Page 1

2011 Nr. 2

Kronen

BLIK FOR MENNESKET-FAMILIEN-BYEN-VERDEN

Side 2 Information om Kronjyllands Valgmenighed Side 3 Præsten s

hjørne

5

Side 4ing i KVM Ombygn i KVM Lovsang

Side 6-7 Tøjuddelingen er flyttet Siden sidst Side 8 Kalender april-juni

Kronjyllands Valgmenighed

Grenåvej 34 - Randers - www.kvm-randers.dk


Informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronen udgives af Kronjyllands Valgmenighed Grenåvej 34, 8960 Randers SØ www.kvm-randers.dk

Redaktion: Peter Kofoed Herbst (ansv. red.) Christina Brorson (red.sekr.) Solveig Maksten (opsætning) Evt. kommentarer eller uopfordrede indlæg til Kronen sendes til pkh@kvm-randers.dk

Valgmenighedens ledelse Præst: Peter Kofoed Herbst Hjortevej 19, 8960 Randers SØ, 86 43 18 30 Kontor: Tlf. 22 85 68 69 E-mail: pkh@kvm-randers.dk Træffes bedst tirsdag kl. 12-13.

Bestyrelsen Preben Nørlund (formand) Vægten 2, 8920 Randers NV. Tlf. 86 43 14 92 E-mail: preben.solo@gmail.com Rolf Bro Weber Tlf. 2544 4053 E-mail: row@krifa.dk Walther Plauborg Hansen (kasserer) Tlf. 86 98 23 17 E-mail: plauborg.hansen@email.dk Gitte Wengel (sekretær) Tlf. 86 40 67 30 E-mail: familienwengel@yahoo.dk Charlotte Mumm Pihl (næstformand) Tlf. 86 49 66 70 E-mail: mumm.pihl@gmail.com Christina Andersen Tlf. 6170 0729 E-mail: cpalmkvist@gmail.com

Gaver til Kronjyllands Valgmenighed er fradragsberettigede efter ligningsloven og kan indbetales på: giro (01)-2673975 eller på bankkontonr. 9233-4575 563 061 Kronen

2

Nyttige informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronjyllands Valgmenighed blev stiftet i 1996 som en anerkendt del af Den danske Folkekirke, og gudstjenesterne er for alle, som ønsker at deltage. Ved ønske om medlemskab tages kontakt til menighedens præst.

Kirkelige handlinger Henvendelse vedrørende kirkelige handlinger rettes til præsten, eller i tilfælde af dennes fravær til valgmenighedens formand. Præsten stiller sig også gerne til rådighed med henblik på samtale, forbøn, sygebesøg, sygesalvning, hjemmealtergang og åndelig vejledning.

Gudstjenester Har du bedeemner, som du gerne vil have med i søndagens kirkebøn, eller har du arrangementer, som du gerne vil have annonceret, er du velkommen til at henvende dig til præsten. Har du mulighed for at tjene i menigheden ved de mange opgaver i forbindelse med gudstjenesterne, kan du henvende dig til følgende:

Kontaktpersoner Kordegn/velkomst: Arne Jacobsen 8645 4736 Kirketjener: Bent Kristensen 8782 6555 Lovsang: Mikael Maksten 8643 9104 Pianister: Jane-Lis Kjeldsen 9734 2027 Blomster mv.: Karen Sørensen 8649 4829 Børnenes minutter: Jane-Lis Kjeldsen 9734 2027 Børnekirke: Kristina Larsen 8641 8708 Juniorkirke: Christina Wengel 2684 1769 Kaffe: Ingrid H. Pedersen 8640 3855 Husudvalg: Lars Vestergaard 8647 8455 Cellegrupper: Henrik Kjeldsen 9734 2027 Cellegrupper: Kirsten Nørlund 8643 1492 Lyd: Henrik Pihl  8649 6670 Storskærm: Tommy Johannesen 8725 0475 Forbønsteam: Linda Valbjørn 3513 7747


Udvidet opstandelsesfest!

Jeg glæder mig til Påskedag! Opstandelsesbudskabet – at Jesus VIRKELIG er opstået fra de døde, at dødens magt er brudt og at vi derfor kan leve med håb midt i en verden, hvor døden ellers synes at være et uundgåeligt vilkår og en uovervindelig grænse for livets udfoldelser. Jo, Påskedag er opstandelsesfest, livsfest, glædesfest. Men hvad nu hvis han ikke opstod? Hvad nu, hvis der blot er tale om en åndelig eller symbolsk opstandelse? I begyndelsen af marts måned var der en sognepræst, som i en kronik i Kristeligt Dagblad skrev, at man ” fejllæser … mange af Bibelens beretninger ved at ville forstå dem bogstaveligt” og han fortsætter med at beskrive problemet således: ”man ville gå glip af pointen i eventyret ”Prinsessen på ærten”, hvis man fokuserede på, om man nu virkelig også kan mærke en ært igennem alle de edderdunsdyner og madrasser … Noget kan jo godt være sandt, selvom det ikke er sket!” Og endelig skriver han: ” fortællingen om Jesus – hans liv og lære, død og opstandelse – [kan] sige os noget livsafgørende, også selvom hvert eneste element i evangeliernes beretning ikke er sket i almindelig håndgribelig forstand.” (Citaterne er fra KD d. 2. marts 2011. Kronik v. Kristian Bøcker, sognepræst)

Jeg kan dårligt være mere uenig! Naturligvis er der litteratur, som bibringer os væsentlige sandheder i fortællingens form – uden at være en videregivelse af historiske begivenheder. Men når det gælder Jesu liv, lære, død og opstandelse, insisterer Bibelen og den kristne tro på, at dette VIRKELIG har fundet sted. Evangelisten Lukas i særdeleshed gør en dyd ud af at tidsfæste begivenhederne historisk og kronologisk, således at den gode Theofilus, som han skriver til, kan vide, at det er til at stole på: ”Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, v2 sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, v3 har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højtærede Theofilus, v4 for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i.” (Luk 1,1-4) Med dette i baghovedet vil vi derfor udvide årets opstandelsesfest i KVM. Påskedag samt de efterfølgende to søndage vil vi følge det afsluttende kapitel af Lukasevangeliet, hvor det handler om den opstandne Jesus og disciplenes møder med ham. Påskefest – jeg glæder mig! Peter Kofoed Herbst

3 Kronen


Arbejdet skrider godt frem Tekst og foto: Christina Brorson ”Det går planmæssigt, nej faktisk bedre end forventet. Vinterferien i uge 7 var jo lidt af en milepæl, for der skulle nås rigtig meget. Men alt gik som smurt, og jeg havde ikke troet, at jeg allerede nu ville være i gang med at bestille vinduer og døre,” lyder tovholder, Lars Vestergaards, statusrapport i skrivende stund (d. 28. februar). Gipsvæggene er på plads, gulvet støbt, og tømreren er igang med ”cellen” - det sjove runde rum i den nye del af kirken. Når arbejdet skrider så godt, er der ingen grund til at tro, at konfirmandholdet 2011, må se sine gæster mase sig sammen på stolerækkerne eller blive nødt til at følge dagens hovedperson på storskærm i børnekirkelokalet. I år bliver der plads nok til det store rykind ved

konfirmationsgudstjenesten 2. juni. Skulle der alligevel indtræffe noget uforudset, som sinker arbejdet, vil det store caféområde, der også fungerer som udvidet kirkesal, blive prioriteret først, fortæller Lars Vestergaard. Fra d. 4. april og 14 dage frem vil alle kirkens aktiviteter blive flyttet. Da brydes væggen mellem det gamle og det nye, nemlig ned. Det er også i den periode vinduer og døre sættes i. Om ganske kort tid bliver flere års drømme og planer til virkelighed. Der er god grund til at glæde sig! Kronen kiggede forbi en kold vinterferiemorgen, hvor Benjamin og Finn Henriksen, Henri Brorson samt Martin og Peter Kofoed Herbst lagde kræfterne i.

Gipsvæggene drøftes.... Sådan skruer man en gipsvæg fast....

Uden mad og drikke duer heltene ikke. Formiddagens højdepunkt.

Kronen

4

... og sådan hiver man skruen ud igen


Lovsang i KVM Vi hører alle til i menigheden, men ved bedst, hvad der foregår i vores egne cirkler. Kronen præsenterer forskellige aktiviteter og arbejdsgrene i KVM - for at give os et lille indblik i, hvad de andre går og laver. Mikael Maksten fortæller om lovsangsarbejdet: Når jeg fortæller om KVM til folk, der ikke kender kirken, fortæller jeg altid om den store plads sangen og musikken har i forbindelse med gudstjenesten. Sang og musik fylder vel en del i de fleste kirker, men hos os nok lidt mere end andre steder. 15-20 mennesker er engageret i lovsangstjenesten i KVM. Til de fleste gudstjenester er der et lovsangsteam på som står for musikken. Et team – hvis alle er der - består af sangere, en guitarist, en bassist, en pianist og en trommeslager. Teamet har forinden brugt kortere eller længere tid på at øve sange, som lovsangslederen har valgt. Jeg synes som lovsangsleder at netop det med at finde relevante sange til søndagens gudstjeneste, er en spændende og udfordrende opgave. Men det, der især driver mig i tjenesten er fællesskabet i teamet og det at tilbede Gud sammen i menigheden. Jeg er mange gange kommet træt og udkørt til en øver med teamet og gået derfra nærmest med hænderne over hovedet - følt mig velsignet af Gud og fyldt på af Gud og medtjenere, der spiller sammen både musisk og kreativt. Noget jeg nyder meget er netop variationen i udtrykkene. Vi er p.t. 3 forskellige lovsangsteam, som har hver vores måde at udtrykke og formidle lovsangen på. Jeg

håber, vi vil blive ved at lade os inspirere af hinanden og andre kirker og forskellige stilarter. Om det er ”psalter og harper”, der giver klang eller el-guitar og trommer. Jeg tror, Gud tager imod vores ærlige tak uanset. Til tider er det selvfølgelig også hårdt i tjenesten. F.eks. når tiden er presset, øvningen bliver overfladisk eller det bare er svært at samle teamet. Det er jo også træls at mangle folk. Lige nu kunne lovsangsarbejdet godt bruge både sangere, pianister og vel også en trommeslager. Så hvis du er derude, så meld dig! For mig er lovsang tilbedelse og lovprisning af Gud. Det er vigtigt til enhver gudstjeneste. Lovsang er skaberværkets gensvar og tak til skaberen. Men det også fællesskab om at bekende og bede til den store hjælper. Og det er egentlig det, jeg og vi vil med lovsangen i KVM: At pege hen på ham den store hjælper, som kan løfte vores blik og sende os ud. Jeg tror og håber, at Gud i lovsangen vil møde os der, hvor vi er, til trøst, formaning og forandring. Jeg tror, lovsangen og musikken på en særlig måde kan være et middel til dette. Jeg tror og ved, at jeg selv gennem lovsangen bliver ramt i nogle dybere lag i mig selv end gennem det talte ord. Lovsang er mere end god stemningsfuld musik. Den bør skabe et rum, hvor Gud og jeg kan være – Gud som Gud og jeg som mig. Et nådens rum, hvorfra jeg kan hente kraft til at gå ud. Jeg føler mig meget privilegeret over at stå i en tjeneste, hvor jeg selv får fyldt på og samtidig være i fællesskab om blikløftende stunder med skaberen.

5 Kronen


Flyttedage for tøjuddelingen Tekst: Christina Brorson Foto: Henrik Kristensen Ombygningen af kirkens ubenyttede baglokaler gjorde tøjuddelingen under Kirkernes Familiehjælp hjemløs, og det skulle blive til en hel del bump på vejen, inden projektet igen kørte glat Først måtte al aktivitet indstilles i cirka en måned, indtil ejendomsadministrationen ”Byen i byen” der ejer Kassernen, havde fundet nogle passende lokaler. De blev fundet i UMAK-bygningen i kassernearealets nordvestlige hjørne. Et lille hold fra KVM brugte tre dage på at indrette den nye tøjuddeling i spredte lokaler på første etage. Alt skulle flyttes, hylder og reoler skulle sættes op igen og tøjet sorteres efter de nye forhold. Det var december og parret bag tøjuddelingen Åse og Poul Erik Holm forsøgte at skabe julestemning i de gamle militærlokaler med julemusik. Det var lidt af en udfordring, for huset var nemlig også beboet af bands, der brugte onsdag eftermiddag på at give den gas ved mikrofon og trommer. ”Vi skruede op, men kunne slet ikke høre julemusikken, når de rundt om i huset gav den hele armen,” fortæller Åse. Stor var hendes og Poul Eriks overraskelse derfor, da de kort tid efter fik den besked, at husets lejere ikke kunne leve med støjen fra tøjuddelingen! Hjælp til Tordenskjolds soldater Men Kirkernes Familiehjælp var gratis gæster i Kassernen, mens bandsene lejede sig ind. Der var derfor ikke andet at gøre, end endnu engang at pakke det hele sammen og flytte. Trods god vilje, var stemningen ikke den bedste.

Kronen

6

”Vi vil gerne hjælpe folk, og det kan vi ikke med alt det rod her,” lød kommentaren fra Poul Erik, da tøjet igen igen var pakket ned, og reolerne skruet ud af væggen. Det var 5. februar, men nu var det ikke længere nogen lille gruppe, der knoklede. KVM bakkede talstærkt op for at støtte de tapre 5-6 Tordenskjolds soldater, der hidtil havde knoklet med tøjuddelingen. 10 mænd og kvinder mødte op med godt humør, trailere og kaffe på kanden for at gøre den forhåbentligt sidste flytning både effektiv og hyggelig. ”Det er det lille bidrag, jeg kan give, for jeg kan ikke hjælpe til i hverdagen, men jeg synes, det er et supergodt arbejde,” sagde Anna Christina Taulborg, der havde medbragt friskbagt franskbrød og kaffe. På fire timer var hele biksen flyttet og sat op endnu engang. Og så ender historien indtil videre lykkeligt her. ”Vi er rigtig glade for det nye sted. Folk er så søde og hjælpseomme her. De synes, det er godt, vi er kommet, og at Kirkernes Familiehjælp er alletiders initiativ,” fortæller Åse.

Sandwiches, nybagt franskbrød, kaffe, sodavand og småkager – trods pakning og slæb endte kalorieregnskabet vist alligevel i plus…


Siden sidst Årets generalforsamling fandt sted d. 26 februar. Tak til alle fremmødte. Mads Peter Kruse trådte ved den lejlighed ud af bestyelsen, og Rolf Weber blev valgt ind. Bestyrelsen (se alle navne på på side 2) konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Dåb: Victoria Hilligsø – datter af Louise og Peter Hilligsø døbt d. 30. januar 2011.

Velkommen til Rolf Weber

Tak for indsatsen til Mads Peter Kruse

Tøjet var hurtigt flyttet på Lars Vestergaards trailer

Efter en måned på hylderne måtte tøjet igen i kasserne.

7 Kronen


Aktivitetskalender for april-juni 2011

Børnekirke Juniorkirke

APRIL

Søndag 3. april kl. 10.30 Midfaste: Menighedssamling

Mads Peter Kruse

“Når Gud taler”

Tirsdag 5. april kl. 19.00 Fællesmøde med IM og LM

Flemming Baatz Kristensen

Mødet holdes i Genesis

Søndag 10. april kl. 10.30 Mariæ Bebudelse Forbøns- og lovsangsgudstjeneste Kollekt: MF’s Stipendiefond

Peter Kofoed Herbst Kirkefrokost. Husk mad til ta’selv-bord

Luk 1, 26-38

Søndag 17. april kl. 10.30 Palmesøndag Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofoed Herbst

Matt 21, 1-19

Torsdag 21. april kl. 16.00 Skærtorsdag: Nadvergudstjeneste

Henri H. Brorson og Kent Andersen

Matt 26, 17-30

Fredag 22. april kl. 10.30 Langfredag

Peter Kofoed Herbst

Søndag 24. april kl. 10.30 Påskedag: Temagudstjeneste Kollekt: Åbne Døre

Peter Kofoed Herbst

Luk 24, 1-12 “Kvinderne ved graven”

Søndag 1. maj kl. 10.30 1.s.e. påske: Temagudstjeneste Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofoed Herbst

Luk 24, 13-35 “Emmausvandrerne...”

Søndag 8. maj kl. 10.30 2.s.e. påske: Temagudstjeneste Kollekt: MF’s Stipendiefond

Peter Kofed Herbst Kirkefrokost. Husk mad til ta’selv-bord

Luk 24, 36-53 “Disciplene i Jerusalen”

Søndag 15. maj kl. 10.30 3.s.e. påske Kollekt: Børne og juniorarb. i KVM

Peter Kofoed Herbst

Joh 16, 16-22

Fredag 20. maj kl. 10.30 Bededag Kollekt: Åbne Døre

Ingolf H. Pedersen og Kristian Vestergaard

Matt 3, 1-10

Søndag 29. maj kl. 10.30 5.s.e. påske: Familiegudstjeneste Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Henri H. Brorson

Joh 16, 23b-28

MAJ

JUNI

Torsdag 2. juni kl. 10.30 Kr. Himmelfartsdag: Konfirmation

Peter Kofoed Herbst

Søndag 12. juni kl. 10.30 Pinsedag Kollekt: Åbne Døre

Peter Kofoed Herbst

Søndag 19. juni kl. 10.30 Trinitatis søndag: Kirke til Tiden

Peter Kofoed Herbst

Torsdag 23. juni kl. 19.00 Sct. Hans fest

Hos Lene og Poul Kristensen, Spentrupvej 56, Gjerlev

Medbring stol

Søndag 26. juni kl. 19.30 1.s.e. trin. Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofed Herbst

Luk 16, 19-31

Joh 14, 22-31

Nr 02 KRONEN 2011  
Nr 02 KRONEN 2011  

Kirkeblad KRONEN