Page 1

2012 NR. 1

KRONEN

BLIK FOR MENNESKET-FAMILIEN-BYEN-VERDEN

Side 2 Information om Kronjyllands Valgmenighed Side 3 Godt ny t책r

5

Side 4n fest for e Hold da indvielse

Side 6-7 Familieterapeut Bedeuge 2012 Siden sidst Side 8 Kalender jan-marts

Kronjyllands Valgmenighed

Gren책vej 34 - Randers - www.kvm-randers.dk


Informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronen udgives af Kronjyllands Valgmenighed Grenåvej 34, 8960 Randers SØ www.kvm-randers.dk

Redaktion: Peter Kofoed Herbst (ansv. red.) Solveig Maksten (opsætning) Evt. kommentarer eller uopfordrede indlæg til Kronen sendes til pkh@kvm-randers.dk

Valgmenighedens ledelse Præst: Peter Kofoed Herbst Hjortevej 19, 8960 Randers SØ, 86 43 18 30 Kontor: Tlf. 22 85 68 69 E-mail: pkh@kvm-randers.dk Træffes bedst tirsdag kl. 12-13.

Bestyrelsen Preben Nørlund (formand) Vægten 2, 8920 Randers NV. Tlf. 86 43 14 92 E-mail: preben.solo@gmail.com Charlotte Mumm Pihl (næstformand) Tlf. 86 49 66 70 E-mail: mumm.pihl@gmail.com Walther Plauborg Hansen (kasserer) Tlf. 86 98 23 17 E-mail: plauborg.hansen@email.dk Gitte Wengel (sekretær) Tlf. 86 40 67 30 E-mail: familienwengel@yahoo.dk Rolf Bro Weber Tlf. 2544 4053 E-mail: rolfweber9@hotmail.com Christina Andersen Tlf. 6170 0729 E-mail: cpalmkvist@gmail.com

Gaver til Kronjyllands Valgmenighed er fradragsberettigede efter ligningsloven og kan indbetales på bankkontonr. 9233-4575 563 061

Kronen

2

Nyttige informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronjyllands Valgmenighed blev stiftet i 1996 som en anerkendt del af Den danske Folkekirke, og gudstjenesterne er for alle, som ønsker at deltage. Ved ønske om medlemskab tages kontakt til menighedens præst.

Kirkelige handlinger Henvendelse vedrørende kirkelige handlinger rettes til præsten, eller i tilfælde af dennes fravær til valgmenighedens formand. Præsten stiller sig også gerne til rådighed med henblik på samtale, forbøn, sygebesøg, sygesalvning, hjemmealtergang og åndelig vejledning.

Gudstjenester Har du bedeemner, som du gerne vil have med i søndagens kirkebøn, eller har du arrangementer, som du gerne vil have annonceret, er du velkommen til at henvende dig til præsten. Har du mulighed for at tjene i menigheden ved de mange opgaver i forbindelse med gudstjenesterne, kan du henvende dig til følgende:

Kontaktpersoner Kordegn/velkomst: Arne Jacobsen 8645 4736 Kirketjener: Bent Kristensen 8782 6555 Lovsang: Mikael Maksten 3024 9104 Pianister: Jane-Lis Kjeldsen 5084 2227 Blomster mv.: Karen Sørensen 8649 4829 Børnenes minutter: Jane-Lis Kjeldsen 5084 2227 Børnekirke: Kristina Larsen 8641 8708 Juniorkirke: Karina Vinther 4020 4284 Kaffe: Ingrid H. Pedersen 8640 3855 Husudvalg: Lars Vestergaard 8647 8455 Cellegrupper: Henrik Kjeldsen 9734 2027 Cellegrupper: Kirsten Nørlund 8643 1492 Lyd: Henrik Pihl  8649 6670 Storskærm: Henrik Kjeldsen 5051 6497 Forbønsteam: Hanus Poulsen 8639 5880


Godt nytår! Ved indgangen til 2012 vil jeg gene minde om det vidunderlige udtryk, som lød i kirken ved kirkens nytårs-fejring – nemlig 1. søndag i advent. Her læste vi om Jesu prædiken i synagogen i Nazareth, hvor han proklamerede, at han var kommet for at opfylde Guds løfter om en frelser. Denne frelser skulle blandt andet ”udråbe et nådeår fra Herren”. Nådeår Et nådeår er et år, hvor al skyld tilgives. Hvor alt det, som Guds lov påpeger som forkert i vores liv, mødes af tilgivelse i stedet for dom. Hvor alt det, som vi selv eller andre fordømmer os for, lægges ind under tilgivelsens virkelighed. Det er sonet. Tilgivet. Det har ikke længere lov at udråbe dom over dit liv, for Gud har udråbt et nådeår. Jesus bragte os nådens tid, og det er den tidsalder, som vi fortsat har lov at leve i: Guds nåde gælder; der er fri adgang til Gud for os og alle, som vil følges med Jesus ind foran Guds trone. Derfor kan vi – ved indgangen til det nye år ønske hinanden ”Godt Nåde-år”! 2012 Som menighed kan vi gå ind i 2012 med stor glæde over det forgangne år. Renoveringsprojektet er færdiggjort og fejret behørigt, og det store arbejde har givet os nye, vidunderlige muligheder i kirkens lokaler. Jeg glæder mig over, at vi kan invitere nye kirkegængere med i KVM – med mulighed for en god snak i caféen efter gudstjenesten. Jeg glæder mig til at få møbleret grupperummene med plads og muligheder for juniorer, teenagere og unge. Jeg glæder mig til et år med forøget fokus på lederuddannelse i menigheden, og til at vi i fællesskab fylder de nye m2 med liv.

Dernæst har jeg en varm opfordring til jer alle: Reserver allerede nu lørdag d. 25. februar til deltagelse i KVMs generalforsamling. Her bliver der mulighed for at deltage i snakken om nye tiltag i KVM; blandt andet dannelsen af mellemstore fællesskaber, som både vil være i stand til at styrke og åbne fællesskabet i KVM. Forestil dig en månedlig søndag, hvor der ikke er den vanlige gudstjeneste i KVM, men i stedet er en vifte af forskellige grupper, som samles på forskellige tidspunkter og steder – med det formål at give Guds Rige krop på den ene eller anden måde. Eneste krav er, at der er en ledergruppe med fokus på, at fællesskabet både handler om at modtage fra Gud, dele med hinanden, og give videre til andre. Fra bestyrelsens side er vi overbevist om, at menighedens størrelse og situation både skaber et behov og muligheder for at danne denne type fællesskaber, hvor den enkeltes ejerskab og direkte indflydelse på indholdet er større end ved en gudstjeneste. Mere om dette ved generalforsamlingen – men begynd allerede nu at bede og at drømme drømme. Glæd jer - godt nådeår!

Peter Kofoed Herbst

3 Kronen


Hold da fest for en indvielse Tekst: Ove Klausen Foto: Leif H. Nielsen og Ove Klausen Det var en grå og diset dag. Indvielsen af de nye lokaler begyndte udenfor i et tungt novembervejr. Men kun indtil borgmester Henning Jensen Nyhuus fingernem med saks klippede den røde snor. Så kunne alle tage turen op ad den nye trappe, træde ind i de nye lokaler og opleve at komme ind i en anden verden. En verden med varme, lys, feststemning og kaffe og kager af de kalorietunge slags. En glad borgmester Borgmesteren holdt en tale og glædede sig over vores vækst og tilstedeværelse i Randers. - Kronjyllands Valgmenighed er blandt de steder i Randers, hvor der er fremgang og udvikling. Det er dejligt. Han forudså, at vi kan fortsætte med at have succes, fordi vi forstår at være en kirke, hvor der også er plads til børn og unge. Samtidig fremhævede han vores indsats over for socialt nødstedte i Randers gennem Kirkernes Familiehjælp. Mere plads til fællesskab De nye lokaler blev indviet under overskriften ”Plads til fællesskab”, og vores formand Preben Nørlund sagde i sin indvielsestale, at de nye lokaler ikke skal ses som et slutmål, men som starten på noget nyt. - Vi kan begynde på et nyt kapitel i vores historie som kirke. Vi kan skabe et bedre fællesskab for alle aldersgrupper og har plads til, at nye kan komme til.

Kronen

4

Det, der skal kendetegne os som kirke, er, at vi ikke har nok i os selv, men er rummelig og har plads til alle slags mennesker. Marias jubelsang Flagene svingede, og alles stemmer jublede til festmiddagens jubelsang, som Maria Kofoed Herbst havde skrevet. Omkvædet var: Nu er der jubelfest Dans med dit flag! Syng med, du kære gæst Sikken en dag!

Come on Festen sluttede inde i kirkesalen. Vi sang ”New Tomorrow”, hvor et af de gentagne vers er: Come on boys, come on girls in this crazy, crazy world You’re the diamonds, you’re the pearls Let’s make a new tomorrow. Vores præst Peter Kofoed Herbst gav sangen ret i, at vi kan sige, vi lever i en skør verden, men vi kan alligevel holde fest, fordi vi har en ny og god verden at se frem til.


Hold da fest for en indvielse

Mathias Plauborg Hansen

Er det en god fest? Ja. Bedre end juleaften? Nej. Bedre end din fødselsdag? Ved ikke helt. Bedre end en gudstjeneste? Ja, helt klart.

Victoria Nathansen Hvad synes du om indvielsesfesten? Det er en rigtig god fest med mange gode indslag Hvad er det bedste? Det er, at alle bare er glade. Der er et godt flow i snakken. Alle snakker med hinanden og er glade. Jeg er rigtig glad for at vÌre med. Hvad siger du til de nye lokaler? Det er blevet noget helt andet. Før var det nogle mørke og triste lagerrum. Nu er det et sted, hvor det myldrer med liv.

5 Kronen


Samarbejde med familieterapeut Af Peter Kofoed Herbst I efteråret 2011 har bestyrelsen for KronjyllandsValgmenighed haft en givende og spændende dialog med Psyko- og Familieterapeut Heidi Jacobsen. Denne dialog har mundet ud i en perspektivrig samarbejdsaftale, som vi er glade for at kunne præsentere for menigheden. Vi ønsker at være en menighed, som siger et fuldtonende ja til det livslange ægteskab mellem én mand og én kvinde – den relation, som Gud ved skabelsen udtalte sin velsignelse over. Det betyder også, at vi gerne vil give de bedst tænkelige muligheder forat søge hjælp, når et ægtepar oplever at komme i krise med deres forhold til hinanden. Vi har erfaring for, at der foregår mange gode samtaler i menighedens cellegrupper, ligesom præsten også står til rådighed for samtaler. Det glæder vi os over, men vi ved også, at der opstår situationer, hvor der er brug for at søge professionel hjælp til samtalen, og derfor har vi indgået en aftale med Heidi Jacobsen om, at medlemmer af KVM har mulighed for at købe en særlig startpakke hos hende i form af 3 samtaler, som man får til blot 2 samtalers pris. Det er en glimrende mulighed for at komme i gang med et forløb, hvor der bliver arbejdet med det, som vil hindre ægteparret i at vokse sammen livet igennem. På hjemmesiden www.livogvaekst.dk kan du læse en nærmere præsentation af Heidi, der bl.a. skriver følgende om parforholdets glæder og udfordringer:

Kronen

6

”Parforholdet er vel den mest fantastiske ramme for at vi kan opleve de største glæder - det at dele livet med et andet menneske er noget helt fantastisk - men det stiller os også i en sårbar position, når vi åbner os og deler noget af det dybeste af os selv med hinanden. I alt for mange parforhold mangler der liv, nærhed og glæde, som ellers gerne skulle kendetegne et godt og varmt parforhold. I stedet opstår en situation, hvor vi ligeså stille kommer til at leve ved siden af hinanden, men ikke sammen - det kan meget nemt ske, der hvor det bliver forbesværligt og konfliktfyldt at nærme sig hinanden. Bebrejdelser, magtkampe ogtilbagetrækning kan komme til at fylde. Det kan være nærliggende at mene, at den anden er problemet, når der er rod i parforholdet. Men det viser sig oftest, at det er samspillet imellem ægtefællerne, der er problemet - måden vi kommunikerer sammen og møder hinanden, kan være lige så destruktiv som den kan være konstruktiv. Når problemerne opstår, kan det give lejlighed til at udvikle evnen til samliv - igennem terapi kan der opnås dybere forståelse for hinanden, der kan tilegnes nye måder at håndtere de konflikter, som naturligvis opstår. I terapien kan der gives hjælp til en bedre indbyrdes kommunikation, som meget ofte kan afklare tilsyneladende uløselige problemer. Når det først er gået galt i parforholdet, er det nemt at tro, at græsset er grønnere på den anden side af hækken - men sandheden er faktisk,at græsset er grønnest dér hvor det bliver gødet og vandet!! Et parforhold skal nødvendigvis plejes og næres!!”


Program for bedeugen 2012 / Siden sidst I januar måned indbydes vi endnu engang til bønsfællesskab med resten af Evangelisk Alliance-familien i Randers. Rundt i byens kirker samles vi 5 gange i løbet af ugen for sammen at lægge det nye år, hinanden og vores by i Guds almægtige hænder. Før sin død bad Jesus for disciplene – og tilføjede så med henblik på os og vores tid: ”Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at

de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig” (Joh 17,20-21) Bedeugen i januar har blandt andet til formål at minde os om denne grundlæggende enhed i troen på Jesus som frelser fra fortabelsen; troen på ham forener os dybt!

Bedeugen 2012 Dato

Adresse

Prædikant

Tirsdag 10. januar kl. 19.30

Baptistkirken, Akacievej 2, 8930 Randers NØ

Peter L. M. Hansen, LM’s Frimenighed

Onsdag 11. januar kl. 19.30

Adventistkirken, Frederiksborg Allé 25, 8920 Randers NV

Peter Overbeck, Den Evangeliske Frikirke

Torsdag 12. januar kl. 19.30

Genesis, Eriksvej 13, 8960 Randers SØ

Jesper Jeppesen, Skywalk

Fredag 13. januar kl. 19.30

Pinsekirken, Mariagervej 117, 8920 Randers NV

Niels Ole H. Sørensen, Randers Husmenighed

Søndag 15. januar kl. 15.00

Kronjyllands Valgmenighed, Grenåvej 34, 8960 Randers SØ

Hanus Poulsen, Indre Mission

Til lykke til Anette og Michael S. Bitsch, der i sommers blev gift på Randers Rådhus, og som lørdag d. 10. september blev velsignet i Gjerlev Kirke

Psyko- og familieterapeut Heidi Jacobsen, Liv og Vækst

7 Kronen


Aktivitetskalender for jan-marts 2012

Børnekirke Juniorkirke

JANUAR

Søndag 1. januar kl. 14.00 Nytårsdag Kollekt: Bibelselskabet

Peter Kofoed Herbst

Matt 6, 5-13

Søndag 8. januar kl. 10.30 1. s. e. h3k Kollekt: Åbne Døre

Peter Kofoed Herbst Kirkefrokost - husk mad til ta’-selv-bord

Mark 10, 13-16

10. - 13. januar

Evangelisk Alliances bedeuge

Se side 7

Søndag 15. januar kl. 15.00 2. s.e. h3k: Afslutningsgudstjeneste i bedeugen. Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofoed Herbst og Hanus Poulsen

Søndag 22. januar kl. 10.30 3. s.e. h3k Kollekt: MF’s Stipendiefond

Ingolf Henoch Pedersen

Luk 17, 5-10

Søndag 29. januar kl. 10.30 Sidste s.e.h3k Forbøns- og lovsangsgudstjeneste

Peter Kofoed Herbst

Joh 12, 23-33

Søndag 5. februar kl. 10.30 Septuagesima: Menighedssamling

Bent Andersen “Levende eller død tro?” Kirkefrokost - husk mad til ta’-selv-bord

Jakob 1, 22-25

Onsdag 8. februar kl. 19.00 Medlemskursus

Peter Kofoed Herbst

Søndag 12. februar kl. 10.30 Seksagesima Kollekt: Åbne Døre

Peter Kofoed Herbst

Søndag 19. februar kl. 10.30 Fastelavn: Familiegudstjeneste Kollekt: Børne- og Juniorkirken

Peter Kofoed Herbst

Lørdag 27. februar

Generalforsamling

FEBRUAR

Mark 4, 26-32

MAR TS

Søndag 4 marts kl. 10.30 2. s.i fasten: Temagudstjeneste - Gud og afguder Kollekt: Kirkernes Familehjælp

Peter Kofoed Herbst “Afguder - i antikken og i dag” Kirkefrokost- husk mad til ta’-selv-bord

2 Mos 20, 1-5 Ef 5, 1-6

Søndag 11. marts kl. 10.30 3. s.i fasten: Temagudstjeneste - Gud og afguder Kollekt: Jeffelo Kamara

Peter Kofoed Herbst “Længslen efter at blive elsket”

1 Mos 29

Søndag 18. marts kl. 10.30 Midfaste Temagudstjeneste - Gud og afguder Kollekt: MF’s Stipendiefond

Peter Kofoed Herbst “Bagsiden af succes”

2 Kong 5

Søndag 25. marts kl. 10.30 Maria Bebudelse: Temagudstjeneste - Gud og afguder Kollekt: Missionsprojekt

Peter Kofoed Herbst “Opgøret med afguderne”

1 Mos 32

Peter Kofoed Herbst og Steen Palmqvist

Mark 14, 3-9 Joh 12, 1-16

APRIL

Søndag 1. april kl. 10.30 Palmesøndag Kollekt: Børne- og Juniorkirken

Nr. 1 KRONEN 2012  
Nr. 1 KRONEN 2012  

KRONEN 2012