Page 1

kvinnofolkhรถgskolan KURSER 2013/2014

1


2

KVINNOFOLKHÖGSKOLAN BILDADES 1985 AV AKTIVA INOM GÖTEBORGS KVINNORÖRELSE. SKOLANS MÅLSÄTTNING ÄR ETT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE I VILKET ALLA DELTAR I SAMHÄLLS- OCH YRKESLIV PÅ LIKA VILLKOR, OAVSETT KÖN.


K S I T S I N I M E F EN A L O K S G Ö H K FOL KVINNOFOLKHÖGSKOLAN ÄR EN FEMINISTISK FOLKHÖGSKOLA, MITT I CENTRALA GÖTEBORG. HÄR STUDERAR KVINNOR OCH TRANSPERSONER I OLIKA ÅLDRAR, MED OLIKA BAKGRUND, MÅL OCH STUDIEVANOR. Vi har kurser på grundskole- och gymnasienivå, kurser inriktade på feministiska studier och olika temakurser. Gemensamt för undervisningen på alla kurser är att den har genusperspektiv. På folkhögskola sker studierna på ett lite annorlunda sätt än på många andra skolor. De bedrivs ofta i projektform i mindre grupper och utgår från kursdeltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. Detta ger kursdeltagarna stora möjligheter att tillsammans påverka studiernas inriktning och innehåll.

Kvinnofolkhögskolan har sedan många år samverkat med kvinnogrupper i Asien, Afrika, Latinamerika och andra delar av Europa. Dessa internationella kontakter gör det möjligt att jämföra kvinnors villkor i olika delar av världen. Det sker även många samarbeten inom Sverige och skolans lokaler används nästan varje kväll av olika grupper aktiva inom den feministiska rörelsen. Välkommen!


Innehåll

ALLMÄN KURS

6

Allmän kurs 1: Grundskole- och gymnasienivå med långsam studietakt Allmän kurs 1: Grundskole- och gymnasienivå med SAS-inriktning Allmän kurs 2: Gymnasienivå Allmän kurs 3: Gymnasienivå

7 8 10 11

SPRÅKSAM

13

FEMINISTISKA STUDIER

14

Feministiskt fokus: filmaktivism Azadi: intersektionell organisering Intersektionellt arbete: distanskurs

15 16 17

HUR SÖKER JAG TILL KVINNOFOLKHÖGSKOLAN?

18

SOMMARKURSER

20

ANSÖKNINGSBLANKETT

21

KONTAKT

23


Terminstider l채s책ret 2013/2014 HT: 19 augusti - 20 december VT: 7 januari - 9 juni

5


ALLMÄN KURS

STUDIER PÅ ALLMÄN KURS GER DIG EN BRED ALLMÄNBILDNING OCH ÖKAD MEDVETENHET OM DINA EGNA OCH OMVÄRLDENS VILLKOR. DU UTVECKLAR DITT KRITISKA TÄNKANDE, DIN SJÄLVSTÄNDIGHET OCH DIN SAMARBETSFÖRMÅGA SAMTIDIGT SOM DU LÄSER IN GRUNDSKOLEELLER GYMNASIEKOMPETENS. 6


Allmän kurs 1: Grundskole- och gymnasienivå med långsam studietakt

ALLMÄN KURS 1 MED LÅNGSAM STUDIETAKT RIKTAR SIG TILL DIG SOM BEFINNER DIG I SLUTET AV GRUNDSKOLESTUDIER ELLER I BÖRJAN AV GYMNASIESTUDIER OCH VILL STUDERA STÖRRE DELEN AV TIDEN I EN MINDRE, SAMMANHÅLLEN GRUPP UNDER 1-2 ÅR. DU FÖRBEREDER DIG FÖR VIDARE STUDIER PÅ ALLMÄN KURS 2 & 3. All undervisning på Kvinnofolkhögskolan har genusperspektiv. Som studerande på Allmän kurs får du en bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. Du utvecklar kritiskt tänkande, självständighet och samarbetsförmåga. Dina erfarenheter är en viktig utgångspunkt för lärandet. Du studerar gymnasiegemensamma

STUDIETAKT: 100%

LÄNGD: 1-2 år

eller grundskoleämnen - svenska, samhällskunskap, natur, matematik och engelska - för att nå grundläggande behörighet. I studierna ingår även studiebesök och temadagar och du deltar i skolans gemensamma aktiviteter och ett valbart ämne. Några dagar varje år lagar din kurs mat till alla på skolan.

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Grundskole- eller gymnasienivå

KOSTNADER: 900 kr/termin. Avgiften täcker kaffe/te, visst kursmaterial och försäkring. KONTAKTPERSON:

Jeanette Borkovic

Tel: 031-780 35 00

E-post: jeanette.borkovic@folkbildning.net

7


Allmän kurs 1: Grundskole- och gymnasienivå med SAS-inriktning

ALLMÄN KURS 1 MED SAS-INRIKTNING RIKTAR SIG TILL DIG SOM HAR ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA OCH SOM VILL UPPNÅ GRUNDSKOLEKOMPETENS ELLER PÅBÖRJA GYMNASIESTUDIER. DU LÄSER 1-3 ÅR BEROENDE PÅ DIN SKOLBAKGRUND. All undervisning på Kvinnofolkhögskolan har genusperspektiv. Som studerande på Allmän kurs får du en bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. Du utvecklar kritiskt tänkande, självständighet och samarbetsförmåga. Dina erfarenheter är en viktig utgångspunkt för lärandet. Du studerar gymnasiegemensammaeller grundskoleämnen - svenska, sam-

STUDIETAKT: 100%

LÄNGD: 1-3 år

hällskunskap, natur, matematik och engelska - för att nå grundläggande behörighet. Undervisningen är anpassad till att du har svenska som andraspråk. I studierna ingår även studiebesök och temadagar och du deltar i skolans gemensamma aktiviteter och ett valbart ämne. Några dagar varje år lagar din kurs mat till alla på skolan.

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Grundskole- eller gymnasienivå

KOSTNADER: 900 kr/termin. Avgiften täcker kaffe/te, visst kursmaterial och försäkring. KONTAKTPERSON:

8

Barbro Schöld

Tel: 031-780 35 00

E-post: barbro.schold@folkbildning.net


9


Allmän kurs 2: Gymnasienivå

DU SOM HAR STUDERAT MINST 1 ÅR PÅ GYMNASIENIVÅ ELLER HAR ARBETSLIVSERFARENHET EFTER AVSLUTAD GRUNDSKOLA SÖKER TILL ALLMÄN KURS 2. Du ska ha svenska som modersmål eller goda kunskaper i svenska som andraspråk. På kursen läggs tonvikt vid att träna olika former för lärande. All undervisning på Kvinnofolkhögskolan har genusperspektiv. Som studerande på Allmän kurs får du en bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens vilkor. Du utvecklar kritiskt tänkande, självständighet och samarbetsförmåga. Dina erfarenheter är

STUDIETAKT: 100%

LÄNGD: 1-2 år

en viktig utgångspunkt för lärandet. Du studerar gymnasiegemensamma ämnen. Studietidens längd beror bl.a. på din skolbakgrund. I studierna ingår även studiebesök och temadagar och du deltar i skolans gemensamma aktiviteter och ett valbart ämne. Några dagar varje år lagar din kurs mat till alla på skolan.

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Gymnasienivå

KOSTNADER: 900 kr/termin. Avgiften täcker kaffe/te, visst kursmaterial och försäkring. KONTAKTPERSON:

10

Sofie Lindé

Tel: 031-780 35 00

E-post: sofie.linde.gbrg@folkbildning.net


Allmän kurs 3: Gymnasienivå I ALLMÄN KURS 3 STUDERAR DU SOM HAR GOD STUDIEVANA FRÅN FOLKHÖGSKOLA ELLER MINST 2 ÅRS STUDIER PÅ GYMNASIENIVÅ. Studier på Allmän kurs 3 ger grundläggande behörigheter för vidare studier. På kursen väljer du linje: natur- eller samhälls-/humanistisk inriktning. En stor del av vårterminen ägnas åt projektarbete. För dig som vill studera vidare på universitet finns mycket goda möjligheter till förberedelser inför fortsatta studier.

arbetsförmåga. Dina erfarenheter är en viktig utgångspunkt för lärandet.

All undervisning på Kvinnofolkhögskolan har genusperspektiv. Som studerande på Allmän kurs får du en bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. Du utvecklar kritiskt tänkande, självständighet och sam-

I studierna ingår även studiebesök och temadagar och du deltar i skolans gemensamma aktiviteter och ett valbart ämne. Några dagar varje år lagar din kurs mat till alla på skolan.

STUDIETAKT: 100%

LÄNGD: 1-2 år

Du studerar gymnasiegemensamma ämnen för att nå grundläggande behörighet och kan även läsa in vissa särskilda behörigheter. Studietidens längd beror bl.a. på din skolbakgrund.

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Gymnasienivå

KOSTNADER: 900 kr/termin. Avgiften täcker kaffe/te, visst kursmaterial och försäkring. KONTAKTPERSON:

Lena Bjurving

Tel: 031-780 35 00

E-post: lena.bjurving@folkbildning.net

11


12


FÖR DIG SOM HAR ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA

SPRÅKSAM PÅ DEN HÄR KURSEN FÅR DU LÄRA DIG MER SVENSKA OCH MER OM DET SVENSKA SAMHÄLLET. Du får träna språket genom att läsa, skriva och tala både i klassrummet och när vi arbetar med hantverk och i skolans kök. I kursen ingår också datakunskap, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap. Vi tittar på världen och samhället utifrån kvinnors olika erfarenheter.

STUDIETAKT: 100%

LÄNGD: 1 år

På Kvinnofolkhögskolan får du studera på många olika sätt. Bland annat ingår studiebesök och temadagar. Du deltar även i skolans gemensamma aktiviteter. Kursen är på ett år.

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Grundskolenivå

KOSTNADER: 900 kr/termin. Avgiften täcker kaffe/te, visst kursmaterial och försäkring. KONTAKTPERSON:

Iva Åberg

Tel: 031-780 35 00

E-post: iva.aberg@folkbildning.net

13


FEMINISTISKA STUDIER

14

KRITISKT TÄNKANDE, REFLEKTION OCH ANALYS ÄR CENTRALA DELAR INOM SKOLANS FEMINISTISKA STUDIER. VI STUDERAR HUR FÖRESTÄLLNINGAR OM KÖN OCH ANDRA MAKTORDNINGAR KONSTRUERAS - FÖRR OCH NU. I KURSERNA ANVÄNDS ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV MED SYFTET ATT ÖPPNA MÖJLIGHETER TILL ATT HITTA STRATEGIER FÖR FORTSATT FÖRÄNDRINGSARBETE.


Feministiskt fokus: filmaktivism VILL DU FÖRDJUPA DIG I FEMINISTISK TEORI GENOM FILMANALYS OCH FILMSKAPANDE? VILL DU VETA HUR FEMINISM ANVÄNDS PRAKTISKT FÖR ATT BEDRIVA KAMP PÅ OLIKA PLATSER I VÄRLDEN? Vi studerar tillsammans den feministiska rörelsens samhällskritik och hur denna kritik har öppnat upp för förståelse av maktstrukturer och därigenom förändrat det samhälle vi lever i. Kursen ger dig möjlighet att undersöka begrepp som konfliktivt konsensus, solidaritet, genus, queer, postkolonialism, sexualitet, hegemoni, funktion och mycket mer. Resultatet av dina tankar kring detta omsätts i feministisk filmaktivism. Filmaktivism är ett medel för att lägga fram argument, sprida idéer och skapa diskussioner kring olika frågor som intresserar dig. Utifrån aktivistisk tradition använder vi kameran för att dokumentera våra och

STUDIETAKT: 100%

LÄNGD: 1 år

andras tankar, frågeställningar och argument. Vi gör filmer som visas, sparas och publiceras för att stärka, påverka, skapa gemenskap och diskussion. Filmstudierna innefattar planering av filmen och dess estetik, sakkunskap kring utrustning och tekniska lösningar, redigering i Final Cut samt publicering och distribuering via virtuella och offentliga platser. Vi har gemensamma aktiviteter med andra kurser på skolan - bland annat tillvalsämnen, temadagar, matlagning och städning. Detta är en möjlighet att få praktisera feminism genom samarbete och organisering.

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Gymnasienivå

KOSTNADER: 1200 kr/termin. Avgiften täcker kaffe/te, visst kursmaterial, försäkring, studiebesök, osv. KONTAKTPERSON:

Gabrielle Högstadius Tel: 031-780 35 00 E-post: gabrielle.hogstadius@folkbildning.net

15


Azadi: intersektionell organisering HUR KAN VI ORGANISERA OSS UTIFRÅN EN VETSKAP OM ATT OLIKA MAKTORDNINGAR KORSAR VARANDRA, PÅVERKAR VARANDRA OCH DÄRMED OCKSÅ VÅRA STRATEGIER FÖR FÖRÄNDRING? Med kursen Azadi – intersektionell organisering vill vi skapa en mötesplats för dig som kanske har funderat kring dessa frågor själv och nu vill träffa andra som du kan arbeta med. Kanske är du redan aktiv i någon förening, nätverk eller politisk grupp, eller vill ha en intersektionell utgångspunkt i ditt yrkesliv. Vi arbetar utåtriktat genom att i samverkan med andra aktörer ordna kaféer, debatter, föreläsningar med mera och i kursen ingår även kortare fältstudier. Det kommer dessutom att finnas tillfällen att samarbeta med deltagare på skolans

STUDIETAKT: 100%

LÄNGD: 1 år

olika kurser. Här ges möjligheter att koppla ihop teori och praktik och att i förlängningen tillsammans skapa nya teorier och arbetssätt. Med en intersektionell utgångspunkt studerar vi samhällskritiska teorier som exempelvis postkolonialism, feminism och kulturstudier. Detta gör vi med hjälp av teoretiska texter, skönlitteratur, filmanalyser med mera. Under våren kan fältstudierna förläggas i Europa, detta sker då i samverkan med Kvinnofolkhögskolans kurs Genuståget.

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Gymnasienivå

KOSTNADER: 1200 kr/termin. Avgiften täcker kaffe/te, visst kursmaterial, försäkring, studiebesök, osv. KONTAKTPERSON:

16

Eva Warberg

Tel: 031-780 35 00

E-post: eva.warberg@folkbildning.net


Intersektionellt arbete: distanskurs (25% eller 50%) KURSEN VÄNDER SIG TILL SÖKANDE SOM HAR ETT INTRESSE FÖR FEMINISTISK TEORI OCH GENUSTEORI MED INRIKTNING PÅ INTERSEKTIONALITET OCH SOM VILL DISKUTERA DETTA UTIFRÅN SÅVÄL TEORI SOM PRAKTIK. KURSEN PASSAR BRA FÖR DIG SOM ARBETAR MED MÄNNISKOR OCH SOM VILL FORTBILDA DIG INOM JUST INTERSEKTIONELLT ARBETE. Du får möjlighet att applicera intersektionell teori och metod i ett sammanhang som är relevant för dig. Det kan vara på din arbetsplats, i en förening, i dina studier eller i något annat sammanhang där intersektionella arbetsmetoder kan vara ett viktigt verktyg.

Det går att läsa kursen med varierande förkunskaper inom genusfrågor och feminism. Är ni flera från samma arbetsplats eller med liknande arbetsuppgifter kan ni bilda en basgrupp och utgå från era gemensamma erfarenheter under arbetet i kursen.

Kursen inleds med grundläggande feministisk och genusvetenskaplig teori. Därefter görs en (25%) eller två (50%) fallstudier relaterade till intersektionell teori och praktik per termin.

Vana vid internet och tillgång till dator är ett krav, liksom möjlighet att delta vid ett antal helgträffar.

STUDIETAKT: 25% eller 50%

LÄNGD: 1 år

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Gymnasienivå

KOSTNADER: 200 kr/termin. Avgiften täcker kaffe/te och visst kursmaterial KONTAKTPERSON:

Kicki Mällbin

Tel: 031-780 35 00

E-post: christina.mallbin@folkbildning.net

17


Hur söker jag till Kvi ANSÖK För att söka till en kurs fyller du i en ansökningsblankett. Du kan göra på 2 sätt:

Fyll i ansökningsblanketten på nästa sida. Klipp ut och skicka till:

ANSÖKAN

Kvinnofolkhögskolan Första Långgatan 28 B 413 27 Göteborg

ELLER

Gå in på vår hemsida: www.kvinnofolkhogskolan.se. Under Kurser > Ansök hittar du en elektronisk ansökningsblankett. Fyll i och klicka på ”Skicka”.

18

ANSÖKAN

SKICKA


innofolkhögskolan? INFORMATIONSMÖTE

BESKED

När vi har behandlat din ansökan kallas du till ett informationsmöte på skolan. Under informationsmötet blir du intervjuad av en lärare och får även mer information om skolan och kursen som du har sökt.

Sedan får du ett besked på posten där det står om du har blivit antagen eller inte.

BESKED

HAR DU FRÅGOR? Om du bor långt ifrån Göteborg kan intervjun göras på telefon. För distanskurser och sommarkurser genomförs inga informationsmöten.

Kontakta oss på tel. 031-780 35 00 eller email: kvinnofolkhogskolan@kvinno.fhsk.se. Du är även välkommen att besöka oss på Första Långgatan 28 B.

19


Sommarkurser 2013 SOMMAREN ÄR EFTERLÄNGTAD OCH I BÄSTA FALL LÅNG, MEN IBLAND KAN MAN BLI LITE RASTLÖS. VARFÖR INTE PASSA PÅ ATT TESTA NÅGOT NYTT PÅ EN AV VÅRA SOMMARKURSER? DIGITAL VARDAGSTEKNIK: 17 JUNI - 20 JUNI Vill du lära dig att hantera din dator, mobil, digitalkamera och mp3-spelare och dess vanligaste funktioner? Vi går igenom grundläggande kunskap inom IT. MILITARISERING AV VÅRA LIV OCH SAMHÄLLEN FEMINISM SOM MOTSTÅND: 10 JUNI - 14 JUNI På kursen kommer vi utifrån feministiska perspektiv läsa om, reflektera kring och diskutera militarism som ideologi, militariseringen av våra liv och samhällen och antimilitaristiskt motstånd.

QUEERSALSA: 17 JUNI - 20 JUNI Salsa fri från normer och begränsningar! Alla lär sig att föra och följa. Vi går igenom grundläggande turer, den kubanska salsans historia och olika rytmer i musiken. Ingen tidigare erfarenhet krävs. SKRIVARKURS: 17 JUNI - 20 JUNI Ordet är ditt! Vi utforskar skrivandets möjligheter, genom kreativa övningar och textrespons. För dig som vill komma igång, komma loss eller komma vidare med ditt skrivande.

KUNDALINIYOGA: 17 JULI - 21 JULI Kundaliniyoga i naturskön miljö!

För mer information om kostnader och hur du anmäler dig till respektive sommarkurs, se www.kvinnofolkhogskolan.se. Sommarkurserna hittar du under Kurser > Sommarkurser. Du kan även ringa oss på tel. 031-780 35 00 eller skicka ett mail till kvinnofolkhogskolan@kvinno.fhsk.se.

20


Ansökningsblankett KLIPP UT OCH SKICKA BLANKETTEN TILL: Kvinnofolkhögskolan Första Långgatan 28 B 413 27 Göteborg Förnamn

Efternamn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefon

Mobil

Email

SKRIV EN 1:A VID DEN KURS DU HELST VILL GÅ. SKRIV EN 2:A VID DEN KURS SOM DU VILL SÖKA I ANDRA HAND. Allmän kurs 1 - långsam studietakt

Allmän kus 3

Azadi

Allmän kurs 1 - SAS-inriktning

Språksam

Intersektionellt arbete: 25%

Allmän kurs 2

Feministiskt fokus

Intersektionellt arbete: 50%

TIDIGARE UTBILDNINGAR

KURS & ORT

ANTAL LÄSÅR

Grundskola Folkhögskola Högskola/universitet Gymnasieskola Annan utbildning VÄND

4


YRKESERFARENHET

SKA DU SÖKA STUDIEMEDEL?

Ja

LAND

ANTAL ÅR

HAR DU GÅTT PÅ KVINNOFOLKHÖGSKOLAN TIDIGARE?

Nej

Nej

Ja

Du som vill studera på folkhögskola kan söka studiemedel från CSN för att finansiera dina studier. När du kryssar i ”Ja” skickar vi dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. Cirka två veckor efter att du har fått ditt antagningsbesked får du information och en personlig kod från CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns i Mina sidor på www.csn.se.

FÖR INVANDRADE PERSONER: Hur länge har du varit i Sverige?

Markera den SFI-nivå du är klar med: A

Hur länge har du läst svenska?

B

C

VILL DU SÖKA PLATS ÅT DITT BARN PÅ MONTESSORIFÖRSKOLAN? Ja

Flicka/Pojke

Barnets namn:

Barnets personnummer:

Nej Ort

Datum

Bifoga personbevis. Beställ via datasvar 020-56 70 00.

Namnteckning

D


Kontakt Du hittar oss på Första Långgatan 28 B i Göteborg. Hållplatsen Masthuggstorget ligger precis framför skolan, och dit går spårvagnar 3, 9 och 11. Expeditionen har öppet vardagar 8.30-12.30.

TELEFON: 031-780 35 00. Växeln har öppet vardagar mellan 8.30-12.00. EMAIL: kvinnofolkhogskolan@kvinno.fhsk.se POSTADRESS: Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28 B, 431 27 Göteborg WEBBADRESS: www.kvinnofolkhogskolan.se

23


KIJITI KIMOJA HAKISIMAMISHI JENGO. En pelare kan inte stรถtta ett hus.

24

Kvinnofolkhögskolan: kurser 2013/2014  

Kvinnofolkhögskolan är en feministisk folkhögskola, mitt i centrala Göteborg. Här studerar kvinnor och transpersoner i olika åldrar, med oli...

Advertisement