Page 1

Kronjyllands Valgmenighed Valgmenighedspræst Peter Kofoed Herbst • Grenåvej 34 • 8960 Randers SØ Tlf. 86 43 28 04 • e-mail: pkh@kvm-randers.dk • www.kvm-randers.dk

Randers d. 28. juni 2010 Kære biskop Kjeld Holm

Evaluering på liturgiske ændringer For et års tid siden gav du tilladelse til, at vi forsøgte os med en lettere ændret liturgi ved menighedens almindelige gudstjenester. Med dette brev vil jeg gerne orientere dig kort om vores erfaringer med ændringerne samt fortælle, hvordan vi med nogle mindre justeringer ønsker at lade liturgien forme sig fremover. Evalueringen er lavet i samarbejde med menighedens bestyrelse samt en gruppe af forkyndere, som med jævne mellemrum prædiker ved gudstjenesterne. I august 2009 begyndte vi at anvende denne grundplan for gudstjenesten: Præludium Hilsen og velkomst Kollektbøn Lovsangsafdeling GT/NT-læsning Trosbekendelse Børnenes minutter (eller oplysning om, at de nu går fra til Børnekirke) Salme Prædiken Kirkebøn, apostolsk velsignelse Salme Nadver - herunder lovsang v. teamet Bøn Velsignelse Afsluttende salme/lovsang Meddelelser

Erfaringer og justeringer Overordnet set har vi haft gode erfaringer med at åbne gudstjenesten med en sangafdeling, som hovedsageligt består af nyere lovsange. Særligt den yngre del af menigheden oplever sig rummet og mødt af denne åbning på samværet, mens nogle har givet udtryk for, at de hellere ville begynde i det stille og eftertænksomme (præludiet) og synge lovsange til slut i gudstjenesten. Vores musikere har ligeledes måttet gøre sig nogle erfaringer, som bl.a. kommer til udtryk deri, at de tilstræber et sangvalg, hvor der både er nye og gamle sange – og forsøger at lande lovsangsafdelingen i tilbedelse og eftertænksomhed, således at menigheden er indstillet på derefter at lytte til Ordets afdeling i gudstjenesten. Når det gælder kollektbønnen og ansats til søndagens tema, erfarede vi hurtigt, at dette skulle udskydes til lovsangsafdelingens afslutning. Derved bliver bønnen den direkte overgang til Ordet, og søndagens tema får lov at træde tydeligt frem. I forhold til Ind- og udgangsbøn er det vores erfaring, at indgangsbønnen ikke er savnet – hverken hos unge eller ældre. Til gengæld savner ganske mange en udgangsbøn, fordi gudstjenesten slutter noget brat efter den sidste salme. Derfor ønsker vi at genoptage dette element i gudstjenesten.


I forhold til den apostolske velsignelse ønsker vi at gøre et forsøg med at sige denne i kor. Vi har i forvejen alle sangtekster mv. på storskærm, og derved kan vi gøre det på en måde, så alle har mulighed for at være med.

Fremtidig liturgi Alt i alt betyder dette, at vi fremover ønsker at følge denne liturgi ved vore almindelige gudstjenester: Præludium / indledende lovsang Kort velkomst Lovsangsafdeling Introduktion til søndagens tema Kollektbøn GT/NT-læsning Trosbekendelse Børnenes minutter (eller oplysning om, at de nu går fra til Børnekirke) Salme Prædiken Kirkebøn, apostolsk velsignelse (siges i kor) Salme Nadver - herunder lovsang v. teamet Bøn Velsignelse Afsluttende salme/lovsang Udgangsbøn Meddelelser

Med venlig hilsen Peter Kofoed Herbst

Evaluering af liturgi  
Evaluering af liturgi  

Evaluering af liturgi