Page 1

2011 Nr. 1

Kronen

BLIK FOR MENNESKET-FAMILIEN-BYEN-VERDEN

Side 2 Information om Kronjyllands Valgmenighed Side 3 Høringss var fra ELUVA

5

Side 4til dsrejsen Menighe Israel

Side 6-7 Siden sidst Nytårshilsen Side 8 Kalender jan-marts

Kronjyllands Valgmenighed

Grenåvej 34 - Randers - www.kvm-randers.dk


Informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronen udgives af Kronjyllands Valgmenighed Grenåvej 34, 8960 Randers SØ www.kvm-randers.dk

Redaktion: Peter Kofoed Herbst (ansv. red.) Christina Brorson (red.sekr.) Solveig Maksten (opsætning) Evt. kommentarer eller uopfordrede indlæg til Kronen sendes til pkh@kvm-randers.dk

Valgmenighedens ledelse Præst: Peter Kofoed Herbst Hjortevej 19, 8960 Randers SØ, 86 43 18 30 Kontor: Tlf. 22 85 68 69 E-mail: pkh@kvm-randers.dk Træffes bedst tirsdag kl. 12-13.

Bestyrelsen Preben Nørlund (formand) Vægten 2, 8920 Randers NV. Tlf. 86 43 14 92 E-mail: preben.solo@gmail.com Mads Peter Kruse (næstformand) Tlf. 24 64 17 42 E-mail: madspeterkruse@gmail.com Walther Plauborg Hansen (kasserer) Tlf. 86 98 23 17 E-mail: plauborg.hansen@email.dk Gitte Wengel (sekretær) Tlf. 86 40 67 30 E-mail: familienwengel@yahoo.dk Charlotte Mumm Pihl Tlf. 86 49 66 70 E-mail: mumm.pihl@gmail.com Christina Andersen Tlf. 6170 0729 E-mail: cpalmkvist@gmail.com

Gaver til Kronjyllands Valgmenighed er fradragsberettigede efter ligningsloven og kan indbetales på: giro (01)-2673975 eller på bankkontonr. 9333-3335645595. Kronen

2

Nyttige informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronjyllands Valgmenighed blev stiftet i 1996 som en anerkendt del af Den danske Folkekirke, og gudstjenesterne er for alle, som ønsker at deltage. Ved ønske om medlemskab tages kontakt til menighedens præst.

Kirkelige handlinger Henvendelse vedrørende kirkelige handlinger rettes til præsten, eller i tilfælde af dennes fravær til valgmenighedens formand. Præsten stiller sig også gerne til rådighed med henblik på samtale, forbøn, sygebesøg, sygesalvning, hjemmealtergang og åndelig vejledning.

Gudstjenester Har du bedeemner, som du gerne vil have med i søndagens kirkebøn, eller har du arrangementer, som du gerne vil have annonceret, er du velkommen til at henvende dig til præsten. Har du mulighed for at tjene i menigheden ved de mange opgaver i forbindelse med gudstjenesterne, kan du henvende dig til følgende:

Kontaktpersoner Kordegn/velkomst: Arne Jacobsen 8645 4736 Kirketjener: Bent Kristensen 8782 6555 Lovsang: Mikael Maksten 8643 9104 Pianister: Jane-Lis Kjeldsen 9734 2027 Blomster mv.: Karen Sørensen 8649 4829 Børnenes minutter: Jane-Lis Kjeldsen 9734 2027 Børnekirke: Kristina Larsen 8641 8708 Juniorkirke: Christina Wengel 2684 1769 Kaffe: Ingrid H. Pedersen 8640 3855 Husudvalg: Lars Vestergaard 8647 8455 Cellegrupper: Henrik Kjeldsen 9734 2027 Cellegrupper: Kirsten Nørlund 8643 1492 Lyd: Henrik Pihl  8649 6670 Storskærm: Tommy Johannesen 8725 0475 Forbønsteam: Linda Valbjørn 3513 7747


Høringssvar fra ELUVA familie, forældre mv., som på sigt vil være ødelæggende for børns identitetsfølelse.

Fredag d. 17. december var sidste frist for indsendelse af høringssvar til Kirkeministeriet ang. rapporten om Folkekirken og registreret partnerskab. I Foreningen for Evangelisk-lutherske Valgmenigheder i Danmark har vi valgt at udarbejde et fælles høringssvar fra de 10 valgmenigheder, som pt. er tilknyttet foreningen. Høringssvaret kan læses i fuld længde på www.kvm-randers. dk, og herunder vil jeg kort referere hovedpunkterne i svaret Ligeværd og respekt Det er os magtpåliggende at understrege, at homoseksuelle såvel som heteroseksuelle har sin plads i menighedens fællesskab, hvor vi alle står under Guds lov og lever af Guds evangelium. Syndernes ufortjente forladelse i Kristus er kirkens adelsmærke og vores dybeste behov. Dette betyder dog på ingen måde, at vi dermed skal lægge Guds velsignelse til alt, som mennesker vil kalde for kærlighed. Vi mener derimod, at kirken bør afvise at have et ritual for velsignelse eller vielse af homoseksuelle par, og vi anfører 4 hovedargumenter for dette nej. Argumenter for et nej Historisk set er ægteskabet mellem mand og kvinde en samfundsbærende ordning, og indførelsen af et kirkeligt ritual for samkønnede forhold vil medvirke til grundlæggende ændringer af samfundets forståelse af begreber som ægteskab,

Ritual-historisk er der ligeledes tungtvejende argumenter for et nej, idet det vil være et brud på 2000 års tradition at opfinde et ritual, som ganske enkelt ikke har bibelsk belæg. Dertil kommer, at det vil være udtryk for en kirke i splid med sig selv, hvis man indfører et ritual, hvorom der hersker så stor uenighed, at end ikke bispekollegiet er enige om ritualets berettigelse. Bibelsk set er der som nævnt ingen positive argumenter for indførelsen af et ritual. De få bibelske udsagn om homoseksualitet i såvel Det nye som gamle Testamente tager entydig afstand fra homoseksuel praksis. Skabelses-teologisk ser vi også, at Gud ifølge Bibelen skabte mennesket i sit billede – netop som mand og kvinde. Mand og kvinde komplementerer hinanden og forholdet mellem mand og kvinde benyttes endvidere som et billede på Kristi forhold til kirken. Hvis Folkekirken indfører et ritual for homoseksuelle parforhold begynder vi således at angribe nogle af kristendommens inderste og rigeste mysterier. Bøn for ægteskabet Derfor henstiller vi fra ELUVAs side til, at der ikke vedtages nogen form for ritual i denne sammenhæng, og vi gør det i samklang med bønnen fra det eksisterende ægteskabsritual: ”Herre, vor Gud, himmelske Fader! vi takker dig for ægteskabet, og vi beder dig, at du vil bevare denne ordning og velsignelse urokket iblandt os.” Peter Kofoed Herbst

3 Kronen


Menighedsrejse, der satte spor

Sneet inde i Hobro er det let at drømme tilbage til 40 grader i Israel. Mærke den intense, varme luft, fortættet af nye lyd- og synsindtryk, forventningsfuld stemning, samt et levende fællesskab. 10 skønne indholdsmættede dage blev det til i oktober, fra vi kørte fra kirken mod Kastrup og siden fløj til Tel Aviv. Et blandet rejsefølge på 27 mennesker fra 7-70 år satte ekstra kulør på rejsen.

Messias og til Randers og Hobro. Midt i en hektisk by fornemmede vi freden sænke sig i Gordons gravhave, hvor flere begivenheder tyder på, at det måske var stedet, hvor Jesus blev lagt - men rejste sig fra igen!

Den gyldne stad - Jerusalem, hvor alle huse var bygget af lyse kalksten, var det første tætte bekendtskab med Israel. Tæt pakket med begivenhedsrige steder, hvilket blev tydeligt for os på Oliebjerget, hvor der var imponerende panoramaudsigt over byen. Vi gik på murene og gennem portene, så byen oplyst by-night, oplevede jødernes hengivenhed ved grædemuren, fulgte i Jesu smertende fodspor fra hån og slag til Golgata, hvor Jesu ord blev læst op: ”Græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn” (Lukas 23, 28b). Tankerne gik til de jøder, der endnu ikke har set Jesus som

Der var andre stærke indtryk. Som i Hanegalskirken, stedet hvor Jesu trofaste discipel Peter bandede på, at han ikke kendte Jesu; her rungede sangen ”Tilgiv os” ind i vores sind, da vi sang den sammen i den lave kælder. Eller når vi bad for hinanden, og Gud svarede med lindring for fysiske smerter – endda på en sabbat!

Kronen

4

Selvom stederne har forandret sig på 2000 år, er det nu lidt lettere at se Bibelens steder og placeringer for sig.

Dybt indtryk gjorde grusomheden, som Holocaust museet – Yad Vashem - mindede os om. At 6 millioner jøder blev dræbt – hvorfor? Vores skandinavisk-israelske guide knyttede egne jødiske familieberetninger til,


Menighedsrejse, der satte spor og fortalte også om de mirakler, der trods alt skete midt i ondskaben. Vi vil smile, når vi husker, at vi blev smuglet ind ad bagvejen til Jesu formodede fødested i Betlehem. At vi vandrede i vand til knæene i en smal og lav tunnel i den gamle Davidsby. En aften med israelsk musik, sang og dans. Badede i varme kilder i ørkenen og indsmurt i mudder hvilede på Det døde Hav. Red i karavane på dromedarer. Sov samlet i beduintelt under tusindvis af stjerner. Sejlede på den smukke harpeformede Genesaret Sø og padlede på Jordanfloden. Rammen om rejsen var overvældende. Vi nød den smukke, varierende natur, kirker med enestående symbolik og de lune, stille aftener. Nød serviceringen og de mange salater (nogen ville nok sige – de mange kager) på hotellerne. Men den ramme, som

Peter K. Herbsts morgenandagter og vores fælles afslutning på dagen ledet af Ingolf H. Pedersen, gav det hele sammenhæng og var ganske særlige øjeblikke. Tak til de to rejseledere – særlig tak til Ingolf for at føre ideen om en menighedsrejse til Israel ud i livet. Et tæt gennemtænkt program, der gjorde det muligt for os at se så mange værdifulde steder. Naturligvis helt frivilligt!! En helt fantastisk rejse, som ikke kan gøres om. For det var ikke bare landet og alt det Israel har at byde på af natur, kultur og særlige bibelske steder, det var også menighedsfællesskabet – samtaler, humor og delte livshistorier, der satte sit spor på vores hjerter. Shalom! Randi Hejslet Jørgensen

5 Kronen


Siden sidst

Therese Nørgaard Vinther - datter af Karina og Søren Vinther døbt d. 24. oktober 2010

Jasmin Ruby Palmqvist - datter af Anja og Lars Ruby Palmqvist døbt d. 21. november 2010

Bedeugen 2011 Dato

Adresse

Taler

11. januar kl. 19.30

Baptistkirken, Akacievej 2, 8930 Randers NØ

John Pedersen, Adventistkirken

12. januar kl. 19.30

Frelsens Hær, Bøsbrovej 14, 8940 Randers SV

Rune Kærlet-Christensen, Pinsekirken

13. januar kl. 19.30

Indre Mission, Eriksvej 13, 8960 Randers SØ

Niels-Ole Husum Sørensen, Randers Husmenighed

14. januar kl. 19.30

Pinsekirken, Mariagervej 117, 8920 Randers NV

Peter Kofoed Herbst, Kronjyllands Valgmenighed

15. januar

Nærmere oplysninger følger

16. januar kl. 16.00

Den Evangeliske Frikirke, Vennelystvej 33, 8960 Randers SØ

Kronen

6

Afslutningsfest for hele familien


Nytårshilsen fra præsten Kære læser af Kronen GODT NYTÅR! Må det nye år være et år under Guds velsignelse, så livet med ham må blomstre og bære frugt i 2011. Må det være et år, hvor vi søger ind under hans ord og vejledning, så vi ikke lever livet på egen hånd, men vandrer i tillid til ham. Må det være et år, hvor arbejdet i KVM trives i spændingsfeltet mellem de mange velsignelser, vi allerede nyder fra Guds hånd, og så den barske virkelighed udenfor Paradisets Have. Jeg glæder mig til 2011 i fællesskab med KVM! Arbejdet med renoveringen skaber basis for masser af gode fællesskabsinitiativer – omkring gudstjenesterne såvel som i ugens løb. Vores juniorer får mulighed for at være samlet til Juniorkirke uden at sidde på skødet af hinanden, og vores unge får mulighed for at samles i gode lokaler om verdens bedste budskab. Det bliver fantastisk!

Nyhed i Bedeugen I januar 2011 deltager KVM igen i Evangelisk Alliances bedeuge – sammen med en række frikirker og fællesskaber i Randers. Emnet for dette års bedeuge er ”Enhed”, og som noget nyt afslutter vi bedeugen med en fælles gudstjeneste søndag kl. 16. Gudstjenesten afholdes i Den Evangeliske Frikirke og er for hele familien

Jeg glæder mig til at se arbejdet i Kirkernes Familiehjælp vokse og udvikles. Her har Gud igen og igen overrasket os og lagt ting til rette for os, som både har været udfordrende og velsignende, og jeg ser frem til den videre vandring ad dette spor. I årets første uger bliver der rig mulighed for bevidst at lægge det nye år ind under Guds herredømme: Vi samles til bedeuge sammen med kristne brødre og søstre i Randers, og det er en skøn mulighed for at erfare Åndens enhed på tværs af gamle skel og grupperinger, ligesom det er en unik anledning til at give bønnen og bønsfællesskabet en tydeligere plads end ellers. Med ordene fra Paulus’ brev til menigheden i Filippi ønsker jeg jer alle et velsignet nytår: ” Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! v5 Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. v6 Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. v7 Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.” (Fil 4,4-7)

Børne-gospel-dag Ved gudstjenesten medvirker et Børnekor med deltagelse af alle de børn, som har lyst at være med. Lørdag d. 15. januar er der nemlig Børne-gospel-dag i Den Evangeliske Frikirke, og her øver børnene til søndagens festlige afslutning på bedeugen. Nærmere program for Børne-gospel-dagen følger senere!

7 Kronen


Aktivitetskalender for jan-marts 2011

Børnekirke Juniorkirke

JANUAR

Søndag 2. januar kl. 10.30 Helligtrekonger Kollekt: Ydre Missions projekt

Peter Kofoed Herbst Kirkefrokost. Medbring mad til ta’selv-bord

Matt 2, 1-12

Søndag 9. januar kl. 10.30 1. s. e. h3k Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofoed Herbst

Luk 2, 41-52

11. - 16. januar kl. 19.30

Evangelisk Alliances bedeuge

Se side 6

Søndag 23. januar kl. 10.30 Ingolf H. Pedersen 3. s.e. h3k: Forbøns- og lovsangsgudstj. Kollekt: MF’s Stipendiefond

Matt 8, 1-13

Søndag 30. januar kl. 10.30 4. s.e. h3k Kollekt: Børne- og juniorkirken

Peter Kofoed Herbst

Matt 8, 23-27

Søndag 6. februar kl. 10.30 5. s.e. h3k: Menighedssamling

Jeff Manion

Ingenmandsland

Søndag 13. februar kl. 14.00 Sidste s.e. h3k Kollekt: Ydre Missions projekt

Olafur Felix Olafsson

Matt 17, 1-9

Søndag 20. februar kl. 10.30 Septuagesima: Familiegudstjeneste Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofoed Herbst

Lørdag 26. februar

Generalforsamling

FEBRUAR

MAR TS

Søndag 6. marts kl. 10.30 Fastelavn: Menighedssamling

Peter Kofoed Herbst

Onsdag 9. marts kl. 19.30 Askeonsdag: Undervisning og andagt

Peter Kofoed Herbst og Ingolf H. Pedersen

Fasten begynder

Søndag 13. marts kl. 10.30 1. s. i fasten Kollekt: MF’s Stipendiefond

Henri H. Brorson og Kent K. Andersen Kirkefrokost. Medbring mad til ta’selv-bord

Matt 4, 1-11

Søndag 20. marts kl. 10.30 2. s. i fasten: Kirke til Tiden

Peter Kofoed Herbst

Søndag 27. marts kl. 10.30 3. s. i fasten Kollekt: Ydre Missions projekt

Peter Kofoed Herbst

APRIL

Søndag 3. april kl. 10.30 Midfaste

Mads Peter Kruse

Luk 11, 14-28

Nr. 01 KRONEN 2011  
Nr. 01 KRONEN 2011  

nr_01_kronen_2011-endelig_udgave