Page 1

g a l s r e v r a a J 11 20 v.u.: Chris Van Hoof, directeur KVLV Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal-Leuven Tel. 016/24 39 99, Fax 016/24 39 09 e-mail: kvlv@GroepKVLV.be, www.kvlv.be

JaarverslagKaft_12.indd 4-1

Eeuwige passie 8/03/12 11:54


Jaarverslag 2011


Remylaan 4b 3018 Wijgmaal-Leuven Tel. 016/24 39 99 Fax 016/24 39 09 e-mail: kvlv@GroepKVLV.be www.kvlv.be


VOORWOORD Feest! Dit woord overspant het KVLV-jaar 2011. We vierden 100 jaar KVLV onder het motto ‘Eeuwige passie’. Een eeuw van enthousiasme en engagement van vrouwen vormt de rode draad doorheen ons verleden en is bron van een nieuwe toekomst. We vierden in alle toonaarden. ■ In januari hielden we een persconferentie op de vaart en kondigden we ons feestjaar aan. ■ KVLV-afdelingen hielden jaaropeners in stijl en lieten de sterren fonkelen. Al dansend bereidden zij zich voor op het grote KVLV-Event te Leuven op 21 mei. ■ 20.000 vriendelijke en enthousiaste vrouwen met groene zijzak omarmden op deze zonovergoten dag de binnenstad. Zij deden de buitenwereld verstomd toekijken naar wat een vereniging als KVLV in beweging kan brengen. ■ Elke maand brachten we een ander accent uit onze werking in de kijker. ■ 110 spandoeken met ‘KVLV dankt haar vrijwilligers’ werden ontrold op publieke plaatsen. ■ Een eigen KVLV-roos met de naam ‘Eeuwige passie’ zag het levenslicht. ■ We lanceerden een Prijs voor vrouwelijk talent op het platteland, die in 2012 voor het eerst wordt uitgereikt. ■ We plantten windmolenparkjes op 23 juni om symbolisch de niet aflatende energie van mantelzorgers te evoceren. ■ We deden een rondrit met Prinses Mathilde op West-Vlaamse boerderijen. De Agravrouwen vertelden over hun passies en hun zorgen bij de bedrijfsvoering. ■ We organiseerden samen met Groep KVLV opendeurdagen rond de dienst Woningaanpassing vandaag en onze acties rond landelijk wonen in het verleden. ■ Onze zusterorganisatie in Guinée vierde met ons mee en we wisselden live feestwensen uit. Stevig geworteld in ons verleden, tekenden we bij KVLV verder aan ons beleidsplan voor morgen, vol passie en met vertrouwen dat we samen vooruitgang kunnen boeken. Het beeld van de wuivende handen op 21 mei te Leuven in dit jaarverslag vat ons feestjaar 2011 samen: “Feest: dankbaar voor gisteren, een enthousiaste JA voor morgen!” Veel lees- en kijkplezier. Carla Durlet nationaal voorzitster


INHOUD Voorwoord

p.

5

LEDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.

5

KVLV-BESTUREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Democratische structuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaarthema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KVLV leert Vlaanderen lekker en gezond eten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KVLV leeft op het platteland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KVLV draagt bij tot zorgzaam samenleven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KVLV zet aan tot creativiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KVLV kiest voor gezondheid en conditie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KVLV ondersteunt Agravrouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En verder‌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.

8 9 12 13 14 14 15 17 18 19 21

KADERVORMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opleiding voor bestuursleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorming voor alle bestuursleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Functiegerichte vorming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eigen accenten per provincie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Werkmateriaal voor bestuursleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. p. p. p. p. p.

22 23 24 25 25 26

.....................................................................

VORMINGSWERKERS EN BASISPUBLICATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 27 Vormingswerkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 28 Basispublicaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 31 KVLV ALS ORGANISATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Een eigentijds imago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samenwerking en netwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KVLV en Groep KVLV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. p. p. p.

KVLV VIERT EN MAAKT TOEKOMST

p. 40

....................................

EEN NIEUW BELEIDSPLAN VOOR KVLV

...............................

33 34 35 36

p. 44

BIJLAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 47 KVLV-afdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 48


Leden


LEDEN

KVLV is en blijft een ledenbeweging. In heel Vlaanderen zijn we aanwezig. De verscheidenheid van leeftijden, beroepen, opleidingsniveau en vorming, gezinssituatie en maatschappelijke betrokkenheid maakt KVLV tot een unieke beweging waarin vrouwen elkaar vinden over alle verschillen heen. Agravrouwen (actieve boerinnen en tuiniersters) nemen een bijzondere plaats in in het geheel. In 2011 had KVLV 103.988 leden in 974 afdelingen, waarvan 12.475 bestuursleden en 10.004 Agravrouwen. KVLV wil ook niet-leden laten proeven van de activiteiten. Via onthaalacties kunnen vrouwen die nog geen lid waren, een jaar lang genieten van een goedkoper lidmaatschap. Naast ledenwervings- of onthaalacties wordt ook voortdurend werk gemaakt van een betere bekendmaking en een actuele beeldvorming van KVLV, gericht naar verschillende doelgroepen. 2011

Leden

Bestuursleden

Agravrouwen

Afdelingen

Gewesten

Antwerpen

22.073

2.761

1.717

166

19

Vlaams-Brabant

18.584

2.121

706

179

23

Limburg

14.374

1.973

736

176

19

Oost-Vlaanderen

28.233

3.284

2.579

253

26

West-Vlaanderen

19.661

2.336

4.257

200

19

Nationale Leden

1.063

0

9

0

0

103.988

12.475

10.004

974

106

Totaal

6


LEDEN

AANTAL KVLV-LEDEN 1996-2011

170.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000

149.657

146.303

143.293

139.785

136.311

131.717

127.609

123.914

119.046

115.960

114.099

112.382

109.705

107.374

103.988

16.776

16.626

16.382

16.104

15.974

15.764

15.415

15.015

14.310

14.026

13.785

13.545

12.941

12.922

12.475

90.000

153.861

100.000

16.920

110.000

80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

bestuursleden leden

7


KVLV-besturen


KVLV-BEWEGING

Als je met zo’n grote groep van 103.988 vrouwen samen beweging wil maken, heb je afspraken en structuren nodig om beslissingen te nemen en vooruit te gaan. KVLV heeft een breed draagvlak in de 974 afdelingen in heel Vlaanderen. Hier wordt KVLV gemaakt met als kloppend hart een bestuursploeg van vrijwilligers. Vanuit het afdelingsbestuur is er een vertegenwoordiging in het gewestbestuur en van hieruit ook weer in het provinciaal bestuur. Vanuit elke provincie is er één vertegenwoordigster in het nationaal bestuur. KVLV-Agra heeft er eveneens een vertegenwoordigster.

DEMOCRATISCHE STRUCTUUR

Afdelingsbestuur ■

KVLV heeft een werking in 974 plaatselijke gemeenschappen, verspreid over de vijf Vlaamse provincies. Om de 5 jaar verkiezen de leden van de plaatselijke afdeling hun afdelingsbestuur. Dit afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de plaatselijke werking van de KVLV-afdeling. Het afdelingsbestuur komt minstens 4 keer per jaar samen in een bestuursvergadering. Waar nodig vergaderen zij vaker of vertrouwen zij deeltaken toe aan werkgroepen.

Gewestbestuur ■

Elk afdelingsbestuur heeft een vertegenwoordiger in het gewestbestuur. Een gewest is een bovenlokale structuur, bestaande uit gemiddeld 10 afdelingen. Ook de Agravrouwen hebben hierin een vertegenwoordiging. Sommige gewesten zijn kleiner, andere groter. In totaal telt KVLV 106 gewesten, en dus ook 106 gewestbesturen. Alle gewestbesturen kwamen 3 maal samen: in februari, juni en november.

Provinciaal bestuur ■

Elk gewest is vertegenwoordigd in het provinciaal bestuur dat dus de hele provincie omvat. Ook de Agravrouwen hebben een afgevaardigde in het provinciaal bestuur. De vertegenwoordiger in de Seniorenraad van de Landelijke Beweging maakt eveneens deel uit van het provinciaal bestuur. De vijf provinciale besturen komen minstens twee maal samen : in maart en in oktobernovember. Op deze samenkomsten wordt de provinciale werking verder uitgewerkt.

Afdelingsbestuur, gewestbestuur en provinciaal bestuur worden in hun werking bijgestaan door KVLV-consulenten.

Nationaal bestuur ■

Het nationaal bestuur vormt de brug tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Dat is zichtbaar in de samenstelling ervan : de nationale voorzitster, 1 afgevaardigde uit elke provincie, 1 Agra-afgevaardigde, de directeur en 5 beroepskrachten die verschillende uitzichten van de beweging vertegenwoordigen. In de loop van 2011 kwam het nationaal bestuur 3 maal samen (op 22 februari, 7 juni en 27 september 2011). 9


KVLV-BESTUREN

Belangrijke aandachtspunten waren het activiteitenaanbod voor 2012, de opvolging van het feestjaar, evaluatie KVLV-Event, KVLVCongres voor bestuursleden, verkiezingen en de voorbereiding van de Algemene Vergadering.

Algemene Vergadering van KVLV ■

Raad van Bestuur van de vzw KVLV ■

De raad van bestuur van KVLV is samengesteld uit de effectieve leden van het nationaal bestuur en bereidt de rekening en de begroting voor. De raad van bestuur van de vzw KVLV kwam 3 maal samen: op 17 maart, 27 september en 22 november.

De algemene vergadering van KVLV is samengesteld uit alle provinciale bestuursleden en de raad van bestuur. Zij kwamen samen op 26 maart en 22 oktober. De belangrijkste punten in 2011 waren: voorstelling en goedkeuring rekening en balans 2010 – begroting 2011, verslag van de bedrijfsrevisor, kwijting aan bestuurders, voortgangsrapport 2010-2011, statutaire aangelegenheden, voorstelling jaarverslag 2010, KVLV in feeststemming, Interne Afsprakennota KVLV, Trias en KVLV.

NATIONAAL BESTUUR 13 leden : voorzitster, 6 vrijwilligers, 6 beroepskrachten NATIONALE AGRARAAD ALGEMENE VERGADERING van de vzw KVLV o.l.v. RAAD VAN BESTUUR

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Limburg

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

PROVINCIES o.l.v. een provinciaal bestuur

19 gewesten

23 gewesten

19 gewesten

26 gewesten

19 gewesten

GEWESTEN o.l.v. gewestbestuur (1 bestuurslid per afdeling)

10

166 afdelingen

179 afdelingen

176 afdelingen

253 afdelingen

200 afdelingen

Antwerpen 22.073 leden 2.761 bestuursl.

Vlaams-Brabant 18.584 leden 2.121 bestuursl.

Limburg 14.374 leden 1.973 bestuursl.

Oost-Vlaanderen 28.233 leden 3.284 bestuursl.

West-Vlaanderen 19.661 leden 2.336 bestuursl.


KVLV-BESTUREN

Contactvergaderingen

Nationale Agraraad

De planning en programmatie van de gewestelijke Agrawerking vond plaats in 53 gewestelijke of intergewestelijke Agracontactvergaderingen. Samen zaten hier 618 Agravrouwen rond de tafel.

In de nationale Agraraad komen vier Agravrouwen per provincie samen met het diensthoofd van KVLV-Agra en met de nationale voorzitster van KVLV. Hier wordt de inhoud van de Agrawerking en de landbouwactualiteit opgevolgd. De nationale Agraraad kwam in 2011 3 maal samen. Er werd gewerkt rond het sociaal statuut meewerkende echtgenote, het strategisch plan korte keten, het bezoek van Prinses Mathilde en het dossier ‘Kaas met gaatjes’.

Provinciale Agraraad Provinciale Agraraden komen in de regel twee maal per jaar bijeen met enkele vaste agendapunten : planning en evaluatie van provinciale Agra-activiteiten, uitwisseling van (inter)gewestelijke kalenders en ervaringen tussen de verschillende Agrawerkingen, verslaggeving uit de vakgroepen van Boerenbond. Bijzondere aandacht ging naar het voorbereiden van de provinciale Agradagen en de structuurhervorming. De vergaderingen hadden plaats in januari (met accent op uitwisseling kalenders 2011 en provinciale Agradagen) en in juni (met accent op structuurhervorming). Tot slot heeft elke provinciale Agraraad in 2011 ook een informeel ontmoetingsmoment gehad om de teamgeest te bevorderen. Hierbij werd getracht om informatieuitwisseling te combineren met een bedrijfsbezoek, teambuildingsactiviteiten, enz.

11


Programma


PROGRAMMA

KVLV heeft een veelzijdige identiteit, gevormd door enkele belangrijke basishoudingen: KVLV kijkt naar de maatschappij door de ogen van vrouwen, KVLV staat voor kwaliteit en duurzaamheid, KVLV heeft een lage drempel, bij KVLV is het leuk en plezierig, KVLV werkt via dialoog en netwerken en KVLV is christelijk geïnspireerd. Vanuit deze identiteit werken we rond 6 concrete punten. Deze 6 punten zijn de pijlers van KVLV: KVLV leeft op het platteland, KVLV leert Vlaanderen lekker en gezond eten, KVLV draagt bij tot zorgzaam samenleven, KVLV zet aan tot creativiteit, KVLV kiest voor gezondheid en conditie, KVLV ondersteunt Agravrouwen.

Om een gedifferentieerd aanbod te realiseren werken de stafmedewerkers per pijler jaarlijks minstens één thema uit. Zij leiden hiervoor telkens de nodige vormingswerkers op. Dit gebeurt onder meer via studiedagen waarvoor de stafmedewerkers aangepaste lesschema’s en methodieken ontwikkelen. Bestuursleden maken een keuze uit het ruime aanbod van KVLV en stellen autonoom hun plaatselijk afdelingsprogramma samen. Ook gewestbesturen zorgen voor een eigen programma. Provinciaal neemt het provinciaal bestuur het initiatief om activiteiten voor leden te organiseren. Tenslotte zijn er ook initiatieven die nationaal worden uitgewerkt en aangeboden. In 2011 werden er bij KVLV in totaal 51.870 activiteiten georganiseerd.

JAARTHEMA Het programma-aanbod dat KVLV aan de lokale afdelingen aanbiedt, wordt gekaderd in een jaarthema. Het werkjaar 2011 stond in het teken van het jubeljaar van KVLV. Het thema voor dit feestjaar was ‘Eeuwige passie’.

Afdelingen Het jaarthema vormde de inspiratiebron voor de uitwerking van een aantal activiteiten voornamelijk onder de pijler Zorgzaam samenleven (zie verder). In de Map voor afdelingswerking 2011 vonden de afdelingen diverse uitgewerkte scenario’s voor een feestelijke jaaropener ‘Start de passie’. Voldoende inspiratie om op een feestelijke manier het eeuwfeestjaar van KVLV in te zetten. 319 afdelingen gingen hiermee aan de slag.

13


PROGRAMMA

KVLV LEEFT OP HET PLATTELAND

Afdelingen

Provinciaal

In 2011 werd op 8 plaatsen ‘Ken jij Groep KVLV: motor van dienstverlening op het platteland’ georganiseerd. Met ‘Voor een buurtleven vol muziek’ wilde KVLV besturen aanmoedigen om muzikaal talent in hun buurt een podium aan te bieden en hierdoor, rechtstreeks of onrechtstreeks, te werken aan de verbetering van sociale contacten in eigen dorp en gemeente. Met ‘Ontwerp je landschap-sterrenparcours’ poogden we de vanzelfsprekendheid van waargenomen veranderingen in landschappen in de omgeving te doorprikken. Beide activiteiten werden maar 1 keer geprogrammeerd. Dankzij ‘Met een landbouwgids op stap’ kunnen afdelingen bij landbouwgidsen terecht voor het uitwerken van bezoeken of activiteiten rond thema’s die gelinkt zijn aan plattelandsontwikkeling en -beleving. 4 afdelingen maakten er gebruik van.

KVLV Vlaams-Brabant werkte mee aan de provinciale ‘Dag van het hoogstamfruit’ in september en gaf er enkele kookworkshops.

Nationaal In 2011 bood KVLV 2 driedaagse arrangementen aan onder de noemer ‘KVLV-vrouwen beleven het platteland’. Vijf landbouwgidsen werkten deze arrangementen uit. In juni 2011 konden individuele leden intekenen op ‘De verborgen verleidingen van het Limburgs platteland’ en in september 2011 op ‘Het platteland van de Westhoek in West-Vlaanderen’.

KVLV LEERT VLAANDEREN LEKKER EN GEZOND ETEN

Afdelingen De workshop ‘Fingerfood’ was speciaal gericht op jonge vrouwen. De workshop werd in 2011 481 maal georganiseerd. De kookles ‘Feest!’ was bijzonder populair en ging 758 keer door. Ook‘Koken in pakketjes’ werd gesmaakt met 635 bijeenkomsten. ‘Traktaties’ werd 603 keer ingepland. ‘Lekker Libanees’ ging 179 door, een zeer mooi resultaat voor zo’n exotisch en weinig bekend thema. Daarnaast besteedde KVLV in het aanbod ook extra aandacht aan specifieke doelgroepen. De kinderworkshop ‘Hippe broodjes gezond uit de keuken van creatieve kids’ (een thema uit 2008-2009 !) werd in 2011 nog 29 keer aangevraagd.

14

De doelgroep weduwen en alleenstaanden vond ook in 2011 zijn gading in de les ‘Gezond en lekker koken voor jezelf’. Ze ging nog 37 keer door! In 2011 werden in totaal 3.334 samenkomsten (10.002 uren) lekker en gezond koken georganiseerd door KVLV.


PROGRAMMA

KVLV DRAAGT BIJ TOT ZORGZAAM SAMENLEVEN PERSOONLIJKE GROEI

OPVOEDING

Afdelingen

Afdelingen

In 2011 werd nog 7 maal ‘Een beeld van een vrouw’ geprogrammeerd (aanbod 2010). Het thema ‘Verdriet heeft met liefhebben te maken’ ging in 132 afdelingen door. Dit thema bood vrouwen concrete handvaten aan om zelf, maar ook met andere mensen, verdriet te verwerken. De info-avond ‘Mindfulness’ ging 3 keer door.

Uit het aanbod 2009-2010 werden in 2011 nog enkele thema’s georganiseerd. ‘Mama, ik heb buikpijn’is een informatieve avond met ruimte voor gesprek tussen de ouders en/of grootouders. Dit thema werd nog 5 keer geprogrammeerd. Het praatcafé ‘Tussen loslaten en grenzen stellen’ ging in 2011 nog 5 keer door en ‘Grootouder in een nieuw samengesteld gezin’ kwam nog 4 maal op het programma. In 2011 organiseerden 96 afdelingen het nieuwe thema ‘Nestwarmte in een dynamische wereld’. In de Map voor afdelingswerking 2011 namen we het draaiboek ‘Buiten-spel’ op. Dit werd uitgewerkt samen met de Vlaamse Overheid voor Leefmilieu, Natuur en Energie. Dit draaiboek bevat een uitgebreid gamma aan ideeën voor een gezinsactiviteit rond spelen in de natuur. 5 afdelingen gingen erop in.

PROVINCIAAL Het theaterstuk van Parafernalia ‘Kwaad Bloed’, naar een roman van Marita de Sterck, werd 3 maal opgevoerd in volle theaterzalen. Hiermee leefden honderden vrouwen zich in in het leven op een internaat uit het begin van de jaren ’60.

RELATIE

Afdelingen ‘De tijd van toen’ uit de Map voor afdelingswerking 2010, werd in 2011 nog 4 maal georganiseerd. Met dit draaiboek konden bestuursleden aan de slag om een leuke zangnamiddag te organiseren voor hun 70-plussers. Het relatiethema ‘Passie en intimiteit na 50’, specifiek voor 50-plussers, werd 8 keer aangevraagd. De formule van het praatcafé is een succes. Daarom organiseerden we voor de 60-plussers een praatcafé over ‘Passie: vroeger en nu’. In maar liefst 90 praatcafés vormde passie het onderwerp van gesprek. In 2011 werkten we samen met de LOGO’s en boden een reeks van 3 sessies ‘Blijf fit in je hoofd’ aan onze afdelingen aan. De reeks werd op 7 verschillende plaatsen ingericht.

Provinciaal Manu Keirse sprak op 3 locaties in WestVlaanderen over ‘Omgaan met verlies en verdriet’ voor 600 deelnemers. Betty Mellaerts sprak voor 121 aanwezigen over haar boek ‘Vriendinnen’.

LEEFOMGEVING

Afdelingen ‘Het snelle tuinieren in potten : kiemen, microgroenten en minibladgroenten’ werd in 2011 nog 9 x geprogrammeerd. In 2011 programmeerden we de nieuwe workshop ‘Een tuin met minder werk’. Een 30-tal afdelingen organiseerden dit. Het thema ‘Geveltuintjes’ werd 10 keer aangevraagd. 28 afdelingen zetten ‘Verrassende tuinen in je buurt’ op het programma. In totaal gingen er in 2011 ongeveer 65 tuinactiviteiten door in KVLV. Een mooie score voor een minder voor de handliggend thema. KVLV ging in 2011 verder op het spoor van duurzaamheid. Met het thema ‘Mag het een beetje minder zijn ?’ willen we mensen bewuster maken rond hun consumptiegedrag. De vorming werd 70 x aangevraagd. ‘Slimme huis-, tuin- en keukenweetjes’, een les boordevol tips en trucs om het huishoudelijke werk vlotter en in vele gevallen ook milieuvrien15


PROGRAMMA

delijker te organiseren, had succes bij maar liefst 408 afdelingen. Door een samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde kon KVLV de activiteit ‘Mobiplus, opfriscursus verkeer en mobiliteit’ aanbieden in 2011. De cursus werd 15 keer geprogrammeerd.

VROUWEN IN DE SAMENLEVING Solidariteit met vrouwen in het Zuiden

Maatschappelijke betrokkenheid

Afdelingen Niet minder dan een vrouw op vijf had het financieel moeilijk in 2011. In het jaar waarin de erfgoeddag focuste op het thema ‘Armoe troef’ bood KVLV het vormingsthema aan ‘Armoede en de kunst van het overleven’. KVLV-afdelingen konden op stap gaan met een dakloze in Brussel. 21 afdelingen zakten af naar Brussel voor deze beklijvende wandeling.

Afdelingen Voor thema’s die te maken hebben met mondiale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking werkt KVLV voornamelijk samen met de ngo Trias. Naar aanleiding van het feestjaar van 100 jaar KVLV ontwikkelde Trias twee nieuwe activiteiten: ‘Waarom werkt KVLV samen met vrouwen uit het verre Zuiden?’ en ‘Solidair kerstfeest:Trias Guinee feliciteert KVLV met 100-jarig bestaan’. Respectievelijk 15 en 17 afdelingen organiseerden dit.

Nationaal In het najaar 2011 vond een nationale workshop plaats in de Textielacademie rond het drukken van Afrikaanse stoffen. 13 vrouwen namen deel en kregen ook informatie over de stoffenverfsters uit Guinee, voor wie deze ambacht een bron van overleven is.

16

KVLV werkt regelmatig samen met de vzw Ons Zorgnetwerk rond thema’s die in grote mate met zorgbehoevendheid te maken hebben. De doelgroep van de activiteit kunnen mantelzorgers zijn of indien het thema voldoende ruim is, ook andere geïnteresseerden. Voor het aanbod van 2011 werd een thema uitgewerkt rond de wisselwerking tussen ziekenhuis en mantelzorg onder de titel ‘Van het ziekenhuis naar huis, wat nu?’. Deze activiteit ging 77 maal door.

Provinciaal KVLV werkt jaarlijks ook met diverse initiatieven mee aan de Dag van de Mantelzorger op 23 juni. Verschillende KVLV-besturen organiseren ook eigen initiatieven voor mantelzorgers.


PROGRAMMA

Nationaal Naar aanleiding van de geplande pensioenhervormingen van de regering, organiseerde KVLV in het najaar 2011 een informatiesessie over het Belgisch pensioenstelsel. Hiervoor werd een beroep gedaan op Federaal Volksvertegenwoordiger en lid van de commissie pensioenen, Sonja Becq. Ook de situatie van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenote werd toegelicht. 26 KVLV-politica’s en educatieve medewerkers van Groep KVLV namen hieraan deel.

SPIRITUALITEIT

Afdelingen Elk jaar werken we samen met Landelijke Gilden een spiritueel thema uit.‘Heilzaam omgaan met tijd’ (aanbod 2009-2010) kwam in 2011 nog 6 keer aan bod. Het nieuwe gezamenlijke thema ‘Vertrouwen in tijden van onzekerheid’ pikt in op de maatschappelijke tendens van onzekerheid rond economie, klimaat,… en wil aantonen dat God blijft uitnodigen om vol vertrouwen in het leven te staan. In 2011 organiseerden 103 afdelingen deze activiteit.

Met ‘Passie onderweg’ bood KVLV in 2011 opnieuw een meer eigentijdse manier aan van omgaan met spiritualiteit. Op basis van 15 mooie kunstfoto’s, gecombineerd met eigentijdse, spirituele teksten nodigen we vrouwen uit om halt te houden bij verschillende fazen in het leven van een vrouw. 79 afdelingen gingen op dit aanbod in. De Stikkedonkerwandeling vond in 2011 nog 20 keer plaats. Naast dit aanbod zijn er nog heel wat andere activiteiten in het kader van de spirituele ontplooiing van onze leden. Zo zijn er advents- en kerstvergaderingen, paasvieringen, bedevaarten en eucharistievieringen.

Provinciaal In elke provincie gaan er jaarlijks meibedevaarten door. Duizenden mensen nemen hieraan deel. In Oost-Vlaanderen in totaal wel 2.000 deelnemers, in West-Vlaanderen meer dan 1.000. Godfried Danneels vertelde in februari in SintKatelijne-Waver voor 67 toehoorders over ‘Geloven vandaag!’.

KVLV ZET AAN TOT CREATIVITEIT INTERIEURDECORATIE

MODE

Afdelingen

Afdelingen

De thema’s die in 2011 succes hadden waren: ‘Rijkelijke zilverlook voor het interieur’ (159 afdelingen), ‘Interieuraccessoires met verrassende garens’ (21 afdelingen) en ‘Kinderworkshop: papieren lamp versieren’ (106 afdelingen).

149 afdelingen organiseerden ‘Sierraad in Powertex’ en 137 afdelingen het thema ‘Stevige tas in Tunisch haakwerk’. Het thema ‘De kracht van kleur’ vond in 2011 nog 5 keer plaats.

CREA

Nationaal

Afdelingen 139 afdelingen maakten ‘Feestelijke papiercreaties’. Voor de doelgroep 60+ was er ook in 2011 het thema ‘Creatief met digitale foto’s’. Dit vond nog 9 maal plaats.

Via ons magazine Vrouwen met vaart bieden we een meer experimenteel en open nationaal aanbod aan onder de vorm van workshops (of nocturnes), gekoppeld aan een inhoudelijke reportage. In 2011 boden we exclusieve nocturnes aan in verschillende e5-winkels waarbij de nieuwe 17


PROGRAMMA

collectie tijdens een modeshow werd gepresenteerd. Zelf passen kon ook en de stijl- en modeconsulentes stonden de deelnemers bij met persoonlijk modeadvies. De nocturne ging door in Herent (4 maart) met 35 aanwezigen, in Hasselt (1 april) met 20 aanwezigen, in Izegem (1 april) met 9 aanwezigen en in Denderleeuw (8 april) met 21 aanwezigen. Naar aanleiding van de succesvolle demonstratie/workshop stoffen bedrukken op zijn Afrikaans tijdens het KVLV-Event op 21 mei 2011 werd in het najaar i.s.m. Trias een workshop ‘Afrikaans geïnspireerde stofbedrukking’ georganiseerd in de Textielacademie ‘Het Gele Huis’ o.l.v. Inge Verjans.

GROENDECORATIE

Afdelingen ‘Tafelsierkunst’ kon 309 afdelingen bekoren en ‘Bloemen als cadeau’ 157 afdelingen. In totaal waren er in 2011 11.562 uren (3.654 samenkomsten) creatieve activiteit in KVLV!

KVLV KIEST VOOR GEZONDHEID EN CONDITIE GEZONDHEID

WELLNESS

Afdelingen

Afdelingen

In 2011 werkten CM, markant, KAV en KVLV het thema ‘Geluk kan je leren’ uit. Dit thema focust op de geestelijke gezondheid. Deze activiteit ging in KVLV maar liefst 298 maal door. Voor ‘Brandwonden voorkomen’ werkten we samen met VIGEZ. Jaarlijks vinden in Vlaanderen 120.000 brandongevallen plaats. Met deze vorming willen we preventief werken en mikken we vooral op bewustwording bij ouders en grootouders. Met 208 sessies bereikten we heel wat vrouwen.

De workshops ‘Make-up’ en ‘Huidverzorging’ waren ook succesvol in 2011 (nog 75 aanvragen). Met ‘Ontspan in de hamam’ nodigden we in 2010 Vlaamse KVLV-vrouwen uit om zich een dag onder te dompelen in een Marokkaanse hamam én ook in de Marokkaanse cultuur. Verschillende afdelingen namen in 2011 zelf het initiatief om dit te organiseren. Massage blijft vrouwen sterk aanspreken. Daarom werd ‘Rug- en schoudermassage voor duo’s’ opnieuw geprogrammeerd. Voor 2011 registreerden we 13 aanvragen. In 2011 lanceerden we het nieuwe thema ‘Ogenen orenmassage’.Tijdens deze workshop leren de deelnemers een aantal eenvoudige technieken die ze op zichzelf kunnen toepassen. 241 afdelingen zetten dit op hun programma. In 2011 boden we rond het thema ‘geuren’ diverse activiteiten aan. ‘Parfum, een geurig verhaal’ bood wetenschappelijke en historische info over parfum en bevatte ook een demonstratie rond de optimale manier van parfumeren. 58 afdelingen planden dit in. In de Map voor afdelingswerking vonden de afdelingen een leuk arrangement rond parfum : ‘Matinee of Soiree parfumée’. 85 afdelingen von-

Provinciaal Professor Christine Van Broeckhoven gaf in november op 2 plaatsen in de provincie OostVlaanderen een lezing over Alzheimer voor in totaal 1.100 aanwezigen. 314 geïnteresserden kwamen in september in het West-Vlaamse Moorslede luisteren naar info over gewrichtsziekten. Erik Demarteleire sprak in Brugge Beverdam, Langemark en Eernegem over de rol van voeding en kanker voor in totaal 363 toehoorders. In Oostmalle wist Leo Bormans in november met ‘Het geheim van geluk’ 500 luisteraars te boeien.

18


PROGRAMMA

den de weg naar In Fine. ‘Hoe geuren ons beïnvloeden’ gaat dan weer dieper in op geuren in de marketing en de invloed van geuren op ons gevoel en gedrag. Hiermee bereikten we 157 afdelingen.

We boden ook ‘Hoepel je soepel’ aan, waarbij oefeningen met de hoelahoep centraal stonden. We werkten hiervoor samen met Vlabus. 61 afdelingen hoepelden erop los. Volksdans (een thema uit 2010) bleef het ook goed doen met nog eens 41 aanvragen.

CONDITIE

Afdelingen

Provinciaal

In 2011 leerden we onze afdelingen, onder het motto ‘KVLV danst!’, een speciaal voor KVLV ontworpen danschoreografie aan. Dit op de tonen van ‘Shake it out’, de nieuwste single van Belle Perez. Deze dans werd ingeoefend in het voorjaar 2011 en op het KVLV-Event van 21 mei door duizenden vrouwen gedanst.

In Houtem verzamelden in april 173 sportievelingen voor de Provinciale wandeldag van KVLV Vlaams-Brabant.

KVLV ONDERSTEUNT AGRAVROUWEN KVLV draagt via KVLV-Agra bijzondere zorg voor boerinnen, tuiniersters, sierteeltsters en fruitteeltvrouwen die lid zijn van KVLV, de zogenaamde Agravrouwen. KVLV-Agra wil hen kansen bieden tot beroepsvorming. KVLV-Agra zorgt voor maatwerk in vorming en dienstverlening met een werking gestoeld op drie pijlers:

−De Agrawerking met accent op laagdrempelige vorming en sociale contacten in de eigen regio. −Agra-Extra met een aanbod directer aansluitend op moderne bedrijfsvoering. Hierin wordt een grotere inspanning gevraagd van de deelnemers. −Steunpunt Hoeveproducten.

19


PROGRAMMA

KVLV-Agra steunt ook Steunpunt Groene Zorg vzw. Dit steunpunt geeft informatie en ondersteuning bij het opzetten van een landbouwzorgcombinatie of een zorgboerderij. Daarnaast steunt KVLV-Agra ook Boeren op een kruispunt vzw die hulp biedt van velerlei aard aan bedrijfsleid(st)ers en hun gezin, van bedrijven die in moeilijkheden verkeren of in omschakeling zijn.

Gewest Op gewestniveau organiseerden de gewestelijke Agraverantwoordelijken 779 uren vorming, met inbegrip van 100 uren bedrijfsbezoeken. Er werd gefocust op volgende thema’s: ■ Over kleine lettertjes en grote woorden ■ Sterk zijn met je kerncompetenties ■ Energiekost van voedsel wereldwijd ■ Toegang tot zaad ■ Steun het GLB ■ Content met je klassement ■ Efficiënt e-mailen in de bedrijfsvoering ■ Gelijke posities van partners op een land- of tuinbouwbedrijf

Provinciaal Naar jaarlijkse traditie organiseerde KVLV-Agra in het voorjaar haar provinciale Agradagen. Centraal in 2011 stond de positie van de vrouw in de land- en tuinbouw. In Vlaams-Brabant koos men voor het thema ‘Boeren aan de rand van de stad: kansen en bedreigingen’. Tijdens deze dagen kwamen zowat 640 boerinnen en tuiniersters bij elkaar. Naast een inhoudelijk sterk programma vonden de Agravrouwen er een ideale gelegenheid om bij te praten en elkaar een hart onder de riem te steken.

Sectorwerking Naast de (inter)gewestelijke werking die vooral gestoeld is op sectoroverschrijdende thema’s worden binnen KVLV-Agra ook bijeenkomsten en studiemomenten met sectorgenoten georganiseerd. Vaak gebeurt dit op provinciaal niveau onder leiding van de provinciale Agraconsulente, maar enkele Agrasectorwerkingen zijn 20

ook regionaal actief. In dit laatste geval wordt de organisatie voornamelijk gedragen door vrijwilligers. In totaal werden 69 uren sectorale vorming gegeven. In de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen werden sectorbijeenkomsten georganiseerd voor tuinbouw en fruitteelt rond het thema ‘Diversiteit werkt’. Hierbij werd in samenwerking met Innovatiesteunpunt Boerenbond, Eduplus en Resoc toegelicht hoe een bedrijf met werknemers een diversiteitsplan kan opstellen en welke steunmaatregelen hieraan verbonden zijn. Met dit thema bereikte KVLV-Agra een 60-tal Agravrouwen. Bijzondere aandacht ging in de zomer naar de fruitteeltsector die zwaar geleden had onder stormschade. Hiervoor werden speciale ontmoetingsavonden georganiseerd in de fruitstreek.

Nationaal In 2011 werd onder de noemer ‘Agra-Extra’ de cursus ‘Presentatietechnieken en communicatie’ gegeven.

Steunpunt Hoeveproducten In de schoot van KVLV-Agra werd bijna 15 jaar geleden een werking opgestart omtrent hoeveproducten. De werking van het Steunpunt Hoeveproducten richt zich op alle land- en tuinbouwbedrijven die hun producten thuis verwerken en/of verkopen, die m.a.w. als hoeveproducent hun bedrijfsinkomen aanvullen. In 2011 organiseerde het Steunpunt Hoeveproducten heel wat bedrijfsgerichte en technische opleidingen: ■ Hygiëne en autocontrole ■ Kostprijsberekening groepsbezoeken ■ Inrichting van een verwerkings- en winkelruimte ■ Optimaliseren van je bedrijfsstructuur ■ Productinnovatie ■ Voedselveiligheid en verzekeringen ■ Autocontrolegids hoevezuivel


PROGRAMMA

In totaal werden in 2011 door het Steunpunt 85 uren vorming voorzien voor de specifieke doelgroep van hoeveproducenten en werden 280 thuisverkopers bereikt. Naast dit vormingsaanbod begeleidde het Steunpunt Hoeveproducten in 2011 141 land- en tuinbouwbedrijven op individuele basis en voerde het in 2011 43 bedrijfsbezoeken uit waar advies op maat van het bedrijf werd vertrekt. Om vormingen en bedrijfsbezoeken didactisch te ondersteunen ontwikkelde het Steunpunt in

2011 de zogenaamde ‘Startersmap voor de thuisverkoop’. In deze map wordt een duidelijk overzicht gegeven van de wettelijke verplichtingen waaraan een land- of tuinbouwer moet voldoen wanneer hij/zij een thuisverkoop wil opstarten. Deze map is gratis te downloaden van de website : www.fermweb.be (Steunpunt Hoeveproducten coördineert de website Fermweb.be waarop hoevproducten zich kunnen promoten). In 2011 werd de map een 200 keer gedownload en 50 land- en tuinbouwers kregen een papieren versie.

EN VERDER…

Afdelingen Heel veel afdelingen organiseren zelf een culturele avond of gaan met de afdeling op stap naar een museum, een tentoonstelling, theaterbezoek of een concert. Ook de leesgroepen bloeien nog steeds.

Provinciaal In maart hield men in Oost-Vlaanderen provinciale ontmoetingsavonden voor senioren voor 1.800 deelnemers. In december vonden op 3 plaatsen in dezelfde provincie ‘KVLV-Proms’ plaats met een publiek van 1.064 enthousiastelingen.

In 3 provincies was er een voorstelling van ‘Una donna sola’, een bewerking van verhalen van Dario Fo door theatergroep ‘Willighe Vanckenis’.

Nationaal In 2011 stonden volgende reizen op het programma: ■ Montenegro, verborgen parel van de Méditerranée ■ Verrassend Parijs ■ Madeira in geuren en kleuren De reis ‘De Somme, tussen kathedraal en baai’ kon niet doorgaan.

21


Kadervorming


KADERVORMING

De bestuursleden zijn de motor van de beweging. In hun plaatselijke afdeling bouwen zij de werking uit. In het geheel van de organisatie zijn zij de bouwstenen om vanuit de plaatselijke afdeling via gewesten en provincies tot in het nationaal bestuur de beweging gestalte te geven. Daarom is kadervorming een belangrijk aandachtspunt.

OPLEIDING VOOR BESTUURSLEDEN We geloven in het talent en de kracht van onze bestuursleden. KVLV heeft in die zin de afgelopen jaren voor verschillende thema’s opleidingen georganiseerd. Tijdens deze opleidingen worden bestuursleden klaargestoomd om het thema/de cursus zelf te begeleiden in hun afdeling.

Opleiding jaarthema 2012 De jaarthema-opleiding bereidde bestuursleden voor op de jaaropener ‘Talent in actie’, waarmee het gelijknamige jaarthema gelanceerd wordt in de afdelingen. Deze opleiding vond plaats in Hasselt met 105 deelnemers, in Lochristi met 90 deelnemers en in Wijgmaal met 52 deelnemers.

Crea-opleiding In oktober-november 2011 vonden in alle provincies crea-opleidingen plaats voor bestuursleden die zelf crealessen willen begeleiden in de afdeling. Het genodigde publiek werd aangevuld met geïnteresseerde vormingswerkers uit de streek. Er namen 460 vrouwen deel.

Vogeltaarten en -snoepjes maken (workshop voor kinderen)

Opleiding ‘ultimate frisbee’ KVLV hecht veel belang aan lichamelijke gezondheid en bewegen is daar onlosmakelijk mee verbonden. De afgelopen jaren stonden o.a. turnen, fietsen, dansen, Powerwalking ea. in de schijnwerpers. Dit jaar kozen we een echte KVLVsport ‘Ultimate Frisbee’, een ultiem voorbeeld van fairplay.In totaal trokken 60 bestuursleden hun sportkleren aan om dit spel met de vliegende schijf onder de knie te krijgen.

Opleiding ‘vrouwen inspireren’ Vrouwen die het als een uitdaging zien om met anderen spiritueel creatief op weg te gaan, vonden hun gading in de opleiding ‘Vrouwen inspireren’. Bestuursleden kregen tips om, aan de hand van 17 krachtige getuigenissen van vrouwen, een spiritueel moment uit te werken en vorm te geven in hun eigen afdeling. De vijf provincies planden deze opleiding en verwelkomden 61 deelnemers.

Volgende workshops kwamen aan bod: ■ Schapen weven met lontwol ■ Breiatelier voor jongeren

23


KADERVORMING

VORMING VOOR ALLE BESTUURSLEDEN

Inspiratiemomenten In april-mei 2011 werden alle bestuursleden uitgenodigd op ‘Inspiratiemomenten’. Deze vormingsmomenten werden regionaal georganiseerd. In totaal vonden er, over de 5 provincies heen, 70 Inspiratiemomenten plaats waaraan 3.200 bestuursleden deelnamen: Het centrale thema van deze momenten was ‘Warm onthaal(d) in KVLV’. Vrijwilligers zijn het menselijke kapitaal van KVLV. Leden, bestuursleden, toevallige passanten, ze willen gezelligheid, een goed aanbod en zich thuis voelen in de vereniging. Ze worden graag warm en goed onthaald. Maar wat is een warme onthaalcultuur ? Hoe kunnen we daartoe bijdragen ? Hoe dragen we goed zorg voor elkaar en elkaars engagement ? Hoe onthalen we zelf als groep, als individu ? Bestuursleden dachten na over deze vragen en stelden voor hun afdeling een werkpunt met betrekking tot hun onthaalcultuur op.

Nieuwe module: mooi promotiemateriaal maken met scribus Afdelingen besteden steeds meer aandacht aan het mooi presenteren van zichzelf en hun werking via o.a. een aantrekkelijke affiche, een

24

verzorgde folder of uitnodiging, een opvallend jaarprogramma, een fris ogende nieuwsbrief. Om aan deze nood tegemoet te komen, ontwikkelde KVLV een module ‘Mooi promotiemateriaal maken met Scribus’. Scribus is een gratis ‘desktop publishing’ programma. KVLV koos voor deze ‘open source’ variant van o.a. Publisher en Indesign omdat we zoveel mogelijk vrouwen toegang willen geven tot een goed grafisch computerprogramma waarmee ze mooi materiaal kunnen maken. De module werd 12 keer gepland gespreid over de vijf provincies. In totaal namen er 257 bestuursleden deel. Hun inspanning in het kader van EVC en levenslang en levensbreed leren, werd beloond met een leerbewijs.

Programma-aanbod op dvd In 2011 waren er geen programmadagen voor de bestuursleden van KVLV. Ze konden deze keer dicht bij huis kennismaken met het jaarthema en activiteitenaanbod voor 2012! KVLV ontwikkelde een dvd waarop het programma-aanbod op een prettige, aantrekkelijke en overzichtelijke manier werd voorgesteld. Elke afdeling kreeg een dvd ter beschikking om het planningsproces in het bestuur op een goede en aanschouwelijke manier te kunnen doen.


KADERVORMING

FUNCTIEGERICHTE VORMING

Voor gewestbestuursleden Eind januari – begin februari 2011 konden de gewestbestuursleden deelnemen aan de provinciale vergadering voor gewestbestuursleden, die in elke provincie plaats vond: 385 gewestbestuursleden namen deel. Het thema van de avond: ‘Vurige tongen!’ werd gesmaakt en kreeg volgende invulling : Hoe breng je een boodschap met vuur/met enthousiasme? Hoe motiveer je anderen? Hoe maak je dat je enthousiasme aanstekelijk werkt voor anderen ? Hoe krijgen de gewestbestuursleden hun collega bestuursleden in beweging?.

Voor voorzitsters en secretaressen Van eind augustus tot medio september 2011 kwamen op 80 plaatsen, verspreid over de Vlaamse provincies, de plaatselijke KVLV-voorzitsters en -secretaresses samen.

De invulling van de samenkomsten verschilde van de voorgaande jaren. De voorstelling van het programma-aanbod voor 2012 gebeurde op de samenkomst voor voorzitsters en secretaressen aan de hand van een dynamische dvd. Iedere afdeling kreeg de dvd ook mee naar huis zodanig dat ze dit medium konden gebruiken tijdens of voorafgaand aan de bestuursvergadering waar het programma wordt opgemaakt. Hoe de afdelingen met deze ‘dynamische dvd’ aan de slag konden gaan tijdens o.a. de startvergadering werd uitgelegd tijdens deze bijeenkomsten. Naast de voorstelling van het nieuwe aanbod werd, ook stilgestaan bij nieuwe en oude weetjes omtrent afdelingsadministratie. Er was tijd om ervaringen uit te wisselen en antwoorden te geven op veelgestelde vragen.

EIGEN ACCENTEN PER PROVINCIE Daarnaast organiseerden de KVLV-consulenten, in de eigen werkgebieden: samenkomsten voor nieuwe bestuursleden, samenkomsten nieuwe voorzitsters, samenkomsten nieuwe secretaressen, opleiding websecretaresse i.v.m. online ledenadministratie,… De consulenten plannen deze vormingssessies in functie van de behoeften in hun streek of provincie.

Limburg ■

Antwerpen ■

Module ‘Efficiënt vergaderen’ in Oostmalle op 22 maart 2011 werd gepland maar geannuleerd.

Kadervorming ‘Nieuwe voorzitsters’ op 31 januari 2011 in Bilzen met 9 deelnemers. Module ‘Werken met Excel’ op 9 en 16 februari 2011 in Tongeren met 16 deelnemers.

Kadervorming voor pastoraal verantwoordelijken en geïnteresseerde bestuursleden ‘De lezingen van de veertigdagentijd’ door Bart Paepen in Tongerlo op 21 februari 2011 met 20 deelnemers.

25


KADERVORMING

Oost-Vlaanderen ■

Vormingsmoment voor politica’s met als thema ‘Interne Staatshervorming’ in Lochristi op 6 oktober 2011 met 60 deelnemers.

West-Vlaanderen ■

Kadervorming ‘Online ledenadministratie’ voor websecretaresses verantwoordelijk voor de ledenadministratie, 8 sessies van telkens 2 uur voor kleine groepjes secretaresses (van 2 tot 14 personen).

WERKMATERIAAL VOOR BESTUURSLEDEN

Bestuursblad

www.kvlv.be

Het Bestuursblad verschijnt acht maal per jaar. Er zijn zeven gewone nummers (32 blz.) en een nummer waarin het nieuwe programma-aanbod uitvoerig wordt toegelicht (122 blz.). Elk Bestuursblad bestaat uit twee delen: een nationaal gedeelte met info voor alle bestuursleden (18 blz.) en een gedeelte waarin de provinciale activiteiten en mededelingen een plaats krijgen (14 blz.). Met het Bestuursblad willen we onze bestuursleden informeren, vorming geven en hen ondersteunen bij hun functie als bestuurslid.

De website van KVLV is een belangrijk instrument in de communicatie met bestuursleden. Voor hen bestaat er een mogelijkheid om een afgeschermd gedeelte te raadplegen. In 2011 werd er verder gewerkt aan de gebruiksvriendelijkheid van de website. 20% van de bezoekers van de KVLV-website waren bestuursleden.

Map voor afdelingswerking De Map voor afdelingswerking biedt aan bestuursleden informatie om hun afdelingsprogramma te omkaderen en vernieuwende activiteiten te plannen. Het gaat om volledig uitgewerkte activiteiten en acties, werkbeschrijvingen voor aangepaste tafelversiering of uitnodigingen, sketches in het kader van het jaarthema, bezinnings- en andere teksten, quizvragen, enz. De Map bestaat uit verschillende bundels onderverdeeld volgens de KVLV-pijlers. Elke afdeling krijgt 1 exemplaar. De verschillende bundels kunnen doorgegeven worden aan de bestuursleden die zich met desbetreffend onderwerp bezig houden. Enkele onderdelen van de Map zijn ook beschikbaar via het gedeelte bestuursleden van de KVLV-website.

26


Vormingswerkers en basispublicaties


VORMINGSWERKERS EN BASISPUBLICATIES

VORMINGSWERKERS De vormingswerkers zijn een belangrijke schakel in het KVLV-vormingswerk. Zij krijgen vanwege KVLV didactisch materiaal, handleidingen en brochures ter beschikking gesteld. De studiedagen voor vormingswerkers hebben als doel de vormingswerkers zowel inhoudelijk als didactisch te ondersteunen. Voor het engageren van nieuwe vormingswerkers werkte KVLV samen met Landelijk Praktijkatelier vzw een instapprocedure uit. Kandidaat-vormingswerkers doorlopen deze procedure alvorens ze aan de slag gaan bij KVLV of LPA.

STUDIEDAG CONDITIE Bollywooddans, 24 september te Wijgmaal, 25 aanwezigen Bollywooddans is de typische dansstijl van de Indische filmindustrie (Bollywood : het ‘Hollywood’ van Bombay, het huidige Mumbai). Bollywooddans bestaat uit veel uiteenlopende stijlen en invloeden, van klassieke en volkse Indische stijlen tot allerlei vormen van moderne dans. Suggestieve blikken en gebaren, opzwepende ritmes en snelle bewegingen maken van Bollywood een expressieve, vrolijke dans.

Dankmoment STUDIEDAG GEZONDHEID Op zondag 30 oktober 2011 werden de vormingswerkers samen met hun partner uitgenodigd op een verrassend feestmoment in Heistop-den-Berg. An Nelissen bracht er de theatermonoloog ‘Zus’ voor 214 aanwezigen.

19 november 2011, Wijgmaal, 65 aanwezigen

Voedingssupplementen, Omega 3, de Fitflops, Powerbalance,… ze passeerden allemaal de revue.Wat werkt? Wat werkt niet? Hoe kan de consument zich daartegen beschermen ? Is de gewone ‘gezonde boerenkost’ niet meer dan goed genoeg? Genoeg stof voor een zeer interessante lezing over de actuele gezondheidshype.

Luk Dewulf leerde de deelnemers kiezen voor hun eigen talent.

Op goeie voet, 1 oktober te Wijgmaal, 40 aanwezigen

STUDIEDAG WELLNESS

Op een werkdag legt een voet makkelijk meer dan 7 km af. Iemand van 70 jaar heeft ongeveer 4 x de aarde rondgewandeld. En hoewel de voet dus duidelijk een van de meest belaste lichaamsdelen is, besteedt de Belg er zorgwekkend weinig aandacht aan. Deze vorming zat boordevol informatie over de basisverzorging van je voeten : wat kan je zelf doen? En wat doe je beter niet? Daarnaast ook info over schoenen.Waar let je op bij de aanschaf van een nieuw paar? Zijn hakken schadelijk ? En hoe zit het met crocs, sandalen, slippers,…?

Studiedagen STUDIEDAG JAARTHEMA

Lingerie, je tweede huid, 12 oktober te Lier, 27 aanwezigen 70% van de Belgische vrouwen draagt de verkeerde behamaat. Daar willen we iets aan veranderen! We maakten de deelnemers wegwijs in de wondere wereld der lingerie. Van bh’s tot shapewear, van slips tot gaines, combinees, noem maar op! Ze kregen de kans om in Marie Fleur kennis te maken met verschillende lingeriemodellen en materialen.

28

Gezondheid te koop, 1 oktober te Wijgmaal, 40 aanwezigen


VORMINGSWERKERS EN BASISPUBLICATIES

STUDIEDAG LEEFOMGEVING 17 september te Wijgmaal, 22 aanwezigen Tijdens deze studiedag belichtten we drie nieuwe thema’s voor de afdelingen: 1) Interactieve buurtwandeling Tijdens deze interactieve wandeling leid je deelnemers langs uiteenlopende stopplaatsen in hun eigen gemeente : een groene plek, een restaurant, een winkelstraat, een drukke weg, een beekje… Op elke stopplaats is er aandacht voor milieu- en gezondheidthema’s. Tijdens de studiedag deed men een voorbeeldwandeling en werd vooral aandacht besteed aan de methodieken. 2) Natuurfeest Kinderen en jongeren komen in hun directe omgeving steeds minder in aanraking met natuur. Het natuurfeest is de ideale gezinsactiviteit om de zin in natuur bij groot en klein aan te wakkeren. Tijdens de studiedag werd uitgelegd hoe zo’n natuurfeest in elkaar zit, wat het doel is, welke activiteiten je aan bod kunt laten komen en wat de taak is van de vormingswerker. 3)Speel-tuinen Heel wat mensen hebben het gevoel dat kinderen vandaag te weinig (vrij) kunnen buitenspelen, terwijl ze zelf heel goeie herinneringen hebben aan de tijd dat ze als kind zonder zorgen konden buitenspelen.Wat doe je daaraan en hoe ga je ermee om als je bij het spel van je (klein)kind voortdurend gevaren ziet? Wat is het belang van natuurlijke speelruimte voor de ontwikkeling van kinderen ? Allemaal vragen die aan bod komen in ‘Speel-tuinen’, een speelse gespreksmethode over natuurbeleving en groene speelruimte. Tijdens de studiedag gingen we dieper in op de gebruikte methodiek en op de inhoudelijke aspecten die in Speel-tuinen aan bod komen.

STUDIEDAG RELATIE EN OPVOEDING 10 september te Wijgmaal, 43 aanwezigen Deze studiedag wou achtergrondinformatie aanreiken bij 3 thema’s:

1) Je kind erkenning geven Een kennismaking met wat erkenning geven is, nl. een vorm van communicatie die ervoor zorgt dat zelfs in momenten van verzet, een gesprek met je kind mogelijk blijft. 2) Schoonheid: beperkt houdbaar Beperkt Houdbaar is een aangrijpende documentaire van Sunny Bergman over het schoonheidsideaal waaraan veel vrouwen wensen te voldoen en vormt het uitgangspunt voor een gesprek onder vrouwen. 3) Zwijg niet langer over de dood In een ontspannen sfeer en met een spel onze dood en die van mensen die we graag zien, bespreekbaar maken.Wie niet langer zwijgt over de dood, zal verbaasd zijn over de kracht van het leven.

STUDIEDAG SPIRITUALITEIT 24 september te Wijgmaal, 34 aanwezigen Deze studiedag had tot doel kennis te maken met twee nieuwe thema’s. 1) Veerkracht werkt Stilstaan bij het vermogen van mensen om door moeilijke momenten in het leven ‘door-te-groeien’. 2) Vrouwen inspireren Korte, krachtige getuigenissen op dvd 1 vormen het uitgangspunt voor een gesprek onder vrouwen.

STUDIEDAG MODE Accessoires breien met nieuwe steken, 27 augustus te Wijgmaal, 26 aanwezigen Tijdens de studiedag werden verschillende steken en technieken geleerd en geoefend op techniekenlappen die als didactisch materiaal voor de cursus kunnen gebruikt worden. Verschillende mogelijkheden met de patentsteek, kleuren wisselen en inbreien, kabel met ajour, laddersteek, dubbelzijdige ajour en rekbare opzet zijn er enkele. De werkstukken werden besproken en de inhoud van de cursus werd voorgesteld.

29


VORMINGSWERKERS EN BASISPUBLICATIES STUDIEDAG MODE EN CREATIEVE NAAD 10 september te Wijgmaal, 22 aanwezigen 1) Leer naaien met de naaimachine Met plezierige stofjes werden handige zakken en toffe tasjes en leuke accessoires voor het interieur of de tuintafel gemaakt. Met de ontwerpen willen we een jong publiek dat naaien als een prettige vrijetijdsbesteding ziet naar de lessen lokken. 2) Beursjes en tasjes met beugelsluiting Er werd een portemonneetje met beugelsluiting en een tasje met grote beugel gemaakt. Andere mogelijkheden werden besproken, technieken uitgelegd en lesinhouden overlopen. Men kreeg tevens pedagogische tips aangeboden.

Bloemwerk in, op of rond glas. Twee bekende meesterbloembinders demonstreerden enkele creaties.

Contact Contact was oorspronkelijk het tijdschrift voor de vormingswerkers. Sinds 2009 wordt Contact als elektronische nieuwsbrief verstuurd. Contact richt zich naar de vormingswerkers om voeling te houden met het geheel van de beweging. Daarnaast is er ruimte voor KVLV-nieuws, informatie, tips en uitwisseling i.v.m. concrete thema’s.Via deze weg worden vormingswerkers ook uitgenodigd op de studiedagen en andere ontmoetingsmomenten.

Handleidingen STUDIEDAG CREA Designschaal in gips, 3 september te Wijgmaal, 41 aanwezigen Tijdens de studiedag leerde men de eigenschappen van gips kennen. Vertrekkende van een basisschaal werd een schalenset gemaakt waarbij een variatie van mogelijkheden werd aangeleerd : schaal met ajourrand, schaal met rafelrand, platte schaal, schaal met wol. Er werd een steun gemaakt voor de schaal en verschillende afwerkingtechnieken werden gedemonstreerd en geoefend.

STUDIEDAG CULINAIR 17 september te Wijgmaal, 37 aanwezigen Op deze studiedag werden de nieuwe thema’s lekker en gezond koken toegelicht: ■ Verleidelijke vis ■ Koken met 5 ingrediënten ■ Scandinavië op je bord ■ Groenten in de kijker ■ Bij de koffie

STUDIEDAG GROENDECORATIE 8 oktober te Wijgmaal, 43 aanwezigen Tijdens deze studiedag werden 2 thema’s behandeld: ■ Passie voor rozen

30

De thema’s uit het aanbod worden uitgewerkt in handleidingen. Het is een ondersteuning voor de vormingswerkers, zowel inhoudelijk als methodisch, om het onderwerp in de afdelingen te begeleiden.

Website Vormingswerkers kunnen inloggen op de portaalsite voor vormingswerkers. Dit is een specifiek gedeelte op de KVLV-website dat alleen bestemd is voor vormingswerkers. Via een gebruikersnaam en paswoord kan de vormingswerker inloggen en de beschikbare informatie of documenten raadplegen, downloaden of afdrukken. Via de website kunnen de vormingswerkers hun fiche elektronisch invullen en de thema’s aanduiden die hij of zij willen geven in de afdelingen. Op hun ‘persoonlijke fiche’ vinden ze de elektronische versie van allerlei documenten, foto’s en presentaties waarmee ze aan de slag kunnen gaan om hun lessen voor te bereiden. Het vormingswerkersgedeelte wordt steeds verder uitgebreid met nieuwe informatie, documenten en toepassingsmogelijkheden om hen zo efficiënt en vlot mogelijk te ondersteunen.


VORMINGSWERKERS EN BASISPUBLICATIES

BASISPUBLICATIES

Vrouwen met vaart Het eerste nummer van het ledenblad Vrouwen met vaart 2011 stond volledig in het teken van het KVLV-Event op 21 mei in Leuven. In de volgende nummers van het maandblad werden interviews, artikels en reportages opgenomen waarmee we eventactiviteiten omtrent minder voor de hand liggende thema’s, met minder bekende personen of net met BV’s in de kijker plaatsten om zo extra stimulans te geven om er zeker bij te zijn op 21 mei. Ook in de nummers na het KVLV-Event gingen we verder met de gerelateerde onderwerpen. Naast de vertrouwde rubrieken ‘Creatief, Culinair, Huis en Tuin, Mode, Op stap, Platteland, Samenleving, Spiritualiteit en Wellness en gezondheid’werden enkele nieuwe korte rubrieken ingevoerd. ‘Junior’ geeft leuke tips voor en met kids en ‘Wel in je vel’ geeft slimme tips en tricks in verband met wellness en mode. De rubriek

‘Vrouw met vaart’ tenslotte bracht een klein portretje van een lezeres waarmee we in ons feestjaar de diversiteit binnen onze beweging wilden laten zien.

Boeken Aansluitend bij de thema’s creatieve vaardigheden, handwerken, bloemschikken en koken werden in 2011 de volgende publicaties uitgegeven:

CREATIEF TALENT

In ‘Creatief talent’ vind je geweven schaapjes die perfect passen in een eigentijdse ambachtelijke stijl. Een prachtige collectie gipsen designschalen brengen sfeer in elke ruimte. Heerlijk geurende rozen en hun symboliek verwerk je in strakke of romantische creaties. Met een lekker vogelbuffet help je de vogels de winter door. Bloemencreaties, geschikt in, op of rond decoratief glaswerk, fleuren je interieur op.

ACCESSOIRES ZELFGEMAAKT Met ‘Accessoires zelfgemaakt!’ maak je originele beursjes en tasjes met ouderwetse beugelsluiting in een handomdraai. Een luierzak, een 31


VORMINGSWERKERS EN BASISPUBLICATIES makkie dankzij de verleidelijk lekkere en veelzijdige visrecepten. Verder fleuren groenten met smaakvolle combinaties en verrassende bereidingswijzen elke maaltijd op. Je kunt ook mee op ontdekking in de Scandinavische keuken, die uitblinkt door haar eenvoud en milde smaak. Heerlijk bij de koffie zijn koekjes en cakejes, zo lekker dat niemand eraan kan weerstaan.

www.kvlv.be Naast een aparte website naar aanleiding van het KVLV-Event van 21 mei, www.kvlvevent.be, die half februari 2011 online ging , werd er volop gewerkt aan de totale vernieuwing van de KVLVwebsite www.kvlv.be. De ‘oude’ website bleef ondertussen online en werd verder onderhouden ten behoeve van de gebruiker. picknicktas of nog veel meer in hippe stofjes naai je met de hulp van de naaimachine. Breiliefhebbers, ervaren of onervaren, worden verwend met sjaals in alle maten en variëteiten, mutsen, handwarmers of tasjes.

HARTIG & ZOET

Met slechts 5 ingrediënten tover je in een handomdraai een heerlijke maaltijd tevoorschijn. Twee keer per week vis op tafel zetten, is een

32

In totaal kende de KVLV-Event website 45.910 bezoeken, 25.892 unieke bezoekers en 254.560 paginaweergaves! In 2011 slaagden we erin om het aantal bezoekers op www.kvlv.be op te drijven met 158.948 bezoeken, 78.468 unieke bezoekers en 1.178.338 paginaweergaves!


KVLV als organisatie


KVLV ALS ORGANISATIE

EEN EIGENTIJDS IMAGO Om te werken aan een eigentijds imago zet KVLV alle beschikbare pr-middelen in.

KVLV was zichtbaar via allerlei kanalen…

Website

Dankzij de persberichten en persconferenties was KVLV regelmatig aanwezig in de media.

www.kvlv.be

Aanwezigheid op evenementen en beurzen Begin januari zette KVLV een stand op op de nieuwjaarsontmoeting van HoReCaLeuven. De plaatselijke Horeca kon zo warm gemaakt worden voor het geplande KVLV-Event in Leuven op 21 mei. KVLV was aanwezig op de beurs ‘Fleuramour’ te Alden Biesen. KVLV-vormingswerkers groendecoratie kregen er een workshop met meesterbloembindster Moniek Van den Berghe aangeboden. Ook op de Nationale Vrouwendag van 11 november in Leuven was KVLV aanwezig. Het thema was ‘Krachtdadig tegen geweld’. KVLV-Agra nam actief deel aan een hele reeks beurzen en evenementen in 2011. In januari nam KVLV-Agra deel aan Agriflanders. In december was KVLV-Agra aanwezig op Agribex en werd door een stickeractie de positie van de vrouw in deze sector aangeklaagd. Verder waren KVLV-Agra en het Steunpunt Hoeveproducten ook aanwezig op de Dag van de Aardbei in Diest, Dag van het Eetbare Landschap en de Evocatie 100 jaar Boerinnenbond in Bokrijk, de verschillende netwerkdagen binnen Groep KVLV, de plattelandsbeurs Prominant te Geel, en de beurs rond duurzaamheid in de Helix te Geraardsbergen.

Persberichten Het 100-jarig bestaan van KVLV maakte van 2011 een uitstekend jaar om bijna iedere maand met een specifiek persdossier of met een (pers)actie mediabelangstelling te vragen en te krijgen. 34

In februari zette deredactie.be een korte historische schets van 100 jaar KVLV op hun site. Ook regionale tv-zender ROB en Radio 1 brachten in die periode een item over 100 jaar KVLV. Naar aanleiding van de provinciale Agradagen brachten verschillende regionale zenders een item in maart. Verschillende kranten besteedden in mei aandacht aan het KVLV-Event. Ook het vrt-journaal, Plattelandszender NTV en verschillende radiozenders maakten een uitgebreide reportage. De samenwerking van KVLV met Belle Perez kreeg in de showbizzpers veel naklank. In juni kreeg de actie rond mantelzorg veel aandacht in de regionale geschreven pers. De lancering van de ‘Startersmap voor thuisverkoop’ van het Steunpunt Hoeveproducten op een landbouwbedrijf in juni 2011 kreeg eveneens heel wat persaandacht. In september zorgde vooral het bezoek van Prinses Mathilde voor veel aandacht in de verschillende media. In december werden de 3 nieuwe KVLV-uitgaven door een aantal kranten en tijdschriften in the picture gezet.. Vele KVLV-afdelingen die zelf ook hun 60, 70, 75, 80, 90 of ook 100 jaar te vieren hadden, slaagden er heel goed in om de aandacht van de regionale media te trekken.


KVLV ALS ORGANISATIE

SAMENWERKING EN NETWERKING KVLV staat als organisatie open voor samenwerking en netwerkvorming in de voor haar relevante werkvelden en wil hiervan uitdrukkelijk werk maken. KVLV wil vooral samenwerken in de volgende domeinen: vrouwenthematieken, welzijn, educatie, gezondheid, cultuur, mode en textiel, creatieve vaardigheden, wonen, tuinen, milieu, platteland en landbouw. Extern is KVLV vertegenwoordigd in een 80-tal organen. Niet alleen nationaal, maar ook provinciaal neemt KVLV heel wat vertegenwoordigingen waar. Ook (bestuurs)leden worden opgeroepen en gestimuleerd om ter plaatse, in hun gemeente, KVLV te vertegenwoordigen in raden, advies- en werkgroepen. Binnen de Boerenbondorganisatie speelt KVLV een actieve rol in verschillende denk-, werk-, stuurgroepen en comitées. Die hebben te maken met: ■ cultuur, politiek en gezin, senioren ■ landbouw, o.a. Hoofdbestuur, Bondsraad ■ platteland, o.a. Plattelandsstaf ■ overkoepelende raden en comitées. KVLV neemt een actieve rol op in een aantal samenwerkingsverbanden en netwerken. KVLV is, samen met KAV, markant en CM, partner van de vzw Kind en Preventie. Kind en Preventie is inrichter van raadplegingen preventieve kinderzorg, onder toezicht van Kind en Gezin en heeft 75% van de erkenningen in Vlaanderen. Onze vrijwilligers dragen ter plaatse mee de dienstverlening, KVLV-beroepskrachten en –vrijwilligers maken deel uit van de raad van bestuur en de algemene vergadering. De voorzitsters en directeurs van KVLV, markant en KAV komen minstens drie maal per jaar samen in een overleg KVLV-markant-KAV. Afhankelijk van de agenda kunnen ook andere medewerkers bij dit overleg betrokken worden.

In Limburg houden de provinciale medewerkers van deze drie organisaties samen Veronica levend met gezamenlijke initiatieven, voornamelijk op vlak van spiritualiteit en maatschappijbewogenheid. Voor het uitwerken van onze vele vormingspaketten werken wij samen met andere organisaties die over de desbetreffende expertise beschikken. Een greep uit de vele initiatieven: Samen met AVEVE City Leuven werd een concept uitgewerkt voor workshops in de stad om zo een nieuw publiek aan te spreken. ■ We werkten voor het thema ‘Mindfulness’ in 2011 samen met Zorg-Saam vzw.Voor‘Blijf fit in je hoofd’ werkten we samen met de LOGO’s. ■ Bij de voorbereiding en de organisatie van het KVLV-Event op 21 mei te Leuven waren de stad Leuven, de KU Leuven en Alma vzw zeer belangrijke partners, die voor de nodige logistieke ondersteuning zorgden. Ook de Leuvense middenstand werkte mee aan een bijzonder aanbod voor de deelnemers aan het KVLVEvent. ■ In het kader van het KVLV-Event liep het Project ‘Eeuwige passie’ in de Hulpgevangenis van Leuven, een samenwerking met de gevangenisdirectie, vzw De Rode Antraciet en CAW regio Leuven. KVLV-vrijwillligers verzorgden in de gevangenis verschillende workshops voor de gedetineerden. ■ KVLV ging in op de vraag van Bokrijk om, naar aanleiding van haar eeuwfeest, mee te werken aan een bijzondere Bokrijkdag. ■ KVLV en Boek.be verzorgden samen op 8 november een KVLV-special op de Boekenbeurs in Antwerpen. ■ KVLV verleende haar medewerking aan de Huishoudagenda 2011 uitgegeven door het Wit-Gele Kruis. ■ KVLV ging een samenwerking aan met het tijdschrift Culinaire Ambiance. ■ KVLV vindt het belangrijk dat kinderen genoeg speelkansen krijgen in een natuurrijke omgeving. Omdat dit ook een thema is van de het ■

35


KVLV ALS ORGANISATIE

departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid ontstond een interessante samenwerking. In 2011 kwam uit die samenwerking het draaiboek Buiten-spel voort. Het praatcafé ‘Mag het een beetje minder zijn ?’ kwam tot stand met de inhoudelijke steun van het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO).

Verkeer is een gespecialiseerde materie. Daarom zochten we in 2011 een samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Dat leidde tot cursussen rond mobiliteit voor 55-plussers die begeleid werden door specialisten van erkende rijscholen.

KVLV EN GROEP KVLV

Landelijk Praktijkatelier Het Landelijk Praktijkatelier vzw heeft als voornaamste doelstelling het aanbieden van praktische en theoretische vorming, vooral op huishoudelijk vlak. Deze ‘vorming voor het leven’ is bestemd voor alle vrouwen. De thema’s die het Landelijk Praktijkatelier aanbiedt zijn laagdrempelig en gericht op praktische vaardigheden op vlak van lekker en gezond eten (kooklessen), woonomgeving (interieur- en groendecoratie, crea,…) en mode (kleding, accessoires). De grootste afnemer van het aanbod van het Landelijk Praktijkatelier is KVLV. KVLV organiseerde in het kalenderjaar 2011 23.676 uren praktische vorming wat overeenkwam met 7.831 samenkomsten. Daarnaast organiseerde het Landelijk Praktijkatelier 38 uren aan studiedagen en 144 uren creatieve opleiding voor vormingswerkers en occasionele begeleiders. Ook andere organisaties doen een beroep op het aanbod van LPA, zoals OCMW’s, provincies en steden, hogescholen, enz… In 2011 begeleidde het LPA ook enkele vormingen voor kansengroepen.

LFV, Frauen in Bewegung In Duitstalig België zijn al bijna 60 jaar de landelijke vrouwen actief onder de naam LFV (Landfrauenverband). Zij zijn een zusterorganisatie van KVLV, verbonden in Groep KVLV.

36

In 54 lokale groepen ontmoeten 2.200 vrouwen elkaar onder impuls van 450 bestuursvrijwilligers. Boerinnen vinden er hun plek in de Agrawerking. LFV werkte in 2011 rond het thema ‘Mehr als Teilen’. Hun ledenblad verschijnt 10 maal per jaar onder de naam ‘Bunter Faden’. KVLV-vrouwen zijn ‘antennes’ in hun dorp. Zij zien en horen wat vrouwen nodig hebben en wat hen interesseert, zij signaleren en/of introduceren nieuwe trends én uitdagingen op het platteland. Dankzij deze ‘antennes’ is KVLV uitgegroeid tot Groep KVLV: een verzameling van vzw’s en steunpunten die ieder op zich een antwoord geven op een belangrijke behoefte van vrouwen.

Landelijke Thuiszorg Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Haar missie is thuiszorg te bieden aan zorgbehoevende personen zodat zij zo lang mogelijk comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Hierbij heeft zij bijzondere aandacht voor de meest zorgbehoevenden en de minst begoede en kansarme personen. Landelijke Thuiszorg erkent de mantelzorger als volwaardige partner in de zorg. Deel uitmakend van Groep KVLV, heeft Landelijke Thuiszorg een bijzondere band met het platteland en de zorg voor en door vrouwen.


KVLV ALS ORGANISATIE

Om haar missie in daadkracht om te zetten en om haar prioriteiten te duiden, werkt Landelijke Thuiszorg jaarlijks doelstellingen en acties. In 2011 vierde Landelijke Thuiszorg de 10de verjaardag van de dienst Woningaanpassing met opendeurdagen in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Ze deden dat in samenwerking met KVLV omdat zij altijd een bijzondere rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de woningaanpassing. In elke provincie kregen belangstellenden informatie over de werking van de dienst, mogelijke premies, KVLV-info en konden zij een aangepaste woning bezoeken (badkamer, douche, drempels, handgrepen, traplift). Landelijke Thuiszorg heeft ook met volle teugen meegenoten van het grote KVLV-Event.

Ons Zorgnetwerk Ons Zorgnetwerk is een erkende vereniging van gebruikers van (thuis)zorg en mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die dag in dag uit op vrijwillige en regelmatige basis zorg dragen voor zorgbehoevende personen. Ons Zorgnetwerk telt momenteel 18.878 leden, waarvan 13.164 mantelzorgers en 5.714 gebruikers. Ons Zorgnetwerk werkt over heel Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ons Zorgnetwerk wil een netwerk zijn voor alle mantelzorgers, zowel in de thuiszorg als in de residentiële zorg. Ons Zorgnetwerk wil mantelzorgers zichtbaar maken in de samenleving, zijn/haar belangen verdedigen en hem/haar ondersteunen in het mantelzorgen. Samen met KVLV vond in juni 2011 de ‘Windmolenactie’ plaats waarin in de verschillende provincies aandacht werd gevraagd voor mantelzorgers. KVLV werkt regelmatig samen met de vzw Ons Zorgnetwerk rond thema’s die in grote mate met zorgbehoevendheid te maken hebben. De doelgroep van de activiteit kunnen mantelzorgers zijn of indien het thema voldoende ruim is, ook andere geïnteresseerden. Voor het aanbod van 2011 werd een thema uitgewerkt rond de wisselwerking tussen ziekenhuis en mantelzorg onder de titel ‘Van het ziekenhuis naar huis, wat nu?’.

Landelijke Kinderopvang Landelijke Kinderopvang vzw organiseert al 35 jaar kinderopvang voor meer dan 50.000 kinderen in heel Vlaanderen via verschillende formules. De ‘Diensten voor onthaalouders’ organiseren dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen uit het basisonderwijs. De ouders betalen een bijdrage op basis van hun gezinsinkomen. De onthaalouders ontvangen een fiscaal vrijgestelde onkostenvergoeding per opvangdag en per kind. Ze hebben een eigen sociaal vangnet. Elke dienst wordt begeleid door een team van verantwoordelijken. Landelijke Kinderopvang is erkend door Kind en Gezin voor 10.519 opvangplaatsen bij onthaalouders. Via de Initiatieven Buitenschoolse Opvang wordt voor- en naschoolse opvang, opvang op snipperdagen en vakantieopvang van kinderen uit het basisonderwijs aangeboden in locaties ‘Stekelbees’. De kinderen worden opgevangen in speciale opvangruimtes. Kinderbegeleidsters verzorgen de opvang volgens een kwaliteitscharter. De ouders betalen een vaste prijs per begonnen half uur, per halve dag of hele dag, naargelang de opvangduur. Landelijke Kinderopvang telt 40 erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang die werken op 126 locaties. De 9 erkende kinderdagverblijven verzorgen de opvang van baby’s en peuters in aangepaste ruimtes en met opgeleid personeel. Er is een aparte projectwerking via de vzw Stekelbees: Stekelbees organiseert op 19 locaties vakantieopvang voor kinderen van werknemers van aangesloten bedrijven (zoals KBC, de universitaire ziekenhuizen van Leuven, Groep KVLV, de Zoo van Antwerpen, Planckendael,...). Tenslotte is er een aanbod van occasionele kinderopvang in ‘Lokale diensten voor buurtgerichte opvang’OKiDO’s in de stad Antwerpen en Onki in Heusden-Zolder.

37


KVLV ALS ORGANISATIE

Zorg-Saam Zorg-Saam is een vormingsinstelling gespecialiseerd in ‘zorg’. Door vorming wil Zorg-Saam bijdragen aan het herwaarderen van zorg. Mensen geven en ontvangen zorg, zorg vormt een bindende schakel tussen mensen. Centraal in de werking van Zorg-Saam staat het zorgvaardiger worden van mensen, het kwalitatief groeien als persoon in het zorgend omgaan met mensen. Zorg-Saam ontwikkelde een sterke deskundigheid op volgende domeinen: • zorg voor kinderen, opvoeding • zorg voor en in het gezin • zorg voor ouderen • zorg voor zieken • zorg voor kansarmen • palliatieve zorg • zorg inzake rouw en verlies • welzijn en gezondheid In de vorming wordt steeds ingespeeld op de dagelijkse werkelijkheid van de deelnemers en hun actieve betrokkenheid wordt gestimuleerd. In 2011 heeft Zorg-Saam aan KVLV-afdelingen een infosessie en een training Mindfulness aangeboden. Daarnaast heeft Zorg-Saam vanuit de deskundigheid inzake rouw en verlies vormingswerkers voorbereid op het geven van de vorming ‘Verdriet heeft met liefhebben te maken’ die KVLV-afdelingen in 2011 konden organiseren.

Steunpunt Groene Zorg Een zorgboerderij is een bedrijf, vereniging of particulier initiatief waar mensen uit kwetsbare groepen betrokken worden bij de gewone activiteiten van land- of tuinbouwproductie of bij andere activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten en dieren. Steunpunt Groene Zorg ondersteunt en begeleidt de zorgboerderijen in Vlaanderen alsook welzijns- en zorgvoorzieningen, hulpverleners en zorgvragers die met een zorgboerderij willen samenwerken. Eind 2011 telde het steunpunt niet minder dan 667 actieve zorgboerderijen in

38

Vlaanderen. Zij betrekken volwassen mensen met een handicap of met psychische problemen bij hun dagelijkse activiteiten. Ook minderjarigen met problemen op school, thuis of in de instelling waar ze verblijven kunnen er terecht. Meestal wordt gewerkt vanuit een één-op-één relatie. Die persoonlijke band, in combinatie met het natuurlijke levensritme van plant en dier, maakt de kracht uit van de Vlaamse zorgboerderij. De hulpboeren vinden er een nieuwe adem en groeien in zelfvertrouwen. Beter dan de vrouwen die op het KVLV-Event op 21 mei, in de babbelbox van het Steunpunt doken, kunnen we het zelf niet verwoorden: “Op de zorgboerderij worden de mensen gelijkwaardig behandeld.” “Dat dieren zo geneeskrachtig kunnen werken op mensen is fantastisch!” “Als zorgboerin vind ik het een uitdaging om te zoeken naar het talent van mijn gast.” “De gezonde boerenomgeving is soms veel beter dan medicatie.” “Laat ons hopen dat er in Vlaanderen meer van dergelijke initiatieven komen.” “Een tof initiatief!” Deze bemoedigende woorden hebben Steunpunt Groene Zorg aangezet om een infomoment over zorgboerderijen op te nemen in het programma-aanbod van KVLV-Agra. In het najaar 2011 zette Steunpunt Groene Zorg de ‘ronde van Vlaanderen’ bij KVLV-Agra in.

Landelijk Dienstencooperatief Landelijk Dienstencoöperatief biedt huishoudhulp en strijkhulp aan via het systeem van dienstencheques. De gemotiveerde en opgeleide huishoudhulpen zorgen ervoor dat de klanten thuiskomen in een propere woning. Landelijk Dienstencoöperatief stelt meer dan 1.900 mensen te werk en heeft ongeveer 12.000 klanten. De dienstverlening van Landelijk Dienstencoöperatief verspreidt zich over heel Vlaanderen. Huishoudhulpen en klanten worden ondersteund en bediend vanuit 20 regiokantoren. Landelijk Dienstencoöperatief was met plezier aanwezig op het KVLV-Event in Leuven. Je vindt ook regelmatig nieuws over de organisatie in Vrouwen met vaart. Voor het evenement ‘Pimp


KVLV ALS ORGANISATIE

je schort’, een wedstrijd waarbij huishoudhulpen hun werkschort onder handen mochten nemen, deed Landelijk Dienstencoöperatief een beroep op de expertise van KVLV.

Landelijk Jobcooperatief Landelijk Jobcoöperatief heeft als doel het creëren van nieuwe tewerkstelling (buiten het systeem van de dienstencheques). Er worden vooral activiteiten rond ‘Opvang Zieke Kinderen’ uitgevoerd in samenwerking met CM.

39


KVLV viert en maakt toekomst


KVLV VIERT EN MAAKT TOEKOMST

In 2011 bestond KVLV 100 jaar. Dat moest gevierd worden. Een eeuwfeest met een open blik, gericht naar de toekomst. Gericht naar een nieuwe eeuw vol uitdagingen. Het thema van het feestjaar ‘Eeuwige passie’ verwees enerzijds naar het enthousiasme, de motivatie en de inzet waarmee onze vrijwilligers en medewerkers samen van KVLV een dynamische beweging maken en anderzijds op de continuïteit van een lokaal goed verankerde beweging zoals KVLV. KVLV heeft gedurende 100 jaar niet alleen een belangrijke stempel gedrukt op het leven van vrouwen op het Vlaamse platteland, maar wil ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen. Heel KVLV trok een jaar lang een feestkleedje aan, zowel letterlijk als figuurlijk.

Een roos voor KVLV Bij een feest hoort een bloemetje! Daarom klopten we aan bij rozenveredelaar Martin Vissers die voor onze verjaardag de roos ‘Eeuwige passie’ ontwikkelde. Rozenkweker Casteels kweekte ze verder op. De roos werd op 21 mei 2011 boven de doopvont gehouden door meter Carla Durlet en peter Kris Peeters. Vanaf 2012 zal de roos beschikbaar zijn voor het grote publiek.

Alle afdelingen vieren mee!

KVLV in een feestelijk kleedje Het KVLV-logo kreeg met een explosie van sterretjes een feestelijk tintje. Zo wilden we de buitenwereld duidelijk maken dat 2011 een echt feestjaar betrof. Op alle drukwerken en in alle communicatiekanalen werd dit feestlogo consequent gebruikt.

KVLV dankt al haar vrijwilligers! ‘Eeuwige passie’ blijft maar duren als er enthousiaste vrijwilligers zijn, die warm lopen voor het verenigingsleven in KVLV. De 12.475 bestuursleden van vandaag staan symbool voor de duizenden geëngageerde pioniers vóór hen en de velen die nog zullen volgen. “Bedankt KVLV-vrijwilligers” was onze oprechte boodschap die we via meer dan 110 spandoeken over Vlaanderen lieten bewegen.

Ook de afdelingen gingen aan de slag met de thema’s ‘passie’ en ‘feest’. Ze trokken het als een gouden draad doorheen het jaar. Ze maakten gretig gebruik van de aangereikte suggesties en zetten een sfeervol feest neer: indoorfeesten, recepties, walking dinners zowel binnen als buiten, casinoavonden, opendeurdagen, shows,… met een aangepaste dresscode, met dans en samenzang, fotoreportages en nog zoveel meer. Verschillende afdelingen vierden in 2011 hun eigen 100ste verjaardag.

KVLV danst Op een feest wordt gedanst, zo ook bij KVLV. In samenwerking met dansschool Break & Dance werd een choreografie uitgewerkt op een nieuwe single van Belle Perez ‘Shake it out’. Maandenlang werd er in bijna alle afdelingen geoefend door jong en oud. Hoogtepunt was de uitvoering van deze dans door meer dan 20.000 vrouwen tijdens een live-optreden van Belle Perez op het Ladeuzeplein in Leuven op 21 mei. Of zoals men het die avond op het vrt-journaal uitdrukte:‘Meer dan 20.000 vrouwen samen laten dansen op een plein? Dat kan alleen KVLV!’ 41


KVLV VIERT EN MAAKT TOEKOMST

KVLV-Event op 21 mei in Leuven Hoogtepunt van het feestjaar was zeker het KVLV-Event in Leuven op 21 mei 2011. De historische binnenstad vormde het schitterende decor voor een brede en verrassende waaier aan uiteenlopende activiteiten zoals workshops, demo’s, lezingen, standen, tentoonstellingen en installaties, een concert en een toneelopvoering. Meer dan 180 activiteiten stonden op het programma, naast een groot aanbod aan straatanimatie op diverse locaties. KVLV was die dag heel zichtbaar aanwezig in de stad! Het KVLV-Event bood niet alleen inspiratie voor een innovatiever aanbod maar gaf een ruimer publiek de kans om met ons kennis te maken. Maanden op voorhand waren leden en bestuursleden warm gemaakt voor deze dag. De respons was dan ook enorm. Meer dan 20.000 vrouwen zakten af naar Leuven, sommigen met de speciale ‘feesttrein’ en allemaal met de groene KVLV ‘Zijzak’ met daarin naast de speciale ‘Eventpas’ die toegang gaf tot de verschillende activiteiten, ook enkele ‘goodies’. Op de verschillende zonovergoten themapleinen werd er volop genoten van de vele activiteiten. Om 18 uur werd het feest afgesloten met een schitterende slothappening om nooit te vergeten. Vele deelnemers bleven nog nagenieten tot in de latere uurtjes. Voor wie erbij was was een ding duidelijk: KVLV mag er gerust nog 100 jaar bijdoen!

www.kvlvevent.be Om enerzijds gemakkelijk en snel te kunnen inspelen op de laatste wijzigingen aan het programma van het KVLV-Event en anderzijds om op een eigentijdse manier te communiceren met een jong doelpubliek en het brede publiek te informeren werd in februari 2011 de website www.kvlvevent.be gelanceerd. Deze website bevatte het volledige programma van het KVLVEvent met telkens de laatste updates en nieuwtjes. Op de homepage gaven foto’s verschillende interessedomeinen aan gerelateerd aan de geplande activiteiten: wellness & conditie, culinaire verrassingen, cultuur & straatanimatie, tuininspiratie, uitdagend creatief, land- en tuinbouw, oase in de stad, bruisend Leuven, heerlijk platteland, duurzaamheid, solidaire vrouwen en praktische info. Wanneer de gebruiker daarop klikte, 42

kreeg hij verdere informatie over de activiteiten van dit thema en waar en wanneer de activiteiten plaatsvonden. De website www.kvlvevent.be was een belangrijk communicatiemiddel voor de deelnemers aan het KVLV-Event. Inschrijven voor de dag kon alleen via de website. Ook het bestellen van de speciale treintickets die in samenwerking met de NMBS werden voorzien, kon enkel via deze weg. De praktische informatie over het KVLV-Event (wat, waar, wanneer, voor wie, wat is de kostprijs, hoe inschrijven, hoe het KVLV-Event bereiken, waar eten en drinken en eventueel overnachten en contactgegevens) kon de bezoeker terugvinden op deze website. Tot slot vond de bezoeker op www.kvlvevent.be ook kortingen en activiteiten in Leuvense handelszaken, speciale formules bij Leuvense restaurants, voordelen bij Leuvense hotels en B&B's, wedstrijden, informatie van Toerisme Leuven Weekendje weg en Toerisme Leuven Dagtrips terug.

Het magazine Vrouwen met vaart feest! Het eerste nummer van ons magazine Vrouwen met vaart 2011 stond volledig in het teken van het KVLV-Event op 21 mei in Leuven. Dit nummer sprong er letterlijk uit. Enkel het voorwoord, het kruiswoordraadsel en de cartoon waren voor de trouwe lezer herkenbaar en zelfs die hadden een knipoog naar het feestjaar. De rest van het nummer was volledig gewijd aan het KVLV-Event. In de volgende nummers van het maandblad werden interviews, artikels en reportages opgenomen waarmee we eventactiviteiten omtrent minder voor de hand liggende thema’s, met minder bekende personen of net met BV’s in de kijker plaatsten om zo extra stimulans te geven om er zeker bij te zijn op 21 mei. De rubriek ‘Eventkoorts’ gaf de laatste nieuwtjes mee. Ook in de nummers na het KVLV-Event gingen we verder met de gerelateerde onderwerpen. Zo kon ook wie er niet bij was deze info meekrijgen. Naast aandacht voor het KVLV-Event, kreeg ons magazine in 2011 een extra rubriek ‘Vrouw met vaart’. Hierin brachten we telkens een klein portret van een KVLV-lid.


KVLV VIERT EN MAAKT TOEKOMST

KVLV-Nieuwsbrief Vanaf mei 2011 startten we met een elektronische KVLV-Nieuwsbrief. Iedereen die zich op dit e-zine wou (en wil) abonneren, kon zich inschrijven via de (tijdelijke) event-website en via de KVLV-website. In een eerste fase bracht de KVLV-Nieuwsbrief vooral actuele nieuwtjes rond het KVLV-feestjaar. Via de nieuwsbrief informeerden we eveneens over updates aan het eventprogramma en gaven we nieuwtjes en leuke tips aan de lezer mee. Na het KVLV-Event werd de elektronische nieuwsbrief gebruikt om KVLV-leden en geïnteresseerden te informeren over algemeen nieuws van KVLV, activiteiten, tips, wedstrijden, voordelen,…. Eind december 2011 ging onze KVLV-Nieuwsbrief al naar meer dan 15.000 abonnees.

Eeuwige passie in het Bestuursblad In het Bestuursblad hielden een aantal vaste rubrieken verband met een of meerdere aspecten van het feestjaar en kregen bestuursleden suggesties om passie en feest een heel jaar lang in de plaatselijke werking te integreren : ‘KVLVEvent’, ‘De Feestarchitecten’ met tips om het KVLV-feestjaar zichtbaar te maken in het dorp, ‘Eeuwige Passie voor…’ een rubriek over een afdeling of persoon, ‘In de koffer met’ waar een feestende afdeling in de kijker werd gezet, en ‘De jaren stillekes’ met het beste uit het archief van KVLV en KVLV-Agra.

Maandelijks in de pers Het 100-jarig bestaan van KVLV maakte van 2011 een uitstekend jaar om bijna iedere maand met een specifiek persdossier of met een (pers)actie mediabelangstelling te vragen en te krijgen. ■ Op de persconferentie van 16 februari 2011 lanceerden we ons feestjaar op een boot op de Leuvense Vaart. ■ In maart voerden we actie om onze vrijwilligers te bedanken. Her en der in Vlaanderen hingen we in totaal 110 spandoeken met de tekst ‘KVLV dankt al haar vrijwilligers’. ■ In mei zetten we de duurzaamheidtentoonstelling in de universiteitsbibliotheek in the

picture en kondigden we ons groot eeuwfeest in Leuven aan. Op het KVLV-Event van 21 mei werd het project ‘Talent op het platteland’ gelanceerd en doopten we de KVLV-roos ‘Eeuwige Passie’. Op 23 juni voerden we actie omtrent mantelzorgers i.s.m. Ons Zorgnetwerk. In elke provincie werd een veld/terrein gevuld met windmolentjes, die de energie en gratuite toewijding van mantelzorgers symboliseerden. In juli was er de aankondiging van ‘Opleiding landbouwgids wordt plattelandsgids’. In augustus kondigden we onze samenwerking met de Dienst Woningaanpassing aan met de opendeurdagen ‘Comfortabel wonen, nu en later?!’. In september brachten we het statuut meewerkende partner onder de aandacht, in het kader van de Dag van de Landbouw en het bezoek van Prinses Mathilde aan KVLV. In oktober vroegen we aandacht voor de Internationale Dag van de plattelandsvrouwen en de Plattelandsvrouwendag in Brazilië. In november tenslotte werden de nieuwe KVLV-boeken voorgesteld.

Historische evocatie in Bokrijk Het domein Bokrijk hield in september een speciale dag rond ‘100 jaar Boerinnenbond-KVLV’. De stichting van een afdeling van ‘Den Boerinnenbond’ 100 jaar geleden werd er op interactieve wijze geëvoceerd. KVLV liet het publiek kennismaken met feiten en cijfers over 100 jaar KVLV maar liet hen evengoed proeven van het actuele aanbod.

Een koninklijk feest! Onze 100ste verjaardag kreeg ook koninklijke aandacht. Prinses Mathilde kwam op bezoek en had vooral aandacht voor onze Agravrouwen in actuele land- en tuinbouwbedrijven. Deze ontmoeting was de gelegenheid om onze permanente syndicale aandacht voor de juridische en sociale positie van de vrouw op het bedrijf te actualiseren. Een dossier dat na 100 jaar nog altijd lijkt op een ‘Kaas met gaatjes’.

43


Een nieuw beleidsplan voor KVLV


EEN NIEUW BELEIDSPLAN VOOR KVLV

In 2011 kreeg het nieuwe beleidsplan van KVLV zijn definitieve vorm. Het was het resultaat van 2 jaar voorbereiding door en samenwerking van zowel beroepskrachten als beleidsvrijwilligers. Een feestjaar waarin KVLV naar de toekomst wou kijken was een uitgelezen moment om dit dan ook om te zetten in nieuwe krijtlijnen voor de toekomst. Met een nieuw beleidsplan voor de periode 2011-2015 gaven we alvast een trefzeker startschot.

Eigentijdse communicatie KVLV COMMUNICEERT OP EEN EIGENTIJDSE EN JONGE MANIER

KVLV RICHT ZICH NAAR JONGE VROUWEN We richten ons uitdrukkelijk naar jonge vrouwen via het aanbod van activiteiten maar ook in methodiek (bv. culinaire workshops) en in onze communicatie (vb. digitale media).

KVLV ZET IN OP INTERCULTURALITEIT KVLV wil inzetten op interculturaliteit op een haalbare en voor KVLV realistische manier via kennismaking en ontmoeting, samenwerking met allochtone verenigingen en via kruispuntactiviteiten.

KVLV FOCUST OP HET JONGE KIND

In al onze communicatiekanalen willen we op een vlotte, eigentijdse manier communiceren. In 2011 werd al een begin gemaakt om het ‘KVLVjargon’ kritisch onder de loep te nemen en aan te passen waar mogelijk. Ook bij de ontwikkeling van de nieuwe website werd hieraan aandacht besteed.

We willen met ons activiteitenaanbod en ook in bv.Vrouwen met vaart, voldoende aandacht hebben voor vrouwen met jonge kinderen. In 2011 was bv. de kinderworkshop ‘Papieren lamp versieren’ een groot succes.

KVLV HELPT MEE DE DIGITALE KLOOF DICHTEN

We richten ons meer op online communicatie om een ruime doelgroep te bereiken : website, sociale media, nieuwsbrieven,…

Daar waar mogelijk leggen we in onze communicatiekanalen de link naar digitale media en breiden we onze eigen digitale kanalen uit. In 2011 lanceerden we de eventwebsite en onze KVLV-Nieuwsbrief. Niet alleen onze besturen maar de hele groep leden willen we vertrouwd maken met het gebruik van digitale media.

KVLV DOET GERICHTE INSPANNINGEN OM HAAR IMAGO TE VERBETEREN TOT IN ALLE PLAATSELIJKE AFDELINGEN Een feestjaar is een ideaal jaar om vaak in de pers te komen. KVLV waakt erover dat dit vooral op een positieve en eigentijdse manier gebeurt. Voor de afdelingen werd nieuw pr-materiaal aangemaakt waarmee ze vanaf 2012 zichzelf meer in de kijker kunnen plaatsen.

Differentiatie KVLV wil zich inzetten op differentiatie zowel in aanbod als in aanpak, zowel in aanspreekkanalen als in doelgroepen.

KVLV VERRUIMT HAAR LEZERS- EN BEZOEKERSGROEP

KVLV WIL DIFFERENTIEREN NAAR ONTMOETINGSPLAATSEN We stimuleren onze afdelingen om andere ontmoetings- en vergaderlocaties te gebruiken dan ze gewoonlijk doen. Het exclusieve KVLV-arrangement ‘Matinee/ Soiree Parfumée’ vond plaats in het mooie kader van parfumeriezaak In Fine.

Positionering in de samenleving KVLV ZET ZICH OP DE MARKT ALS STERK MERK Op het KVLV-Event van 21 mei in Leuven lieten we dit niet alleen zien aan de deelnemers en de toevallige passanten, maar in de loop van de hele voorbereiding en uitvoering ook aan alle betrokkenen (sponsors, plaatselijke horeca, meewerkende organisaties). We willen nog meer werk maken van onze onthaalcultuur en onze historische band met landen tuinbouw zichtbaar maken tot op het lokale niveau. 45


EEN NIEUW BELEIDSPLAN VOOR KVLV

KVLV POSITIONEERT ZICH IN KWALITEITSVOLLE SAMENWERKINGSVERBANDEN We engageren ons in specifieke samenwerkingsinitiatieven waarin we onze positie kunnen verbeteren, ons profileren naar derden als aanbieder van activiteiten en onze ‘good practices’ zichtbaarder maken.

KVLV NEEMT EEN PLEK IN IN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD KVLV wil zijn maatschappelijke engagementen zichtbaar maken, afdelingen aanmoedigen zich in hun gemeente ‘op de kaart te zetten’ en de samenwerking met Groep KVLV rond beleidsdomeinen die beide aangaan, versterken.

Talent in actie VROUWEN MET TALENT EN AMBITIE WORDEN (H) ERKEND EN KRIJGEN EEN ROL We kiezen jaarlijks een maatschappelijk terrein waarop we geëngageerde vrouwen een gezicht geven en een forum bieden. KVLV lanceerde in 2011 het project ‘Prijs voor vrouwelijk talent op het platteland’. Met dit project gaan Groep KVLV, Cera en de Vlaamse Minister van Platteland samen op zoek naar vrouwelijk talent op het platteland. Verder willen we een actief netwerk voor onze politica’s uitbouwen.

Vele vormen van (bestuurs)inzet en engagement

In 2011 kwam er oa. een aanpassing van het intern reglement dat werd omgevormd tot een interne afsprakennota.

KVLV-Agra vernieuwt BESTUURSLEDEN ONDERSTEUNEN KVLV-Agra wil haar bestuursleden ondersteunen in het uitvoeren van hun taken. Enerzijds werden bestuursleden ondersteund in hun taken binnen de huidige structuur. Anderzijds werden zij mee betrokken in de verdere uitwerking van de hervormingen.

VROUWEN ONDERSTEUNEN IN PARTICIPATIE IN LAND- EN TUINBOUW Om dit te realiseren moet er gewerkt worden aan kennisverhoging, versterking van de syndicale participatie en een verbetering van de positie van vrouwen op het bedrijf.

LAND- EN TUINBOUWSTERS VERENIGEN EN AANZETTEN TOT NETWERKING KVLV-Agra wil Agravrouwen samenbrengen in sectoroverschrijdende en in sectorspecifieke werkingen. KVLV-Agra wil ook openstaan voor andere vormen van samenkomen en nieuwe doelgroepen. Er zal extra ingezet worden op jonge vrouwen.

BIJDRAGEN TOT EEN POSITIEF IMAGO VAN DE VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW We willen actieve land- en tuinbouwsters meer zichtbaar maken in KVLV en haar communicatiekanalen en initiatieven nemen naar de consument via het netwerk KVLV.

PARTICIPATIEMODEL VERENIGINGEN KVLV gebruikt het model ‘participatie in verenigingen’ in het (h)erkennen en waarderen van (vormen van) inzet en engagement en wil dit vertalen naar haar eigen werking. Besturen zullen hierin gevormd worden en aangemoedigd om dit model toe te passen.

NIEUWE VORMEN VAN INZET EN BESTUURSENGAGEMENT KVLV werkt bovendien aan nieuwe vormen van inzet en bestuursengagement zowel lokaal als in hogere beleidsstructuren.

46

Groep KVLV Groep KVLV is uitgegroeid tot een groot netwerk van organisaties, gegroeid uit en/of verwant aan KVLV. KVLV profileert zich met haar aanbod en expertise in Groep KVLV en speelt in op specifieke noden van Groep KVLV. KVLV speelt een actieve rol in het versterken van de synergie van Groep KVLV.


Bijlage


BIJLAGE

KVLV-AFDELINGEN

Antwerpen AARTSELAAR, ACHTERBROEK, ARENDONK, BAARLE-HERTOG, BALEN, BEERSE, BEERZEL, BERLAAR, BERLAAR HEIKANT, BEVEL, BLAASVELD, BLAUBERG, BOECHOUT, BOOISCHOT, BORNEM ABDIJ, BOUWEL, BRANST, BRECHT, BREENDONK, BROECHEM, DESSEL, DUFFEL MIJLSTRAAT, DUFFEL O.-L.-VROUW, DUFFEL ST.-MARTINUS, EINDHOUT, ELZESTRAAT, EMBLEM, ESSEN, ESSEN HOEK, GEEL BEL, GEEL LARUM, GEEL PUNT, GEEL ST.-DIMPNA, GEEL STELEN, GEEL TEN AARD, GEEL WINKELOMHEIDE, GEEL ZAMMEL, GESTEL MEERHOUT, GIERLE, GOOREIND, GRASHEIDE, GROOTLO, HAGELSTEIN, HALLE, HEFFEN, HEIST-GOOR, HEIST-OP-DEN-BERG, HERENTHOUT, HERSELT, HEULTJE, HINGENE-WINTAMEIKEVLIET, HOEVENEN, HOMBEEK, HOOGSTRATEN, HORENDONK, HOUTVENNE, HULSEN, HULSHOUT, ITEGEM, KALFORT, KALMTHOUT, KASTERLEE, KONTICH, KONTICH KAZERNE, KONTICH ST.-RITA, LEEST, LICHTAART, LIER LISP, LIER O.L.VROUW, LIEZELE, LILLE, LINT, LIPPELO, LOENHOUT, MASSENHOVEN, MEER, MEERHOUT, MEERLE, MEERSEL-DREEF, MERKSEM, MERKSPLAS, MINDERHOUT, MOL ACHTERBOS, MOL HEIDEHUIZEN, MOL MILLEGEM, MOL RAUW, MOL SLUIS, MORKHOVEN, NIEUWMOER, NIJLEN, NOORDERWIJK, OELEGEM, OEVEL, OLEN O.-L.-VROUW, OLEN ST.-MARTINUS, OLMEN, ONZE-LIEVEVROUW-WAVER, OOSTHOVEN, OOSTMALLE, OPPUURS, OUD-TURNHOUT, OVERBROEK, PEULIS, PIJPELHEIDE, POEDERLEE, POPPEL, PULDERBOS, PULLE, PUTTE, PUURS, RAMSEL, RANST, RAVELS, REET, RETIE, RIJKEVORSEL, RIJKEVORSEL ST.-JOZEF, RIJMENAM-BONHEIDEN, RUISBROEK, RUMST, ’S GRAVENWEZEL, SCHILDE, SCHOONBROEK, SCHOORHEIDE, SCHRIEK, ST.-AMANDS, ST.-ANTONIUS, ST.-JOB-IN’T-GOOR, ST.-KATELIJNE-WAVER, ST.-LENAARTS, STABROEK, STOTERT, TIELEN, TISSELT, TONGERLO, TURNHOUT, VEERLE, VIERSEL, VLIMMEREN, VOORTKAPEL, VORSELAAR, VORST MEERLAAR, VORST ST.GERTRUDIS, VOSSELAAR, VREMDE, WAARLOOS, WALEM, WECHELDERZANDE, WEELDE, WESTMALLE, WESTMEERBEEK, WIEKEVORST, WILDERT, WOMMELGEM, WORTEL, WUUSTWEZEL, ZANDHOVEN, ZEVENDONK, ZITTAART, ZOERLE-PARWIJS, ZOERSEL, ZONDEREIGEN, ZWANEVEN

48


BIJLAGE

Vlaams-Brabant AKRENBOS, ALSEMBERG, ASBEEK, ASSENT, BAAL, BEERT, BEGIJNENDIJK, BEIGEM, BEKKEVOORT, BELLINGEN, BERTEM, BETEKOM, BEVER, BIERBEEK, BINKOM, BLANDEN, BOGAARDEN, BOLLEBEEK, BORCHTLOMBEEK, BREEDHOUT, BRUSSEGEM, BUDINGEN, BUKEN, BUNSBEEK, DEURNE, DORMAAL, DROESHOUT, DUISBURG, EIZER, EIZERINGEN, ELEWIJT, ELINGEN, EVERBERG, GAASBEEK, GALMAARDEN, GEETBETS, GELRODE, GLABBEEK, GOETSENHOVEN, GOOIK, GRIMBERGEN, GROOTBIJGAARDEN, HAASRODE, HAKENDOVER, HALLE, HAMME, HEIKRUIS, HEKELGEM, HERFELINGEN, HERHOUT, HERNE, HEVER, HOELEDEN, HOGEN, HOLSBEEK/KORTRIJK-DUTSEL, HOUTEM, HULDENBERG, HUMBEEK, HUMELGEM, ITTERBEEK, JEZUS-EIK, KAMPENHOUT, KAPELLE-O/D-BOS, KAPELLEN, KEERBERGEN, KERKOM, KESTER, KOBBEGEM, KORBEEK DIJLE, KORTENAKEN, KUMTICH, LAAR, LANGDORP, LEEFDAAL, LEERBEEK, LONDERZEEL, LONDERZEEL ST.-JOZEF, LOONBEEK, LOVENJOEL, LUBBEEK ST.-MARTINUS, MALDEREN, MALEIZEN, MAZENZELE, MEENSEL, MEERBEEK, MELKWEZER, MERCHTEM, MEUSEGEM, MISKOM, MOLENBEEK, MOLENSTEDE, MOORSEL, NEDEROKKERZEEL, NEERHESPEN, NEERIJSE, NEERLINTER, NEERPEDE, NIEUWENRODE, NIEUWRODE, NIJVEL, NIJVERSEEL, NOSSEGEM, ONZE-LIEVE-VROUW-LOMBEEK, OPLINTER, OPWIJK, ORSMAAL, OSSEL, OTTENBURG, OUD-HEVERLEE, OUDENAKEN, OUTGAARDEN, OVERIJSE, OVERWINDEN, PAMEL, PEIZEGEM, PELLENBERG, PEPINGEN, PERK, PUTKAPEL, RAMSDONK, RANSBERG, RELEGEM, RELST, RILLAAR, RUMMEN, SCHAFFEN, SCHEPDAAL, SCHIPLAKEN, SCHOONDERBUKEN, ST.-AGATHA-RODE, ST.-BRIXIUS-RODE, ST.-JORIS-WINGE, ST.-KATHERINA-LOMBEEK, ST.-KWINTENS-LENNIK, ST.-MARTENS-BODEGEM, ST.-MARTENS-LENNIK, ST.-PIETERS-KAPELLE, ST.-PIETERS-LEEUW, ST.-PIETERS-RODE, ST.-ULRIKS-KAPELLE, STEENHUFFEL, STEENOKKERZEEL, STOK, STRIJLAND, STRIJTEM, TERALFENE, TERBANK, TERLANEN, TESTELT, TIELT O.-L.VROUW, TILDONK, TOLLEMBEEK, TOMBEEK, VERBRANDE-BRUG, VISSENAKEN, VLEUGT, VLEZENBEEK, VOLLEZELE, WAANRODE, WAKKERZEEL, WALSHOUTEM, WAMBEEK, WERCHTER, WESTRODE, WEVER, WEZEMAAL, WIJGMAAL, WINKSELE, WINKSELE DELLE, WOLFSDONK, WOLVERTEM, ZELLIK, ZEMST, ZEMST-LAAR, ZOUTLEEUW

49


BIJLAGE

Limburg AALST, ACHEL, ACHEL STATIE, ALDENEIK, ALKEN, ALKEN ST.-JORIS, ALKEN TERKOEST, ALT-HOESELT, BEEK, BEVERLO, BEVERST, BILZEN, BINDERVELD, BOCHOLT, BOEKHOUT, BOLDERBERG, BOMMERSHOVENHAREN, BORLO, BREE, BRELAAR-HEIDE, BRUSTEM, BUVINGEN, DIEPENBEEK, DIETS-HEUR, DILSEN, DONK, DORNE, EIGENBILZEN, EKSEL, ELEN, ENGSBERGEN, EVERSEL, GEISTINGEN, GELLIK, GENENBOS, GENENDIJK, GENOELSELDEREN, GERDINGEN, GODSHEIDE, GORS-OPLEEUW, GROOT-GELMEN, GROTE-BROGEL, GROTE-HEIDE NEERPELT, GROTE-SPOUWEN, GRUITRODE, GUIGOVEN, GUTSHOVEN, HALMAAL, HAMONT-LO, HECHTEL, HEERS, HEES, HENIS, HEPPEN, HEPPENEERT, HERDEREN, HERENT NEERPELT, HERK-DE-STAD, HEUSDEN, HOEPERTINGEN, HORPMAAL, KERKHOVEN, KERKOM, KERNIEL, KESSELT, KESSENICH, KINROOI, KLEINE-BROGEL, KLEINE-SPOUWEN, KOERSEL, KONINKSEM, KORTENBOS, KORTESSEM, KOTEM, KOZEN, KURINGEN, LAFELT, LAUW, LEUT, LINDE, LINDEL-HOEVEN, LINKHOUT, LOKSBERGEN, LOZEN, LUMMEN, MAL, MARTENSLINDE, MEESWIJK, MEEUWEN, MELDERT, MEMBRUGGEN, METTEKOVEN, MIELEN-BOVEN-AALST, MILLEN, MOLENBEERSEL, MONTENAKEN, MUNSTERBILZEN, NEERHAREN, NEEROETEREN, NEERREPEN, NEREM, NIEL, NIEL-BIJ-AS, OOSTHAM, OPGLABBEEK, OPGRIMBIE, OPHEERS, OPHOVEN, OPITTER, OPOETEREN, ORDINGEN, OVERPELT, OVERREPEN, PAAL, PEER, PIRINGEN, PLOCKROY, REPPEL, RIEMST, RIJKHOVEN, RIKSINGEN, ROSMEER, ROTEM, ROTEM STATIE, RUNKELEN, RUTTEN, ’S GRAVENVOEREN, ’S HERENELDEREN, SCHAKKEBROEK, SCHALKHOVEN, SCHOONBEEK, SCHOOT, SCHULEN, SLUIZEN, SONNIS, SPALBEEK, ST.-HUIBRECHTS-HERN, ST.-HUIBRECHTS-LILLE, ST.-LAMBRECHTS-HERK, ST.-MARTENS-ST.-PIETERS VOEREN, STEVOORT, ’T HASSELT, TERVANT, TESSENDERLO, TEUVEN, TONGERLO, UIKHOVEN, ULBEEK, VAL-MEER, VECHMAAL, VELDWEZELT, VEULEN, VLIERMAAL, VLIERMAALROOT, VLIJTINGEN, VOORSHOVEN, VROENHOVEN, WALTWILDER, WAUBERG, WELLEN, WERM, WIDOOIE, WIJCHMAAL, WIJER, WIJSHAGEN, WILDERENDURAS, WIMMERTINGEN, WINTERSHOVEN, ZAMMELEN, ZELK, ZEPPEREN, ZOLDER, ZONHOVEN, ZUTENDAAL

50


BIJLAGE

Oost-Vlaanderen AAIGEM, AALST ST.-ANNA, AALTER, AALTER BRUG, ADEGEM, APPELS, APPELTERRE, ASPER, ASSENEDE, ASTENE, BAARDEGEM, BAARLE DRONGEN, BAASRODE, BACHTE, BACHTE-MARIA-LEERNE, BALEGEM, BALGERHOEKE, BAMBRUGGE, BASSEVELDE, BAVEGEM, BAZEL, BEERLEGEM, BEERVELDE, BELSELE, BELZELE, BERCHEM, BERLARE, BEVEREN-WAAS, BOEKHOUTE, BUGGENHOUT, BUGGENHOUT-OPSTAL, BURST, DE KLINGE, DE PINTE, DEFTINGE, DEINZE, DENDERBELLE, DENDERHOUTEM, DENDERWINDEKE, DEURLE, DIKKELVENNE, DONK MALDEGEM, DOORNZELE-LANGERBRUGGE, DOORSLAAR, DRONGEN, EEKLO, EINE, EKE, EKSAARDE, ELENE, ELSEGEM, ELVERSELE, ERONDEGEM-OTTERGEM, ERTVELDE, ERWETEGEM, ETIKHOVE, EVERGEM, GENT, GIJZEGEM, GIJZENZELE, GODVEERDEGEM, GOTTEM, GRAMMENE, GREMBERGEN, GRIMMINGE, GROTENBERGE, HAALTERT, HAASDONK, HAMME, HAMME H.-FAMILIE, HAMME ST.-ANNA, HAMME ZOGGE, HANSBEKE, HELDERGEM, HERDERSEM, HEURNE, HEUSDEN, HIJFTE, HILLEGEM, HOFSTADE, HUISE, IDEGEM, IMPE, KALKEN, KAPRIJKE, KASTEL, KEMZEKE, KIELDRECHT, KLEIN-SINAAI, KLEIT MALDEGEM, KLUIZEN, KNESSELARE, KRUIBEKE, KRUISHOUTEM, KWATRECHT, LAARNE, LANDEGEM, LANDSKOUTER, LEBBEKE, LEBBEKE H.KRUIS, LEDE, LEEUWERGEM, LEMBEKE, LEMBERGE, LOCHRISTI, LOKEREN, LOKEREN HEIENDE, LOKEREN HEIRBRUG & DAKNAM, LOTENHULLE, LOVENDEGEM, LUTTERZELE, MAARKE-KERKEM, MACHELEN, MALDEGEM, MASSEMEN, MATER, MEERBEKE, MEERDONK, MEIGEM, MELDEN, MELDERT, MELLE, MELSELE, MENDONK, MERELBEKE, MERENDREE, MESPELARE, MIDDELBURG, MIJLBEKE AALST, MOERBEKE-VIANE, MOERBEKE-WAAS, MOERZEKE, MOORSEL, MOREGEM, MUNKZWALM, MUNTE, NAZARETH, NEDERHASSELT, NEIGEM, NEVELE, NIEUWENHOVE, NIEUWERKERKEN, NIEUWKERKENWAAS, NOKERE, OKEGEM, OLSENE, OOIKE, OORDEGEM, OOSTAKKER, OOSTEEKLO, OOSTWINKEL, OPBRAKEL, OPDORP, OPHASSELT, OUDEGEM, OUDENBOS, OUTER, OUWEGEM, OVERMERE, OVERSLAG WACHTEBEKE, PETEGEM AAN DE SCHELDE, PETEGEM DEINZE, POEKE, POESELE, POLLARE, PROSPERPOLDER, PUIVELDE, RONSE, RONSELE, RUIEN, RUITERSKERK WAASMUNSTER, SCHELDERODE, SCHELDEWINDEKE, SCHELLEBELLE, SCHOONAARDE, SCHORISSE, SEMMERZAKE, SERSKAMP, SINAAI, SLEIDINGE, SMEEREBBE-VLOERZEGEM, SMETLEDE, SOMBEKE WAASMUNSTER, ST.-ANTELINKS, ST.-DENIJS-BOEKEL, ST.-DENIJS-WESTREM, ST.-GILLIS-WAAS, ST.-GORIKS-OUDENHOVE, ST.-JAN-INEREMO, ST.-KORNELIS-HOREBEKE, ST.-KRUIS-WINKEL, ST.-LAUREINS, ST.-LIEVENS-ESSE, ST.-LIEVENSHOUTEM, ST.-MARGRIETE, ST.-MARIA-AALTER, ST.-MARIA-HOREBEKE, ST.-MARIA-LATEM, ST.-MARIALIERDE, ST.-MARIA-OUDENHOVE, ST.-MARTENS-LATEM, ST.-MARTENS-LEERNE, ST.-MARTENS-LIERDE, ST.-NIKLAAS, ST.-PAUWELS, STEENHUIZE, STEKENE, TEMSE O.-L.-VROUW, TIELRODE, UITBERGEN, URSEL,VELLE TEMSE,VELZEKE,VERREBROEK,VINDERHOUTE,VINKT,VLEKKEM,VLIERZELE-ZONNEGEM, VOLKEGEM, VOORDE, VOSSELARE, VRASENE, WAARSCHOOT, WACHTEBEKE, WATERLAND OUDEMAN, WATERVLIET, WELDEN, WELLE, WESTREM, WETTEREN, WETTEREN TEN-EDE, WICHELEN, WIPPELGEM, WONDELGEM,WONTERGEM,WORTEGEM,WOUBRECHTEGEM, ZAFFELARE, ZARLARDINGE, ZELE, ZELE HEIKANT, ZEVENEKEN, ZEVEREN, ZEVERGEM, ZOMERGEM, ZULTE, ZULZEKE, ZWIJNAARDE, ZWIJNDRECHT

51


BIJLAGE

West-Vlaanderen AALBEKE, AARSELE, AARTRIJKE, ADINKERKE, ALVERINGEM, ANZEGEM, ARDOOIE, AVEKAPELLE, AVELGEM, BAVIKHOVE, BEAUVOORDE, BEERNEM, BEERST, BELLEGEM, BESELARE, BEVEREN IJZER, BEVEREN LEIE, BEVEREN ROESELARE, BIKSCHOTE, BISSEGEM, BOEZINGE, BOVEKERKE, BREDENE, BRUGGE ST.-ANDRIES, BRUGGE ST.-KRUIS, BRUGGE ST.-MICHIELS, BRUGGE ST.-PIETER, BULSKAMP, DADIZELE, DAMME, DEERLIJK, DENTERGEM, DESSELGEM, DIKKEBUS, DIKSMUIDE, DOOMKERKE, DRANOUTER, DRIEKAPELLEN, DUDZELE, EERNEGEM, EGEM, ELVERDINGE, ESEN, ETTELGEM, GELUWE, GIJVERINKHOVE, GISTEL, GITS, GULLEGEM, HANDZAME, HARELBEKE STASEGEM, HEESTERT, HERTSBERGE, HEULE, HOLLEBEKE, HOOGLEDE, HOOGLEDE ST.-JOZEF, HOUTAVE, HOUTEM VEURNE, HOUTHULST, HULSTE, ICHTEGEM, IEPER, IEPER ST.-JAN, INGELMUNSTER, INGOOIGEM, IZEGEM, IZENBERGE, JABBEKE, KACHTEM, KANEGEM, KEIEM, KEMMEL, KERKHOVE-WAARMAARDE, KLERKEN, KOEKELARE, KOOLSKAMP, KORTEMARK, KRUISEIK, KUURNE ST.-PIETER, LANGEMARK, LANGEMARK ST.-JULIAAN, LAPSCHEURE, LEDEGEM, LEFFINGE, LEISELE, LEKE, LENDELEDE, LICHTERVELDE, LO IJZERWENDE, LOKER, LOMBARDSIJDE, LOPPEM, MANNEKENSVERE, MARKE, MENEN, MERKEM, MEULEBEKE, MOEN, MOERE, MOERKERKE, MOERKERKE ST.-RITA, MOORSELE, MOORSLEDE, NIEUWKERKE, NIEUWMUNSTER, NOORDSCHOTE, OEDELEM, OEDELEM OOSTVELD, OEKENE, OESELGEM, OOSTDUINKERKE, OOSTKAMP, OOSTKERKE / LAMPERNISSE, OOSTNIEUWKERKE, OOSTROZEBEKE, OOSTVLETEREN, OTEGEM, OUDENBURG, PASSENDALE, PERVIJZE, PITTEM, POELKAPELLE, POLLINKHOVE, POPERINGE, PROVEN, RAMSKAPELLE HEIST-AAN-ZEE, RAMSKAPELLE NIEUWPOORT, REKKEM / LAUWE, RENINGE, RENINGELST, ROESBRUGGE HARINGE, ROESELARE, ROKSEM, ROLLEGEM KAPELLE, RUDDERVOORDE, RUISELEDE, RUMBEKE, RUMBEKE ZILVERBERG, SCHORE, SCHUIFERSKAPELLE, SIJSELE, SINT-DENIJS, SINT-ELOOIS-WINKEL, SLEIHAGE, SLIJPE, SLIJPSKAPELLE, SNELLEGEM, ST.-JAN-TER-BIEZEN, STADEN, STALHILLE, STAVELE, STEENKERKE, TIEGEM-KASTER, TIELT, TORHOUT DON-BOSCO, TORHOUT ST.-HENRICUS, TORHOUT ST.-PIETERS, UITKERKE, VARSENARE, VELDEGEM, VICHTE, VIVENKAPELLE, VLADSLO, VLAMERTINGE, VLISSEGEM, VOORMEZELE, WAKKEN, WAREGEM, WATOU, WERKEN, WERVIK, WESTENDE, WESTKAPELLE, WESTKERKE, WESTROZEBEKE, WESTVLETEREN, WEVELGEM, WIELSBEKE, WIJNENDALE, WIJTSCHATE, WINGENE, WOESTEN, WOUMEN, WULVERGEM, ZANDE, ZANDVOORDE, ZARREN, ZEDELGEM, ZERKEGEM, ZEVEKOTE, ZILLEBEKE, ZONNEBEKE, ZUIDSCHOTE, ZUIENKERKE, ZWEVEGEM, ZWEVEZELE

52


g a l s r e v r a a J 11 20 v.u.: Chris Van Hoof, directeur KVLV Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal-Leuven Tel. 016/24 39 99, Fax 016/24 39 09 e-mail: kvlv@GroepKVLV.be, www.kvlv.be

JaarverslagKaft_12.indd 4-1

Eeuwige passie 8/03/12 11:54

Profile for KVLV

Jaarverslag KVLV 2011  

Jaarverslag KVLV 2011  

Profile for kvlv_vzw
Advertisement