Page 1

2010 Nr. 4

Kronen

BLIK FOR MENNESKET-FAMILIEN-BYEN-VERDEN

Side 2 Information om Kronjyllands Valgmenighed Side 3 En kend t historie med nye vinkler

5

Side 4udt jektet sk Byggepro i gang

Side 6-7 Den gratis tøjbiks Siden sidst Side 8 Kalender okt-dec

Kronjyllands Valgmenighed

Grenåvej 34 - Randers - www.kvm-randers.dk


Informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronen udgives af Kronjyllands Valgmenighed Grenåvej 34, 8960 Randers SØ www.kvm-randers.dk

Redaktion: Peter Kofoed Herbst (ansv. red.) Christina Brorson (red.sekr.) Solveig Maksten (opsætning) Evt. kommentarer eller uopfordrede indlæg til Kronen sendes til pkh@kvm-randers.dk

Valgmenighedens ledelse Præst: Peter Kofoed Herbst Hjortevej 19, 8960 Randers SØ, 86 43 18 30 Kontor: Tlf. 22 85 68 69 E-mail: pkh@kvm-randers.dk Træffes bedst tirsdag kl. 12-13.

Bestyrelsen Preben Nørlund (formand) Vægten 2, 8920 Randers NV. Tlf. 86 43 14 92 E-mail: preben.solo@gmail.com Mads Peter Kruse (næstformand) Tlf. 24 64 17 42 E-mail: madspeterkruse@gmail.com Walther Plauborg Hansen (kasserer) Tlf. 86 98 23 17 E-mail: plauborg.hansen@email.dk Gitte Wengel (sekretær) Tlf. 86 40 67 30 E-mail: familienwengel@yahoo.dk Charlotte Mumm Pihl Tlf. 86 49 66 70 E-mail: mumm.pihl@gmail.com Christina Andersen Tlf. 6170 0729 E-mail: cpalmkvist@gmail.com

Gaver til Kronjyllands Valgmenighed er fradragsberettigede efter ligningsloven og kan indbetales på: giro (01)-2673975 eller på bankkontonr. 9333-3335645595. Kronen

2

Nyttige informationer om Kronjyllands Valgmenighed Kronjyllands Valgmenighed blev stiftet i 1996 som en anerkendt del af Den danske Folkekirke, og gudstjenesterne er for alle, som ønsker at deltage. Ved ønske om medlemskab tages kontakt til menighedens præst.

Kirkelige handlinger Henvendelse vedrørende kirkelige handlinger rettes til præsten, eller i tilfælde af dennes fravær til valgmenighedens formand. Præsten stiller sig også gerne til rådighed med henblik på samtale, forbøn, sygebesøg, sygesalvning, hjemmealtergang og åndelig vejledning.

Gudstjenester Har du bedeemner, som du gerne vil have med i søndagens kirkebøn, eller har du arrangementer, som du gerne vil have annonceret, er du velkommen til at henvende dig til præsten. Har du mulighed for at tjene i menigheden ved de mange opgaver i forbindelse med gudstjenesterne, kan du henvende dig til følgende:

Kontaktpersoner Ungdomsmedarbejder: Kent Andersen batmankent@gmail.com 4057 2058 Kordegn/velkomst: Arne Jacobsen 8645 4736 Kirketjener: Bent Kristensen 8782 6555 Lovsang: Mikael Maksten 8643 9104 Pianister: Jane-Lis Kjeldsen 9734 2027 Blomster mv.: Karen Sørensen 8649 4829 Børnenes minutter: Jane-Lis Kjeldsen 9734 2027 Børnekirke: Kristina Larsen 8641 8708 Juniorkirke: Karina Vinther 4041 5604 Kaffe: Ingrid H. Pedersen 8640 3855 Husudvalg: Lars Vestergaard 8647 8455 Cellegrupper: Henrik Kjeldsen 9734 2027 Cellegrupper: Kirsten Nørlund 8643 1492 Lyd: Henrik Pihl  8649 6670 Storskærm: Tommy Johannesen 8725 0475 Forbønsteam: Linda Valbjørn 3513 7747


En kendt historie fra nye vinkler

Kender du lignelsen om Den fortabte søn? Den yngre bror, som beder om at få udbetalt sin del af arven, rejser udenlands og ødsler pengene væk – for senere at vende hjem i håb om at få lov at leve som tjener i faderens husholdning? Men faderen lader ham ikke bare komme hjem – han byder ham velkommen med knus, glæde og fest, for han har fået sin søn hjem igen. Ved tre gudstjenester i oktober-november sætter vi fokus på budskabet i lignelsen. Det sker med inspiration fra bogen ”The Prodigal God” af Timothy Keller; en bog, som i oktober måned udkommer på dansk under titlen ”De fortabte sønners Gud”. Timothy Keller På engelsk kaldes lignelsen for ”The Prodigal Son”, og bogtitlen spiller på flertydigheden i ordet ”prodigal”. Oprindelig betød ordet nemlig ekstravagant - overdrevent ødsel, og sådan kan man jo helt indlysende beskrive den yngste søns livsstil. Men for at tage en sådan søn til nåde, må faderen udvise en kærlighed, som er endnu mere ødsel – og deraf titlen ”The Prodigal God”.

1. Let at misforstå En overfladisk læsning af lignelsen retter alene sin opmærksomhed på den yngste bror – evt. med et lille, hovedrystende udblik til den smålige storebror, som vi naturligvis kan se, er kommet på gale veje. Men Jesu hensigt med lignelsen gik dybere end dette; han ville have os til at spejle os i begge brødre – og frem for alt er det en lignelse, som fortæller os om faderen. Faderens kærlighed, faderens udholdenhed, faderens længsel efter fællesskab med begge sønnerne! Det viser sig nemlig, at ikke blot den yngste søn var at regne for ”fortabt” – det gjaldt i lige så høj grad den bror, som aldrig nogensinde havde forladt hjemmet. Her er nye vinkler på en historie, som mange kender på forhånd, og vi har udsigt til et forløb, som vil udfordre vores blik på både os selv og Gud; og det gælder uanset om du er kendt med lignelsen og den kristne tro på forhånd – eller om du er ny i kirken! 2. En serie over tre søndage Temaet strækker sig over tre søndage, og selv om udbyttet naturligvis er størst, hvis man tager hele pakken med, vil gudstjenesterne være bygget op på en sådan måde, at der vil være stort udbytte at hente – uanset om man kun kommer til én eller to af dem – og uanset om man får første del med. Cellegrupper eller bibelkredse vil også have mulighed for at koble prædikenerne med læsning af bogen eller samtale ud fra temaerne, idet prædikenerne vil blive suppleret med celleoplæg. Peter Kofoed Herbst

3 Kronen


Byggeprojektet skudt i gang Af Christina Brorson ”Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.” (Ordsprog. bog kap. 3 vers 5) Med dette vers indledte præst i Kronjyllands Valgmenighed, Peter Kofoed Herbst, den ekstraordinære generalforsamling søndag d. 5 september. Anledningen var en afgørende beslutning, der har været undervejs i lang tid med infomøder, overvejelser, økonomiske tilsagn og grønt lys fra banken. Nu var dagen kommet, hvor menighedens medlemmer endeligt skulle tage stilling til en udvidelse af kirken på 460 m2. - Jeg håber, vi alle har efterladt egoerne i garderoben, for dette her handler ikke om personer, men om sagen, understregede Peter. Han lagde også vægt på, at der kunne være gode grunde til både et ”ja” og et ”nej”. - Vi eksisterer som kirke for at samle og sende - for selv at opbygges og for at give evangeliet videre til andre. Ingen har patentløsningen på, hvordan det bedst lader sig gøre - om ressourcerne netop nu skal bruges på ”hjemmefronten”. Lad os derfor diskutere sagen med åbenhed, broderkærlighed og intentionen om at søge Guds vej, opfordrede Peter, der dog ikke lagde skjul på sin egen indstilling. - Jeg synes, vi har en fantastisk kirkesal, men vi mangler rammerne for fællesskab udover gudstjenesten – et fællesskab, som man har lyst til at invitere andre med til.

Kronen

4

Forholdene for børnekirken, juniorkirken og andre aktiviteter for børn og unge er ikke gode nok, og så er det alt for bøvlet, når vi skal spise sammen. Det er synd, når aktiviteter strander på lokalespørgsmål. Lokaler og commitment Formand, Preben Nørlund, der også er arkitekt på projektet, gennemgik byggeplanerne, der blandt andet rummer et stort caféområde, køkken, grupperum og sociale udenomsarealer. Han gjorde også rede for forløbet efter et eventuelt ”ja”: Efter indhentet byggetilladelse og endelige aftaler med håndværkerne kan byggeriet gå i gang i løbet af efteråret, og hvis alt går vel, stå færdigt næste forår til konfirmationen i maj. Kasserer, Walther Plauborg, fortalte om økonomien, der efter de indhentede tilsagn fra menighedens medlemmer løber rundt bortset fra 500 kroner pr måned – et sammentræf, som banken havde studset en del over. Herefter var mikrofonen åben, og der blev argumenteret både for og imod. Det blev mange gange understreget, at børnene er kirkens fremtid, og at bedre rammer til dem er et must. Men det blev også fremhævet, at rammer ikke gør det alene. Uden de ledere, som det lige for tiden er meget svært at finde, bliver der slet ingen aktiviteter for børn og unge, og hvis ikke der inviteres kirkefremmede med, kommer der ingen. Den overvejende indstilling var dog, at behovet for bedre lokaler lige nu kommer i første række.


Byggeprojektet skudt i gang - Jeg tror på, at vi bliver velsignede. Med bedre lokaler vil folk comitte sig på en anden måde, for så er tingene i orden. Lige nu er her ikke hyggeligt, som Lars Vestergaard formulerede det. Det var mange enige i, skulle det vise sig. Da det kort efter var tid til den afgørende afstemning valgte et stort flertal at sætte byggeprocessen i gang - 64 stemte for, 13 imod og 9 blankt.

Hermed var startskuddet givet. Det kommende trekvarte år kommer til at stå i byggeriets tegn, men så er der også nogle skønne nye omgivelser at se frem til. Mon ikke alle om at års tid, vil mene, at det var den rigtige beslutning, der blev truffet – forhåbentligt!

Imen s ger i de voks ne to kirke g prog s ram alen, var vigtige b f es or bø sang d e... r nen er et spæ lutnine me d skø kket nne

... lækr

e snop

ølser....

... og spændende film.

5 Kronen


Parret i den gratis tøjbiks Af Christina Brorson Vi hører alle til i menigheden, men ved bedst, hvad der foregår i vore egne cirkler. Kronen præsenterer forskellige aktiviteter og arbejdsgrene i KVM – for at give os et lille indblik i, hvad de andre går og laver... I dette nummer banker vi på til kirkesalens ”baglokale”, hvor Åse og Poul Erik Holm som et led i Kirkernes Familiehjælp, deler gratis tøj ud. Tøjet er indleveret af medlemmerne i KVM, Pinsekirken og Den Evangeliske Frikirke, og de familier, der får glæde af det, er visiteret af kommunens socialforvaltning. Hver onsdag eftermiddag kan man i det uudnyttede lokale bag kirkesalen finde Åse og Poul Erik Holm mellem lange borde med velordnede tøjbunker. Der er kaffe på kanden og et par poser nyt tøj, der skal sorteres, og så er der som regel et par familier, der kigger indenfor. -Vi sagde ja til at stå for udleveringen af tøj, fordi det er så dejligt at kunne glæde andre, siger Åse. Poul Erik er helt enig. - Ja, på den måde er det jo egentlig lidt egoistisk, for man får selv så meget igen.

Åse og Poul Erik Holm tager godt imod de familier, der via Kirkernes Familiehjælp kommer til kirken efter gratis brugt føj.

Kronen

6

Det er dejligt at se de mennesker, der lidt beklemt kommer og viser sedlen fra socialforvaltningen gå glade ud af døren med en sæk tøj på nakken en time senere, synes han. At møde folk Siden Kirkernes Familiehjælp begyndte sit arbejde sidst i 2009, har 40 familier fået glæde af tøjudleveringen på Grenåvej. Både Åse og Poul Erik kan skrive under på, at ingen udnytter tilbuddet. Tværtimod er det for mange en stor overvindelse at skulle tage på tøjindkøb uden penge. - Men Åse er god til det der med at møde folk. Hun ved også lige, hvor tingene ligger, så hun kan hurtigt finde noget, folk bliver glade for, ved Poul Erik. Hvis der er behov for andet end tøj, sker det også, at Åse og Poul Erik leder andre steder end i tøjbunkerne. - Vi havde en mor, der kom og spurgte efter en dyne, for hun havde to børn, men kun én dyne. Vi vidste, at vores søn havde en dyne i overskud, og da han hørte om formålet, gav han den gerne, fortæller Poul Erik. En engangsforestilling Men selvom folk bliver glade og finder noget brugbart, og selvom Åse og Poul


Parret i den gratis tøjbiks / Siden sidst

Josva Kruse, søn af Bente og Mads Peter Kruse, døbt d. 27. juni 2010

Erik synes, det er hyggeligt at hilse flere gange på folk, er alle alligevel enige om at KVM´s tøjbiks er en nødforanstaltning. Det bliver tydeligt, når afskedsflosklerne ”kom igen!” ”eller på gensyn!” besvares med ”nej, det her er en engangsforestilling!” - Og det er jo lige netop, hvad det skal være. Det skal være en håndsrækning i en nødsituation, for ingen bryder sig om være

permanent afhængige af andre, siger Poul Erik. Men når det er sagt, er både han og Åse enige om, at Kirkernes Familiehjælp giver rigtig god mening. - Vi skal have en kirke, hvor der er plads til alle, og det her projekt er netop med til at åbne op for dem, der normalt ikke ville sætte deres fødder her, er parrets erfaring.

Om Kirkernes Familiehjælp Dannet af Pinsekirken, Den Evangeliske Frikirke og Kronjyllands Valgmenighed I Den Evangeliske Friirke uddeles hver uge 15- 20 madkasser med ”ugerationer” I Kronjyllands Valgmenighed udleveres der hver uge gratis tøj og sko til 1-3 famililer Sammenlagt lægges der 120 mandetimer i aktiviteterne hver måned Sidste år modtog KF 10.000 kr. fra Politiets Sangkor. Derudover er der lovning på 30.000 kr. fra kommunen. Hver kirke har forpligtet sig på at støtte projektet med 25.000 kr. i 2010 Alle der modtager hjælp er blevet i visiteret i kommunens socialforvaltning

7 Kronen


Aktivitetskalender for okt-dec. 2010

Børne- og juniorkirke

OKTOBER

Søndag 3. oktober kl. 10.30 Menighedssamling Kollekt: MF’s Stipendiefond

Carsten Dalsgaard, Daugaard v. Hedensted

Penge det sidste tabu!

Søndag 10. oktober kl. 10.30 19. s.e. trin. Kollekt: Evang. Luthersk Netværk

Peter Kofoed Herbst Børge Haahr Andersen Efterfølgende frokost og vejledersamling Medbring mad til ta’selv-bord

Joh 1, 35-51

Søndag 17. oktober kl. 10.30 20. s.e. trin. Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Henri H. Brorson

Matt 21, 28-44

Søndag 24. oktober kl. 10.30 21 s.e. trin. Forbøns- og lovsangsgudstjeneste Kollekt: DEM i Liberia

Peter Kofoed Herbst Kristian Vestergaard

Luk 13, 1-9

Søndag 31. oktober kl. 10.30 22 s.e. trin. Temagudstjeneste 1: De fortabte sønners Gud

Peter Kofoed Herbst

Luk 15, 11-32

Peter Kofoed Herbst

Luk 15, 11-32

NOVEMBER

Søndag 7. november kl. 10.30 Alle helgens dag Temagudstjeneste II: De fortabte sønners Gud

Kirkefrokost. Medbring mad til ta’selv-bord

Søndag 14. november kl. 10.00! Dansk Flygtningehjælp - indsamling Søndag 21. november kl. 10.30 Sidste s. i k.år. Temagudstjeneste III: De fortabte Sønners Gud Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofoed Herbst

Luk 15, 11-32

Søndag 28. november kl. 10.30 1. s. i advent Familiegudstjeneste Kollekt: DEM i Liberia

Peter Kofoed Herbst

Matt 21, 1-9

Søndag 5. december kl. 10.30 2. s. i advent

Peter Kofoed Herbst Kirkefrokost. Medbring mad til ta’selv-bord

Luk 21, 25-36

Søndag 12. december kl. 10.30 3. s. i advent Kollekt: MF’s Stipendiefond

Ingolf H. Pedersen Kent K. Andersen

Matt 11, 2-10

Søndag 19. december kl. 10.30 4. s. i advent Kirke til tiden

Peter Kofoed Herbst

Fredag 24. december kl. 10.30 Juleaften

Peter Kofoed Herbst

Matt 1, 18-25

Lørdag 25. december kl. 10.30 Juledag Kollekt: Kirkernes Familiehjælp

Peter Kofoed Herbst

Luk 2, 1-14

Peter Kofoed Herbst

Matt 2, 1-12

DECEMBER

JANUAR 2011

Søndag 2. januar kl. 10.30 Gudstjeneste Kollekt: DEM i Liberia

Kirkefrokost. Medbring mad til ta’selv-bord

Kronen nr. 04 2010  
Kronen nr. 04 2010  

Kronen for KVM