Page 1

| nr. 8 - oktober 2014 | magazine kvlv vzw | maandelijks niet in februari en augustus | 101ste jaargang | afgiftekantoor antwerpen x | P4A9098

kvlv.be

Vrouwen met vaart

04

Welkom bij het

vernieuwde KVLV!

08 Nieuwe

KVLV-workshops!

magazine


Tekst: Annemie Morris Foto's: Carl Vandervoort

Fan van KVLV

Welkom bij het vernieuwde KVLV! 1DWLRQDDOYRRU]LWVWHU1LN9DQ*RRO p6DPHQEUHQJHQZHPHHUYDDUWLQ.9/9q Vrouwen met vaart magazine in een nieuw kleedje. Meer ]HOIVHHQKHOHQLHXZHRXWƏWYRRU.9/9p2Q]HYHUQLHXZLQJ gaat veel verder dan dat�, vertelt nationaal voorzitster Nik 9DQ*RROp:HZLOOHQRQ]HZHUNLQJRQ]HKHOHRUJDQLVDWLHHHQ nieuw elan geven en samen met jullie onze toekomst maken!�

Nik Van Gool: “In het DNA van KVLV zitten al de kiemen die we nodig hebben�

Nik Van Gool: “Weet je nog? Dat fantastische KVLV-Event op 21 mei 2011 in Leuven? Met bijna 30.000 deelnemers was het een geweldig belevingsfeest ter gelegenheid van onze 100ste verjaardag. Met dit event hebben we ons heel sterk JHSURĆŹOHHUG]RZHOELMRQ]HHLJHQ leden als ver daarbuiten. Het gaf ons allemaal goesting en veel energie om verder te gaan. Leden en vrijwilligers waren apetrots op ‘hun’ KVLV en lieten dat ook aan de buitenwereld zien. We kregen heel veel positieve reacties: ‘Wow, we wisten niet dat dit ook KVLV is en kan zijn.’ We wisten toen onmiddellijk, dit gevoel, deze energie moeten we blijven vasthouden, zodat we bij wijze van spreken de volgende 100 jaar nog verder kunnen.â€?

Wie zijn we en waar willen we naartoe? Nik: “We hebben onze organisatie en heel onze werking kritisch onder de loep genomen. Een ‘denktank’ van leden en bestuursleden, niet-leden, afhakers, KVLV-medewerkers, vormingswerkers en externe experten stelde zich enkele fundamentele vragen: r :DW]DOHUYRRU]RUJHQGDW.9/9GH 21ste eeuw overleeft? r +RHSODDWVHQZH.9/9VWHUNHU op de kaart als een beweging die actueel en nog steeds maatschappelijk relevant is? 4

VMV oktober 2014

r :DWLVRQ]HHLJHQKHLGRQ]HPHHUwaarde? r :DWLVRQ]HYLVLH":DWLVRQ]HPLVsie? Met andere woorden: waar staan we voor, waar willen we voor staan en waar staan we niet voor? r :HONH]LMQRQ]HEDVLVKRXGLQJHQ" Welke de domeinen waarin we ons willen bewegen? Wat zijn onze unieke, duurzame sterktes? r :LH]LMQGLHYURXZHQYDQ.9/9GLH we bereiken en wie zijn de vrouwen die we in de toekomst ook willen bereiken? Een hele boterham! Door onszelf deze vragen te stellen, te kijken naar onze sterktes en zwaktes, wie we zijn en wie we willen zijn, konden we samen KVLV ‘herformuleren’. De volgende stap is nu om daar met iedereen werk van te maken en meer een beweging met vaart te worden. We willen onze bevindingen omzetten in de praktijk en ook in de toekomst verder groeien.�

De samenleving verandert‌ KVLV verandert mee Nik Van Gool: “In en rond de wereld van KVLV tekenen zich trends en tendensen af. Dat brengt voor KVLV uitdagingen met zich mee, maar vooral ook opportuniteiten. In het kader van die veranderende tendensen, zien we de laatste jaren ook enorme veranderingen in het

verenigingsleven. Er is veel meer versnippering dan vroeger en KVLV is nu eenmaal niet de enige grote vis in de spreekwoordelijke vijver. Vrouwen worden omgeven met 1.001 aanbiedingen, programma’s en mogelijkheden. En als vrouw zijn we ook meer ‘versnipperd’ geworden: we krijgen meer rollen toebedeeld, hebben meer keuze maar ook meer stress. Ook onze vrije tijd is meer en meer versnipperd: tijdens verschillende fases in ons leven hebben we behoefte om die steeds weer anders in te vullen. De wereld waarin KVLV zich begeeft wordt er met andere woorden niet makkelijker op. Moeten we helemaal van nul beginnen? Zeker niet! In het DNA van KVLV zitten al de kiemen die we nodig hebben. We moeten er alleen voor zorgen dat we ze op de juiste manier aanpakken om ze verder te laten bloeien.�

Waar willen we naartoe? Nik: “Er is soms een groot verschil tussen hoe wij zijn en hoe we willen zijn, hoe we onszelf zien en hoe we gezien worden. We kampen al te vaak met een oubollig imago in tegenstelling tot het imago dat we wensen, de manier waarop we willen dat (jonge) vrouwen van vandaag KVLV zien. Soms betekent het dat we moeten sleutelen aan onze aanpak, maar heel vaak zie ik ook dat de geweldige VMV oktober 2014

5


dingen die we doen te weinig gekend zijn. Men weet niet goed (meer) waarvoor we staan. Het landelijke zit in onze genen. Dit is ontegensprekelijk de meest duurzame en unieke sterkte van KVLV. Dat landelijke verwijst uiteraard naar onze roots, het Vlaamse platteland en onze Agrawerking, maar verwijst ook naar onze typische ‘down-toearth’ aanpak. Met weinig veel doen, belang hechten aan authenticiteit. In tijden waar mensen terug willen naar de essentie zijn we daarmee vandaag absoluut relevant. Overal zie je initiatieven ontstaan waarbij de energie van lokale mensen belangrijk is. Als geen ander kan KVLV rekenen op een lange en unieke traditie van lokaal engagement. We zijn de grootste vrouwenvereniging in Vlaanderen, een sterk netwerk binnen een krachtig middenveld. We moeten ook daar onze plaats opeisen en letterlijk de parochiezaal durven verlaten. We willen en moeten meer naar buiten treden, zelf naar de mensen toegaan, niet wachten tot ze ons vinden. Openheid moet onze belangrijkste troef worden. Onze hartelijkheid een vanzelfsprekende kwaliteit. We willen laten zien waar we mee bezig zijn, en iedereen laten meeproeven. Om onze vertrouwde groep te verruimen, zullen we daarom wel eens de gekende paden moeten verlaten. Een activiteit op een onverwachte locatie bijvoorbeeld, een aanbod op maat van verschillende doelgroepen of levensfases, echte belevenissen. Onze communicatie gerichter, gedurfder. Durven samenwerken met andere verenigingen, organisaties,…

Wie willen we bereiken? “KVLV is en blijft een vrouwenvereniging”, zegt Nik. “Maar die vrouw is enorm geëvolueerd, ze heeft verschillende interesses en behoeften in haar verschillende levensfases. Het is niet vanzelfsprekend om activiteiten af te stemmen op zo’n heterogene groep. We willen dat zowel de jonge ongebonden vrouw, de vrouw met weinig tijd als de vrouw met terug meer tijd haar ding kan vinden bij KVLV. Naar jongeren toe gaan we 6

VMV oktober 2014

(nog meer) inspanningen doen want ook wij hebben last van ‘vergrijzing’. We verwachten niet dat iedereen aan alle activiteiten deelneemt en we willen zoveel mogelijk sympathisanten de kans geven om een eerste stap te zetten naar KVLV. We willen onze fanclub verruimen. We begrijpen dat mensen zich niet meer engageren voor het leven maar willen toch blijven gaan voor engagement al zal het dan anders zijn, wisselend, met kortere periodes. Een hele uitdaging maar daar willen we echt op inzetten, onze vrijwilligers en lokale groepen hierin ten volle ondersteunen met alle mogelijke middelen.”

Samen delen “Delen is het nieuwe hebben, een trend die volop doorzet en hoe langer hoe meer een stempel drukt op onze samenleving. Overal ontstaan initiatieven die passen in de zogenaamde ‘deeleconomie’. In Vlaanderen is het voornamelijk nog een stedelijk en een online fenomeen. KVLV wil inzetten op deze actuele en maatschappelijk belangrijke stroming door ‘Samen delen’ concreet vorm te geven op het platteland. Vele elementen die in deze trend aanwezig zijn, zitten ingebakken in ons DNA. Door in te spelen op dit fenomeen, versterken we niet alleen enkele van onze basishoudingen, maar ook onze vastberadenheid om maatschappelijk iets te betekenen. We zijn hier zeker geen pionier maar ook niet zomaar een trendvolger. KVLV wil er haar eigen unieke ‘touch’ aan geven. Het startschot geven we tijdens het KVLV ShareFair weekend op 17, 18 en 19 oktober. In heel Vlaanderen duiken dan ShareFairs van KVLV op. Het is een leuke gelegenheid om naar buiten te komen met het vernieuwde KVLV. De letterlijke vertaling van een ShareFair is een ‘deelbeurs’, ruimer vertaald deelfeest of deelmarkt. Het zijn gezellige evenementen waarop mensen geven of delen, zowel materiële als niet-materiële dingen. Met spullen die niet kapot of versleten zijn maar die je zelf niet meer gebruikt, waar je te veel van hebt, of talenten die je met plezier inzet voor anderen, kun je tijdens een ShareFair

iemand anders blij maken. Ongebruikte spullen krijgen er een nieuw leven en/of talenten de kans om te ‘renderen’. Tegelijk creëer je een moment waarop mensen elkaar in een gemoedelijke sfeer ontmoeten, contacten leggen en ideeën en ervaringen uitwisselen. Dat is niet alleen gezellig, maar ook verrijkend en inspirerend. Bovendien ga je verspilling tegen en spaar je het milieu. KVLV wil ook verder kijken dan de eerste betekenis van ‘ShareFair’. Evengoed betekenen de woorden Fair en Share ‘eerlijk verdelen’. En daar wil KVLV zich voor inzetten, zodat iedereen voldoende heeft om ‘kwalitatief’ te leven, met respect voor de grenzen van de planeet.”

Samen gaan we ervoor! “Onze ambitie is groot, maar ik geloof erin”, zegt Nik vastberaden. “Door vrouwen samen te brengen, kunnen we ze sterker maken, hen verrijken. Met die kracht kunnen zij zich engageren om hun omgeving te verbeteren. We willen opnieuw meer een beweging worden, iets betekenen in onze samenleving, onze stempel drukken. We willen niet louter een ‘aanbieder’ zijn van leuke activiteiten. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we KVLV sterker op de kaart kunnen plaatsen als een beweging die actueel, relevant, maatschappelijk betrokken, proactief, dynamisch en open is. Samen werk maken van een duurzame(re) samenleving, daar wil ik met jullie voor gaan!”

Nik Van Gool: “Door te kijken naar onze sterktes en zwaktes, wie we zijn en wie we willen zijn, konden we samen KVLV herformuleren”

VMV oktober 2014

7


Kom KVLV beleven

JUNIOR Ontdek je eigen opvoedingsstijl ..................................................41 Kinderkapsels knippen ........................................................................38 ● (HQƬHWVYRRUHHQƬHWV .......................................................................39 ● Stikkedonkerwandeling voor jonge mama's ......................55 ● ●

Nieuwe workshops 2015

Pagina

vind ik leuk

MODE

CONDITIE ● ●

.QXƪHOWXUQHQPHWMHSHXWHUNOHXWHU ......................................59 Roei-initiatie .................................................................................................58

● ● ●

CREATIEF ● ● ●

Crea-atelier ....................................................................................................20 Oorbellen, zo gemaakt! .......................................................................20 Achter de schermen van een kralenparadijs ......................20

tiatie

Roei-ini

● ● ● ● ●

Veggie uit Ons Kookboek ..................................................................28 Van aardappelschil tot wortelloof .............................................28 Taarten zonder oven .............................................................................29 Wilde kruiden-arrangement ............................................................29 Kermis! ..............................................................................................................29

Leren werken met een tablet

● ● ●

125 jaar Van Gogh: naar de roots van de wereldberoemde schilder ...............................................60 Met korting naar de Efteling ..........................................................39

Digitale diva’s

● ●

Groendecoratie

● ● ●

GROENDECORATIE ● ●

8

Een bijzondere tuinbloem geschikt ..........................................73 Feesten tussen bloemen ...................................................................73

VMV oktober 2014

Moestuin

Vierkante meter moestuin ...............................................................31 Deeltuinen .....................................................................................................30

WELLNESS

Goed geslapen?

.........................................................................................69

Creatief verstillen ....................................................................................54

TUINPLEZIER

GEZONDHEID ●

Achter de schermen van De Kringwinkel ..............................21 Trias: 'Broodje Brazilië: Strijd mee tegen armoede' ......66 Goede afspraken maken goede vrienden ............................66

SPIRITUALITEIT ........................................................24

EROPUIT ●

Kraak eens een krekel ..........................................................................31 Voedselverspilling ...................................................................................31

SAMENLEVING

DIGITALE DIVA'S ●

Mode

PLATTELAND ●

CULINAIR

Haak een beanie .......................................................................................18 Wanten en handschoenen breien ..............................................19 Naaien met de naaimachine: simpel bloesje en hemd ......................................................................18 Bijoux swish ..................................................................................................18

Wilde kruiden-arrangement ............................................................48 Dru Yoga .........................................................................................................59 Parfum, een passie .................................................................................48 Haar zin ............................................................................................................22

dt en spreek ps aan die jij leuk vin Duid hier de worksho er info -groep uit je buurt. Me erover met een KVLV be lv. kv d je op over de workshops vin

Wellness

VMV oktober 2014

9


9528:(10(79$$57 is het magazine van KVLV vzw en verschijnt elke maand, behalve in februari en augustus. Verantwoordelijke uitgever Chris Van Hoof, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal-Leuven Redactie KVLV-secretariaat, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal-Leuven, tel. (016)24 39 99, ledenblad@ons.be, www.kvlv.be

58

60

26 32

$GYHUWHUHQLQ9URXZHQPHWYDDUW Publicarto, Sylvain Van Der Guchtlaan 24, 9300 Aalst, Ann De Leeuw, tel. 053/82 60 92, fax 053/82 60 90 Medewerkers Lore Callens, Els Gils, Marita Godyns, Lieve Herremans, Jenny Hocks, Ronald Joossen, Paul Kustermans, Les liseuses fabuleuses, Annemie Morris, Inge Rom, Karla Stoefs, Lieselot Vandierendonck, Christine Van Soom, Leen Vermeire. )RWRJUDĆŹH $UWLĆŹ[&0&RUELV,VDEHOOH&RUWKLHU Ronald Joossen, Lemmert Photography, Isabelle Persyn, Schachenmayer, Studio Wauters, Carl Vandervoort, Van Gogh Brabant, Heikki Verdurme. 7HNHQLQJHQ Hugo Demaegd KVLV maakt deel uit van Ons KVLV is lid van de Vereniging van uitgevers van Katholieke Periodieke Pers (VUKPP)

www.facebook.com/vrouwenmetvaart twitter.com/kvlvvzw www.kvlv.be

VMV oktober 2014

125 jaar Van Gogh

Creatief

$ERQQHPHQWHQ Lieve Boogaerts, tel. 016/24 39 15, ledenadmin@ons.be Monique Mommaerts, tel. 016/24 39 25, ledenadmin@ons.be

Drukwerk Drukkerij moderna nv, Paal

Voor jou uitgetest!

Cultuur 18

Lay-out KVLV Studio, Natacha Enkels, tel. 016/24 39 14, studio@ons.be

10

oktober 2014

Conditie

Hoofdredactie Annemie Morris, tel. 016/24 39 52, amorris@ons.be

Marketing en communicatie Anne Vangehuchten, tel. 016/24 39 24, avangehuchten@ons.be

2013

INHOUD Zo gemaakt!

Culinair Schillen en loof, lekker! Deel je eten met je buren

Fan van KVLV 4

Welkom bij het vernieuwde KVLV!

Gezondheid 68

Mode 12

70

18

Doe de slaaptest!

Juwelen ruilen bij een glaasje Cava

Opvoeding 40

Ontdek je eigen opvoedingsstijl

Samenleving 66 42

Broodje BraziliĂŤ, strijd mee tegen armoede! NPĆŹHWVHQXLWVROLGDULWHLW

Spiritualiteit 52

Creatief verstillen

Tuinplezier 70

Helleborus

Wellness 46

Plattelandswellness at home

26

En verder 3 16 22 24 38 75 8 78 80 81 82

Leeswijzer Share Fair Haar zin Digitale diva's Junior Voordeelpagina Overzicht workshops 2015 Kortverhaal Kruiswoordraadsel Winnaars Word jij ook een vrouw met vaart?

18 60

66

12 VMV oktober 2014

11


Tekst: Lore Callens Foto's: Carl Vandervoort

Mode

Juwelen ruilen bij een glaasje cava. Dat is wat de groep vriendinnen van Karolien vandaag rotsvast van plan is. Samen klinken, knabbelen, bijbabbelen en tussendoor sieraden ruilen die ze zelf niet meer dragen, maar wel graag een tweede leven willen geven. De bijoux swish is maar een van de activiteiten die KVLV vanaf nu inzet om jonge vrouwen bij de werking te betrekken.

Juwelen ruilen bij een glaasje cava

Opgewonden scharen de dames zich rondom de tafel met ringen, kettinkjes, oorbellen en armbanden. Die staan allemaal netjes tentoongesteld, om straks van eigenaar te verwisselen. Niet tegen geld, wél tegen andere juweeltjes. Deze juwelenruil of bijoux swish is een van de activiteiten die vrouwen bij hen thuis kunnen organiseren, ondersteund door de lokale afdeling van KVLV. De vrijwilligers van de vrouwenvereniging zorgen voor het uitstalmateriaal, de omkadering en de begeleiding, de gastvrouw moet enkel nog voor de locatie en de ontvangst zorgen. En dat doet Karolien (30) prima, want ze heeft niet enkel een hele hoop vriendinnen en kennissen op de been gebracht, ze blijkt ook een excellente gastvrouw. Glaasje cava met bevroren kersen als ijsblokje, chips, borrelnootjes, snoepjes en fruit met zelfgeklopte slagroom, het wordt allemaal héél enthousiast onthaald door de vrolijk tetterende bende. “Mijn moeder is heel actief bij de lokale KVLV-groep in Lille. Nu de vereniging graag wat meer jongeren wil betrekken bij de werking, zet mijn moeder dus enthousiast haar drie dochters in,” lacht ze. “Maar dat vind ik helemaal niet erg. Zo’n avond or-

“ Zou dat écht zilver zijn?” “Hihi, deze oorbellen geven licht in het donker, dan ben ik meteen weer 20 jaar!” “O, deze zijn super, hopelijk ben ik de enige die er zo over denkt…” “Straks kom jij nog met mijn oorbellen opdagen op het volgende familiefeest!” ganiseren vind ik heel gezellig – hier komt wel vaker volk over de vloer en ik heb al eens een Tupperware-avond georganiseerd bij mij thuis. Toen ik over die bijoux swish hoorde, leek me dat minstens even leuk. Ik heb weleens meegedaan aan creatieve workshops van KVLV zoals naaien of haken, maar soms kom je dan terecht in donkere zaaltjes, waar je alleen NRƯHRIWKHHNXQWNULMJHQ7HUZLMO jongeren volgens mij liever cava of een pintje drinken. Daarom is het zo leuk om deze activiteit in mijn eigen huis te doen, op mijn manier.”

Kant-en-klare inspiratie “Ik ga lopen!”, lacht Roel, de man van Karolien, als de dames volop toestromen. Gelukkig bedoelt hij dat letterlijk, want even later rent hij met zijn looptenue de deur uit. De tuintafel zit inmiddels goed vol, en de meegebrachte juwelen worden volop gelabeld. “De bedoeling is dat de jongeren zelf het initiatief nemen voor dit soort van activiteiten”, legt KVLV-medewerkster Christine Van Soom uit. “Als ze iets leuks zien via de website of via via, mogen ze

1. Alle juwelen worden verzameld en genummerd. 2. Sofie legt de spelregels uit. 3. Collega’s Cathy en Mani houden ervan om samen leuke activiteiten te doen. 4. Oorbellen worden op stijlvolle kaartjes geprikt, klaar om te etaleren. 12

VMV oktober 2014

VMV oktober 2014

13


aankloppen bij KVLV-vrijwilligers die ze kennen, en dan helpen zij hen om zo’n avond te organiseren. Vaak zijn dat creatieve workshops: zelf kleren maken, diertjes haken… Bijoux swish is een modieuze activiteit die ook binnen het thema duurzaamheid past. Een paar van die concepten hebben we uitgewerkt in een inspiratiebundel. Voor de juwelenruil zitten daar labeltjes in die ze kunnen gebruiken, presentatiemateriaal en een uitnodiging waar ze alleen nog maar een naam en datum op moeten invullen. Eventueel kunnen ze het ook combineren met een nevenactiviteit: zelf oorbellen maken of een demonstratie sjaaltjes knopen.”

(HQJRHGHPL[ Karolien nam ooit deel aan een vorming van KVLV over hoe lokale KVLV-groepen jongeren kunnen aantrekken. “Ze hebben toen enkele presentaties gegeven, en sommige activiteiten leken me superleuk: rokjes naaien, cocktails shaken, tapas maken…”, vertelt Karolien. “Alleen vroeg ik me af of daar bij ons in Lille wel nood aan is, omdat we al zo veel activiteiten organiseren met onze superactieve oud-leiding van de Chiro. Maar tijdens een avond als deze kan dat natuurlijk allemaal perfect samenkomen. Mijn zussen en schoonzus zijn hier, mijn chirovriendinnen én mensen die zich via KVLV inschreven. Een perfecte mix, dus. Zelf hoop ik vooral inspiratie op te doen. Ik heb nog nooit zelf juwelen gemaakt en ik wil eens kijken wat er allemaal bestaat, en wat ik eventueel zelf zou kunnen maken. En verder telt vooral het leuke samenzijn.”

Het startschot Intussen is het tijd om de spelregels XLWWHOHJJHQ/RNDDO.9/9OLG6RƬH neemt het woord. Alle deelnemers krijgen net zo veel kaartjes als het aantal juwelen dat ze hebben meegebracht om uit te delen. Op elk van die kaartjes mogen ze een nummertje schrijven van het juweel dat hen het meeste aanspreekt. Zijn ze de enige

14

VMV oktober 2014

die voor dat sieraad gekozen hebben, dan krijgen ze het meteen mee. Hebben er verschillende deelnemers hun oog laten vallen op hetzelfde stuk, dan wordt er een lotje getrokken. Daarna krijgt iedereen nog een extra kans bij de tweede ronde. “De juwelen die uiteindelijk niet gekozen worden, mogen opnieuw mee naar huis, of ze mogen meegegeven worden voor een volgende bijoux swish”, ]HJW6RƬHp=RNULMJHQMXZHOHQGLHMH al een hele tijd niet meer draagt, toch een nieuw leven bij iemand anders.” Net dat aspect spreekt Hanne (30), een chirovriendin van Karolien, het meeste aan. “Veel dingen liggen toch maar in onze kast, en dan maak er ik er veel liever iemand anders blij mee. Ik vind duurzaamheid belangrijk: ik ga bijna elke week langs bij de kringwinkel, en met mijn vriendinnen wisselen we regelmatig babyspullen uit.” Leen (35) is vandaag vooral op zoek naar leuke, felgekleurde juwelen. “Ik ben aangesloten bij KVLV en zag de activiteit op Facebook verschijnen. Ik ken hier niemand, maar ik vind het wel heel gezellig. Benieuwd of er even erg tegen elkaar opgeboden zal worden als bij de klerenruil waar ik ooit aan heb deelgenomen. Daar was er een jumpsuit bij die echt iederéén wilde.” Cathy (33) en Mani (30), collega’s van het Immaculata Instituut in Oostmalle, houden er sowieso van om creatief bezig te zijn. “Ik heb bij DO]RZDWHONHRXWƬW]HOIHHQMXZHHO gemaakt, dus ik kijk vooral uit naar materialen die ik zelf niet gebruik en naar leuke spulletjes voor mijn dochter”, zegt Cathy. “Ik heb geen dure smaak, maar ik draag graag accessoires. Ik vind het dus wel een leuk idee om eens iets nieuws te ontdekken van iemand anders”, vult Mani aan.

(QQXQRJ de kinderen! Karolien kijkt wat later op de avond tevreden toe terwijl haar vriendinnen hun buit binnenhalen. Ze is blij met de opkomst, en denkt dat die te danken is aan het concrete karakter van deze activiteit. “KVLV moet volgens mij vooral mikken op compacte workshops voor jongeren. Niet een heel jaar naailes, wel in een of twee sessies een leuke rok maken, zodat je meteen resultaat hebt. Ik hoop dat er binnenkort ook wat gezinsvriendelijke activiteiten op het programma komen. Want als ik thuis dingen organiseer, kunnen mijn kinderen Ties en Maure in hun eigen bed slapen. En als het ergens anders is, kunnen ze even naar een babysit of familie. Maar het lijkt me nog leuker als ze gewoon lekker mee kunnen doen. Moestuintjes onderhouden, wandelen, bloemstukjes maken… Volgens mij kan dat allemaal perfect op kindermaat. En dan kan ik er met eens zoveel enthousiasme invliegen.”

Karolien: “KVLV moet volgens mij vooral mikken op compacte workshops voor jongeren”

.. “Vrouwen met leuke ideeen kunnen zelf initiatieven nemen en ondersteuning vragen aan de vrijwilligers van de lokale KVLV-groep”

VMV oktober 2014

15


Creatief

Nieuwe workshops 2015

Zo gemaakt!

© Heikki Verdurme

Tekst: Christine Van Soom

Haak een beanie

© Heikki Verdurme

Wil jij ook zo’n leuke beanie als de hipsters op je hoofd? In 2 lessen heb je hem zelf gehaakt. Met een dikke haaknaald en dik garen gaat het snel vooruit.

pe haaksters korte cursus voor hip

Bijoux swish De bijoux swish is een ruilevent met juwelen in de hoofdrol. Je ruilt er fantasiejuwelen met de bijoux van andere divas. Spreek af met vriendinnen voor deze leuke beleving. Met juwelen die je niet meer draagt, maak je anderen blij. Bovendien ga je met nieuwe juwelen naar huis.

beleving voor eco fashionista’s zie p. 12

Simpel bloesje en hemd naaien met de naaimachine

© Heikki Verdurme

© Schachenmayr

Wanten en handschoenen breien Breien is leuk! Maar in groep nog gezelliger. Brei eenvoudige handwarmers, wanten met kabels of in jacquard of daag jezelf uit en brei met 4 breinaalden handschoenen op maat. Een ervaren breister begeleidt de cursus, geeft handige tips en leert je interessante breitechnieken.

Heb je de smaak te pakken om te naaien met de naaimachine? Zin om een tof bloesje voor jezelf of dochter te maken of een hemd voor je zoon? Met de hippe ontwerpen uit ‘Hemden & bloesjes’ en het gebruik van eigentijdse stofjes bekom je een trendy resultaat.

s cursus voor breilover

Breien voor beginners:

© Heikki Verdurme

cursus voor naaifans

© Carl Vandervoort

© Carl Vandervoort

18

VMV oktober 2014

Brei simpele handwarmers of wanten in hippe kleuren. En wie weet krijg je een persoonlijke breicoach om je te begeleiden. en.

korte cursus voor absolute beginners

© Heikki Verdurme Verd

VMV oktober 2014

19


Creatief

Nieuwe workshops 2015

Crea-atelier

sus workshop of korte cur voor creatievelingen

Zoek je creatieve ideetjes? Kijk op onze creatieve blog Zo gemaakt! zogemaakt.kvlv.be

Oorbellen, zo gemaakt!

Achter de schermen van De Kringwinkel

Maak zelf een set oorbellen met kralen in Tsjechisch glas. Alle gerief en gereedschap is ter plaatse aanwezig. Je hoeft zelf niets mee te brengen.

Ga je ook af en toe shoppen in De Kringwinkel of breng je er wel eens spullen binnen die je zelf niet meer kunt gebruiken? Op zo’n moment stel je je wellicht niet de vraag hoe het er achter de schermen van zo’n winkel aan toegaat. Kringwinkels hebben nochtans een heel interessant verhaal. Wat gebeurt er met de binnengebrachte goederen? Wie werkt er in zo’n winkel? Hoe wordt de prijs van goederen bepaald? Tijdens een bezoek achter de schermen van een Kringwinkel kom je het allemaal te weten.

workshop voor crea-diva’s

© Carl Vandervoort

In het crea-atelier maak je kleine trendy creaties voor je interieur, feesttafel of PRGHRXWƬW.OHLQHSURMHFWHQHQDOOHUOHL creatieve vaardigheden komen aan bod. Afhankelijk van het thema werk je met natuurlijke materialen, garens of ander creatief materiaal.

aagjes voor nieuwsgierige

Naaiweekend Samen (leren) naaien en tussendoor jezelf verwennen? Dat kan op p het et naaiweekend van KVLV aan zee! Zowel beginnende naaisters als gevorderden zijn welkom! Je kunt unt kiezen uit 2 workshops: ‘Creatief naaien’ met aanleren van technieken, ken, ken naaien van een draagtas en creatieve accessoires of een workshop ‘Van eenvoudige rok tot ingewikkeld model’. En natuurlijk kun je ook mee genieten van de unieke omgeving tijdens een strandwandeling, een vleugje wellness,…

Ga op stap met vriendinnen en laat je verleiden door de kleuren en kralenvariaties bij Zahia in Antwerpen, hét kralen- en juwelenparadijs bij uitstek. Met een hapje en een drankje ontvangt Zahia groepjes vriendinnen in hun winkel en stockruimte in Antwerpen. Een rondleiding achter de schermen, informatie over het ontstaan van ontwerpen en de zoektocht van Zahia naar telkens weer nieuwe en originele kralen staan op het programma.

innen uitstap voor vriend 20

VMV oktober 2014

© Carl Vandervoort

KVLV verrast in De Kringwinkel Tijdens de dag van De Kringwinkel geeft KVLV allerlei creatieve workshops en demonstraties in het originele decor van De Kringwinkel met kringwinkeldingen.

voor upcycling fans

Plaats: Duinse Polders, Ruzettelaan 195, 8370 Blankenberge. Data: Van vrijdagavond 28 november 2014 vanaf 17 u (18 u. avondmaal en 20 u. start eerste workshop) tot zondag 30 november 2014 14 u. Prijs: KVLV-leden: € 225. Wil je er ook bij zijn en nog geen KVLV-lid? Sluit je snel aan via kvlv.be Inschrijven en alle info: kvlvbrabant@ons.be, tel. 016/24 39 63

voor beginnende en es gevorderde naaifanat

© Artifix

Achter de schermen van een kralenparadijs

Schrijf je snel in!

Meer info over deze workshops vind je op www.kvlv.be VMV oktober 2014

21


Schillen en loof, lekker!

Culinair

Gooi schillen en loof niet zomaar op de composthoop, ze zijn helemaal geen afval. Zonder nadenken gooien ien we dikwijls heel wat delen van groenten weg, maar er is nog veel lekkers mee te maken. lekk Tekst: Els Gils Foto's: Studio Wauters

Linguine met radijsjesloof 400 g linguine, 250 g radijsjes met loof, 2 sjalotten, 2 dl droge witte wijn, 2 theelepels citroensap, 250 g scampi’s, 75 g pijnboompitten, 80 g geraspte Parmezaanse kaas, olijfolie, peper, zout Rooster de pijnboompitten in een droge pan. Snijd de radijsjes in SODNMHVHQKHWORRILQUHHSMHV6QLSSHUGHVMDORWWHQƬMQHQSHUVGH look. Bak de sjalotten, look, radijsjes en radijsjesloof aan in wat olijfolie. Blus met de witte wijn en laat even inkoken. Pel de scampi’s, verwijder het darmkanaal en bak ze kort aan in wat olijfolie. Kruid met peper en zout en besprenkel met citroensap. Meng de scampi’s met de radijsjes. Kook de linguine volgens de instructies op de verpakking. Meng met de radijsjes en scampi’s, verdeel over de borden en werk af met de Parmezaanse kaas.

Snijbietsla met cambozola 400 g snijbiet, 250 g gekookte rode bietjes, 200 g cambozola voor de vinaigrette: 5 eetlepels olijfolie, 2 eetlepels rode bessengelei, 2 eetlepels balsamico-azijn, peper, zout

llen Chips van appelschi schillen van 4 appels,

r, 1 eetlepel kaneel 1 eetlepel poedersuike

n in een kom en kaneel. Leg de appelschille Meng de poedersuiker en met bakpapier. Verer. Bedek een ovenplaat ond iker elsu kane de er meng in een voorveruten min 40 bak en de bakplaat deel de appelschillen op elen en breek de afko Laat zijn. g peri tot ze knap warmde oven van 150 °C cm. Lekker als snack. schillen in stukjes van 1-2

26

VMV oktober 2014

Meng alle ingrediënten voor de vinaigrette goed onder elkaar. Snijd de nerf uit de snijbietbladeren. Snijd de nerven in de lengte door en snijd in stukken van 3 cm. Blancheer de stukjes nerf 5 minuten in licht gezouten water. Giet af, spoel onder koud water en laat uitlekken op keukenpapier. Droog de snijbietbladeren in een slazwierder en snijd in reepjes. Snijd de rode biet in plakjes en rooster ze kort in een grillpan kort langs beide kanten. Verdeel de snijbietbladeren en -nerven over de borden. Leg er de plakjes geroosterde biet op. Besprenkel met de vinaigrette. Snijd de cambozola in blokjes en verdeel over de borden. Lekker met notenbrood.

VMV oktober 2014

27


Nieuwe workshops 2015

Van aardappelschil tot wortelloof Aardappelschillen, broccolistelen, wortelloof, ... Afval? Nee, hoor! Uit gewoonte gooien we veel weg, terwijl dat niet altijd nodig is. Chips van aardappelschillen, guacamole van broccolisteel of soep van wortelloof zijn overheerlijk. En daar blijft het niet bij! Ook radijsjesloof, bietloof, bloemkoolbladeren, venkelstelen, preigroen,… zijn allemaal ontzettend smaakvol! 7LS Begin samen een moestuin of ant ant, spreek af wie welke groente plant, nzo heb je zeker überverse groenten bij de hand voor deze work-andige ige shop. Gebruik hiervoor de handige .be zaai- en oogstkalender op kvlv.be

Meebrengen: Aardappel Appel Biet Bloemkool Broccoli Erwtenpeulen Koolrabi Prei Radijsjes Snijbiet Venkel Wortel

Veggie uit 2QV.RRNERHN‰ Veggie is veelzijdig! Lekker Italiaans of liever Vlaams? Alles kan! Met veggie kan je alle kanten uit. Groenten schitteren in de hoofdrol en je geeft er zelf de smaak aan die je wil. Laat je inspireren door het zonovergoten Italië of baseer je op Vlaamse smaken met veggie van hier.

Veerle (53): “Mijn dochter is geen veggie, maar dit is zeker een workshop voor haar! Ze geeft graag een eigen twist aan gerechten en is altijd op zoek naar iets nieuws.”

Kermis!

7DDUWHQ]RQGHURYHQ

Kermis, dat zijn botsauto's, schietkramen en smoutebollen! Eddie Niesten vertelt over de kermis van vroeger en nu met de nadruk op het culinaire.

en om toch Je hoeft geen oven te hebben betoverende taarten te kunnen unnen maken. ma

Van oorsprong is kermis een plattelandsfeest om de goede oogst te vieren. Het traditionele vermaak van toen heeft plaats gemaakt voor technologisch vernuft. Ook het kermismaal en de parochiale processie zijn er niet meer bij. Wat wel hetzelfde is gebleven? Kermis is een stukje wondere wereld waar je kun genieten van niet-alledaagse versnaperingen. Smoutebollen, suikerspinnen, honingwafels, pommes d’amour. Lekker toch? Eddie Niesten is oprichter en bezieler van het cultureel-culinaire initiatief Keukenhistories & Tafelpraat. Van hem verschenen heel wat boeken over de (culinaire) geschiedenis van dit land (en Nederland), waaronder ‘Op de wijze van de chef’,‘Tweemaal oorlog, driemaal honger', “De Keuken van ons Moeder”, “Uit de Keuken van mijn Kindertijd”…

Een fruitige cheesecake uit de koelkast of een n creatieve pannenkoekentaart, pannenkoekentaa deze zoete zondes tover je zonder oven op tafel.

Plattekaastaart met kersenlaag 160 g Boudoirkoekjes, 100 g boter ter voor de vulling: 400 g volle plattekaas, 150 g sui-ker, 2 zakjes vanillesuiker (16 g), 4 eetlepels citroensap, 5 dl room, 8 blaadjes gelatine (16 6 g), blik of bokaal kersen van +500 ml, 2 eetlepels griessuiker, maïszetmeel voor de afwerking: witte chocoladeschilfers Bekleed de bodem van de springvorm met plasticfolie of bakpapier. Verkruimel de Boudoirkoekjes en smelt de boter. ter Meng de koekjeskruimels met de boter e springvorm. Druk aan en laat 30 minuten minut nuten en verdeel over de bodem van de opstijven in de koelkast. Laat de gelatine 10 minuten weken in koud water. Klop de plattekaas los met de suiker, vanillesuiker en het citroensap. Knijp de gelatine uit en los hem op in 2 eetlepels heet water. Roer de gelatine onder het plattekaasmengsel. Klop de room half stijf en spatel die ook onder het plattekaasmengsel. Giet in de springvorm en laat minstens 12 uur opstijven in de koelkast. Laat de kersen zeer goed uitlekken, maar bewaar het sap. Meng het sap met de griessuiker. Breng aan de kook en bind tot sausdikte met maïzena. Spatel er de kersen door en laat afkoelen. Ontvorm de taart. Bekleed de bovenkant met een laagje kersen. Bestrooi royaal met de chocoladeschilfers.

Wilde kruidenarrangement (culinair) Weg met geur-, smaak- en kleurstoffen, de beste dingen maak je gewoon zelf! Bij Aarde-nd-werk in Oostwinkel-Zomergem leer je wilde kruiden en gewasresten uit de moestuin drogen en verwerken in mosterd, vinaigrettes, broodsmeersels, bouillonpoeder,… Na de workshop ga je met 2 producten naar huis.

© Eddie Niesten

28

VMV oktober 2014

VMV oktober 2014

29


Tekst: Els Gils Foto's: Artifix

Plattelandswellness at home

Wellness

Geniet van plattelandswellness in je eigen badkamer

1

met deze heerlijke melkweishampoo.

Meng het melkweipoeder met het rozenwater en roer tot een homogeen mengsel.

2

Voeg de hennepolie toe en roer goed.

3 Roer er de tenside onder.

4

Parfumeer met de lavendelolie. Klaar!

Geen fan van lavendel? Kies dan een andere essentiële olie om de geur van de shampoo te bepalen.

melkweishampoo

Nodig 5 ml melkweipoeder 55 ml rozenwater 5 ml hennepolie 40 ml tenside 30 druppels lavendelolie

46

VMV oktober 2014

Waar te koop?

Alle ingredïenten kun je bestellen via www.netelvuur.be. Je kunt er ook verschillende doeboxen ‘Plattelandswellness at home’ bestellen. Essentiële oliën en rozenwater zijn ook te koop bij Bioplanet. VMV oktober 2014

47


:25'-,-22.((19528:0(79$$57" Wil jij deel uitmaken van onze bruisende vrouwenvereniging KVLV, Vrouwen met vaart? Samen met bijna 100.000 vrouwen in 950 lokale groepen kun je een heel jaar genieten van meer dan 50.000 boeiende belevenissen! Een leuke activiteit in jouw buurt en op jouw maat vind je op www.kvlv.be

Met de KVLV- kaart heb je altijd een voetje voor! ● Je krijgt 10 x per jaar ons trendy magazine ‘Vrouwen met vaart’ in je bus, boordevol boeiende lectuur en allerlei lezersvoordelen. ● Meld je aan met je kaartnummer op kvlv.be en krijg regelmatig de KVLV-nieuwsbrief in je mailbox met de laatste nieuwtjes en voordelen. Onze boeken en uitgaven met het gekende KVLV-kwaliteitslabel kun jij bestellen aan een sterk verminderde prijs. ● Iedereen is welkom op onze workshops, cursussen en andere KVLV-belevenissen. Voor jou is deelnemen voordeliger! ● Kijk regelmatig op onze website kvlv.be of in ons magazine Vrouwen met vaart voor interessante voordelen, aangeboden door onze commerciële partners. ● Ons, waarvan KVLV, Vrouwen met vaart deel uitmaakt, biedt professionele dienstverlening rond mantelzorg, thuiszorg, kinderopvang, woningaanpassing, huishoudhulp, groene zorg,… Een antwoord op jouw vragen uit eigen huis! Kijk op ons.be voor meer informatie. ● Vrouwen, actief in landen tuinbouw, krijgen extra aandacht en vorming via de werking van KVLV-Agra. Meer info vind je op www.kvlv.be/Agra

De nieuwe KVLV-kaart kost € 28 en is geldig van 1 januari tot en met 31 december 2015. Sluit je voor de allereerste keer aan? Dan betaal je slechts € 10! Meer info op www.kvlv.be/Kom erbij of bij een groep in je buurt: www.kvlv.be/KVLV in je buurt

82

VMV oktober 2014

KVLV Vrouwen met vaart oktober 2014  
KVLV Vrouwen met vaart oktober 2014  
Advertisement