 8649 4829 Børnenes minutter: Jane-Lis Kjeldsen 5084 2227 Børnekirke: Kristina Larsen 8641 8708 Juniorkirke: Karina Vinther 4020 4284 Kaffe: Ingrid H. Pedersen 8640 3855 Husudvalg: Lars Vestergaard 8647 8455 Cellegrupper: Henrik Kjeldsen 9734 2027 Cellegrupper: Kirsten Nørlund 8643 1492 Lyd: Henrik Pihl  8649 6670 Storskærm: Henrik Kjeldsen 5051 6497 Forbønsteam: Hanus Poulsen 8639 5880


Julefester med håb I december måned indsamlede vi som vanligt en gave til foreningen Viva / Leve Børnene. Vi har efterfølgende modtaget denne dejlige beretning om, hvad gaven betyder for organisationens arbejde. ”Med donationer fra Kronjyllands Valgmenighed, medarbejdere fra Krifa og andre donorer, kunne Viva i Honduras holde julefester for lidt over 1.200 børn i julen 2011. Udover hovedstaden blev der også holdt julefester i de meget fattige landdistrikter i syd og i områderne nær grænsen til Nicaragua. Julefesterne bragte stor glæde blandt børnene og fattige familier, som ellers ikke har råd til at fejre julen eller deltage i sociale aktiviteter. For en dag kunne børnene glemme alt om at savne og mangle og få en positiv oplevelse sammen med andre børn. Der blev vist drama og film, leget, delt gaver og godteposer ud og alle børn fik et godt måltid mad og et stykke kage. Der blev også bedt for børnene og deres fremtid.

Maria Luna, direktøren for Vivas kontor i Honduras, glæder sig over julefesterne og fortæller: ”Det er en stor oplevelse for børnene at komme til julefest. At der bliver arrangeret noget for deres skyld, hvor de kan være sociale sammen med andre børn, øger deres selvværd og giver dem nye venskaber. Og selvom julefesterne netop er fest, så lærer de også noget ved at deltage. Ved alle julefester har der været et åndeligt input til børnene om julens budskab, og de lærer lidt om, hvordan de kan socialisere med andre børn og være en god kammerat.” En anden positiv sideeffekt ved julefesterne er, at fattige børn og familier kommer i kontakt med Vivas lokale arbejde, der kan hjælpe dem til flere fremtidsmuligheder. Værdifulde relationer bliver skabt, som giver nyt håb for fremtiden.” Tekst: Christina Søndergaard Møller Communication & Team Coordinator, Impact • Viva Denmark

3 Kronen


Fredag er en god dag Som tidligere annonceret i nyhedsbrevet og på hjemmesiden er Henrik Kjeldsen d. 1. februar begyndt som frivillig stabsmedarbejder i KVM. Henrik er ansat til at skulle arbejde med administration og udvikling. Henrik har kontor i det lokale der tidligere husede bogsalget, og vil være at træffe om fredagen. Det er bestyrelsens ønske, at der opbygges en frivillig stab omkring Peter Kofoed Herbst. Ønsker du at tjene med som stabsmedarbejder, er du velkommen til at henvende dig til Peter eller Henrik. Henrik fortæller: Jeg har i løbet af de sidste 1-2 år haft en spirende tanke om at kunne få lov til at tjene som medarbejder i KVM. Det er vokset stille og roligt fra at være en flygtig idé, og til at det nu er det er virkelighed. Det har været helt centralt at snakke med Gud og andre om det undervejs, og det har så stille og roligt lagt sig til rette. Det har været en yderligere bekræftelse, at bestyrelsen også har arbejdet med tankerne om, hvordan fremtiden kan se ud for KVM.

Vi har begge oplevet, at vi har fået lov til at komme, som dem vi var. I begyndelsen var vi trætte og havde blot brug for et fællesskab, hvor vi kunne hvile ud og hente nye kræfter og inspiration. Det fik vi gennem gudstjenesteliv og cellegruppen i Hobro, og så er det blevet helt naturligt for os, at vi gerne vil være med til at tjene - som dem vi er, og med det vi har fået lagt på hjerte. Du skal blandt andet tage dig af udvikling i KVM. Hvad betyder det? Det betyder, at en del af mit fokus skal ligge på at være med til at skabe rammer og en platform, hvor KVM kan udvikle sig. KVM er et fællesskab af mennesker, hvor vi ønsker at have blik for hele mennesket, hele familien, hele byen og hele verden. Her skal jeg være med til at fjerne de sten, der evt. kan ligge i vejen, samtidig med at jeg skal bidrage med den, jeg er og det, jeg kan. Det er vildt spændende.

Jeg er beæret og ydmyg over tilliden og opgaven. Det er altid noget særligt at være med til at træde de første spor, og at det så også er i det fællesskab og den kirke, som vi har så stor kærlighed til.

Et lille simpelt eksempel er, at vores adresseliste som noget af det første ændrer form, så den kan bruges til at få et bedre overblik over, hvem der kommer i KVM. Aldersspredning, geografisk placering, antal små børn, store børn, unge etc. Det er ikke ligegyldigt, når et fællesskab har den størrelse som vores nu har, men det tager tid at etablere og vedligeholde.

Jeg bor i Hobro, er gift med Jane-Lis og vi har 4 voksne børn, der er spredt lidt rundt i landet. Vi begyndte at komme i KVM for 6 år siden, da vi flyttede til Hobro fra Vestjylland. Vi havde hørt et rygte om KVM og valgte at prøve af, om det var sandt. Det var det.

Planen er, at der oftere skal være en opdateret liste tilgængelig fra hjemmesiden, samt at der også skal være en børne- og ungdomsadresseliste tilgængelig. Det skal være let at finde kontaktoplysninger på hinanden.

Kronen

4


Fredag er en god dag Hvad er en frivillig stabsmedarbejder? Allerførst: En frivillig stabsmedarbejder er IKKE en erstatning for de mange frivillige, der tjener trofast uge efter uge eller søndag efter søndag. En stabsmedarbejder er en frivillig, der har sagt ja til at forpligte sig på en aftalt tid og opgave i kirken uden at få løn for det. Det har lidt mere præg af noget, man skal, så der følger forventninger med opgaven. Ligeledes er det naturligt, at staben har en opgave ved fx generalforsamlingen og andre aftalte arrangementer. Stab er tjenende medarbejdere, der har en daglig leder og kan forvente arbejdsbeskrivelse og jævnlige samtaler med den daglige leder. Hvorfor ulønnet stabsmedarbejder? Vi vil jo alle gerne have noget for det vi laver, og vores kultur er dybt præget af ”What’s in it for me”.”Hvad kan jeg få ud af det?” Jeg vil gerne være med til at pege på behovet for ikke kun at fokusere på ”mit eget” og det, jeg samler sammen til mig selv og min alderdom. Vi kender alle uroen: ”Hvad skal jeg leve af, når jeg bliver gammel?” Det er relevant, men den fylder efter min mening ALT for meget i livsbilledet. Jeg nyder, at der er blevet plads og mulighed til at kunne tjene med på denne måde. Jeg elsker at få lov til at bruge mig selv og det jeg er og kan i en meningsfyldt sammenhæng. Når livet er slut er der jo kun det tilbage, der lever videre i andre. Ikke mindet om mig, men den retning livet tog sammen med en anden, der delte rundhåndet ud.

Hvad drømmer du om for livet i kontorfløjen? Jeg drømmer om, at kontorfløjen og hele KVM kommer til at blive et summende liv af mennesker, der er på vej til noget sammen med nogen, og som arbejder med det mål og den gnist eller brand, som Gud har lagt på vores hjerter. Jeg drømmer om, at der allerede i 2012 bliver 1-2 stabsansatte mere, der kan være med til at leve den drøm ud og være med til at etablere et kraftcenter for alt det arbejde og det liv, som allerede nu leves derude i hverdagen. Der er derude, livet leves. Livet skal ikke flyttes ind i kirken, men det er der, vi skal hente inspiration, kraft og styrke til at gå ud og leve det liv, vi er kaldet til hver især. Fredag er en god dag…

Henrik Kjeldsen

5 Kronen


Udskiftninger i bestyrelsen Efter årets generalforsamling er 1/3 af bestyrelsen blevet skiftet ud. Vi siger tak for indsatsen til de, som nu træder ud – og velkommen til de to nye i bestyrelsen. Ved generalforsamlingen d. 25. februar udtrådte Preben Nørlund og Walther P. Hansen af bestyrelsen for KVM. Preben har været formand siden 2006 og har dermed stået i spidsen for bestyrelsen gennem de første, spændende år på Grenåvej 34, ligesom han har været en nøgleperson i den nyligt overståede renovering af bygningen. I sin afsluttende formandsberetning gav Preben bl.a. udtryk for glæden over at se, hvordan KVM i løbet af de seneste år er lykkedes med at virkeliggøre en lang række af de målsætninger, som visionsprocessen KVM2012 satte ord på tilbage i 2008-09. Med Walthers udtræden af bestyrelsen slutter en endnu længere æra, idet Walther har været bestyrelsesmedlem siden 1999, og han har varetaget kassererposten siden 2004. Med køb og renovering af G34 samt menighedens udvikling i øvrigt er vores omsætning i den periode vokset

fra knap 400.000 kr. til godt 1.400.000 – og Walther har stået som sikker og troværdig økonomistyrer gennem hele processen. Den nytiltrådte bestyrelse glæder sig derfor også over, at Walther har tilbudt at fortsætte som bogholder for menigheden – dog udenfor bestyrelsen. Ved generalforsamlingen udtrykte Peter Kofoed Herbst sin store taknemlighed for indsatsen med følgende ord: ”Walther og Preben; I kan begge beskrives meget kort med ord som troværdige, udholdende og forandringsvillige! Man kan regne med jer; I siger, hvad I gør – og I gør, hvad I siger. I holder ud, også når det til tider er op ad bakke at være bestyrelse. Og I har været med til at føre KVM godt igennem en stor forandringsproces over mange år.” Klar til at tage fat Bent Kristensen og Nikolaj Nikolajsen er de to nye bestyrelsesmedlemmer. Vi har bedt dem om en kort præsentation og et par linjer om, hvad der motiverer dem til at gå ind i bestyrelsesarbejdet.

Bent Kristensen fortæller: Jeg er født og opvokset på landet i Vestjylland nær Holstebro. Som barn kom jeg med mine forældre i den lokale folkekirke, søndagsskole og Indre Mission. I mine teenage- og ungdomsår var jeg meget aktiv i KFUM & KFUK og KFUM Spejderne, har været i bestyrelse og været leder i begge foreninger. Jeg har i mange år været leder på søndagsskolelejre, stået for teenlejr på Holmsborg Bibelcamping og mange flere spejderlejre. For KVM drømmer jeg om en kirke, der er åben og favner bredt, hvor vi tør afprøve nye idéer, og hvor det at “arbejde” i kirken er noget, vi synes er skønt og ikke en sur pligt. Jeg stillede op til bestyrelsen fordi jeg blev spurgt, men det var ikke uden overvejelser, for jeg synes, der ligger flere store spørgsmål og venter for bestyrelsen. Siden 2004 har jeg boet i Dronningborg med min kone Vibeke og arbejdet ved Falck i Randers som ambulancebehandler. Hobby nr. 1 er spejderliv, som pt. ligger i dvale. Kronen

6


Udskiftninger i bestyrelsen / Siden sidst Nikolaj Nikolajsen fortæller: Tak for tilliden I har vist mig ved ikke at protestere højlydt over mit kandidatur til bestyrelsen. Mit håb for KVM, og det jeg vil arbejde for, er at menigheden må blive kendt i Randers for at være et sted, hvor der er plads til mange forskellige mennesker, og hvor den kærlighed og omsorg der bør kendetegne ethvert kristent fællesskab, klart stråler den, der savner dette, i møde, når han eller hun møder en, der har hjemme her.

Tak for indsatsen til Preben Nørlund (tv) og Walther Hansen

Vi må aldrig glemme at forkynde Guds kærlighed igennem det, vi gør for andre. Jeg håber, at vi som menighed også fremover må være villige til at række en hjælpende hånd til alle, som har behov, og at vi må gøre det på grund af, at Guds kærlighed til det enkelte menneske tvinger os. Samtidigt vil jeg være fokuseret på at forkyndelsen til stadighed er solidt forankret til bibelen og den evangelisklutherske kirkes bekendelsesskrifter. Vi er fundamentalister i ordets egentlige forstand, og det må vi være ydmyge overfor, for at det ikke bliver noget vi i det stille roser os selv for, for det fører kun til hovmod og fald. Alder: 38 år Civilstand: Gift med Jette, far til Sidsel Job: Advokat, juridisk chef i Kristelig Arbejdsgiverforening Bopæl: Tirsdalen 8, Kristrup Interesser: Mange, men prøver at prioritere havearbejde, avislæsning, kriminalromaner, styrketræning og knivmageri.

Velkommen til Bent Kristensen (tv) og Nikolaj Nikolajsen

Dåb: Carola Palmkvist Kjær Andersen Datter af Christina og Kent Døbt d. 12. februar 2012

7 Kronen


Aktivitetskalender for april-juni 2012

Børnekirke Juniorkirke

APRIL

Søndag 1. april kl. 10.30 Palmesøndag Kollekt Børne- og Juniorkirken

Peter Kofoed Herbst og Steen Palmqvist Besøg af Galten Valgmenighed Kirkefrokost - husk mad til ta’-selv-bord

Joh 12, 1-16

Torsdag 5. april kl. 16.00 Skærtorsdag Nadvergudstjeneste

Peter Kofoed Herbst

Joh 13, 1-15

Fredag 6. april kl. 10.30 Langfredag

Peter Kofoed Herbst

Lørdag 7. april kl. 19.30 Filmfremvisning: “The Passion of the Christ”

Oplæg til filmen v. Hanne Munk

Søndag 8. april kl. 10.30 Påskedag Kollekt: Jeffelo Kamara

Peter Kofoed Herbst

Matt 28, 1-8

Søndag 15. april kl. 10.30 1.s.e. påske Forbøns- og lovsangsgudstjeneste

Peter Kofoed Herbst Kirkefrokost - husk mad til ta’-selv-bord

Joh 21, 15-19

Søndag 22. april kl. 10.30 2. s.e. påske Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Ingolf Henoch Pedersen

Joh 10, 22-30

Søndag 29. april kl. 10.30 3. s.e. påske Kollekt: MF’s Stipendiefond

Peter Kofoed Herbst

Joh 14, 1-11

Fredag 3. maj kl. 10.30 Store Bededag Kollekt: Åbne Døre

Peter Kofoed Herbst

Matt 7, 7-14

Søndag 13. maj kl. 10.30 5. s.e. påske Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofoed Herbst og Hanus Poulsen Kirkefrokost - husk mad til ta’-selv-bord

Joh 17, 1-11

Torsdag 17. maj kl. 10.30 Kristi Himmelfart Konfirmation

Peter Kofoed Herbst

Søndag 27. maj kl. 10.30 Pinsedag Kollekt: Åbne Døre

Peter Kofoed Herbst

NB: Tilladt over 15 år

MAJ

Joh 14, 15-21

JUNI

Søndag 3. juni kl. 19.30 Trinitatis søndag Stillegudstjeneste

Ingolf Henoch Pedersen

Søndag 10. juni kl. 10.30 1. s.e. trin. Kollekt: MF’s Stipendiefond

Ingolf Henoch Pedersen og Kent K. Andersen

Søndag 17. juni kl. 10.30 2. s.e. trin.: Familiegudstjeneste Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofoed Herbst

Søndag 24. juni kl. 10.30 3. s.e. trin. Kollekt: Åbne Døre

Peter Kofoed Herbst

Luk 12, 13-21

Luk 15, 11-32

KRONEN #2 2012  
KRONEN #2 2012  

Kirkeblad KRONEN KVM