Page 1

Nr. 1

2010

Kronen

BLIK FOR MENNESKET-FAMILIEN-BYEN-VERDEN

Side 2 Information om Kronjyllands Valgmenighed

Side 3 Med Far på ar bejde

5

Side 4jul igen Nu’ det ert Julekonc

Side 6-7 Juniorkirke Siden sidst Bedeuge 2010 Side 8 Kalender januar-marts

Kronjyllands Valgmenighed

Grenåvej 34 - Randers - www.kvm-randers.dk


Informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronen udgives af Kronjyllands Valgmenighed Grenåvej 34, 8960 Randers SØ www.kvm-randers.dk

Redaktion: Peter Kofoed Herbst (ansv. red.) Christina Brorson (red.sekr.) Solveig Maksten (layout) Evt. kommentarer eller uopfordrede indlæg til Kronen sendes til pkh@kvm-randers.dk

Valgmenighedens ledelse Præst: Peter Kofoed Herbst Hjortevej 19, 8960 Randers SØ, 86 43 18 30 Kontor: Tlf. 86 43 28 04 E-mail: pkh@kvm-randers.dk Træffes bedst tirsdag kl. 12-13.

Bestyrelsen Preben Nørlund (formand) Vægten 2, 8960 Randers SØ. Tlf. 86 43 14 92 E-mail: preben.solo@gmail.com Mads Peter Kruse (næstformand) Tlf. 24 64 17 42 E-mail: madspeterkruse@gmail.com Walther Plauborg Hansen (kasserer) Tlf. 86 98 23 17 E-mail: plauborg.hansen@email.dk Gitte Wengel (sekretær) Tlf. 86 40 67 30 E-mail: familienwengel@yahoo.dk Charlotte Mumm Pihl Tlf. 86 49 66 70 E-mail: pihl@privat.dk Christina Andersen Tlf. 6170 0729 E-mail: cpalmkvist@gmail.com

Gaver til Kronjyllands Valgmenighed er fradragsberettigede efter ligningsloven og kan indbetales på: giro (01)-2673975 eller på bankkontonr. 9333-3335645595. Kronen

2

Nyttige informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronjyllands Valgmenighed blev stiftet i 1996 som en anerkendt del af Den danske Folkekirke, og gudstjenesterne er for alle, som ønsker at deltage. Ved ønske om medlemskab tages kontakt til menighedens præst.

Kirkelige handlinger Henvendelse vedrørende kirkelige handlinger rettes til præsten, eller i tilfælde af dennes fravær til valgmenighedens formand. Præsten stiller sig også gerne til rådighed med henblik på samtale, forbøn, sygebesøg, sygesalvning, hjemmealtergang og åndelig vejledning.

Gudstjenester Har du bedeemner, som du gerne vil have med i søndagens kirkebøn, eller har du arrangementer, som du gerne vil have annonceret, er du velkommen til at henvende dig til præsten. Har du mulighed for at tjene i menigheden ved de mange opgaver i forbindelse med gudstjenesterne, kan du henvende dig til følgende:

Kontaktpersoner Ungdomsmedarbejder: Kent Andersen batmankent@gmail.com 4057 2058 Kordegn/velkomst: Arne Jacobsen 8645 4736 Kirketjener: Bent Kristensen 8782 6555 Lovsang: Mikael Maksten 8643 9104 Pianister: Jane-Lis Kjeldsen 9734 2027 Blomster mv.: Karen Sørensen 8649 4829 Børnenes minutter: Jane-Lis Kjeldsen 9734 2027 Børnekirke: Kristina Larsen 8641 8708 Juniorkirke: Karina Vinther 4041 5604 Kaffe: Ingrid H. Pedersen 8640 3855 Husudvalg: Bent Kristensen 8782 6555 Cellegrupper: Anette Kousgaard 2825 6552 Cellegrupper: Kirsten Nørlund 8643 1492 Lyd: Henrik Pihl  8649 6670 Storskærm: Tommy Johannesen 8725 0475 Forbønsteam: Linda Valbjørn 3513 7747


Med far på arbejde Først i november gik der en mail rundt til menigheden i KVM med en invitation til at være med til at bede for folk på gaden i Randers lørdag d. 14. november. Den aften var vi af sted, og den oplevelse vil vi rigtig gerne fortælle om. Vi havde begge deltaget i årets Global Leadership Summit i København, hvor der blandt andet lød en stor opmuntring til at nå mennesker i vores by. Dette og meget andet gav os lysten til aktivt og meget konkret at tage udfordringen op med at nå den verden, som Jesus allerede er i gang med at frelse! Et billede, der har talt stærkt til os, er det, hvor Jesus kalder Peter til at stå ud af båden. Man kan sige, at længslen efter at være der, hvor Jesus arbejder og smerten over at sidde passiv og bange i båden, for os blev større end frygten for at ramme bunden af Genesaret sø. Forinden havde vi været spændte på, om Gud ville give os det, vi skulle sige og den frimodighed, vi havde brug for. Går det at tage springet ud i noget, vi ikke selv har kontrol over?

Der må vi bare sige, at Gud sørgede fantastisk for os. Det holdt! Aftenen startede på G34, hvor vi bad sammen, læste i bibelen – og erfarede Guds nærvær. Derefter tog vi ind på gågaden, hvor vi ganske enkelt spurgte folk, om de kunne tænke sig at blive bedt for. Mange takkede pænt nej, men der var flere, vi fik lov at bede for! Det var virkelig stærkt at opleve, hvordan de folk vi bad for, blev rørte og oplevede den levende Guds kærtegn! Ved at gå i svaghed ved Guds kraft, har vi fået lov at erfare, at Gud er til at stole på! Vi oplever bøn på gaden som en supersimpel og virkningsfuld måde at møde mennesker med Guds kærlighed på. Det vil vi helt klart gøre igen. Hvis du skulle have lyst til at følge med i arbejdet, eller selv være med, kan du tilmelde dig maillisten på http://www. simonk.dk/kvm/ Kristina Larsen og Mads Peter Kruse

Det er ikke kun i kirkerummet, Gud møder mennesker. Kristina Larsen og Mads Peter Kruse gik på gaden i Randers med et tilbud om forbøn.

3 Kronen


Nu’ det jul igen Er du klar til en udfordring? Læs med her - og lad dig udfordre sammen med andre i KVM! (af Peter Kofoed Herbst) I skrivende stund nyder jeg udsigten til en juledekoration, som adventspynteholdet i KVM var så venlig at lave til mit kontor. Det dufter af klementiner og andet december-godt – jo, december er dejlig. Men når først bladet er trykt og når ud til jer læsere, er vi midt i julefejringen og stærkt på vej mod januarkulden - og mørket, hvor duften af gran og klementiner ikke længere er så aktuel at læse om. Så hvad stiller præsten op med en hilsen til menighedsbladets januar-nummer? Hvordan undgå at ende i ren romantik og utidssvarende decemberminder? … og julen varer lige til påske! Svaret ligger i den lille julesang, som mange elsker at hade: ”Nu’ det jul igen, og nu’ det jul igen, og julen varer li’ til påske”. Det er nemlig i bogstaveligste forstand rigtigt: Det menneskeliv, hvis begyndelse vi fejrer i julen, følger vi afslutningen på, når vi kommer til påske. Kirkeårets forløb rummer den enorme udfordring, at spædbarnet i Betlehems krybbe på ganske få måneder bliver til den godt 30-årige mand, som lod sig korsfæste uden for Jerusalem. Jul uden påske giver ingen mening, for inkarnationens under havde til hensigt at ende i det ultimative kærlighedsoffer – og påske uden jul giver heller ingen mening, eftersom det virkelig var dette historiske menneske af kød og blod, Jesus af Nazareth, der gav sig selv. Derfor ligger påskens alvor også som en dyb, alvorsfuld tone midt i juleglæden – ligesom julens glæde og jubel klinger med i påskens drama. Kronen

4

… ind i mellem kommer fasten Mellem jul og påske kommer fastetiden, hvis grundlæggende formål er at stemme os til påsken. Og i KVM vil vi i år sætte et særligt fokus på fastetiden – nemlig omkring forholdet til materialismen og vores forbrug. Det er et tema, som vedkommer os alle – og udfordringen er så stor, at det er værd at sætte fastetiden af til. Jeg håber, at menigheden på forskellig måde vil tage udfordringen op og tage del i fastetidens tema, som vil komme til udtryk på tre måder:

1. Køb og læs bogen! For det første opmuntrer vi alle husstande til at lægge vejen forbi KVMs bogsalg og købe et eksemplar af bogen ”Ovenlys på faste og forbrug”. Bogen, som er skrevet af Ingolf H. Pedersen, rummer en kort morgenandagt samt en kort aftenbøn til hver dag i fastetiden. Stykkerne er ikke længere, end at børnefamilier fint kan hænge på og tage del i temaet. Forlaget præsenterer bogen således: ”Vi lever i stor rigdom i den vestlige verden. Rigdommen er en velsignelse, men også en fare, der kan gøre os overmodige og få os til at tro, at vi ikke har brug for Gud. Denne bog er tænkt som en hjælp til dig, der vil bruge fastetiden på at blive stille for Gud. Her er ord fra den Gud, som har givet dig alt, hvad du har, og som tilbyder dig den rustning, du har brug for i kampen mod den Djævel, du ikke selv har skyggen af chance for at bekæmpe.”


Nu’ det jul igen 2. Faste-andagter Hver onsdag i fastetiden inviterer vi til en helt enkel fyraftensandagt, hvor temaet fra bogen bliver sat ind i en enkel ramme med plads til eftertanke, bøn og stilhed. Dette finder sted onsdage kl. 17.00 – 17.30 i mødesalen, hvor Ingolf H. Pedersen og jeg på skift vil forestå andagterne. Første andagt vil være Askeonsdag d. 17. febr.. 3. Perspektiv på forbruget Endelig arbejder vi på en kontakt til Dansk Røde Kors, som tidligere har lavet projekter, hvor almindelige danskeres madforbrug blev sat i kontrast til de nødrationer, som andre mennesker i vores verden overlever på. I ugen op til Palmesøndag vil KVM derfor blive udfordret på forskellig vis; måske skal I som familie prøve at leve to dage – fem dage – en uge? – på nødration? Det vil helt sikkert kaste et andet lys ind over vores privilegerede hverdag, og så opmuntrer vi alle til at tage det sparede madbudget med som gave til indsamlingen Palmesøndag. Midt i julehyggen vil jeg derfor ønske jer alle en glædelig jul og et velsignet nytår. Lad os i fællesskab lade julen vare ved – helt ind i fastetiden og frem til påske, så budskabet om Ordet, der blev kød og tog bolig iblandt os, også må blive konkret virkelighed i vores eget liv.

Julekoncert Twist & Shout i Elro Arena Headsettet blev rettet en sidste gang, tøjet i sort og pink glattet og så en dyb indånding og ind på scenen foran de cirka 1800 mennesker i Elro Arena. Det er ikke alle børnekor, der får lov at varme op for verdenskendte Oslo Gospel Choir, men at dømme efter publikums smil og lange klapsalver gjorde KVM´s børnekor, Twist & Shout, og korleder Maria Kofoed Herbst det godt - rigtig godt endda. Koncertgæsterne blev inviteret til at synge med på første sang: Ba ba ba di dej – jeg glæder mig”, og derefter sang koret en af sine kendte: ”Augustus”, der handler om Jesu fødsel, og til sidst en rap engelsk lovsang – så var alle varmet godt op. For de unge korsangere var det spændende at få lov at synge for så mange mennesker. ”Det var sjovt. I begyndelsen havde jeg godt nok sommerfugle i maven, men de var forsvundet, da vi kom til sang nummer to,” fortæller Camilla Øls (11). Lillesøster Christine (8) er helt enig: ”Jeg synes, det var sjovt at prøve, og det var egentlig ikke svært, for vi havde øvet rigtig meget!”

Foto: Anette Ingemansen Indre Missions Tidende

5 Kronen


Juniorkirken Vi hører alle til i menigheden, men ved selvfølgelig bedst, hvad der foregår i vores egne cirkler og sammenhænge. I dette og de følgende numre af Kronen præsenteres forskellige aktiviteter og arbejdsgrene i KVM – for at give os et lille indblik i, hvad de andre går og laver. Karina Vinther, leder i Juniorkirken fortæller: Juniorkirken er for alle juniorer fra 4. til 7. klasse. Det er vores målsætning, at der er juniorkirke cirka hver anden søndag. I Juniorkirken lægger vi vægt på, at der skal være forkyndelse enten i form af bibeltime, andagt, optrin eller samtale. Ofte bruger vi også tid på at få opbygget de sociale relationer mellem juniorerne, gennem leg og sang. Desuden starter vi altid med at bruge fem minutter på at høre, om der er nogen, der har oplevet noget spændende, eller haft fødselsdag siden sidst. Det er lidt forskelligt, hvor mange juniorer vi er fra gang til gang. Det kan svinge fra 5 til 20. Når vi er flest, er vi næsten nødt til at sidde i to lag for at kunne være i vores lille lokale. Lederne er desværre ikke altid så gode til at huske navne, så derfor har vi lavet et forbryderalbum på vores væg. Vi er næsten ved at have fanget alle juniorerne. En spændende alder Jeg startede som juniorleder for 9 måneder siden. Jeg kan godt lide arbejdet med juniorerne fordi de er så lige til og har en alder, hvor de forstår mere.

Kronen

6

Det er en spændende alder at få lov til at være med til at oplære og opbygge dem i deres tro. Det er superskønt, når de stiller spørgsmål og fortæller om oplevelser, de har haft. For mig er det vigtigt, at juniorkirken er et godt sted at være, så alle har lyst til at være her, og ingen føler sig udenfor. Samt at vi i Juniorkirken kan møde Gud og lære om ham, ligesom de voksne, når de kommer i kirken. Nye til lederfællesskabet Vi er fire ledere, der mødes cirka tre gange om året for at planlægge det overordnede program. Vi fordeler datoerne imellem os, men har dog som mål, at vi skal være minimum to ledere hver gang, vi holder juniorkirke. Det er op til den enkelte leder at bestemme, hvordan forkyndelsen skal foregå samt dagens struktur. Det eneste, der dog gerne skal være med hver gang, er trosbekendelse og juniorkirkebønnen. Vi har nogle lederhæfter, vi kan hente inspiration i, der er også spørgsmålsark eller opgaveark tilknyttet hvert emne. Her til foråret ved vi, at vi mister en leder, og her til slut vil jeg meget gerne opfordre dig, der har lyst til at arbejde med juniorer, til at blive en del af vores fællesskab.


Siden sidst

Asger Palmkvist Kjær Andersen - søn af Christina og Kent døbt d. 18. oktober

Emily Hyldgaard - datter af Jette og Peter døbt d. 1. november

Dødsfald: Natten til søndag d. 22. november døde Knud Andersen på Randers Centralsygehus. Han og Esther har været medlemmer af Kronjyllands Valgmenighed siden oprettelsen i 1996. Knud Andersen blev begravet fra Johanneskirken i Vorup lørdag d. 28. november.

Bedeugen 2010 Dato

Sted

Prædikant

Tirsdag 12. januar kl. 19.30

Baptistkirken Akacievej 2

Frits B. Iversen, LM’s Frimenighed

Onsdag 13. januar kl. 19.30

Pinsekirken Mariagervej 117

Gert Bjørstad, Den Evangeliske Frikirke

Torsdag 14. januar kl. 19.30

Adventistkirken, Frederiksborg Allé 25

Hanus Poulsen, Indre Mission

Fredag 15. januar kl. 19.30

Den Evangeliske Frikirke Vennelystvej 33

Roben Knudsen, Randers Frimenighed

Søndag 17. januar kl. 19.30

Kronjyllands Valgmenighed Grenåvej 34

John Pedersen, Adventistkirken

7 Kronen


Aktivitetskalender for jan-marts 2010

= Juniorkirke = Børnekirke

Januar

Søndag 3. januar kl. 10.30 Helligtrekonger Kollekt: DEM-projekt i Liberia

Peter Kofoed Herbst

Matt 2, 1-12

Søndag 10. januar kl. 10.30 1. s.e.h3k

Peter Kofoed Herbst

Mark 1, 16-20

Søndag 17. januar kl. 10.30 2. s.e.h3k Kollekt: MF’s Stipendiepulje

Peter Kofoed Herbst

ApG 4, 8-22

Søndag 24. januar kl. 10.30 Sidste s.e.h3k: Forbøns- og lovsangsgudstj.

Peter Kofoed Herbst

ApG 4, 23-30

Søndag 31. januar kl. 10.30 Septuagesima Kollekt: DEM-projekt i Liberia

Peter Kofoed Herbst

Matt 25, 14-30

Februar

Søndag 7. februar kl. 10.30 Ingeolf H. Pedersen seksagesima: Familiesønd./menighedssaml Søndag 14. februar kl. 10.30 Fastelavn: Familiegudstjeneste Kolllekt: DK Folkekirkelige Søndagsskoler

Henri H. Brorson

Onsdag 17. februar kl. 17.00 Askeonsdag: Andagt med korstegnelse

Ingolf H. Pedersen

Søndag 21. februar kl. 10.30 1. s. i fasten Kollekt: MF’s Stipendiepulje

Peter Kofoed Herbst

Onsdag 24. februar kl. 17.00: Faste-andagt

Peter Kofoed Herbst

Lørdag 27. februar

Generalforsamling

Luk 18, 31-43

Luk 22, 24-32

Marts

Onsdag 3. marts kl. 17.00: Faste-andagt

Ingolf H. Pedersen

Søndag 7. marts kl. 10.30 3. s. i fasten: Familiesønd./menighedssaml.

Peter Kofoed Herbst

Onsdag 10. marts kl. 17.00: Faste-andagt

Peter Kofoed Herbst

Søndag 14. mafts kl. 10.30 Midfaste. Kollekt: KFS

Peter Kofoed Herbst

Onsdag 17. marts kl. 17.00: Faste-andagt

Ingolf H. Pedersen

Søndag 21. marts kl. 10.30 Mariæ Bebudelse: Kirke til tiden

Peter Kofoed Herbst

Onsdag 24. marts kl. 17.00: Faste-andagt

Peter Kofoled Herbst

Søndag 28. marts kl. 10.30 Palmesøndag Kollekt: DEM-projekt i Liberia

Peter Kofoed Herbst

Mark 14. 3-9 Joh 12, 1-16

Torsdag 1. april kl. 14.00 Skærtorsdag: Nadvergudstjeneste

Ingolf H. Pedersen

Joh 13, 1-15

Fredag 2. april kl. 10.30 Langfredag

Peter Kofoed Herbst

Søndag 4. april kl. 10.30 Påskedag Kollekt: DEM-projekt i Liberia

Peter Kofoed Herbst

Joh 8, 42-51

Joh 6, 24-35 Joh 6, 37

April

Matt 28, 1-8

Nr. 1 KRONEN 2010  
Nr. 1 KRONEN 2010  

Menighedsblad for Kronjyllands Valgmenighed