Page 1

2010 Nr. 2

Kronen

BLIK FOR MENNESKET-FAMILIEN-BYEN-VERDEN

Side 2 Information om Kronjyllands Valgmenighed Side 3 Præstens hjørne

5

Side 4selvværd Forår og

Side 6-7 Med kost og spand Generalforsamling 2010 Side 8 Kalender april-juni

Kronjyllands Valgmenighed

Grenåvej 34 - Randers - www.kvm-randers.dk


Informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronen udgives af Kronjyllands Valgmenighed Grenåvej 34, 8960 Randers SØ www.kvm-randers.dk

Redaktion: Peter Kofoed Herbst (ansv. red.) Christina Brorson (red.sekr.) Solveig Maksten (layout) Evt. kommentarer eller uopfordrede indlæg til Kronen sendes til pkh@kvm-randers.dk

Valgmenighedens ledelse Præst: Peter Kofoed Herbst Hjortevej 19, 8960 Randers SØ, 86 43 18 30 Kontor: Tlf. 86 43 28 04 E-mail: pkh@kvm-randers.dk Træffes bedst tirsdag kl. 12-13.

Bestyrelsen Preben Nørlund (formand) Vægten 2, 8960 Randers SØ. Tlf. 86 43 14 92 E-mail: preben.solo@gmail.com Mads Peter Kruse (næstformand) Tlf. 24 64 17 42 E-mail: madspeterkruse@gmail.com Walther Plauborg Hansen (kasserer) Tlf. 86 98 23 17 E-mail: plauborg.hansen@email.dk Gitte Wengel (sekretær) Tlf. 86 40 67 30 E-mail: familienwengel@yahoo.dk Charlotte Mumm Pihl Tlf. 86 49 66 70 E-mail: pihl@privat.dk Christina Andersen Tlf. 6170 0729 E-mail: cpalmkvist@gmail.com

Gaver til Kronjyllands Valgmenighed er fradragsberettigede efter ligningsloven og kan indbetales på: giro (01)-2673975 eller på bankkontonr. 9333-3335645595. Kronen

2

Nyttige informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronjyllands Valgmenighed blev stiftet i 1996 som en anerkendt del af Den danske Folkekirke, og gudstjenesterne er for alle, som ønsker at deltage. Ved ønske om medlemskab tages kontakt til menighedens præst.

Kirkelige handlinger Henvendelse vedrørende kirkelige handlinger rettes til præsten, eller i tilfælde af dennes fravær til valgmenighedens formand. Præsten stiller sig også gerne til rådighed med henblik på samtale, forbøn, sygebesøg, sygesalvning, hjemmealtergang og åndelig vejledning.

Gudstjenester Har du bedeemner, som du gerne vil have med i søndagens kirkebøn, eller har du arrangementer, som du gerne vil have annonceret, er du velkommen til at henvende dig til præsten. Har du mulighed for at tjene i menigheden ved de mange opgaver i forbindelse med gudstjenesterne, kan du henvende dig til følgende:

Kontaktpersoner Ungdomsmedarbejder: Kent Andersen batmankent@gmail.com 4057 2058 Kordegn/velkomst: Arne Jacobsen 8645 4736 Kirketjener: Bent Kristensen 8782 6555 Lovsang: Mikael Maksten 8643 9104 Pianister: Jane-Lis Kjeldsen 9734 2027 Blomster mv.: Karen Sørensen 8649 4829 Børnenes minutter: Jane-Lis Kjeldsen 9734 2027 Børnekirke: Kristina Larsen 8641 8708 Juniorkirke: Karina Vinther 4041 5604 Kaffe: Ingrid H. Pedersen 8640 3855 Husudvalg: Lars Vestergaard 8647 8455 Cellegrupper: Henrik Kjeldsen 9734 2027 Cellegrupper: Kirsten Nørlund 8643 1492 Lyd: Henrik Pihl  8649 6670 Storskærm: Tommy Johannesen 8725 0475 Forbønsteam: Linda Valbjørn 3513 7747


Kirkens stærkeste aktiv ”Det tog mig 29 år, men jeg fatter det nu Nu har jeg gjort ligesom du sa’, jeg sku’: ”Syng, knægt, bare syng” Og det gør jeg så …” Rasmus Seebachs ørehænger har været en af den kolde vinters varme oplevelser: Kærligheden til familien inklusive hans afdøde far har fundet klangbund hos radio-brugere i alle aldre, og vi trækker på smilebåndet over, at gode gamle Tommy havde ret i, at knægten bare skulle give sig til at synge. Efter 29 år gjorde han det så – og vi hører det alle sammen. På vej gennem vintermørket var der imidlertid noget, som varmede ganske meget mere i Randers og KVM: Samarbejdet med Den Evangeliske Frikirke og Pinsekirken omkring Kirkernes Familiehjælp startede i det små, men voksede hurtigt til en selvstændig forening, og historierne fra taknemmelige mennesker, der har modtaget hjælp i form af tøj eller mad, har været mange og skønne. Gennem flere år har vi i KVM været søgende og spørgende i forhold til, hvordan vi kunne være til glæde og velsignelse for vores by. Vi har haft gæstetalere, som uafhængigt af hinanden har lagt os det på sinde, og i visionsprocessen KVM2012 kom det til udtryk i formuleringen om, at vi ønsker at være en kirke med blik for byen. Nu er dette ønske imidlertid blevet til virkelighed: Uge efter uge er vi medvirkende til, at særligt økonomisk trængte familier i Randers har mulighed for at få hjælp på nogle af de mest basale områder i livet.

Mere end 20 familier har fundet godt, gratis tøj hos os, og i skrivende stund har 65 familier – i alt 86 voksne og 135 børn – taget imod hjælp i form af en ugekasse med basale madvarer. Vi er medvirkende til, at disse familier vinder lidt tid og lidt overskud til atter at genvinde fodfæstet, så de bliver i stand til at tage vare på deres egen situation. Det er en gave og et privilegium at tage del i. Det pudsige er, at kirken i mange år har været så optaget af de rette ord, at vi har glemt kraften i disse helt konkrete kærlighedsgerninger. Men var det ikke hele grundtonen i Jesu ord til disciplene: Elsk Gud – og elsk mennesker? Elsk hinanden! Gør godt mod hinanden og mod alle! Man kunne fristes til at omskrive ørehængeren og lade den lyde: ”Det tog os ret mange år, men vi fatter det nu Nu vil vi gøre sådan som du sagde, vi sku’: ”Elsk, børn, bare elsk” Og det gør vi så …” Gennem kirkens historie ser vi, at kirken står stærkest og når længst ud, når en sund teologi og tillid til Bibelens ord bliver koblet med praktisk, konkret næstekærlighed. Det er kirkens stærkeste aktiv! Peter Kofoed Herbst

3 Kronen


Forår og selvværd Af Steen Palmqvist Assentoft d. 13/3 2010 I dag var en rigtig dejlig dag, for solen skinnede ind af mine vinduer da jeg stod op, og skabte frydefulde fornemmelser, medens jeg spiste min morgenmad. Ja solen gør noget positivt ved de fleste mennesker. Det synes som om, at problemer bliver mindre og udfordringerne mere overskuelige. Når det så kombineres med en bevidsthed om, at foråret banker på døren, får glæden en ekstra tak opad. For mit eget vedkommende, synes det som om, at foråret bliver en stadig større og herligere oplevelse, jo ældre jeg bliver – taknemmeligheden til Gud der skaber så frydefulde øjeblikke, bliver større ved forårets komme, for hvert forår der kommer. Knopper der svulmer og bare venter på varmen, fuglene der står og tripper for at begynde redebygning, blomster der skyder op af den frosne jord – og jeg kunne blive ved – det er da fantastisk. Noget af glæden og optimismen ved foråret kommer fra vores livshistorie. Foråret gjorde det muligt at komme ud og boltre sig i den vilde natur, spille fodbold, sidde længe ude om aftenen når man ikke skulle i skole, grille på terassen sammen med familien osv. – alt sammen gode minder der nu sætter automatiske tankeprocesser i gang og skaber glæde over foråret og sommeren.

Kronen

4

Noget andet er det rent biologiske. Når der kommer lys ind gennem vore øjne, frigøres et antidepressivt middel i vores krop – det samme stof der anvendes i de såkaldte ”lykkepiller.” Når solen skinner, er det derfor vigtigt at prioritere tid til at være ude – gerne 1 time dagligt. Det vil give os et større overskud til hverdagens mange udfordringer. Så Gud har skabt vores krop fantastisk, med muligheder for selv at bearbejde de mørke tanker og følelser i nogen grad. Også når vi motionerer, er sammen med gode venner, får forløst gamle negative følelser ved at tale om dem og derved får ryddet op i vores tilværelse, skabes der livsglæde. Men lad os ikke nøjes med forårets muligheder, som jo er dejlige og brugbare, men flygtige. En dag bliver det igen efterår og vinter, så er det alene foråret der skaber glæden og optimismen, er det en forholdsvis kort fornøjelse. Gud har nemlig givet os andre hjælpemidler, som er langt mere holdbare end foråret. Det hjælpemiddel hedder den gode relation til hinanden og til Ham. Når et barn vokser op og møder de gode relationer gennem sine forældre, skabes der en vedvarende optimisme, som ikke frygter efteråret og vinteren – for her skabes et godt selvværd. Da det er funderet på den gode relation, er det funderet på noget vedvarende, som ikke er særlig påvirkelig af omgivelserne eller succes i livet. Så når der kommer sorg og krise, klares krisen sundt og konstruktivt, selv om den gør ondt. Også den gode relation til Gud, gør en positiv forskel i os på alle måder – også humørmæssigt – og varer ved. Egentligt ville det være at ønske for alle mennesker,


Forår og selvværd at satse højt på relationen til Gud. Her møder vi den betingelsesløse kærlighed som ingen andre steder, der i høj grad er livsbekræftende. Han giver livet mening og indhold – og her har vi altid noget at vende tilbage til, uanset hvad der sker. I mødet med Gud, bliver glæden større og krisen mindre truende. Problemer med relationen til Gud kan opstå, hvis vi har dårlige erfaringer med de nære relationer i øvrigt. Så kan det være svært at føle sig betingelsesløs elsket af Gud, selv om han stærkt bekræfter det i sit ord og ved sin handling på korset. Som kirke og som menneske, må vi derfor stadig gå efter at skabe gode relationer og få gjort op med mennesker, hvis der er relationer, der generer os. For uanset, at der findes andre ”hjælpemidler” som foråret, som kan påvirke vores humør, så er det den positive kontakt til andre mennesker og til Gud, som er det bærende element i ethvert menneskes liv. Jeg er af den overbevisning, at det er hovedårsagen til, at vi søger en ægtefælle.

Bevidstheden om, at der er et menneske for hvem jeg er den vigtigste, er eufori skabende. Gud skabte ægteskabet og venskabet, for derigennem at få os til at forstå glimt af hans kærlighed til os, gennem vores kærlighed til hinanden – på samme måde med familien og relationen til børnene. Gud kalder os for sin brud og for sine børn for at minde os om, hvor vi kan få glimt af hans kærlighed til os. ”Kristne lever længere” var overskriften over en kort udsendelse fra DR1. ”For i sig selv er livet jo en fiasko – vi bruger hele livet på at være sunde og raske og så ligger der alligevel en skjult frustration, for det ender med fiasko – for vi dør jo,” konstaterede udsendelsen. ”Men sådan er det ikke for de kristne – de tror på et liv efter døden, så her er der ingen frustration der er med til at gøre livet kortere.” Så den gode relation til Gud får os til at leve længere, for med ham er livet ikke en fiasko. Glædeligt forår.

Kærlig hilsen Steen

5 Kronen


KVM med kost og spand Af Christina Brorson Vi hører alle til i menigheden, men ved selvfølgelig bedst, hvad der foregår i vore egne cirkler og sammenhænge. Kronen præsenterer forskellige aktiviteter og arbejdsgrene i KVM – for at give os et lille indblik i, hvad de andre går og laver... I dette nummer handler det om en vigtig del af det, der foregår i kulissen: Rengøringen - Hvis ikke der er rent, føler man sig ikke godt tilpas. Derfor er det vigtigt at sørge for rene lokaler i kirken, siger Berit Nielsen. Hun administrerer rengøringsteamet og er selv ét at de 11 navne på listen. Hver uge finder de spand, klud og støvsuger frem for at holde kirken pæn og indbydende. Bygningen er delt op i fire områder, og hvert medlem af rengøringsteamet har vagt hver fjerde uge. Meningen er, at hele kirken skal gås over hver uge, men det er 11 mand ikke nok til. Af og til får et lokale derfor lov at stå en ekstra uge. - De sidste par år er vi blevet lidt færre, så faktisk er teamet ikke fuldtalligt lige nu. Vi kan altid bruge et par ekstra hænder, understreger Berit. Selv trives hun med sine tjanser. – At administrere rengøringen tager ikke særlig langt tid, og jeg er glad for at yde mit i kirken ved at gøre rent. Det med at have et fremtrædende job, og stå på ”scenen” er nemlig ikke lige mig, ved Berit.

- Hver lørdag støvsuger jeg kirken fra A-Z. Det har jeg gjort siden august 2005, og jeg er kun blevet forhindret to lørdage, fortæller Arne. - Jeg meldte mig til at støvsuge en måned efter, at der var kommet gulvtæpper på. De var ofte beskidte, når jeg kom tidligt søndag morgen, og det syntes jeg, var synd, siger Arne. Han er selvstændig revisor og har to af sine børn boende hjemme, så lørdagene kunne sagtens gå med andre ting. Men der er også plusser ved opgaven. - Jeg kommer på forskellig tidspunkter, men får altid de to timer passet ind et eller andet sted i løbet af dagen. Mens jeg støvsuger, planlægger jeg som regel den nærmeste tid – jeg har god tid, og det er jo ikke mig, der skal suge, griner Arne. - Jeg nyder roen og vores dejlige kirke. Kirkesalen er et godt rum til eftertanke og knæfaldet står der jo altid - det benytter jeg mig også af. Nej, jeg har aldrig været træt af at skulle af sted, slår han fast uden tøven.

Hver lørdag i fem år En anden, der trives med sin rengøringstjans, er Arne Jacobsen, der har sin helt egen jobbeskrivelse, som nogen nok vil kalde temmelig krævende.

Kronen

6

Arne Jacobsen svinger støvsugeren hver lørdag og nyder at have kirken for sig selv.


Og det var én... Af Henri Brorson 2010 bliver året med hele to generalforsamlinger: En ordinær og en ekstraordinær om byggeprojektet. Den 27. februar fandt den ordinære sted og bød på lidt af hvert: Der skulle lidt hiv og sving til, men så kom tilbagemeldingerne til bestyrelsen, der havde indkaldt til ordinær generalforsamling og på dagen dukkede ca. 60 KVM’er op i kirken – børnene var i Randers Legeland og juniorerne var ude at køre cross. Programmet i kirken bestod i store træk af 4 x beretninger fra hhv. formand, præst, ungdomsmedarbejde og kassérer med løbende mulighed for at stille spørgsmål, komme med kommentarer og gode forslag fra salen – hvilket mange benyttede sig af. Indholdet i beretningerne var en blanding af glæde over bl.a. Kirkernes Familiehjælp, ungdomsmedarbejderens gode start med mange samtaler med de unge, en mere jævn fordeling af gaver hen over året, der

økonomisk set endte med at give overskud i kassen på 1.000 kr. - hvilket dog blev godt hjulpet undervejs af, at man udskød nogle ellers planlagte istandsættelser. Men der var også frustrationer over svigtende fremmøde til gudstjenesterne og manglende tilbagemeldinger på invitationen til generalforsamlingen. Fællesskabet har brug for, at ALLE bærer med efter evne. Overraskelser var der også. Peter (præst), der i år fejrer 10 år for første møde med menigheden i KVM, blev kaldt op af Preben (formand) for at modtage en gave for sit utrættelige arbejde i og for menigheden: Et weekend-sommerhusophold ved Vesterhavet. Den første af årets to generalforsamlinger blev veloverstået. Tilbage står den ekstraordinære, hvor der skal tages endegyldigt stilling til, om det er nu, at næste fase i byggeprojektet skal sættes i gang. Hvor ville det være dejligt med et stort fremmøde, så vi samlet som menighed kan tage stilling til den store beslutning ... Generalforsamlingen er planlagt til at finde sted i løbet af juni måned.

Juniorerne kørte cross på generalforsamlingsdagen 27. februar og fik ”en smule” skidt på tøjet”!

7 Kronen


Aktivitetskalender for april-juni 2010

Børne- og juniorkirke

April

Torsdag 1. april kl. 14.00 Skærtorsdag: Nadvergudstjeneste

Ingolf H. Pedersen

Joh 13, 1-15 Påskemåltid i cellerne

Fredag 2. april kl. 10.30 Langfredag

Peter Kofoed Herbst

Søndag 4. april kl. 10.30 Påskedag Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofoed Herbst

Matt 28, 1-8

Søndag 11. april kl. 10.30 1. s.e. påske Kollekt: DEM-projekt i Liberia

Peter Kofoed Herbst

Joh 21, 15-19

Torsdag 15. april kl. 19.00 Stormøde

Henrik Højlund

IM’s nye missionshus på Eriksvej

Søndag 18. april kl. 10.30 2. s.e. påske: Familiegudstjeneste Kollekt: KVM’s børnekirke

Peter Kofoed Herbst

Søndag 25. april kl. 10.30 3. s.e. påske Kollekt: MF’s Stipendiepulje

Henri H. Brorson Kent K. Andersen

Fredag 30. april - søndag 2. maj KVM-lejr

Peter Kofoed Herbst Kristian Vestergaard

Joh 14, 1-11 Kirkefrokost

Maj

Søndag 9. maj kl. 10.30 5. s.e. påske Kollekt: DEM-projekt i Liberia

Peter Kofoed Herbst

Joh 17, 1-11

Torsdag 13. maj kl. 10.30 Kristi Himmelfartsdag: Konfirmation

Peter Kofoed Herbst

Søndag 16. maj kl. 10.30 6. s.e. påske Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Henri H. Brorsen

Joh 17, 20-26

Søndag 23. maj kl. 10.30 Pinsedag Kollekt: Kronjyllands Valgmenighed

Peter Kofoed Herbst

Joh 14,15-21

Søndag 30. maj kl. 10.30 Trinitatis søndag Kollekt: DEM-projekt i Liberia

Peter Kofoed Herbst

Matt 28, 16-20 Kirkefrokost

Juni Søndag 6. juni kl. 10.30 1. s.e. trinitatis: familiedag/menighedssaml. Kollekt: MF’s Stipendiepulje

Steen Palmqvist

Indbyrdes kærlighed hvordan ser det ud i et stort fællesskab?

Søndag 13. juni kl. 10.30 2. s.e. trinitatis Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofoed Herbst

Luk 14, 25-35

Søndag 20. juni kl. 10.30 3. s.e. trinitatis: Kirke til tiden

Peter Kofoed Herbst

Søndag 27. juni kl. 10.30 4. s.e. trinitatis Kollekt: KVM

Peter Kofoed Herbst

Matt 5, 43-48

Peter Kofoed Herbst

Matt 16, 13-26

Juli

Søndag 4. juli kl. 10.30 5. s.e. trinitatis Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Nr. 2 KRONEN 2010  
Nr. 2 KRONEN 2010  

Menighedsblad for Kronjylands Valgmenighed

Advertisement